Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

1. søndag i advent (I)

Bibelsk indgangsvers: Salme 25,1-4

Herre, jeg løfter min sjæl til dig! Min Gud, jeg stoler på dig,
Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke mine fjender frydes over mig.
Ingen, der håber på dig, bliver til skamme (Sl 25,1-3)
Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier (Sl 25,4)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

1. kollekt

Herre Jesus Kristus, vi beder dig:
rejs dig i din vælde og kom til vor frelse,
for at vi med dig som værn må fries
ud af de farer, der for vore synders skyld truer os,
- du, som med Faderen lever og regerer
i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.

2. kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Dig være tak og lov og pris til evig tid, fordi du har set til os arme mennesker, som for syndens skyld har måttet leve under dødens og Satans tyranni, og indsat din Søn til konge over os, en retfærdig og sagtmodig konge, som ved sin død vil gøre os fri fra vore synder og være vor frelser og redde og hjælpe os imod døden.
Nu beder vi dig: Lad din Helligånd oplyse, styre og lede os, så vi holder os til vor retfærdige konge og frelser alene, og ikke, som verden gør, tager anstød af hans fattige skikkelse og foragtede ord, men ved en fast tro på ham bliver evigt salige ved ham, din elskede Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 24

Jorden med alt, hvad den | rummer,
verden og dens beboere, tilhører | Herren,

for han har grundlagt den på | havene,
grundfæstet den på | strømmene.

Hvem kan drage op til | Herrens bjerg,
hvem kan stå på hans hel- | lige sted?

Den som har skyldfrie hænder og et rent | hjerte,
den som ikke farer med løgn og ikke | sværger falsk.

Han henter velsignelse hos | Herren
og retfærdighed hos sin | frelses Gud.

Sådan er den slægt, som | søger ham,
som søger dit ansigt, | Jakobs Gud.

Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle | døre,
så ærens konge kan | drage ind.

Hvem er ærens | konge?
Det er Herren, stærk og vældig, Herren, væl- | dig i krig.

Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle | døre,
så ærens konge kan | drage ind.

Hvem er han, ærens | konge?
Hærskarers Herre, han er ærens | konge!

Epistel: Romerbrevet 13,11-14
I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær.

Evangelium: Matthæus 21,1-9
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage." Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:
Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste.

Translation: English: ESV. Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Romans 13:11-14 ESV
11 Besides this you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed.
12 The night is far gone; the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light.
13 Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy.
14 But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires.

NAU Matthew 21,1-9
When they had approached Jerusalem and had come to Bethphage, at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, 2 saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and a colt with her; untie them and bring them to Me. 3 "If anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord has need of them,' and immediately he will send them." 4 This took place to fulfill what was spoken through the prophet: 5 "SAY TO THE DAUGHTER OF ZION, 'BEHOLD YOUR KING IS COMING TO YOU, GENTLE, AND MOUNTED ON A DONKEY, EVEN ON A COLT, THE FOAL OF A BEAST OF BURDEN.'" 6 The disciples went and did just as Jesus had instructed them, 7 and brought the donkey and the colt, and laid their coats on them; and He sat on the coats. 8 Most of the crowd spread their coats in the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them in the road. 9 The crowds going ahead of Him, and those who followed, were shouting, "Hosanna to the Son of David; BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD; Hosanna in the highest!"

FARSI / PERSISK

روميان ايش13
11  و خصوصاً چون وقت را می‌دانید که الحال ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم زیرا که الآن نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم.
12  شب منقضی شد وروز نزدیک آمد. پس اعمال تاریکی را بیرون کرده، اسلحه نور را بپوشیم.
13  و با شایستگی رفتار کنیم چنانکه در روز، نه در بزمها و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد؛
14  بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید.

متی ايش 21

 وچون نزدیک به اورشلیم رسیده، وارد بیت فاجی نزد کوه زیتون شدند. آنگاه عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،
 بدیشان گفت، در این قریهای که پیش روی شما است بروید و در حال، الاغی با کرهّاش بسته خواهید یافت. آنها را باز کرده، نزد من آورید.
 و هرگاه کسی به شما سخنی گوید، بگویید خداوند بدینها احتیاج دارد که فی‌الفور آنها را خواهد فرستاد.
 و این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است تمام شود
 که دختر صَهیون را گویید، اینک، پادشاه تو نزد تو می‌آید با فروتنی و سواره بر حمار و بر کرّهٔ الاغ.
 پس شاگردان رفته، آنچه عیسی بدیشان امر فرمود، به عمل آوردند
 و الاغ را با کرّه آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد.
 و گروهی بسیار، رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه‌ها بریده، در راه می‌گستردند.
 و جمعی از پیش و پس او رفته، فریادکنان می‌گفتند،هوشیعانا پسر داودا، مبارک باد کسی که

به اسم خداوند می‌آید! هوشیعانا در اعلیٰ علیّین!

Cantonese

羅馬書 13 章 [Cantonese]
11 再者、你們曉得現今就是該趁早睡醒的時候、因為我們得救、現今比初信的時候更近了。
12 黑夜已深、白晝將近.我們就當脫去暗昧的行為、帶上光明的兵器。
13 行事為人要端正、好像行在白晝.不可荒宴醉酒.不可好色邪蕩.不可爭競嫉妒。
14 總要披戴主耶穌 基督 、不要為肉體安排、去放縱私慾。

馬太福音 21 章   [Cantonese]
耶穌   和門徒將近 耶路撒冷   、到了伯法其在橄欖山那裡. 耶穌   就打發兩個門徒、對他們 說、 你們往對面村子裡去、必看見一匹驢拴在那裡、還有驢駒同在一處.你們解開牽到我這裡來。 若有人對你們 說甚 麼、你們就 說、主要用他 . 那人必立時讓 你們牽來。 這事成就、是要應驗先知的話、 說 、 『要對錫安的居民〔原文作女子〕 說、看 哪、你的王來到你這裡、是溫柔的、又騎著驢、就是騎著驢駒子。』
門徒就照 耶穌   所吩咐的去行、 牽了驢和驢駒來、把自己的衣服搭在上面、 耶穌   就騎上。
眾人多半把衣服鋪在路上 . 還有人砍下樹枝來鋪在路上。 前行後隨的眾人、喊著 說、和散那歸 於 大衛   的子孫、〔和散那原有求救的意思在此乃稱頌的話〕奉主名來的、是應當稱頌的 . 高高在上和散那。