www.vivit.dk/kirkeaar.htm

15. søndag e. trinitatis (I)

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus)
Salme 86,1a.2b.3.4

Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig,
frels din tjener, du min Gud, jeg stoler på dig.
Vær mig nådig, Herre, for jeg råber til dig dagen lang.

Glæd din tjener,
jeg længes efter dig, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for alle dine velgerninger, at du har givet os livet og nådigt sørget for os indtil denne dag.
Og vi beder dig: Tag ikke din velsignelse fra os, men bevar os fra gerrighed og selvoptagethed, så vi tjener dig alene, elsker dig og hænger ved dig og ikke gør pengene til afgud, men sætter alt vort håb og al fortrøstning og tillid til din godhed og nåde ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 1 Mosebog 8,20-22; 9,12-16*

Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle bragte han brændofre på alteret. Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv: "Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort.
Så længe jorden står, skal såtid og høsttid,
kulde og varme, sommer og vinter,
dag og nat ikke ophøre."
... Gud sagde: "Dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer over jorden og buen kommer til syne i skyerne, da husker jeg på min pagt med jer og alle levende væsener, alt levende; vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på jorden."

Epistel: Galaterbrevet 5,25-26 og 6,1-10

Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden.
Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv bliver fristet! Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, er det selvbedrag. Enhver skal vurdere sin handling og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til andre; for enhver skal bære sin egen byrde. Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller.

Evangelium: Matthæus 6,24-34

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

ENGLISH

Gen. 8:20-22 & 9:12-16 ESV: 20 Then Noah built an altar to the LORD and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar.
21 And when the LORD smelled the pleasing aroma, the LORD said in his heart, "I will never again curse the ground because of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done.
22 While the earth remains, seedtime and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night, shall not cease."

12 And God said, "This is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you, for all future generations:
13 I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth.
14 When I bring clouds over the earth and the bow is seen in the clouds,
15 I will remember my covenant that is between me and you and every living creature of all flesh. And the waters shall never again become a flood to destroy all flesh.
16 When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth."

Gal. 5:25-6:10 ESV
25 If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.
26 Let us not become conceited, provoking one another, envying one another.

1 Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted.
2 Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
3 For if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself.
4 But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor.
5 For each will have to bear his own load.
6 Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches.
7 Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.
8 For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life.
9 And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
10 So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.

Matt. 6:24-34 ESV
24 "No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.
25 "Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?
26 Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?
27 And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life?
28 And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow: they neither toil nor spin,
29 yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
30 But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith?
31 Therefore do not be anxious, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear?'
32 For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all.
33 But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.
34 "Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble.

FARSI / PERSISK

متی ايش 6

24  هیچ کس دو آقا را خدمت نمی‌تواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبّت، و یا به یکی می‌چسبد و دیگر را حقیر می‌شمارد. محال است که خدا و ممُّونا را خدمت کنید.
25  بنابراین به شما می‌گویم، از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان، از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟
26  مرغان هوا را نظر کنید که نه می‌کارند و نه می‌دروند و نه در انبارها ذخیره می‌کنند و پدر آسمانی شما آنها را می‌پروراند. آیا شما از آنها بمراتب بهتر نیستید؟
27  و کیست از شما که به تفکّر بتواند ذراعی بر قامت خود افزاید؟
28  و برای لباس چرا می‌اندیشید؟ در سوسنهای چمن تأمّل کنید، چگونه نموّ می‌کنند! نه محنت می‌کشند و نه می‌ریسند!
29  لیکن به شما می‌گویم سلیمان هم با همهٔ جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد.
30  پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می‌شود چنین بپوشاند، ای کم‌ایمانان آیا نه شما را از طریق اُولیٰ؟
31  پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم.
32  زیرا که در طلب جمیع این چیزها امّت‌ها می‌باشند. امّا پدر آسمانی شما می‌داند که بدین همه‌چیز احتیاج دارید.
33  لیکن اوّل ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد.
34  پس در اندیشه فردا مباشید زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است.

Cantonese

馬太福音 6 章 [Cantonese]

24 一個人不能事奉兩個主.不是惡這個愛那個、就是重這個輕那個.你們不能又事奉 神、又事奉瑪門。〔瑪門是財利的意思〕
25 所以我告訴你們、不要為生命憂慮、喫甚麼、喝甚麼.為身體憂慮穿甚麼.生命不勝於飲食麼、身體不勝於衣裳麼。
26 你們看那天上的飛鳥、也不種、也不收、也不積蓄在倉裡、你們的天父尚且養活他.你們不比飛鳥貴重得多麼。
27 你們那一個能用思慮、使壽數多加一刻呢。〔或作使身量多加一肘呢〕
28 何必為衣裳憂慮呢.你想野地裡的百合花、怎麼長起來、他也不勞苦、也不紡線.
29 然而我告訴你們、就是所羅門 極榮華的時候、他所穿戴的、還不如這花一朵呢。
30 你們這小信的人哪、野地裡的草、今天還在、明天就丟在爐裡、 神還給他這樣的妝飾、何況你們呢。
31 所以不要憂慮、說、喫甚麼、喝甚麼、穿甚麼。
32 這都是外邦人所求的.你們需用的這一切東西、你們的天父是知道的。
33 你們要先求他的國、和他的義這些東西都要加給你們了。
34 所以不要為明天憂慮.因為明天自有明天的憂慮.一天的難處一天當就夠了。

https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/