www.vivit.dk/kirkeaar.htm

12. søndag efter trinitatis (I)

Bibelsk salmevers: Salme 70,2.3a.5

Vær nådig, Gud, og red mig, skynd dig til hjælp, Herre!
De, som stræber mig efter livet, skal blive til spot og spe,
Men alle, der søger dig, skal fryde og glæde sig over dig,
og de, der elsker din frelse, skal altid sige: Gud er stor!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt (a)

Almægtige, evige Gud! Vi takker dig, fordi du har givet os dette legeme med tunge, ører og alle lemmer. Vi beder dig: Skærm os imod den onde fjende og imod al skade på legeme og sjæl.
Giv os din nåde, så vi med vore ører flittigt kan høre dit ord og give agt derpå og med vor tunge prise og ophøje din nåde, for at ingen skal tage anstød af vore ord, men enhver må have gavn deraf,
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Kollekt (b)

Almægtige, evige Gud, alle tings skaber, vi takker dig, at du har givet os dette legeme med tunge, øren og alle lemmer og nådig skærmet os mod den onde fjende. Vi beder dig: Giv os din nåde til at bruge vore øren og vor tunge ret, flittigt høre dit ord og give nøje agt på det, og med vor tunge prise og ophøje din nåde, for at ingen skal forarges ved vore ord, men enhver må styrkes til alt godt derved, - ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Kollekt (c)

Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig, thi alt har du skabt smukt og til rette tid, ja, selv evigheden har du lagt i vort hjerte, men vi beder dig: Send os din Helligånd, at vi, som er onde, dog ikke skal fejle med vor tunges ord, så at velsignelse og forbandelse udgår af samme mund. Forbarm dig over os, så vi hellere vil dømmes og tilgives end spotte sandhedens Ånd i vort hjerte. Styr og reger vor tunge, at vi må være visdommens børn i tro og tale alle vort livs dage og stedes for din dom med frimodighed for Jesu Kristi skyld, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 29,17-24¤

Det varer kun kort tid, så bliver Libanon igen en frugthave, og Karmel regnes for skov.
På den dag skal de døve høre, hvad der står i bogen, og de blindes øjne se trods mulm og mørke.
De hjælpeløse skal igen glæde sig over Herren, de fattige skal juble over Israels Hellige.
Det er forbi med voldsmanden, det er ude med spotteren, alle, der lurer på ondt, er udryddet;
de erklærede mennesker skyldige med deres ord og lagde fælder for den, der skulle dømme i porten;
de afviste den uskyldige med tomme ord.
Derfor siger Herren til Jakobs hus, Herren som udfriede Abraham:
Nu skal Jakob ikke længere blive til skamme, nu skal hans ansigt ikke længere blegne;
for når hans børn får at se, hvad mine hænder har skabt blandt dem, vil de hellige mit navn.
De skal hellige Jakobs Hellige, og Israels Gud skal være deres rædsel.
De, der er faret vild i ånden, får indsigt, de, der murrer, tager imod belæring.

Eller

Salme 115,1-9* (Folkekirkens alterbog 1992)

Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære, for din godheds og troskabs skyld. Hvorfor spørger folkene: »Hvor er deres Gud?« når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil? Deres gudebilleder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se, nok har de ører, men de kan ikke høre, nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har hænder, dem kan de ikke føle med, de har fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem. Israel, stol på Herren! Han er deres hjælp og skjold.

Epistel: 2 Korintherbrev 3,4-11

En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.
Men når dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver, havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses' ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, der dog forsvandt, hvor meget mere vil så ikke Åndens tjeneste have sin herlighed. Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på herlighed. Det, der var herligt, har jo i dette tilfælde ingen herlighed sammenlignet med den alt overvældende herlighed. For når det, der forsvandt, havde sin herlighed, så skal det, der bliver ved med at bestå, have endnu større herlighed.

Evangelium: Markus 7,31-37

Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: "Effatha!" - det betyder: "Luk dig op!" Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: "Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale."

ENGLISH

Isaiah 29,17-24: ESV
17 Is it not yet a very little while until Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be regarded as a forest? 18 In that day the deaf shall hear the words of a book, and out of their gloom and darkness the eyes of the blind shall see. 19 The meek shall obtain fresh joy in the LORD, and the poor among mankind shall exult in the Holy One of Israel. 20 For the ruthless shall come to nothing and the scoffer cease, and all who watch to do evil shall be cut off, 21 who by a word make a man out to be an offender, and lay a snare for him who reproves in the gate, and with an empty plea turn aside him who is in the right. 22 Therefore thus says the LORD, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob: "Jacob shall no more be ashamed, no more shall his face grow pale. 23 For when he sees his children, the work of my hands, in his midst, they will sanctify my name; they will sanctify the Holy One of Jacob and will stand in awe of the God of Israel. 24 And those who go astray in spirit will come to understanding, and those who murmur will accept instruction."

2 Cor 3,4-11 ESV
4 Such is the confidence that we have through Christ toward God. 5 Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, 6 who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. 7 Now if the ministry of death, carved in letters on stone, came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end, 8 will not the ministry of the Spirit have even more glory? 9 For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory. 10 Indeed, in this case, what once had glory has come to have no glory at all, because of the glory that surpasses it. 11 For if what was being brought to an end came with glory, much more will what is permanent have glory.

Mark 7,31-37 ESV
31 Then he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee, in the region of the Decapolis. 32 And they brought to him a man who was deaf and had a speech impediment, and they begged him to lay his hand on him. 33 And taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears, and after spitting touched his tongue. 34 And looking up to heaven, he sighed and said to him, "Ephphatha," that is, "Be opened." 35 And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. 36 And Jesus charged them to tell no one. But the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. 37 And they were astonished beyond measure, saying, "He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak."

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 29

17  آیا در اندك‌ زمانی‌ واقع‌ نخواهد شد كه‌ لبنان‌ به‌ بوستان‌ مبدّل‌ گردد و بوستان‌ به‌ جنگل‌ محسوب‌ شود؟
18  و در آن‌ روز كّران‌ كلام‌ كتاب‌ را خواهند شنید و چشمان‌ كوران‌ از میان‌ ظلمت‌ و تاریكی‌ خواهد دید.
19  و حلیمان‌ شادمانی‌ خود را در خداوند مزید خواهند كرد و مسكینان‌ مردمان‌ در قدّوس‌ اسرائیل‌ وجد خواهند نمود.
20  زیرا كه‌ ستمگران‌ نابود و استهزاكنندگان‌ معدوم‌ خواهند شد و پیروان‌ شرارت‌ منقطع‌ خواهند گردید.
21  كه‌ انسان‌ را به‌ سخنی‌ مجرم‌ می‌سازند و برای‌ كسی‌ كه‌ درمحكمه‌ حكم‌ می‌كند دام‌ می‌گسترانند و عادل‌ را به‌ بطالت‌ منحرف‌ می‌سازند.
22  بنابراین‌ خداوند كه‌ ابراهیم‌ را فدیه‌ داده‌ است‌ دربارۀ خاندان‌ یعقوب‌ چنین‌ می‌گوید كه‌ از این‌ به‌ بعد یعقوب‌ خجل‌ نخواهد شد و رنگ‌ چهره‌اش‌ دیگر نخواهد پرید.
23  بلكه‌ چون‌ فرزندان‌ خود را كه‌ عمل‌ دست‌ من‌ می‌باشند، در میان‌ خویش‌ بیند،آنگاه‌ ایشان‌ اسم‌ مرا تقدیس‌ خواهند نمود و قدّوس‌ یعقوب‌ را تقدیس‌ خواهند كرد و از خدای‌ اسرائیل‌ خواهند ترسید.
24  و آنانی‌ كه‌ روح‌ گمراهی‌ دارند فهیم‌ خواهند شد و متمّردان‌ تعلیم‌ را خواهند آموخت‌.

دوم قرنتيان ايش 3
4  امّا به‌وسیلهٔ مسیح چنین اعتماد به خدا داریم.
5  نه آنکه کافی باشیم که چیزی را به خود تفکّر کنیم که گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما از خداست.
6  که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را زیرا که حرف می‌کُشد لیکن روح زنده می‌کند.
7  امّا اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنگها تراشیده شده با جلال می‌بود، به‌حدّی که بنی‌اسرائیل نمی‌توانستند صورت موسی را نظاره کنند به‌سبب جلال چهره او که فانی بود،
8  چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟
9  زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود.
10  زیرا که آنچه جلال داده شده بود نیز بدین نسبت جلالی نداشت به‌سبب این جلال فایق.
11  زیرا اگر آن فانی با جلال بودی، هرآینه این باقی از طریق اولیٰ در جلال خواهد بود.

مرقس ايش 7
31  و باز از نواحی صور روانه شده، از راه صیدون در میان حدود دیکاپولِس به دریای جلیل آمد.
32  آنگاه کری را که لکنت زبان داشت نزد وی آورده، التماس کردند که دست بر او گذارد.
33  پس او را از میان جماعت به خلوت برده، انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت و آب دهان انداخته، زبانش را لمس نمود؛
34  و به سوی آسمان نگریسته، آهی کشید و بدو گفت، اَفَتَحْ! یعنی باز شو
35  در ساعت گوشهای او گشاده و عقده زبانش حلّ شده، به درستی تکلّم نمود.
36  پس ایشان را قدغن فرمود که هیچ‌کس را خبر ندهند؛ لیکن چندان که بیشتر ایشان را قدغن نمود، زیادتر او را شهرت دادند.
37  و بی‌نهایت متحیّر گشته می‌گفتند، همهٔ کارها را نیکو کرده است؛ کران را شنوا و گنگان را گویا می‌گرداند!

Cantonese

以賽亞書 29 章 [Cantonese]

17 利巴嫩變為肥田、肥田看如樹林、不是只有一點點時候麼。 18 那時、聾子必聽見這書上的話.瞎子的眼、必從迷矇黑暗中得以看見。 19 謙卑人、必因耶和華增添歡喜.人間貧窮的、必因以色列 的聖者快樂。 20 因為強暴人已歸無有.褻慢人已經滅絕.一切找機會作孽的、都被剪除. 21 他們在爭訟的事上、定無罪的為有罪、為城門口責備人的、設下網羅、用虛無的事、屈枉義人。
22 所以救贖亞伯拉罕 的耶和華、論雅各 家如此說、雅各 必不再羞愧、面容也不至變色。 23 但他看見他的眾子、就是我手的工作、在他那裡、他們必尊我的名為聖、必尊雅各 的聖者為聖、必敬畏以色列 的 神。24 心中迷糊的、必得明白、發怨言的、必受訓誨。

哥林多後書 3 章 [Cantonese]

4 我們因基督 所以在 神面前纔有這樣的信心. 5 並不是我們憑自己能承擔甚麼事、我們所能承擔的、乃是出於 神. 6 他叫我們能承當這新約的執事.不是憑著字句、乃是憑著精意.因為那字句是叫人死、精意是叫人活。〔精意或作聖靈7 那用字刻在石頭上屬死的職事、尚且有榮光、甚至以色列 人因摩西 面上的榮光、不能定睛看他的臉.這榮光原是漸漸退去的. 8 何況那屬靈的職事、豈不更有榮光麼。 9 若是定罪的職事有榮光、那稱義的職事、榮光就越發大了。 10 那從前有榮光的、因這極大的榮光、就算不得有榮光了.11 若那廢掉的有榮光、這長存的就更有榮光了。

馬可福音 7 章 [Cantonese]

31 耶穌 又離了推羅 的境界、經過西頓 、就從低加波利境內來到加利利 海。 32 有人帶著一個耳聾舌結的人、來見耶穌 、求他按手在他身上。 33 耶穌 領他離開眾人、到一邊去、就用指頭探他的耳朵、吐唾沫抹他的舌頭、 34 望天歎息、對他說、以法大、就是說、開了罷。 35 他的耳朵就開了、舌結也解了、說話也清楚了。 36 耶穌 囑咐他們、不要告訴人.但他越發囑咐、他們越發傳揚開了。37 眾人分外希奇、說、他所作的事都好、他連聾子也叫他們聽見、啞吧也叫他們說話。

https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/