Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

23

23

Kan man være salig, når man sørger og mangler det meste?

Alle Helgen søndag
7. november 2021 (LGJ). Salmer: 286, 661, 510, Råb det ud, 227.

Matthæus 5,1-12
Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: "Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer."

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor frelser! Amen.

Kan du være kristen, hvis du er åndsfattig? Hvis du sørger? Hvis du har mistet modet? Hvis du mærker dine mangler sådan helt ind i din sjæl, ligesom hvis din krop sultede og du tørstede? Er du da kristen? Kan du da være lykkelig, salig, have håb i sygdom og ulykke og når du dør? Jesus svarer i sin prædiken på bjerget, bjergprædikenen. Han siger det alle først: * Salige er dem, der er fattige i ånden, * og sørger, * de, som er sagtmodige og hungrer og tørster efter retfærdigheden. ”Salige”. Fire gange. Og derefter tre gange til. Og til sidst to gange. Salige. I alt ni gange.

1. De, som mangler alt, er salige!

Jesus begynder med det, vi mennesker ikke kan og mangler. Og han løfter ikke pegefingren. Han skælder ikke ud. Han bebrejder ikke. Han kommer ikke med forslag til, hvad vi kan gøre for at det kan blive bedre eller få det bedre. Han underviser ikke i loven om for at man senere i livet blive frelst.

Matthæus fortæller, at da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af for­un­dring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge (Matt. 7:28-29). Deres skriftkloge underviste om, hvad man burde gøre. De irettesatte, motiverede, appel­le­rede, truede, lokkede med Guds lov. Formålet: At få tilhørerne til at blive noget, de endnu ikke var, at gøre noget, de endnu ikke havde gjort, blive bedre mennesker, så de kunne blive frelst ved at ændre sig. Så de kunne blive salige.

Jesus underviste helt anderledes. Med en anderledes myndighed og autoritet. Han brugte Guds lov på en helt anden måde. Men før han underviste om lovet, sagde han i denne prædiken, at disciplene allerede var salige, når de var fattige i ånden, sørgede, havde mistet modet sultede efter at blive bedre mennesker, men ikke var blevet et hak bedre. * Salige ER de fattige i ånden, * Salige ER de, som sørger. * Salige ER de sagtmodige. * Salige ER de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden.

Men hvorfor? Hvad var der sket med dem? Det ved vi fra kapitlerne forud: Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder. (Matt 3,5-6). De var blevet døbt med omven­delses­dåb til synder­nes forladelse (Lukas 3,3). Dø­be­ren havde lært dem frelsen at kende ved at de havde fået syndernes forladelse (Lukas 1,77). - Discip­lene havde indrømmet og tilstået, at de havde svigtet i familien, svigtet i venskab, svigtet Gud, svigtet deres børn eller ægte­fælle, talt grimt, været ligeglade med Guds ord. Og var blev et tilgivet.

Matthæus fortæller også, at Jesus havde prædiket og sagt: ”Omvend jer, for Him­me­riget er kommet nær!” (Matt 4,17). Himmeriget kom til dem, da de blev døbt og da Jesus kom til dem. Han var hos dem, og de var hos ham. Derfor kunne Jesus sige, at de var salige, reddet, lykkelige, trygge, frelst. Begrundelsen var: for Himmeriget er deres! … for de skal trøstes! … for de skal arve jorden … for de skal mættes!” Alt det skulle de få. Og alt det giver han til dig, som er døbt og er blevet hans discipel.

Det betød for dem og betyder for os, at vi har Himmeriget, får trøst i sorgen, får mod, når vi er modløse / sagtmodige, og retfærdige, når vi mærker sulten og tørsten efter retfærdighed aller mest. - Er det lille spædbarn saligt, når det bliver døbt? Ja, for Gud genføder det ved vand og ånd. Er den voksne, som er døbt og tror på Jesus, salig, også selv om de mangler alt? Ja, for Himmeriget er kommet nær. Er den, der sørger over sin synd og skyld og bekender det, salig? Ja, for Gud lover: Når vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver al vor uretfærdighed (1 Joh 1).

2. De deler det, Gud giver dem, med andre, og bliver selv ved med at få fra Gud!

Nu beskriver Jesus dem og fortæller, hvad de har fået og derfor også er: de barmhjertige, de rene af hjertet og de, som stifter fred. Og Jesus gentager, at de er salige, reddet, lykkelige.

