Forside: www.vivit.dk

Kirkeåret 2024-2025

Bøn og skriftlæsning fra advent til trinitatis

Indeværende kirkeår - opdateret

Advent 2023 til trinitatis 2024

Advent 2024 til trinitatis 2025

Søn- og
helligdag
Dato
Skriftlæsning og bøn Prædiken Illustration

1. i advent

01.12.
2024

Sl 25,1; Sl.100; Rom 13,11-14;
Matt 21,1-9: Se, din konge kommer til dig!

 

2. i advent

08.12.
2024

Es 62,11b; Es 11,1-10; Rom 15,4-9;
Luk 21,25-36: men mine ord skal aldrig forgå

 

3. i advent

15.12.
2024
Sl 85,2; Es 35; 1 Kor 4,1-5;
Matt 11,2-10: Messias
 

4. i advent

22.12.
2024
Es 45,8; Es 52,7-10; Fil 4,4-7;
Joh 1,19-28: Tilgivelse og vand i ørkenen

 
Julenat
24.12.
2024
Sl 2,1-2; Es 9,1-6a;
Matt 1,18-25 eller
Luk 2,1-14: Barnet, som frelser os

 

Juledag

25.12.
2024

Sl 2,7; Es 9,1-6a; Hebr 1,1-5;
Luk 2,1-14: I dag er der født jer en frelser.

Aftensang: Luk 2,15-20: Da englene havde forladt dem ...

 
2. juledag
Skt. Stefans dag
26.12.
2024

Sl 119,23 ; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60;
Matt 23,34-39: Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn

   
Julesøndag
29.12.
2024
Sl 93,1; Es 63,7-9[16]; Gal 4,1-7;
Luk 2,25-40: Forløsning
   

Nytårsdag

1.1.
2025
Sl 8,2; 1 Krøn 29,11-12; Gal 3,23-29;
Luk 2,21: J E S U S
 
Hellig 3 kongers søndag
5.1.
2025
   

Hellig 3 Konger

6.1.
2025

Es 60,1-6; Tit 3,4-7;
Matt 2,1-12: Jesus' fødsel - og vores

 
1. e. hellig 3 konger
12.1.
2025

Sl.100,1-2; Sl 84; Rom 12,1-5;
Luk 2,41-52: Når du har mistet, og meningen med livet er borte

 
2. e. hellig 3 konger

19.1.
2025

Sl 66,1-2; 2 Mos 33,18-23; Rom 12,6-16a;
Joh 2,1-11: Han åbenbarer sin herlighed, så vi tror

 
3. e. hellig 3 konger
26.1.
2025
Sl 97,1; 5 Mos 10,17-21; Rom 12,16b-21;
Matt 8,1-13: Det skal ske dig som du troede!
   

Kyndelmisse
40 dage e. jul

2.2.
2025

Sl 84,2; Mal 3,1-4; 1 Joh 1,1-7;
Luk 2,22-40: Et lys til åbenbaring for hedninger

   
4. e. hellig 3 konger
2.2.
2025
Sl 97,1; Job 38,1-11; Rom 13,8-10;
Matt 8,23-27: Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?
   
Sidste e. hellig 3 konger
9.2.
2025
Sl.48,1; 2 Mos 34, 27-35; 2 Pet 1,12-18;
Matt 17,1-9: Alene i bøn og gudstjeneste - og aldrig alene
 

Septuagesima

16.2.
2025

Sl 18,2-3; Jer 9,22-23; 1 Kor 9,24-10,5;
Matt 20,1-16: Læg mærke til øjet"

 

Seksagesima

23.2.
2025

Sl 44,2; Es 55,6-11; 2 Kor 12,2-9;
Mark 4,1-20: Den, som har ører, skal høre

 

Fastelavn

2.3.
2025

Sl 31,2; Sl 2; 1 Pet 3,18-22;
Matt 3,13-17: Hvad sker der i dåben?

 
Aske onsdag
5.3.
2025

Joel 2,12-19; 2 Kor 5,20b-6,2;
Matt 6,1-6 og 16-21: Hold faste for din fader i det skjulte

   

1. i fasten

9.3.
2025

Sl 91,1-2; 1 Mos 3,1-19; 2 Kor 6,1-10;
Matt 4,1-11: Vig bort, Satan! For der står skrevet ...

 

2. i fasten

16.3.
2025

Sl 25,1-2; Es 5,1-7; 1 Thess 4,1-7;
Matt 15,21-28: Troens simple regnestykke

 

3. i fasten

23.3.
2025

Sl 25,1-2; 5 Mos 18,9-15; Ef 5,1-9;
Luk 11,14-28: Her er optaget

 

Midfaste

30.3.
2025

Sl 122,1; 5 Mos 8,1-3; 2 Kor 9,6-11;
Joh 6,1-15: Dagligt brød og en korsfæstet konge

 
Marias bebudelsesdag
6.4.
2025

Sl 45,2; Sl 103,1; Es 7,10-14; 1 Joh 1,1-3;
Luk 1,26-38: Du skal blive mor til Guds søn

 

5. i fasten

6.4.
2025

Sl 43,3; 4 Mos 21,4-9; Hebr 9,11-15;
Joh 8,46-59: Sandheden og troen

   

Palmesøndag

13.4.
2025

Sl 22,2; Zak 9,9-12; Fil 2,5-11;
Matt 21,1-9: Se, din konge kommer til dig!

 

Skærtorsdag

17.4.
2025

Sl 67,2; 2 Mos 12,1-11; 1 Kor 11,23-29;
Luk 22,14-20: Herrens måltid

 

Langfredag

18.4.
2025

1 Mos 22,1-18 eller 52;13-53,12;
Matt 27,31-56 eller Mark 15,20-39: Din eneste søn, ham du elsker / Syndebæreren

 

Påskedag

20.4.
2025

Sl 8,6-7; Sl 118,19-29; 1 Kor 5,7-8;
Mark 16,1-8: Den korsfæstede er opstået! / Hjælp i modløshed

 

2. påskedag

21.4.
2025

Sl 95,1; Sl 22,22b-32; Ap.G 10,34-4;
Luk 24,13-35: Mens de gik og talte sammen, kom Jesus selv

   

1. e. påske

27.4.
2025

Sl 81,2; Sl 30; 1 Joh 5,1-5;
Joh 20,19-31: Fred være med jer! / Hoveddøren og døren til frelse

 

2. e. påske

4.5.
2025

Sl 33,1; Ez 34,11-16; 1 Pet 2,20-25;
Joh 10,11-16: Han sætter sit liv til


Finn Jørgensen 2021 ©

3. e. påske

11.5.
2025

Sl 66,3; Es 54,7-10; 1 Pet 2,11-20;
Joh 16,16-22: Jeres sorg skal blive til glæde


prædiken

Finn Jørgensen 2021 ©

St. Bededag

16.5.
2025

Sl 51,3; Sl 67; Hebr 8,10-12;
Matt 3,1-10: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!


prædiken

Finn Jørgensen 2021 ©

4. e. påske

18.5.
2025

Sl 98,1; Ez 36,26-28; Jak 1,17-21;
Joh 16,5-15: Sorg og trøst - begge kommer fra Sandhedens Ånd


prædiken
 

5. e. påske

25.5.
2025

Sl 66,1-2; Jeremias 29,11-13a; Jak 1,22-27;
Joh 16,23b-28: Bøn i Jesu navn


prædiken
Joh 16

Finn Jørgensen 2021 ©

Kristi Himmelfarts dag

29.5.
2025

Sl 47,2; Sl 110,1-4; ApG 1,1-11;
Mark 16,14-20: Den, som tror og bliver døbt, skal frelses.


prædiken
ApG 1

Finn Jørgensen 2021
©

6. e. påske

1.6.
2025

Sl 27,1; Hagg 2,4b-9; 1 Pet 4,7b-11;
Joh.15,26-16,4: Når Talsmanden kommer


Finn Jørgensen 2021 ©
Pinsedag
8.6.
2025
Sl 68,2; 1 Mos 11,1-9 eller 1 Mos 2,4-7;
ApG 2,1-11: Da pinsedagen kom ...
Joh 14,22-31: "Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?"

Prædiken
Joh 14,22-31

Finn Jørgensen (2021 ©
2. pinsedag
9.6.
2025
Sl 68,2; Es 52,7-12 eller Sl 104,24-30; ApG 10,42-48a;
Joh.3,16-21: Den, som tror på ham, dømmes ikke / Kulturånd eller Hellig ånd?
 
Trinitatis
15.6.
2025
Sl 8,2; 4 Mos 21,4-9; Rom 11,32-36;
Joh 3,1-15: Du må fødes
1. e. trinitatis
22.6.
2025

Sl 13,2; Es 58,5-12; 1 Joh 4,16b-21;
Luk.16,19-31: Du må hjælpes

2. e. trinitatis
29.6.
2025
Sl 18,2-3; Es 25,6-9; 1 Joh 3,13-18;
Luk 14,16-24: Du må indbydes
3. e. trinitatis
6.7.
2025
Sl 25,1-2; Es 57,15-19; 1 Pet 5,6-11;
Luk.15,1-10: Du må findes

Finn Jørgensen 2021 ©
4. e. trinitatis
13.7.
2025
Sl 27,3; Sam 11,26-12,7; Rom 8,18-23;
Luk 6,36-42: Du må tilgives og gives

Finn Jørgensen 2021 ©
5. e. trinitatis
20.7.
2025

Sl 27,1; Es 6,1-8; 1 Pet 3,8-9(15a);
Luk 5,1-11: Frygt ikke!


Finn Jørgensen 2021 ©
6. e. trinitatis
27.7.
2025

Sl 28,1; 5 Mos 30,11-14; Rom 6,3-11;
Matt 5,20-26: Du må retfærdiggøres


Finn Jørgensen 2021 ©
7. e. trinitatis
3.8.
2025

Sl 47,3.7; Sl 126; Rom 6,19-23;
Mark 8,1-9: Du må mættes

Folkekirkens alterbog 2002 har i stedet Lukas 19,1-10 om Jesus og Zakæus: "I dag er der kommet frelse til dette hus"


Finn Jørgensen 2021 ©
8. e. trinitatis
10.8.
2025

Sl 48,2; Jer 23,16-24; Rom 8,12-17;
Matt.7,15-21: Du må vogte dig!


Finn Jørgensen 2021 ©
9. e. trinitatis

17.8.
2025

Sl 54,3; Ordsp 3,27-35; 1 Joh 1,5-2,2:
Luk 16,1-9: Han ødslede bort


Finn Jørgensen 2021 ©
10. e. trinitatis
24.8.
2025

Sl 55,2; 5 Mos 6,4-9; 1 Kor 12,1-11;
Luk.19,41-48:
“Mit hus skal være et bedehus. Men I har gjort det til en røverhule” 


Finn Jørgensen 2021 ©
11. e. trinitatis
31.8.
2025
Sl 68,2; Dan 9,15-19; 1 Kor 15,1-10a;
Luk 18,9-14: Tilgivelse i gudstjenesten og i hjertet

Finn Jørgensen 2021 ©
12. e. trinitatis
7.9.
2025
Sl 70,5; Sl 115,1-9; 2 Kor 3,4-9;
Mark 7,31-37: Han har gjort alle ting vel!

Finn Jørgensen 2021 ©
13. e. trinitatis
14.9.
2025
Sl 74,1; 3 Mos 19,1-2 og 9-18; Gal 2,16-21;
Luk.10,23-37: Salig ved at se og høre

Finn Jørgensen 2021 ©
14. e. trinitatis
21.9.
2025
Sl 84,2-3; Sl 103,1-13; Gal 5,16-25;
Luk 17,11-19: Hvorfor skal jeg sige tak?

Finn Jørgensen 2021 ©
15. e. trinitatis
28.9.
2025
Sl 86,4; 1 Mos 8,20-22; 9,12-16; Gal 5,25-6,10;
Matt 6,24-34: Søg først!

Finn Jørgensen 2021 ©
16. e. trinitatis
5.10.
2025
Sl 86,1; Job19,23-27a; Ef 3,13-21;
Luk 7,11-17: Når du har mistet alt andet

Finn Jørgensen 2021 ©
17. e. trinitatis
12.10.
2025
Sl 119,1; Sl 19,2-7; Ef 4,1-6;
Luk 14,1-11: Men de sagde ingenting

Finn Jørgensen 2021 ©
18. e. trinitatis
19.10.
2025

Sl 122,1; Es 40,18-25; 1 Kor 1,4-8;
Matt 22,34-46: Det største bud i loven


Finn Jørgensen 2021 ©
19. e. trinitatis
26.10.
2025
Sl 78,1; Es 44, 22-28; Ef 4,22-28;
Matt 9,1-8 eller Mark 2,1-12: Dine synder tilgives dig!

Finn Jørgensen 2021 ©
Reformationsdag
31. oktober
31.10.
2025

Sl 46,2; Es 62,6-7.10-12; Åb 14,6-7;
Matt 11,12-15: Den, der har øre, skal høre!

   
Allehelgen
1. søndag i november
2.11.
2025
Sl 96,1; Es 60,18-22; Åb 7,1-12;
Matt 5,1-12: Salige er de ..., for himmeriget er deres

Finn Jørgensen 2021 ©
21. e. trinitatis
9.11.
2025

Sl 119,1; 2 Kong 5,1-5 og 9-15; Ef 6,10-17;
Joh 4,46-53: Og han og hele hans husstand kom til tro


Finn Jørgensen 2021 ©
22. e. trinitatis
16.11.
2025
Sl 130,1-2; 1 Mos 50,15-21; Fil 1,6-11;
Matt 18,21-35: Tilgiv og tilgiv og tilgiv ... og tilgiv!

Finn Jørgensen 2021 ©
Sidste i
kirkeåret

23.11.
2025

Sl 45,2; Es 65,17-19; 2 Thess 2,13-17;
Matt 25,31-46: Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed

Finn Jørgensen 2021 ©