Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

Løft jeres hoveder, jeres forløsning nærmer sig!

2. søndag i advent, 6. dec. 2020. Leif G. Jensen
Salmer: 73, 62v1, 230, 962 i 129salmer, 73v4-6,

Evangelium: Lukas 21,25-36
Jesus sagde: "Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig." Og han fortalte dem en lignelse: "Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen."

I.

Jesus sagde: "Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes.”

Mange ville give meget for at vide noget sikkert om fremtiden. Videnskaben kan med udgangspunkt i målinger og observationer mange år tilbage fremskrive, så de ved noget om fremtiden – hvis ellers det … Fremtidsforskning, … for at forberede sig. Har en fornemmelse, men også kun det. Forskningen går ud fra det, vi kan måle og veje. Men hvad med at måle menneskers moral, menneskers tanker, menneskers gerninger. Hvordan påvirker vi selv fremtiden og nutiden. Hvilke følger fik det at pornoen blev givet fri i 1970’erne, og at fosterdrab blev givet fri? Man mangler 40.000 i ældreplejen de kommende år. Er det dem, som blev dræbt i mors liv? Hvilken indflydelse nedbrydelse af kernefamilien få for mennesker om 20 år? Og hvordan vil vi behandle handicappede og ældre om 30 år? Fremtidsforskning på disse områder burde også være noget, man beskæftigede sig med, så man måske greb ind i tide.

Jesus Kristus give os i søndagens evangelium en gratis fremtidsforskning. Og det er ikke kun et godt bud på, hvordan det vil blive. Det er sådan, det vil blive. Han beskriver tegn sol, måne og stjerner. Tænk på solstorme og meteornedslag. Det er ufatteligt, hvad solstorm kunne forårsage af ødelæggelser på jorden. Mennesker frygter. Man tør næsten ikke beskrive det. Og asteorider, som kan ramme jorden. Dertil kommer uroen på selve planeten, naturkatastrofer, krige og hungersnød. Det påvirker menneskene: ”de gribes af angst og rådvilde over havets og brændingens brusen”. ”Mennesker skal gå til at skræk og frygt”. … Hvorfor er der så meget psykisk sygdom. Og angst, ubeskrivelig angst. Det rammer os alle.

II.

Jesus forkynder ind i dette billede af fremtiden: ”Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig."

Hvad er løsningen på den urolige og frygtelig fremtid, han tegner et billede af, og som vi oplever vor tid – og i jordens sidste tid. Jesus siger: ”Da skal de se Menneske­sønnen i en sky med magt og megen herlighed.” Jesus vil, at vi ikke, at vi fokuserer blindt på, hvad der sker, men også fokuserer på ham. Han kommer. Han er himlens og jordens herre. Al magt er givet ham af universets skaber. Ja, han er selv den, ved hvem alt er skabt. Alle mennesker er skab ved ham og til ham. Han vil være vores Herre og Frelser. Han har også skabt asteroiderne, planeterne, solen med dens storme og jorden med dens brusende hav. Jesus Kristus er Menneskesønnen, søn af et menneske, Maria. Han er også Guds evige søn. Vort blik flyttes nu hen til ham, der er Herre. Vi skal se Menneske­sønnen, når han kommer i skyerne.

Men vi kan også se ham forinden, i evangeliet. Jesus siger jo: ”Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” Evangeliet forkynder om vores forløsning! Forløsning er at bliver løst, udfriet, befriet. Den store befrielse og forløsning fandt sted på Golgata langfredag og i gravhaven påskemorgen: Jesus knuste dødens magt. Jesus gjorde regnskabet op mellem Gud og alle mennesker ved at bære verdens synd. Det er forløsningen!

Denne forløsning forkyndes os i evangeliet. Vi forløses personligt, når vi hører evangeliet, når det skaber tro i hjertet. Gud bruger også to sakramenter, når han genløser os personligt: når vi bliver døbt og Gud genføder os, og når vi modtager Jesu legeme og blod. Her er hos os og i os med sit legeme og blod. Virkeligt. Sådan nærmer forløsningen sig os. Læg også mærke til, at det ikke er os, der nærmer os forløsningen, men forløsningen, der nærmer sig til os. Menneskesønnen kom til os, da vi stod med ryggen til ham i døden og angsten og skylden. Han kommer i evangeliet, nærmer sig nænsomt og ydmygt og sagtmodigt. ”Se, din konge kommer til dig!” Og hvad kan vi da andet end løfte hovedet, få godt mod og være fortrøstningsfulde – uanset hvad der ellers vil ske.

Jesus beskriver også alt det, der vil ske i Matthæus 24. Og her nævner han som det sidste: ”Evangeliet skal forkyndes for alle folkeslag, og så skal enden komme.” Læn dig et øjeblik tilbage og lyt til ham: Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: «Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?» Jesus sagde til dem: «Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt. 24,6-14)

Evangeliet! Evangeliet om riget. Evangeliet om Himmeriget, som er kommet nær med tilgivelse. Det forkynder om Menneskesønnen, som skal lide meget ondt og blive korsfæstet, dø og opstå. Evangeliet om verdens frelser skal forkyndes. Her er vores fred midt i frygten, ro midt i uroen, hvile midt i angsten. Evangeliet! Juleevangeliet! Påskeevangeliet!

III.

Og han fortalte dem en lignelse: "Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå."

Jesus viser os nu et billede af forår i en lignelse. Figentræet og andre træer. De springer ud. Sommeren er nær. Hvad vil han med dette billede? Han vil fortælle os, at noget godt er på vej midt i dødens verden. Når du mærker undergang i din egen krop pga sygdom eller alderdom, og i dit sind pga. angst og uro, og i verden pga krig og naturkatastrofer, da er sommeren nær. Det siger Menneskesønnen til os, han, som er himlens og jordens Herre, og som vi nu er grebet af. Vi er i hans hænder. Han har forløst os fra vore synder med sit blod. Og vi får dette blod i den hellige nadver. Og dåben er som en hvid klædning, der beskytter os mod dommen.

Jesus hjælper os med to løfter: At der er en slægt, som ikke skal forgå før alt dette sker. Og at hans ord aldrig skal forgå. Slægten er Guds folk. Guds kirke – alle troende af hedninger og jøder – kan ikke forgå. For Gud beskytter sin kirke og menighed. Dig, som tror og blev døbt! Hans ord er Bibelen, De hellige Skrifter, og særligt hans løfter. I en omskiftelig verden må vi holde os til det, der ikke kan forgå: Guds menighed! Og Gud ord.

IV.

"Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen."

Jesus afslutter sin prædiken til os i dag med at sige: ”Tag jer i agt!” Vær påpasselige. Der er meget, som kan frarøve dig troen: svir, drukkenskab, bekymringer. Vort blik kan så let vendes bort fra ham til verden, så vi går under. Den afgørende hjælp er, at vi står foran Menneskesønnen. Er hos ham ved at lytte til ham, være døbt og gå til nadver. Da lever vi hos ham. Og da skal vi også på dommens dag bestå, stå oprejst og ikke dømmes. For han er vores forsoner. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk