Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Nytårsdag - JESUS (I)

Bibelske salme-vers

Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen. (Sl 8,2)
Hvad er da et menneske, at du husker på det
et menneskebarn, at du tager dig af det (Sl 8,5)
Du er vor Fader, HERRE, "vor Genløser" hed du fra Evighed.(Es 63,16)
Ære være Faderen og Sønnen / og Helligånden,
som i begyndelsen, / så nu og altid og i al evighed.
Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du har ladet din kære Søn komme til verden og blive vor frelser. Hjælp os, at vi begynder det nye år i hans navn og i alt, hvad vi gør, priser dig som vor fader, ved vor Herre Jesus Kristus, din søn, som med dig og Helligånden lever og regerer fra evighed til evighed. Amen.

eller

Barmhjertige, evige Gud, himmelske Fader! Du, som ved omskærelsen førte din kære Søn ind under loven for at han skulle forløse os fra lovens forbandelse, og gav ham navnet Jesus, fordi han skulle frelse sit folk fra dets synder, giv os din nåde, så vi kan få del i denne forløsning og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 1 Mosebog 12,1-4

Herren sagde til Abram: "Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes." Så drog Abram af sted, sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Abram var femoghalvfjerds år, da han forlod Karan.

eller

1 Krønikebog 29,10-12

David priste Herren, mens hele menigheden var til stede; David sagde: «Lovet være du, Herre, vor fader Israels Gud, fra evighed til evighed. Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle. Rigdom og ære kommer fra dig, du hersker over alt, i din hånd er kraft og styrke, det står i din magt at give storhed og styrke til alle.

Epistel: Galaterbrevet 3,23-29

Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.

Evangelium: Lukas 2,21

Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.

Nytårsbøn

Treenige Gud! Ved din nåde slutter og begynder vi nu igen et år som dine børn og pilgrimme. Dine velgerninger imod os har været utallige, selvom vi har fortjent din vrede. I din hellige menighed har du bevaret dit hellige ord og dine dyrebare sakramenter. I det timelige har du velsignet og sørget for os med alt godt til legeme og sjæl.

Herre! Ved det gamle års slutning ofrer vi dig vore fattige hjerters taksigelse og priser din barmhjertighed. Allerkæreste Fader! Tilregn os ikke vore synder, men tilgiv os i nåde! - Jesus, trofaste Frelser! Udslet for din fortjenestes skyld vore overtrædelser! Gud Helligånd! Forny os i det indre menneske, så vi ikke tager gamle synder med ind i det nye år.

Lad din nåde være ny over os hver morgen. Bevar dit rene og sande ord hos os som vort hjertes trøst. Oplys vore lærere og prædikanter og velsign deres hellige arbejde.

Gode Gud! Velsign dem, der leder og styrer. Og frem de beslutninger, der er efter dine bud. Velsign dem, der er forældre og har ansvar for andre. Giv styrke og lykke til enhvers arbejde. Opfyld vore sjæle med sand gudsfrygt, og giv din Ånds fred i vore hjerter. Frels din kirke fra vildfarelser. Bevar vort folk fra krig og ulykke. Hjælp de undertrykte, mæt de sultende, befri de uskyldigt fangne, plej de syge, forbarm dig over enker og faderløse. Før de døende fra døden til livet.

Herre! Lær os at handle efter din vilje. Ræk os din hånd, når vi falder. Bliver vi trætte i vort kald, da styrk os med himmelsk liv og kraft. Red os i nød og fare. Vær vor læge i sygdom og svaghed. Og skal vi skilles fra dette liv i det nye år, da lad os kunne anbefale vor sjæl i dine hænder.

Herre! Vær os nådig. Bønhør os for Jesu Kristi skyld! Amen.

 

Translation: English: KJV, Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Genesis 12:1-4
Now the LORD had said unto 
Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee: 2 And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing: 3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. 4 So Abram departed, as the LORD had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran.

1. Chronicles 29:10-12
10 Wherefore David blessed the LORD before all the congregation: and David said, Blessed be thou, LORD God of Israel our father, for ever and ever.
11 Thine, O LORD, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O LORD, and thou art exalted as head above all.
12 Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

Galatians 3:23-29
23 But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. 24 Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. 25 But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster.
26 For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. 27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. 28 There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus. 29 And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.

Luke 2:21
21 And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.

FARSI / PERSISK

پيدايش ايش 12
 وخداوند به‌ ابرام‌ گفت‌: «از ولایت‌خود، و از مولد خویش‌ و از خانۀ پدر خود بسوی‌ زمینی‌ كه‌ به‌ تو نشان‌ دهم‌ بیرون‌ شو،
 و از تو امتی‌ عظیم‌ پیدا كنم‌ و تو را بركت‌ دهم‌، و نام‌ تو را بزرگ‌ سازم‌، و تو بركت‌ خواهی‌ بود.
 و بركت‌ دهم‌ به‌ آنانی‌ كه‌ تو را مبارك‌ خوانند، و لعنت‌ كنم‌ به‌ آنكه‌ تو را ملعون‌ خواند. و از تو جمیع‌ قبایل‌ جهان‌ بركت‌ خواهند یافت‌.»
 پس‌ ابرام‌، چنانكه‌ خداوند بدو فرموده‌ بود، روانه‌ شد. و لوط همراه‌ وی‌ رفت‌. و ابرام‌ هفتاد و پنج‌ ساله‌ بود، هنگامی‌ كه‌ از حَرّان‌ بیرون‌ آمد.

اول تواريخ ايش 29
10  و داود به‌ حضور تمامی‌ جماعت‌ خداوند را متبارك‌ خواند و داود گفت‌: «ای‌ یهُوَه‌ خدای‌ پدر ما اسرائیل‌ تو از ازل‌ تا به‌ ابد متبارك‌ هستی‌.
11  و ای‌ خداوند عظمت‌ و جبروت‌ و جلال‌ و قوت‌ و كبریا از آن‌ تو است‌ زیرا هر چه‌ در آسمان‌ و زمین‌ است‌ از آنِ تو می‌باشد. و ای‌ خداوند ملكوت‌ از آنِ تو است‌ و تو بر همه‌ سرْ و متعال‌ هستی‌.
12  و دولت‌ و جلال‌ از تو می‌آید و تو برهمه‌ حاكمی‌، و كبریا و جبروت‌ در دست‌ تو است‌ و عظمت‌ دادن‌ و قوت‌ بخشیدن‌ به‌ همه‌ كس‌ در دست‌ تو است‌.

غلاطيان ايش 3
23  امّا قبل از آمدن ایمان، زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که می‌بایست مکشوف شود، بسته شده بودیم.
24  پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم.
25  لیکن چون ایمان آمد، دیگر زیر دست لالا نیستیم.
26  زیرا همگی شما به‌وسیلهٔ ایمان در مسیح عیسی، پسران خدا می‌باشید.
27  زیرا همهٔٔ شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.
28  هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همهٔٔ شما در مسیح عیسی یک می‌باشید.
29  امّا اگر شما از آنِ مسیح می‌باشید، هرآینه نسل ابراهیم و برحسب وعده، وارث هستید.

لوقا ايش 2
21  و چون روز هشتم، وقت ختنه طفل رسید، او را عیسی نام نهادند، چنانکه فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم، او را نامیده بود.

Cantonese

創世記 12 章 [Cantonese]

耶和華對亞伯蘭說、你要離開本地、本族、父家、往我所要指示你的地去。
我必叫你成為大國.我必賜福給你、叫你的名為大、你也要叫別人得福.
為你祝福的、我必賜福與他、那咒詛你的、我必咒詛他、地上的萬族都要因你得福。
亞伯蘭就照著耶和華的吩咐去了.羅得也和他同去.亞伯蘭出哈蘭的時候、年七十五歲。

歷代志上 29 章 [Cantonese]

10 所以大衛 在會眾面前稱頌耶和華、說、耶和華我們的父、以色列 的 神是應當稱頌、直到永永遠遠的。
11 耶和華阿、尊大、能力、榮耀、強勝、威嚴都是你的.凡天上地下的、都是你的、國度、也是你的.並且你為至高、為萬有之首。
12 豐富尊榮都從你而來、你也治理萬物.在你手裡有大能大力、使人尊大強盛都出於你。

加拉太書 3 章 [Cantonese]

23 但這因信得救的理、還未來以先、我們被看守在律法之下、直圈到那將來的真道顯明出來。
24 這樣、律法是我們訓蒙的師傅、引我們到基督 那裡、使我們因信稱義。
25 但這因信得救的理、既然來到、我們從此就不在師傅的手下了。
26 所以你們因信基督 耶穌 、都是 神的兒子。
27 你們受洗歸入基督 的、都是披戴基督 了。
28 並不分 猶太 人、希利尼人、自主的、為奴的、或男或女.因為你們在基督 耶穌 、裡都成為一了。
29 你們既屬乎基督 、就是亞伯拉罕 的後裔、是照著應許承受產業的了。

路加福音 2 章 [Cantonese]
21 滿了八天、就給孩子行割禮、與他起名叫耶穌 、這就是沒有成胎以前、天使所起的名。