Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

4. søndag i advent (I)

Bibelsk salme-vers: Es 45,8 og Sl 19,2

Lad det dryppe fra oven, himmel,
lad retfærd strømme ned fra skyerne!
Jorden skal åbne sig, frelsen gro frem, og retfærd skal spire. (Es 45,8)
Himlen fortæller om Guds herlighed,
hvælvingen beretter om hans hænders værk.
(Sl 19,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, du glæder os år efter år ved at minde os om vor genløsning. Giv, at vi med glæde modtager din enbårne søn som vores genløser og frelser, og at vi på dommens dag med frimodighed kan tage imod ham i fred. Han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb, hvori du skænkede os syndernes forladelse, Helligånden og det evige liv for din Søns, Jesu Kristi, skyld. Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig tvivler om denne din gave, og styrk os ved din Helligånd til at stride mod synden og blive i vor dåbs nåde, indtil vi bliver til evig tid salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 52,7-10

Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene!
Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse.
Han siger til Zion: "Din Gud er konge."
Hør, dine vægtere løfter røsten, de jubler i kor,
for med egne øjne ser de Herren vende hjem til Zion.
Bryd ud i jublende kor, Jerusalems ruiner!
For Herren trøster sit folk, han har løskøbt Jerusalem.
Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene,
hele den vide jord skal se vor Guds frelse.

Epistel: Filipperbrevet 4,4-7

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Evangelium: Johannes 1,19-28

Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham: "Hvem er du?" Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte: "Jeg er ikke Kristus." "Hvad er du da?" spurgte de ham, "er du Elias?" "Det er jeg ikke," svarede han. "Er du Profeten?" "Nej," svarede han. Så sagde de til ham: "Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os; hvad siger du om dig selv?" Han svarede: "Jeg er 'en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!' som profeten Esajas har sagt."

De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham: "Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?" Johannes svarede dem: "Jeg døber med vand; midt iblandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse." Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.

Translation: English: KJV, Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Isaiah 52:7-10
7 How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!
8 Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together shall they sing: for they shall see eye to eye, when the LORD shall bring again Zion.
9 Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the LORD hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem.
10 The LORD hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.

Filippians 4:4-7
4 Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
5 Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

John 1:19-28
19 And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?
20 And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.
21 And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.
22 Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?
23 He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.
24 And they which were sent were of the Pharisees.
25 And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?
26 John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;
27 He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose.
28 These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 52
 چه‌ زیبا است‌ بر كوهها پایهای‌ مبشّر كه‌ سلامتی‌ را ندا می‌كند و به‌ خیرات‌ بشارت‌ می‌دهد و نجات‌ را ندا می‌كند و به‌ صهیون‌ می‌گوید كه‌ خدای‌ تو سلطنت‌ می‌نماید.
 آواز دیده‌بانان‌ تو است‌ كه‌ آواز خود را بلند كرده‌، با هم‌ ترنّم‌ می‌نمایند، زیرا وقتی‌ كه‌ خداوند به‌ صهیون‌ رجعت‌ می‌كند ایشان‌ معاینه‌ خواهند دید.
 ای‌ خرابه‌های‌ اورشلیم‌ به‌ آواز بلند با هم‌ ترنّم‌ نمایید، زیرا خداوند قوم‌ خود را تسلّی‌ داده‌، و اورشلیم‌ را فدیه‌ نموده‌ است‌.
10  خداوند ساعد قدّوس‌ خود را در نظر تمامی‌ امّت‌ها بالا زده‌ است‌ و جمیع‌ كرانه‌های‌ زمین‌ نجات‌ خدای‌ ما را دیده‌اند.

فيليپيان ايش 4
 در خداوند دائماً شاد باشید. و باز می‌گویم شاد باشید.
 اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود. خداوند نزدیک است.
 برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هرچیز با صلات و دعا با شکرگزاری مسؤولات خود را به خدا عرض کنید.
 و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت.

يوحنا ايش 1
19  و این است شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سؤال کنند که تو کیستی؛
20  که معترف شد و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم.
21  آنگاه از او سؤال کردند، پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت، نیستم. آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی.
22  آنگاه بدو گفتند، پس کیستی تا به آن کسانی که ما را فرستادند جواب بریم؟ دربارهٔ خود چه می‌گویی؟
23  گفت، من صدای ندا کننده‌ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید، چنانکه اشعیا نبی گفت.
24  و فرستادگان از فریسیان بودند.
25  پس از او سؤال کرده، گفتند، اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی، پس برای چه تعمید می‌دهی؟
26  یحیی در جواب ایشان گفت، من به آب تعمید می‌دهم و در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید.
27  و او آن است که بعد از من می‌آید، امّا پیش از من شده است، که من لایق آن نیستم که بند نعلینش را باز کنم.
28  و این در بیت‌عَبَرَه که آن طرف اُرْدُن است، در جایی که یحیی تعمید می‌داد واقع گشت.

Cantonese

以賽亞書 52 章 [Cantonese]

那報佳音、傳平安、報好信、傳救恩的、對錫安說、你的 神作王了.這人的腳登山何等佳美。
聽阿、你守望之人的聲音.他們揚起聲來、一同歌唱.因為耶和華歸回錫安的時候、他們必親眼看見。
耶路撒冷 的荒場阿、要發起歡聲、一同歌唱.因為耶和華安慰了他的百姓、救贖了耶路撒冷 
10 耶和華在萬國眼前露出聖臂.地極的人都看見我們 神的救恩了。

腓立比書 4 章 [Cantonese]

你們要靠主常常喜樂.我再說、你們要喜樂。
當叫眾人知道你們謙讓的心。主已經近了。
應當一無挂慮、只要凡事藉著禱告、祈求、和感謝、將你們所要的告訴 神。
 神所賜出人意外的平安、必在基督 耶穌 裡、保守你們的心懷意念。

約翰福音 1 章 [Cantonese]

19 約翰 所作的見證、記在下面. 猶太 人從耶路撒冷 差祭司和利未人到約翰 那裡、問他說、你是誰。
20 他就明說、並不隱瞞.明說、我不是基督 
21 他們又問他說、這樣你是誰呢、是以利亞 麼.他說、我不是.是那先知麼、他回答說、不是。
22 於是他們說、你到底是誰、叫我們好回覆差我們來的人.你自己說、你是誰。
23 他說、我就是那在曠野有人聲喊著說、修直主的道路、正如先知以賽亞所說的。
24 那些人是法利賽人 差來的。〔或作那差來的是法利賽人 
25 他們就問他說、你既不是基督 、不是以利亞 、也不是那先知、為甚麼施洗呢。
26 約翰 回答說、我是用水施洗、但有一位站在你們中間、是你們不認識的、
27 就是那在我以後來的、我給他解鞋帶、也不配。
28 這是在約但河 外伯大尼、〔有古卷作伯大巴喇〕約翰 施洗的地方作的見證。