FARSI ENGLISH

www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Kristi Himmelfarts dag (I)

Kollekt

Prædiken

Herre Jesus Kristus! Du, den almægtige Guds Søn, som ikke længere er fattig og elendig på jorden, men sidder ved din Faders højre hånd og er herre over alle ting; vi beder dig: Send os din Helligånd og giv os trofaste ordets tjenere. Bevar dit ord og lad dit evangelium udbredes til alle folkeslag; værn os mod Djævelen og alle tyranner, og ophold med vælde dit rige på jorden, indtil alle dine fjender er lagt under dine fødder, og vi ved dig har sejret over synden, døden og Djævelen, du, som med din Fader lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Salme 110,1-4*

Salme af David.
Herren sagde til min herre:
"Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg får lagt dine fjender
som en skammel for dine fødder!"
Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Zion,
hersk midt blandt dine fjender!
Dit folk møder villigt frem på din kampdag.
"På hellige bjerge har jeg født dig
som dug af morgenrødens moderskød."
Herren har svoret og angrer det ikke:
"Du er præst for evigt
på Melkisedeks vis."

eller

1. Mosebog 5,21-24

v21 Da Enok havde levet 65 år, fik han Metusalem. v22 Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre. v23 Enok levede i alt 365 år. v24 Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort.

Apostlenes Gerninger 1,1-11

I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt.
Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen havde lovet - "om det har I hørt mig sige: Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage." Mens de nu var sammen, spurgte de ham: "Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?" Han svarede: "Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende."
Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen."

Markus 16,14-20

Til sidst viste han sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem: "Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske."
Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.

FARSI / PERSISK

مزامير ايش 110

1  [مزمور داود] یهوه به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم.
2  خداوند عصای قوّت تو را از صهیون خواهد فرستاد. در میان دشمنان خود حکمرانی کن.
3  قوم تو در روزِ قوّتِ تو، هدایای تبرّعی می‌باشند. در زینتهای قدّوسیت، شبنمِ جوانیِ تو از رَحِم صحرگاه برای توست.
4  خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابدالآباد، به رتبه ملکیصدق.
5  خداوند که به دست راست توست؛ در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد.
6  در میان امّت‌ها داوری خواهد کرد. از لاشها پر خواهد ساخت و سر آنها را در زمین وسیع خواهد کوبید.
7  از نهرِ سرِ راه خواهد نوشید. بنابراین سر خود را بر خواهد افراشت.

اعمال رسولان ايش 1

1  صحیفه اوّل را انشا نمودم، ای تیؤفِلُس،دربارهٔ همهٔ اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد.
2  تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح‌القدس حکم کرده، بالا برده شد.
3  که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود، خویشتن را زنده ظاهر کرد به دلیلهای بسیار که در مدّت چهل روز بر ایشان ظاهر می‌شد و دربارهٔ امور ملکوت خدا سخن می‌گفت.
4  و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعدهٔ پدر باشید که از من شنیده‌اید.
5  زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایّامی، به روح‌القدس تعمید خواهید یافت.
6  پس آنانی که جمع بودند، از او سؤال نموده، گفتند، خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟
7  بدیشان گفت، از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید.
8  لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوّت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیّه و سامره و تا اقصای جهان.
9  و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمانایشان در ربود.
10  و چون به سوی آسمان چشم دوخته می‌بودند، هنگامی که او می‌رفت، ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده،
11  گفتند، ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان

روانه دیدید.

مرقس ايش 16

14  و بعد از آن بدان یازده هنگامی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را به‌سبب بی‌ایمانی و سخت دلی ایشان توبیخ نمود زیرا به آنانی که او را برخاسته دیده بودند، تصدیق ننمودند.
15  پس بدیشان گفت، در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید.
16  هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد.
17  و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند
18  و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت.
19  و خداوند بعد از آنکه به ایشان سخن گفته بود، به سوی آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا بنشست.
20  و ایشان بیرون رفته، در هر جا موعظه می‌کردند و خداوند با ایشان کار می‌کرد و به آیاتی که همراه ایشان می‌بود، کلام را ثابت می‌گردانید.  

ENGLISH

Psalm 110 ESV

A Psalm of David.

The LORD says to my Lord:

"Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool."
2 The LORD sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies!
3 Your people will offer themselves freely on the day of your power, in holy garments;
from the womb of the morning, the dew of your youth will be yours.
4 The LORD has sworn and will not change his mind,
"You are a priest forever after the order of Melchizedek."
5 The Lord is at your right hand; he will shatter kings on the day of his wrath.
6 He will execute judgment among the nations, filling them with corpses; he will shatter chiefs over the wide earth.
7 He will drink from the brook by the way; therefore he will lift up his head.

Acts 1:1-11. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, 2 until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. 3 He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God. 4 And while staying with them he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, "you heard from me; 5 for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now." 6 So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?" 7 He said to them, "It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. 8 But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." 9 And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. 10 And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, 11 and said, "Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven."

Mark 16:14-20: 14 Afterward he appeared to the eleven themselves as they were reclining at table, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. 15 And he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but who­ever does not believe will be condemned. 17 And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; 18 they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover." 19 So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. 20 And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs.