Bibelsk salmevers: Tobits Bog 12,6; Salme 8,2

Velsignet være den hellige Treenighed
og den udelelige enhed!
Pris Gud, og tak ham for det gode, han har gjort mod jer!
Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen!s
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.


prædiken

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi arme syndere bekender for dig, at i vort kød bor der intet godt, og at vi overladt til os selv måtte gå til grunde i synden, fordi det, som er født af kødet, er kød og ikke kan se Guds rige.
Men vi beder dig: Vær os nådig og barmhjertig, og send din Helligånd ind i vore hjerter for din Søns, Jesu Kristi, skyld, og gør os til nye mennesker, så vi fuldt og fast tror syndernes forladelse, som ved Kristus er tilsagt os i dåben, og dag for dag vokser i kærlighed til vor næste og i al god gerning, indtil vi omsider bliver salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 4 Mosebog 21,4-9*

Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses: "Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den elendige føde." Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde: "Vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os!" Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses: "Lav en slange og sæt den på en stang! Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet." Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet.

Epistel: Romerbrevet 11,32-36

For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! For "hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld?" Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen.

Evangelium: Johannes 3,1-15

Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham." Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige." Nikodemus sagde til ham: "Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?" Jesus svarede: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden."
Nikodemus spurgte ham: "Hvordan kan det gå til?" Jesus svarede: "Du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham."

اعداد ايش 21

14  و از كوه‌ هور به‌ راه‌ بحر قُلزم‌ كوچ‌ كردند تا زمین‌ ادوم‌ را دور زنند. و دل‌ قوم‌ به‌ سبب‌ راه‌، تنگ‌ شد.
5  و قوم‌ بر خداو موسی‌ شكایت‌ آورده‌، گفتند: « كه‌ ما را از مصر چرا برآوردید تا در بیابان‌ بمیریم‌؟ زیرا كه‌ نان‌ نیست‌ و آب‌ هم‌ نیست‌! و دل‌ ما از این‌ خوراكِ سخیف‌ كراهت‌ دارد!»
6  پس‌ خداوند ، مارهای‌ آتشی‌ در میان‌ قوم‌ فرستاده‌، قوم‌ را گزیدند، و گروهی‌ كثیر از اسرائیل‌ مردند.
7  و قوم‌ نزد موسی‌ آمده‌، گفتند: « گناه‌ كرده‌ایم‌ زیرا كه‌ بر خداوند و بر تو شكایت‌ آورده‌ایم‌، پس‌ نزد خداوند دعا كن‌ تا مارها را از ما دور كند.» و موسی‌ بجهت‌ قوم‌ استغاثه‌ نمود.
8  و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: « مار آتشینی‌ بساز و آن‌ را بر نیزه‌ای‌ بردار، و هر گزیده‌ شده‌ای‌ كه‌ بر آن‌ نظر كند، خواهد زیست‌.»
9  پس‌ موسی‌ مار برنجینی‌ ساخته‌، بر سر نیزه‌ای‌ بلند كرد، و چنین‌ شد كه‌ اگر مار كسی‌ را گزیده‌ بود، به‌ مجرد نگاه‌ كردن‌ بر آن‌ مار برنجین‌، زنده‌ می‌شد.

روميان ايش 11

32  زیرا خدا همه را در نافرمانی بسته است تا بر همه رحم فرماید.
33  زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا! چقدر بعید از غوررسی است احکام او و فوق از کاوش است طریق‌های وی!
34  زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد؟ یا کِه مشیر او شده؟
35  یا کِه سبقت جسته چیزی بدو داده تا به او باز داده شود؟
36  زیرا که از او و به او و تا او همه‌چیز است؛ و او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین.

يوحنا ايش 3

1  و شخصی از فریسیان نیقودیموس نام از رؤسای یهود بود.
2  او در شب نزد عیسی آمده، به وی گفت، ای استاد می‌دانیم که تو معلّم هستی که از جانب خدا آمده‌ای زیرا هیچ کس نمی‌تواند معجزاتی را که تو می‌نمایی بنماید، جز اینکه خدا با وی باشد.
3  عیسی در جواب او گفت، آمین آمین به تو می‌گویم اگر کسی از سرِ نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی‌تواند دید.
4  نیقودیموس بدو گفت، چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد، مولود گردد؟ آیا می‌شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته، مولود شود؟
5  عیسی در جواب گفت، آمین، آمین به تو می‌گویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.
6  آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است.
7  عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید.
8  باد هرجا که می‌خواهد میوزد و صدای آن را می‌شنوی لیکن نمی‌دانی از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. همچنین است هر که از روح مولود گردد.
9  نیقودیموس در جواب وی گفت، چگونه ممکن است که چنین شود؟
10  عیسی در جواب وی گفت، آیا تو معلّم اسرائیل هستی و این را نمی‌دانی؟
11  آمین، آمین به تو می‌گویم آنچه می‌دانیم، می‌گوییم و به آنچه دیده‌ایم، شهادت می‌دهیم و شهادت ما را قبول نمی‌کنید.
12  چون شما را از امور زمینی سخن گفتم، باور نکردید. پس هرگاه به امور آسمانی با شما سخن رانم چگونه تصدیق خواهید نمود؟
13  و کسی به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که در آسمان است.
14  و همچنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود،
15  تا هر که به او ایمان آرد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد.

Cantonese

第21 章 [Cantonese]

4 他們從何珥山起行、往紅海那條路走、要繞過以東地.百姓因這路難行、心中甚是煩躁.
5 就怨讟 神和 摩西 、 說、你們為甚麼把我們從埃及領出來、使我們死在曠野呢.這裡沒有糧、沒有水、我們的心厭惡這淡薄的食物 。
6 於是耶和華使火蛇進入百姓中間、蛇就咬他們、 以色列 人中死了許多。
7 百姓到 摩西 那裡 說、我們怨讟耶和華和你、有罪了、求你禱告耶和華、叫這些蛇離開我們.於是 摩西 為百姓禱告。
8 耶和華對 摩西 說、你製造一條火蛇、挂在杆子上、凡被咬的、一望這蛇、就必得活 。
9 摩西 便製造一條銅蛇、挂在杆子上.凡被蛇咬的、一望這銅蛇、就活了。

羅馬書 11 章 [Cantonese]

32 因為 神將眾人都圈在不順服之中、特意要憐恤眾人。
33 深哉、 神豐富的智慧和知識。他的判斷、何其難測、他的蹤跡何其難尋、
34 誰知道主的心、誰作過他的謀士呢、
35 誰是先給了他、使他後來償還呢。
36 因為萬有都是本於他、倚靠他、歸於他.願榮耀歸給他、直到永遠。阿們。 

約翰福音 3 章 [Cantonese]

1 有一個 法利賽人 、名叫尼哥底母、是 猶太 人的官。
2 這人夜裡來見 耶穌 、 說、拉比、我們知道你是由 神那裡來作師傅的.因為你所行的神蹟、若沒有 神同在、無人能行 。
3 耶穌 回答 說、我實實在在的告 訴你、人若不重生、就不能見 神的國。
4 尼哥底母 說、人已經老了、如何能重生呢.豈能再進母腹生出來麼 。
5 耶穌 說、我實實在在的告訴你、人若不是從水和 聖靈 生的、就不能進 神的國。
6 從肉身生的、就是肉身.從靈生的、就是靈。
7 我 說、你們必須重生、你不要以為希奇 。
8 風隨著意思吹、你聽見風的響聲、卻不曉得從那裡來、往那裡去.凡從 聖靈 生的、也是如此。
9 尼哥底母問他 說、怎能有這事呢 。
10 耶穌 回答 說、你是 以色列 人的先生、還不明白這事麼。
11 我實實在在的告訴你、我們所 說的、 是我們知道的、我們所見證的、是我們見過的.你們卻不領受我們的見證。
12 我對你們 說地上的事、你們尚且不信、若說天上的事、如何能信呢 。
13 除了從天降下仍舊在天的 人子 、沒有人升過天。
14 摩西 在曠野怎樣舉蛇、 人子 也必照樣被舉起來.
15 叫一切信他的都得永生。〔或作叫一切信的人在他裡面得永生 〕

 

ENGLISH

ESV Num. 21:4-9

4 From Mount Hor they set out by the way to the Red Sea, to go around the land of Edom. And the people became impatient on the way. 5 And the people spoke against God and against Moses, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we loathe this worthless food." 6 Then the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died. 7 And the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the LORD and against you. Pray to the LORD, that he take away the serpents from us." So Moses prayed for the people. 8 And the LORD said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live." 9 So Moses made a bronze serpent and set it on a pole. And if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live.

ESV Romans 11:32-37

32 For God has consigned all to disobedience, that he may have mercy on all. 33 Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways! 34 "For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor?" 35 "Or who has given a gift to him that he might be repaid?" 36 For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.

ESV John 3:1-15

Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. 2 This man came to Jesus by night and said to him,

"Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him." 3 Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God." 4 Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" 5 Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 6 That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. 7 Do not marvel that I said to you, 'You must be born again.' 8 The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit."

9 Nicodemus said to him, "How can these things be?" 10 Jesus answered him, "Are you the teacher of Israel and yet you do not understand these things? 11 Truly, truly, I say to you, we speak of what we know, and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. 12 If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? 13 No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, 15 that whoever believes in him may have eternal life.