Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

2. juledag / Sankt Stefans dag (I)

Bibelsk indgangsvers: Es 9,5 og Sl 98,1

For et barn er født os, en søn er givet os
og herredømmet skal ligge på hans skuldre.
Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5).
Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere (Sl 98,1).
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Du, som lod den hellige Stefan lide
og blive stenet på grund af sin tro
og dermed viste os,
at dit rige ikke er af denne verden, men et evigt rige;
vi beder dig:
Styrk vore hjerter ved din Helligånd,
dersom vi også kommer til at lide
for dit ords og dit navns skyld.
Lad os holde stand
og i stedet for de forgængelige goder
trøste os med din nåde og de evige goder
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 1,17-19

Men du skal spænde bæltet om lænden, stå frem og tale til dem
alt det, jeg befaler dig.
Lad dig ikke skræmme af dem, for så skræmmer jeg dig for deres øjne!
Jeg gør dig i dag til en befæstet by,
en søjle af jern, en mur af bronze, mod hele landet,
Judas konger og stormænd, dets præster og storbønder.
De skal angribe dig, men ikke overvinde dig,
for jeg er med dig og redder dig, siger Herren.

Lektie: Apostlenes Gerninger 6,8-13 og 7,54-60

Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket. Da trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed De Frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes Synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige: "Vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud." De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for Rådet, og de stillede med falske vidner, som sagde: "Denne mand taler ustandselig imod dette hellige sted og imod loven.
... Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde: "Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side." Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og fór alle som én løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad: "Herre Jesus, tag imod min ånd!" Han faldt på knæ og råbte med høj røst: "Herre, tilregn dem ikke denne synd!" Og da han havde sagt dette, sov han hen.

Evangelium: Matthæus 23,34-39

Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sandelig siger jeg jer: Det skal alt sammen komme over denne slægt.
Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.

Translation: English: KJV, Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Jeremiah 1:17-19
17 Thou therefore gird up thy loins, and arise, and speak unto them all that I command thee: be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them.
18 For, behold, I have made thee this day a defenced city, and an iron pillar, and brasen walls against the whole land, against the kings of 
Judah, against the princes thereof, against the priests thereof, and against the people of the land.
19 And they shall fight against thee; but they shall not prevail against thee; for I am with thee, saith the LORD, to deliver thee.

Acts 6:8-13 and 7:54-60
And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. 10 And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. 11 Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses, and against God. 12 And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon him, and caught him, and brought him to the council, 13 And set up false witnesses, which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place, and the law:

54 When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth. 55 But he, being full of the Holy Ghost, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, 56 And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God. 57 Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord, 58 And cast him out of the city, and stoned him: and the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. 59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. 60 And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.

Matthew 23:34-39

34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city: 35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. 36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation. 37 JerusalemJerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! 38 Behold, your house is left unto you desolate. 39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

FARSI / PERSISK

ارمييا ايش 1
17  پس‌ تو كمر خود را ببند و برخاسته‌، هر آنچه‌ را من‌ به‌ تو امر فرمایم‌ به‌ ایشان‌ بگو و از ایشان‌ هراسان‌ مباش‌، مبادا تو را پیش‌ روی‌ ایشان‌ مشوّش‌ سازم‌.
18  زیرا اینك‌ من‌ تو را امروز شهر حصاردار و ستون‌ آهنین‌ و حصارهای‌ برنجین‌ به‌ ضدّ تمامی‌ زمین‌ برای‌ پادشاهان‌ یهودا و سروران‌ و كاهنانش‌ و قوم‌ زمین‌ ساختم‌.
19  و ایشان‌ با تو جنگ‌ خواهند كرد اما بر تو غالب‌ نخواهند آمد، زیرا خداوندمی‌گوید: من‌ با تو هستم‌ و تو را رهایی‌ خواهم‌ داد.»

اعمال رسولان ايش 6
 امّا استیفان پر از فیض و قوّت شده، آیات و معجزات عظیمه در میان مردم از او ظاهر می‌شد.
 و تنی چند از کنیسهای که مشهور است به کنیسه لِیبَرْتینیان و قِیرَوانیان و اِسکَندَرِیان و از اهل قِلیقیا و آسیا برخاسته، با اِسْتِیفان مباحثه می‌کردند،
10  و با آن حکمت و روحی که او سخن می‌گفت، یارای مکالمه نداشتند.
11  پس چند نفر را بر این داشتند که بگویند، این شخص را شنیدیم که به موسی و خدا سخن کفرآمیز می‌گفت.
12  پس قوم و مشایخ و کاتبان را شورانیده، بر سر وی تاختند و او را گرفتار کرده، به مجلس حاضر ساختند.
13  و شهود کذبه برپا داشته، گفتند که این شخص از گفتن سخنِ کفرآمیز بر این مکان مقدّس و تورات دست برنمی‌دارد.

اعمال رسولان ايش 7

54  چون این را شنیدند دلریش شده، بر وی دندانهای خود را فشردند.
55  امّا او از روح‌القدس پر بوده، به سوی آسمان نگریست و جلال خدا را دید و عیسی را بدست راست خدا ایستاده و گفت،
56  اینک، آسمان را گشاده، و پسر انسان را به دست راست خدا ایستاده می‌بینم.
57  آنگاه به آواز بلند فریاد برکشیدند و گوشهای خود را گرفته، به یکدل بر او حمله کردند،
58  و از شهر بیرون کشیده، سنگسارش کردند. و شاهدان، جامه‌های خود را نزد پایهای جوانی که سولُسْ نام داشت گذاردند.
59  و چون استیفان را سنگسار می‌کردند، او دعا نموده، گفت، ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر.
60  پس زانو زده، به آواز بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را بر اینها مگیر. این را گفت و خوابید.

متی ايش 23
34  لهذا الحال انبیا و حکماء و کاتبان نزد شما می‌فرستم و بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را در کنایس خود تازیانه زده، از شهر به شهر خواهید راند،
35  تا همهٔ خونهای صادقان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون هابیل صدیقتا خون زکریّا ابن برخیا که او را در میان هیکل و مذبح کشتید.
36  هرآینه به شما می‌گویم که این همه بر این طایفه خواهد آمد!
37  ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود! چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه‌های خود را زیر بال خود جمع می‌کند و نخواستید!
38  اینک، خانهٔ شما برای شما ویران گذارده می‌شود.
39  زیرا به شما می‌گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خداوند می‌آید.

Cantonese

耶利米書 1 章 [Cantonese]

17 所以你當束腰、起來將我所吩咐你的一切話告訴他們.不要因他們驚惶、免得我使你在他們面前驚惶。 18 看哪、我今日使你成為堅城、鐵柱、銅牆、與全地、和猶大 的君王、首領、祭司、並地上的眾民反對。 19 他們要攻擊你、卻不能勝你.因為我與你同在、要拯救你.這是耶和華說的。

使徒行傳 6 章 [Cantonese]

司提反滿得恩惠能力、在民間行了大奇事和神蹟。 當時有稱利百地拿會堂的幾個人、並有古利奈、亞力山太、基利家、亞西亞、各處會堂的幾個人、都起來、和司提反辯論。 10 司提反是以智慧和聖靈 說話、眾人敵擋不住. 11 就買出人來說、我們聽見他說謗讟摩西 、和 神的話。 12 他們又聳動了百姓、長老、並文士、就忽然來捉拿他、把他帶到公會去、 13 設下假見證說、這個人說話、不住的蹧踐聖所和律法.

使徒行傳 7 章 [Cantonese]

54 眾人聽見這話、就極其惱怒、向司提反咬牙切齒。 55 但司提反被聖靈 充滿、定睛望天、看見 神的榮耀、又看見耶穌 站在 神的右邊. 56 就說、我看見天開了、人子 站在 神的右邊。 57 眾人大聲喊叫、摀著耳朵、齊心擁上前去. 58 把他推到城外、用石頭打他.作見證的人、把衣裳放在一個少年人名叫掃羅的腳前。 59 他們正用石頭打的時候、司提反呼籲主說、求主耶穌 接收我的靈魂。 60又跪下大聲喊著說、主阿、不要將這罪歸於他們。說了這話、就睡了.掃羅也喜悅他被害。

馬太福音 23 章 [Cantonese]

34 所以我差遣先知和智慧人並文士、到你們這裡來.有的你們要殺害、要釘十字架.有的你們要在會堂裡鞭打、從這城追逼到那城. 35 叫世上所流義人的血、都歸到你們身上.從義人亞伯的血起、直到你們在殿和壇中間所殺的巴拉加的兒子撒迦利亞的血為止。 36 我實在告訴你們、這一切的罪、都要歸到這世代了。 37 耶路撒冷 阿、耶路撒冷 阿、你常殺害先知、又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人.我多次願意聚集你的兒女、好像母雞把小雞聚集在翅膀底下、只是你們不願意。 38 看哪、你們的家成為荒場、留給你們。39 我告訴你們、從今以後、你們不得再見我、直等到你們說、奉主名來的、是應當稱頌的。

Kollekter

Jul

Almægtige, evige Gud, vor Herres Jesu Krisi og vor Fader! Vi lover og priser og takker dig, fordi du har ladet dit julebud komme også til os, så den store glæde bliver forkyndt for hele vort folk. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd, så at dit ord må bære frugt i vore hjerter og blive forkyndt også ved os over den hele jord, og giv os engang med alle dine hellige engle at synge med i den evige lovsang ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed!

Eller

Vi takker dig, kære himmelske Fader, at du har elsket verden således, at du har givet din Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Herre Jesus, vor frelser, at du ikke holdt det for et røvet bytte at være din himmelske Fader lig, men gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig! Vi takker dig, du gode Helligånd, at du ved ordets lys har ladet os se, at Jesus Kristus er Guds Søn og vor eneste frelser! Giv os, o Gud, af din nåde, at vi med troende og taknemmelige hjerter på ny kan høre det frydefulde budskab, at os er i dag en frelser født i Davids by, som er Kristus, Herren, så at vi kan holde jul med hinanden i indbyrdes kærlighed. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn!

Eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Tilbedet og højlovet være du i kirken gennem alle slægterne i evighedernes evighed, at du har åbenbaret din uudgrundelige nåde og evige barmhjertighed ved at give din enbårne Søn, at han skulle blive menneske, født af jomfruen Maria. Giv du os, som ved hans tro og dåb er fødte på ny til at være dine børn, at din Ånd må drive frygten og synden ud af vore hjerter ved din kærlighed, din fred og dit velbehag. Lad din Helligånd fylde vore hjerter med juleglæde, og lad ham bære os med barnesind op for dit ansigt at bekende og lovsynge dig, vor Fader, og din elskede Søn, vor Herre Jesus Kristus, med hvem du lever og regerer i Helligånds enhed, fra evighed og til evighed!