Hvis jødernes skriftkloge skulle svare, hvorfor, ville de sige: ”Salige er de barmhjertige, fordi der barmhjertige.” ”Salige er de rene af hjertet, fordi de er rene af hjertet.” ”Og salige er fredsstiftere, fordi de stifter fred.” Altså: Du er salig, fordi du har forbedret dig og på grund af alt det gode, du gør.

Jesus siger noget andet: * Salige er de barmhjertige, for de skal vises barmhjertighed. De har altså selv brug for at Gud forbarmer sig over dem. Når de er barmhjertige, behøver de selv barmhjertighed. Er det ikke dig? Du behøver barm­hjertighed. Men din Gud og far tilgiver alle dine synder, læger dine sygdomme og befrier dit liv fra graven en dag (Sl 103,3-6). Han er barmhjertig. Og andre kan fortælle om dig, at de mærker noget af det hos dig. Og Jesus forklarer: Salige er de barmhjertige. For de skal vises barmhjertighed. Salig, ikke fordi du er barmhjertig, men fordi du får barmhjertighed.

Jesus fortsætter: ”Salige er de rene af hjertet!” Det siger han til dem, som er blevet døbt og er hos ham. De skjuler ikke længere noget for Gud med indrømmer. Gud renser deres hjerte ved tilgivel­sen! De er salige.

Jødernes skriftkloge forklarede det sådan: ”Salige er de rene af hjertet, fordi de har forbedret sig og renset sig!” Men Jesus begrunder det med: ”For de skal se Gud!” Vi ser Gud, når vi ser Jesus. Vi kender kun Gud på det, han har gjort for os i JESUS. Vi ser Gud, når vi ser ham i krybben i Betlehem. Han blev menneske. Vi ser Gud, når vi hører alt det, Jesus har gjort for os. Derfor er vi salige. Vi ser Gud, når vi ser Jesus på korset dø for vore synder. Vi ser Gud, når vi i dåben bliver rene af hjertet ved vandet og ordet. Vi iklædes Jesus og får hvide klæder på. ”Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.”

Jesus siger derpå: ”Salige er de, som stifter fred!” Hvis en skriftklog havde undervist sådan, og man spurgte: ”Hvorfor?” ville han svare: ”Fordi I stifter fred.” Salige er de, som stifter fred, fordi de stifter fred!” Men Jesus siger: ”For de skal kaldes Guds børn.” Du er Guds barn. Du klynger dig til mig, og jeg har døbt dig. Sådan får har du fred. Det kan andre jo mærke. Det er uundgåeligt. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn!

3. De bliver forfulgt i verden

Jesus slutter med at sige, at hans disciple bliver forfulgt og møder modstand i livet! Og I vil også blive forfulgt og løjet om. I vil nogle gange stå helt alene i skolen, på arbejdet, i verden, fordi I er kristne. Og når det sker, når det sker, da har du Jesu ord: ”Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres!”

Hvem vil hellere have mange ”likes” af mennesker end være salig hos Jesus? Hvem vil hellere æres af skolekammerater, arbejdskam­me­rater og andre mennesker end af Gud?

Hør Jesus: ”Salige er I, når man forfølger jer og lyver jer alt ondt på for min skyld! Sådan har man også forfulgt profeterne før jer.” Skal vi da give op, når det er svært at være kristen? Nej! Dem, som ikke kender Jesus, har brug for at se ham, høre om ham og lære ham at kende! Og Jesus lover os: ”Jeres løn er stor i himlene.” Nådelønnen og frelsen er stor. Ikke på jorden, men i Himlene. Gud har forberedt en plads for os i himlen, når vi dør. Da skal vi se Jesus som Guds lam og synge lovsange og være salige. Vore legemer skal opstå af graven og vi skal altid være hos Gud med Jesus og alle, som troede på Jesus her på jorden.

Når det er svært for dig, hjælper det at huske, at også andre blev forfulgt før dig. Jesus nævner profeterne. Vi skal høre om dem og andre kristne, som holdt ud. Det giver os mod. Lad os også denne dag bede for forfulgte kristne, at de må holde ud. Vi fryder og glæder os over, at vi også har lært Jesus Kristus at kende og blev døbt og har tro på Gud. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk