Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Fastelavns søndag (I)

50 DAGE TIL PÅSKE, 7. søndag før påske

Introitus:
I+II: Gud, vær min tilflugts klippe,
den borg, hvor jeg finder redning.
For du er min klippe og min borg,
led mig og før mig for dit navns skyld! (Sl 31,3-4)
I: Herre, hos dig søger jeg tilflugt,
lad mig ikke for evigt blive til skamme, (Sl 31,2)
Vend dit øre mod mig,
red mig i hast, (Sl 31,3)
II: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som åbenbarede dig med din Helligånd, dengang din kære Søn blev døbt, belæsset med alle vore synder, og tilsagde ham din fulde nåde, du, som med din egen stemme viste os hen til ham, for at vi ved ham kan få syndernes forladelse og al din nåde, dig beder vi: Hold os fast i tillid til dine ord. Og da vi også er døbt efter din Søns befaling og forbillede, beder vi dig: Styrk vor tro ved din Helligånd, og hjælp os til det evige liv ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 2

Hvorfor er folkeslagene i oprør?
Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes?
Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen
mod Herren og mod hans salvede:
"Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb."
Han, som troner i himlen, ler, Herren spotter dem.
Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme:
"Jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige bjerg!"
Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt:
Han sagde til mig: "Du er min søn, jeg har født dig i dag.
På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den vide jord som arvelod.
Du skal knuse dem med et jernscepter,
sønderslå dem som pottemagerens kar."
I konger, vær nu kloge, tag imod råd, I jordens dommere:
Tjen Herren i frygt! Kys hans fødder i rædsel!
Ellers bliver han vred, og I går til grunde; for hans vrede blusser hurtigt op.
Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos ham.

Epistel: 1. Petersbrev 3,18-22

For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem; det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse, han som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham.

Evangelium: Matthæus 3,13-17

Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: "Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?" Men Jesus svarede ham: "Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed." Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!"

Translation: English: NAU (New American Standard Bible 1995) eller KJV (King James Version). Kilde for oversættelsen til Farsi og Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Ps. 2:1-12 NAU
Why are the nations in an uproar And the peoples devising a vain thing?
2 The kings of the earth take their stand And the rulers take counsel together Against the LORD and against His Anointed, saying,
3 "Let us tear their fetters apart And cast away their cords from us!"
4 He who sits in the heavens laughs, The Lord scoffs at them.
5 Then He will speak to them in His anger And terrify them in His fury, saying,
6 "But as for Me, I have installed My King Upon Zion, My holy mountain."
7 "I will surely tell of the decree of the LORD: He said to Me, 'You are My Son, Today I have begotten You.
8 'Ask of Me, and I will surely give the nations as Your inheritance, And the very ends of the earth as Your possession.
9 'You shall break them with a rod of iron, You shall shatter them like earthenware.'"
10 Now therefore, O kings, show discernment; Take warning, O judges of the earth.
11 Worship the LORD with reverence And rejoice with trembling.
12 Do homage to the Son, that He not become angry, and you perish in the way, For His wrath may soon be kindled. How blessed are all who take refuge in Him!

1 Pet. 3:18-22 NAU
18 For Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit; 19 in which also He went and made proclamation to the spirits now in prison, 20 who once were disobedient, when the patience of God kept waiting in the days of Noah, during the construction of the ark, in which a few, that is, eight persons, were brought safely through the water. 21 Corresponding to that, baptism now saves you-- not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience-- through the resurrection of Jesus Christ, 22 who is at the right hand of God, having gone into heaven, after angels and authorities and powers had been subjected to Him.

Matt. 3:13-17 NAU
13 Then Jesus arrived from Galilee at the Jordan coming to John, to be baptized by him. 14 But John tried to prevent Him, saying, "I have need to be baptized by You, and do You come to me?" 15 But Jesus answering said to him, "Permit it at this time; for in this way it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he permitted Him. 16 After being baptized, Jesus came up immediately from the water; and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on Him, 17 and behold, a voice out of the heavens said, "This is My beloved Son, in whom I am well-pleased."

