Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

19

19

Du skal blive mor til Guds Søn!

Marias bebudelsesdag
Prædiken 21. marts 2021 i Gratiakirken (LGJ)

Lukas 1,26-38

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.

Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: "Herren er med dig, du benådede, du velsignede blandt kvinder!" Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud.

Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud."

Da sagde Maria: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende.

BEBUDELSEN

Forestil dig den dag, da din mor fandt ud af, at hun var gravid.  Du var blevet til. Nu var din mor og far på vej til at blive forældre. Din undfangelse ændrede deres liv totalt. De vidste ikke meget om dig, kun at du var deres! Og hvis dine forældre troede på Gud, vidste de også, at det var ikke nogen tilfældighed. Og de lagde dig i Guds hænder i dåben, så du blev Guds barn. Hvor er det trygt. Du kan sige: Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud! Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. (Sl 139,14-16)… Og jeg er døbt til at være dit barn!

Marias bebudelses-dag er den dag, hvor Maria fik at vide, at hun skulle have et barn.  Hun er den mest velsignede kvinde i verden. Men samtidig var hun også den mest ensomme. Hun var velsignet blandt kvinder, fordi hun skulle være mor til Guds Søn. Hvilken ære! Hendes søns far var var Gud, den Almægtige, helt fra undfangelsen. Det var Herren selv, som ville blive menneske. Alligevel var hun også den mest ensomme kvinde. For barnet havde ingen jordisk far. Hun var alene om det. Og hvem ville forstå hende? Ikke så mærkeligt, at hun blev ”forfærdet”, forvirret og bange. Hun var en gravid jomfru.

Jo, hun vidste godt, at det engang skulle ske engang i Guds folk, at et barn skulle fødes og bliver folkets frelser. Også at barnet skulle fødes af en jomfru. Det havde profeterne fortalt mange gange og på mange måder. Det vidste hun. Men at hun nu var udvalgt til det. Hun rystede over hele kroppen.

HILSENEN

Men Englen sagde: Herren er med dig!  Du er benådet. Du har fundet nåde hos Gud. Du er velsignet. Frygt ikke!  Gud kommer på samme måde til os, når vi synes, at livet er uoverskueligt, bliver bange og frygter. Han siger ”Frygt ikke! Du har fundet nåde hos Gud! Herren er med dig!” – Hver søndag møder vi hinanden med sådan en hilsen i kirken: ”Herren være med! – med dig, med jer”, fordi det var sådan det begyndte, da Guds søn blev menneske. Vi ønsker det for hinanden. Det lyder ind i din ensomhed og frygt, når du føler dig totalt alene med svære ting. Da skal du vide: ”Herren er med dig!” Hilsenen er fyldt med den sandhed, vi hørte for lidt siden: ”Jeg er underfuldt skabt. Jeg blev vævet af dig. Da jeg endnu var et foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog, før en eneste af dem var kommet!” Og: ”Gud døbte dig, så du er hans barn.” DERFOR: ”Herren er med dig.”

Hvis ikke dette var sandt, ville jeg ikke være præst, og I ville ikke være kristne. Men det er sandt. Og derfor er alt godt, ligesom det var det for Maria. Alt! Også det svære i hendes liv. Og i dit liv.

Husk på, at Herren var med dem, da de måtte rejse til Betlehem, og der ikke var plads i herberget. Husk på, at Herren var med dem, da kong Herodes ville dræbe barnet, og de måtte flygte til Egypten. Husk på, at Herren var hos dem, da de vise mænd kom med gaver. Blev der ikke sørget for dem? Jo.

Sådan sørger Gud for dig. Og du er benådet: Det betyder, at han tilgiver dig alle dine synder, alt det forkerte, du har gjort. Benådet. Det var Maria. Og det er du.

BUDSKABET

Men hvordan går det til? Hvordan kan vi vide det sådan helt sikkert? Maria havde samme spørgsmål: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.” Og englen fortalte hende også, hvad hendes søn skulle være og gøre for hende, og hvad han også ville gøre og være for alle mennesker: HERRE, KONGE, og at der ikke ville være ende på hans rige. Det skulle være sådan i evighed.

Først ”Helligånden skal komme over dig!”  Guds Ånd gjorde det i hende, så Jesus blev undfanget, voksede i hende og blev født! Helligånden gør også noget inde i os. Nemlig ved evangeliet, dvs. ved budskabet om Jesus. Nu, mens vi lytter, sker det. Både hjemme ved køkkenbordet, når du læser i børnebibel eller i voksenbibel: Gud træder ind i hjertet. Han skriver Jesus på hjertet. Troen vokser. Han er nær. Det gør Helligånden med dåbens og nadverens sakramente og med ordet, som vi hører.

Det andet er, at Jesus virkelig blev født  og virkelig var en konge. Han kom virkelig til os og var blandt os i godt 30 år. Han døde virkelig på et kors. Han bar virkelig dine synder og blev straffet, for at du ikke skal straffes. Han sejrede virkelig over døden. Og han sidder virkelig ved Gud Faders højre hånd og regerer. Det, som øjenvidnerne, hans kære apostle, skrev ned og gav videre, er sandt. Det er totalt sandt. Her har vi årsagen til, at vi tror. Den grundvold, vi bygger på, er Helligånden, som taler og genføder ved dåb og giver os Jesus legemligt i nadveren. Jesus er vores konge nu og i evighed.

SVARET

Hvad siger vi så til det? Maria sagde: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde! Lad det ske mig efter dit ord!” Denne unge kvinde på 16-17 år er alle kristne pigers og kvinders store forbillede og model. Sig med Maria: ”Gud! Lad det ske mig efter dit ord!” Ja, også I drenge og vi mænd skal lære af Maria. Hun viser også vejen for os. Vi skal alle sige med Maria: ”Gud! Lad det ske mig efter dig ord!” Det er derfor det totalt afgørende, at piger og drenge, kvinder og mænd hører Guds ord, Guds stemme, Guds vilje. Vi skal høre Guds hilsen: ”Herren er med dig!” ”Du er benådet og velsignet!” Vi skal lære Jesus at kende som vores konge. Det gør os så glade, at vi siger: ”Gud, vil du ikke nok lade det ske med mig. Lad mig være det, som du har bestemt for mig: Lad mig være dit barn. Lad mig leve efter din vilje. Lad mig være en god mor / en god far / en trofast kristen / lad mig være til hjælp og velsignelse i mit liv.

Ligesom Jesus var hos Maria, fordi han nemlig var kommet ind i hendes moderliv, så hun bar ham, sådan kommer han også ind i vores hjerter, når vi hører hans ord, er døbt og tager imod brød og vin i nadveren. Det er jo ham selv. Herren er med dig! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk