Forside www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Marias Bebudelsesdag (I)

Marias bebudelse falder 9 måneder før Frelserens fødsel d. 25. marts. Fejres i dansk tradition på 5. søndag i fastetiden.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du i din ubegribelige nåde ville at din enbårne Søn skulle undfanges ved Helligånden og tage menneskelig natur* på sig gennem den salige Jomfru Maria, efter englens hilsen og budskab. Giv os din nåde, at vores syndige undfangelse kan blive ren ved hans hellige undfangelse. Gør det ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

* Kollekten tager udgangspunkt i Folkekirkens Alterbog af 1992 men tilføjer, at Guds søn påtog sig menneskelig natur. Det sker med henvisning til søndagens evangelium og til alterbøger før 1953.

Eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af din uudsigelige nåde og barmhjertighed ville, at din enbårne Søn skulle undfanges ved Helligånden og fødes som menneske af Jomfru Maria, vi beder dig: Giv os nådig, at vi, som har været i synd fra vor mor undfangede os**, men af din nåde er genfødt ved din Helligånd, må som dine børn dag for dag vokse i et helligt levned og endelig blive salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

** Kollekten er en gengivelse af Folkekirkens Alterbog 1953 med fornyelse af den del af teksten, som henviser til Salmernes Bog 51,7: Som har været i synd fra vor mor undfangede os.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 7,10-15*

Herren talte på ny til Akaz: "Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra helvede eller oppe fra det høje." Akaz svarede: "Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren." Da sagde Esajas: "Hør nu, Davids hus. Er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Tykmælk og honning skal han leve af, til han forstår at vrage det onde og vælge det gode.

Epistel: 1 Johannesbrev 1,1-3

Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord - og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os - det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus.

Evangelium: Lukas 1,26-38

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: "Herren er med dig, du benådede!" Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud." Da sagde Maria: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende.

Translation: English: NKJ (New King James 1982) eller KJV (King James Version).
Kilde for oversættelsen til Farsi og Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Isaiah 7:10-15 NKJ
10 Moreover the LORD spoke again to Ahaz, saying, 11 "Ask a sign for yourself from the LORD your God; ask it either in the depth or in the height above." 12 But Ahaz said, "I will not ask, nor will I test the LORD!" 13 Then he said, "Hear now, O house of David! Is it a small thing for you to weary men, but will you weary my God also? 14 "Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel. 15 "Curds and honey He shall eat, that He may know to refuse the evil and choose the good.

1 John 1:1-3 NKJ
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the Word of life-- 2 the life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us-- 3 that which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us; and truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ.

Luke 1:26-38 NKJ
26 Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, 27 to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. 28 And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you; blessed are you among women!" 29 But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. 30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. 31 "And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name JESUS. 32 "He will be great, and will be called the Son of the Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David. 33 "And He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end." 34 Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" 35 And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you; therefore, also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. 36 "Now indeed, Elizabeth your relative has also conceived a son in her old age; and this is now the sixth month for her who was called barren. 37 "For with God nothing will be impossible." 38 Then Mary said, "Behold the maidservant of the Lord! Let it be to me according to your word." And the angel departed from her.


FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 7
10  و خداوند بار دیگر آحاز را خطاب‌ كرده‌، گفت‌:
11  «آیتی‌ به‌ جهت‌ خود از یهوه‌ خدایت‌ بطلب‌. آن‌ را یا از عمق‌ها بطلب‌ یا از اعلی‌ علیین‌ بالا.»
12  آحاز گفت‌: «نمی‌طلبم‌ و خداوند را امتحان‌ نخواهم‌ نمود.»
13  گفت‌: «ای‌ خاندان‌ داود بشنوید! آیا شما را چیزی‌ سهل‌ است‌ كه‌ مردمان‌ را بیزار كنید بلكه‌ می‌خواهید خدای‌ مرا نیز بیزار كنید.
14  بنابراین‌ خود خداوند به‌ شما آیتی‌ خواهد داد: اینك‌ باكره‌ حامله‌ شده‌، پسری‌ خواهد زایید و نام‌ او را عمّانوئیل‌ خواهد خواند.
15  كره‌ و عسل‌ خواهد خورد تا آنكه‌ ترك‌ كردن‌ بدی‌ و اختیار كردن‌ خوبی‌ را بداند.

اول يوحنا ايش 1
 آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده‌ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، دربارهٔٔ کلمهٔ حیات.
2  (و حیات ظاهر شد و آن را دیده‌ایم و شهادت می‌دهیم و به شما خبر می‌دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد.)
3  از آنچه دیده و شنیده‌ایم شما را اعلام می‌نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید. و امّا شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است.

لوقا ايش 1
26  و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت، فرستاده شد.
27  نزد باکرهای نامزد مردی مسمّیٰ به یوسف از خاندان داود و نام آن باکره مریم بود.
28  پس فرشته نزد او داخل شده، گفت، سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هستی.
29  چون او را دید، از سخن او مضطرب شده، متفکّر شد که این چه نوع تحیّت است.
30  فرشته بدو گفت، ای مریم ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافته‌ای.
31  و اینک، حامله شده، پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید.
32  او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلیٰ، مسمّیٰ شود، و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود.
33  و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود.
34  مریم به فرشته گفت، این چگونه می‌شود و حال آنکه مردی را نشناختهام؟
35  فرشته در جواب وی گفت، روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، ازآن‌جهت آن مولود مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شد.
36  و اینک، الیصابات از خویشان تو نیز در پیری به پسری حامله شده و این ماه ششم است، مر او را که نازاد می‌خواندند.
37  زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست.
38  مریم گفت، اینک، کنیز خداوندم. مرا برحسب سخن تو واقع شود. پس فرشته از نزد او رفت.


Cantonese

以賽亞書 7 章 [Cantonese]
10 耶和華又曉諭亞哈斯 說、
11 你向耶和華你的 神求一個兆頭.或求顯在深處、或求顯在高處。
12 亞哈斯 說、我不求、我不試探耶和華。
13 以賽亞 說、大衛 家阿、你們當聽.你們使人厭煩豈算小事、還要使我的 神厭煩麼。
14 因此、主自己要給你們一個兆頭、必有童女懷孕生子、給他起名叫以馬內利 。〔就是 神與我們同在的意思〕
15 到他曉得棄惡擇善的時候、他必喫奶油與蜂蜜。

約翰壹書 1 章 [Cantonese]
論到從起初原有的生命之道、就是我們所聽見所看見、親眼看過、親手摸過的.
2 (這生命已經顯現出來、我們也看見過、現在又作見證、將原與父同在、且顯現與我們那永遠的生命、傳給你們.)
3 我們將所看見、所聽見的、傳給你們、使你們與我們相交、我們乃是與父並他兒子耶穌 基督 相交的.

路加福音 1 章 [Cantonese]
26 到了第六個月、天使加百列奉 神的差遣、往加利利的一座城去、這城名叫拿撒勒.
27 到一個童女那裡、是已經許配大衛 家的一個人、名叫約瑟 、童女的名字叫馬利亞 
28 天使進去、對他說、蒙大恩的女子、我問你安、主和你同在了。
29 馬利亞 因這話就很驚慌、又反復思想這樣問安是甚麼意思。
30 天使對他說、馬利亞 、不要怕.你在 神面前已經蒙恩了。
31 你要懷孕生子、可以給他起名叫耶穌 
32 他要為大、稱為至高者的兒子.主 神要把他祖大衛 的位給他.
33 他要作雅各 家的王、直到永遠.他的國也沒有窮盡。
34 馬利亞 對天使說、我沒有出嫁、怎麼有這事呢。
35 天使回答說、聖靈 要臨到你身上、至高者的能力要蔭庇你.因此所要生的聖者、必稱為 神的兒子。〔或作所要生的必稱為聖稱為 神的兒子〕
36 況且你的親戚以利沙伯、在年老的時候、也懷了男胎.就是那素來稱為不生育的、現在有孕六個月了。
37 因為出於 神的話、沒有一句不帶能力的。
38 馬利亞 說、我是主的使女、情願照你的話成就在我身上。天使就離開他去了。