FARSI / PERSISK

مزامير ايش 2
 چرا امّت‌ها شورش نموده‌اند و طوائف در باطل تفکر می‌کنند؟
2  پادشاهان زمین برمی‌خیزند و سروران با هم مشورت نموده‌اند، به ضد خداوند و به ضد مسیح او؛
3  که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیندازیم.
4  او که بر آسمانها نشسته است می‌خندد. خداوند بر ایشان استهزا می‌کند.
5  آنگاه در خشم خود بدیشان تکّلم خواهد کرد و به غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت.
6  و من پادشاه خود را نصب کرده‌ام، بر کوه مقدّس خود صهیون.
7  فرمان را اعلام می‌کنم، خداوند به من گفته است، تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم.
8  از من درخواست کن و امّت‌ها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید.
9  ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست؛ مثل کوزهٔ کوزه‌گر آنها را خرد خواهی نمود.
10  و الآن ای پادشاهان تعّقل نمایید! ای داوران جهان متنبّه گردید!
11  خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید!
12  پسر را ببوسید مبادا غضبناک شود و از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می‌شود. خوشابحال همهٔٔ آنانی که بر او توکّل دارند.

اول پترس ايش 3
18  زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ در حالیکه بحسب جسم مُرد، لکن بحسب روح زنده گشت،
19  و به آن روح نیز رفت و موعظه نمود به ارواحی که در زندان بودند،
20  که سابقاً نافرمانبردار بودند هنگامی که حلم خدا در ایّام نوح انتظار می‌کشید، وقتی که کشتی بنا می‌شد، که در آن جماعتی قلیل، یعنی هشت نفر به آب نجات یافتند،
21  که نمونهٔ آن، یعنی تعمید اکنون ما را نجات می‌بخشد (نه دور کردن کثافت جسم، بلکه امتحان ضمیر صالح به سوی خدا) به‌واسطهٔٔ برخاستن عیسی مسیح،
22  که به آسمان رفت و بدست راست خدا است و فرشتگان و قدرتها و قوّات مطیع او شده‌اند.

متی ايش 3
13  آنگاه عیسی از جلیل به اُرْدُن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد.
14  امّا یحیی او را منع نموده، گفت، من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من می‌آیی؟
15  عیسی در جواب وی گفت، الآن بگذار زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. پس او را واگذاشت.
16  امّا عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی می‌آید.
17  آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.

Cantonese

詩篇 2 章 [Cantonese]
外邦為甚麼爭鬧、萬民為甚麼謀算虛妄的事。
2 世上的君王一齊起來、臣宰一同商議、要敵擋耶和華、並他的受膏者、
3 說、我們要掙開他們的捆綁、脫去他們的繩索。
4 那坐在天上的必發笑.主必嗤笑他們。
5 那時他要在怒中責備他們、在烈怒中驚嚇他們、
6 說、我已經立我的君在錫安我的聖山上了。
7 受膏者說、我要傳聖旨.耶和華曾對我說、你是我的兒子、我今日生你。
8 你求我、我就將列國賜你為基業、將地極賜你為田產。
9 你必用鐵杖打破他們.你必將他們如同匠的瓦器摔碎。
10 現在你們君王應當省悟。你們世上的審判官該受管教。
11 當存畏懼事奉耶和華、又當存戰兢而快樂。
12 當以嘴親子、恐怕他發怒、你們便在道中滅亡、因為他的怒氣快要發作。凡投靠他的、都是有福的。

彼得前書 3 章 [Cantonese]
18 基督 也曾一次為罪受苦、〔受苦有古卷作受死〕就是義的代替不義的、為要引我們到 神面前.按著肉體說他被治死.按著靈性說他復活了。 19 他藉這靈、曾去傳道給那些在監獄裡的靈聽、 20 就是那從前在挪亞預備方舟、 神容忍等待的時候、不信從的人.當時進入方舟、藉著水得救的不多、只有八個人. 21 這水所表明的洗禮、現在藉著耶穌 基督 復活.也拯救你們.這洗禮本不在乎除掉肉體的污穢、只求在 神面前有無虧的良心。 22 耶穌 已經進入天堂、在 神的右邊.眾天使和有權柄的、並有能力的、都服從了他。

馬太福音 3 章 [Cantonese]
13 當下、耶穌 加利利 來到約但河 、見了約翰 、要受他的洗。 14 約翰 想要攔住他、說、我當受你的洗、你反倒上我這裡來麼。 15 耶穌 回答說、你暫且許我.因為我們理當這樣盡諸般的義.〔或作禮〕於是約翰 許了他。 16 耶穌 受了洗、隨即從水裡上來.天忽然為他開了、他就看見 神的靈、彷彿鴿子降下、落在他身上。 17 從天上有聲音說、這是我的愛子、我所喜悅的