Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

2. søndag i fasten (I)

5. søndag før påske

Introitus

I+II: Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed,
som har været til fra evighed. (Sl 25,6)
lad ikke mine fjender frydes over mig. (Sl 25,2)
Gud, udfri Israel af alle dets trængsler! (Sl 25,22)
I: Jeg længes efter dig, Herre,
jeg stoler på dig, min Gud.
Lad mig ikke blive til skamme (Sl 25,1-2)
II: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi bekender for dig, at vi har grunde nok til at grue for vore synder og vor uværdighed. Derfor beder vi dig, at du ved din Helligånd vil gøre troen og håbet på din nåde og barmhjertighed faste og urokkelige i vore hjerter, så at vi (som den kana'anæiske kvinde) trods vor uværdighed holder fast ved din nåde, når vi angribes af tvivl og fristelse og kommer i stor nød, og finder frelse hos dig ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mosebog 33,12-23

Moses sagde til Herren: "Se, du siger til mig, at jeg skal føre dette folk op, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig; og dog har du selv sagt: 'Jeg kender dig ved navn, du har fundet nåde for mine øjne'. Hvis jeg virkelig har fundet nåde for dine øjne, så kundgør mig din vej, og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Husk på, at dette folk er dit folk!" Han svarede: "Jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted at bo." Moses svarede: "Ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føre os op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet nåde for dine øjne, medmindre du går med os, og jeg og dit folk bliver begunstiget frem for alle andre folk på jorden?" Herren svarede Moses: "Også det, du her siger, vil jeg gøre, for du har fundet nåde for mine øjne, og jeg kender dig ved navn." Da sagde Moses: "Lad mig dog se din herlighed!" Herren svarede: "Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser nåde, mod hvem jeg vil, og forbarmer mig, over hvem jeg vil." Men han sagde: "Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet." Og Herren sagde: "Her hos mig er der et sted; stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se."

Epistel: 1. Thessalonikerbrev 4,1-7

I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud, og så I ikke foruretter eller udbytter jeres broder i forretning. For Herren straffer al den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om, og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed.

Evangelium: Matthæus 15,21-28

Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk! Hun råber efter os." Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus." Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: "Herre, hjælp mig!" Han sagde: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde." Men hun svarede: "Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord." Da sagde Jesus til hende: "Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

Translation: English: NAU (New American Standard Bible 1995) eller KJV (King James Version). Kilde for oversættelsen til Farsi og Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Exod. 33:12-23 NAU
12 Then Moses said to the LORD, "See, You say to me, 'Bring up this people!' But You Yourself have not let me know whom You will send with me. Moreover, You have said, 'I have known you by name, and you have also found favor in My sight.' 13 "Now therefore, I pray You, if I have found favor in Your sight, let me know Your ways that I may know You, so that I may find favor in Your sight. Consider too, that this nation is Your people." 14 And He said, "My presence shall go with you, and I will give you rest." 15 Then he said to Him, "If Your presence does not go with us, do not lead us up from here. 16 "For how then can it be known that I have found favor in Your sight, I and Your people? Is it not by Your going with us, so that we, I and Your people, may be distinguished from all the other people who are upon the face of the earth?" 17 The LORD said to Moses, "I will also do this thing of which you have spoken; for you have found favor in My sight and I have known you by name." 18 Then Moses said, "I pray You, show me Your glory!" 19 And He said, "I Myself will make all My goodness pass before you, and will proclaim the name of the LORD before you; and I will be gracious to whom I will be gracious, and will show compassion on whom I will show compassion." 20 But He said, "You cannot see My face, for no man can see Me and live!" 21 Then the LORD said, "Behold, there is a place by Me, and you shall stand there on the rock;
22 and it will come about, while My glory is passing by, that I will put you in the cleft of the rock and cover you with My hand until I have passed by. 23 "Then I will take My hand away and you shall see My back, but My face shall not be seen."

1 Thess. 4:1-7 NAU
Finally then, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus, that as you received from us instruction as to how you ought to walk and please God (just as you actually do walk), that you excel still more. 2 For you know what commandments we gave you by the authority of the Lord Jesus. 3 For this is the will of God, your sanctification; that is, that you abstain from sexual immorality;
4 that each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor, 5 not in lustful passion, like the Gentiles who do not know God; 6 and that no man transgress and defraud his brother in the matter because the Lord is the avenger in all these things, just as we also told you before and solemnly warned you. 7 For God has not called us for the purpose of impurity, but in sanctification.

Matt. 15:21-28 NAU
21 Jesus went away from there, and withdrew into the district of Tyre and Sidon. 22 And a Canaanite woman from that region came out and began to cry out, saying, "Have mercy on me, Lord, Son of David; my daughter is cruelly demon-possessed." 23 But He did not answer her a word. And His disciples came and implored Him, saying, "Send her away, because she keeps shouting at us." 24 But He answered and said, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." 25 But she came and began to bow down before Him, saying, "Lord, help me!" 26 And He answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." 27 But she said, "Yes, Lord; but even the dogs feed on the crumbs which fall from their masters' table." 28 Then Jesus said to her, "O woman, your faith is great; it shall be done for you as you wish." And her daughter was healed at once.


FARSI / PERSISK

سفر خروج ايش 33
12  و موسی‌ به‌ خداوند گفت‌: «اینك‌ تو به‌ من‌ می‌گویی‌: این‌ قوم‌ را ببر. و تو مرا خبر می‌دهی‌ كه‌همراه‌ من‌ كه‌ را می‌فرستی‌. و تو گفته‌ای‌، تو را به‌ نام‌ می‌شناسم‌، و ایضاً در حضور من‌ فیض‌ یافته‌ای‌.
13  الا´ن‌ اگر فی‌الحقیقه‌ منظور نظر تو شده‌ام‌، طریق‌ خود را به‌ من‌ بیاموز تا تو را بشناسم‌، و در حضور تو فیض‌ یابم‌، و ملاحظه‌ بفرما كه‌ این‌ طایفه‌، قوم‌ تو می‌باشند.»
14  گفت‌: «روی‌ من‌ خواهد آمد و تو را آرامی‌ خواهم‌ بخشید.»
15  به‌ وی‌ عرض‌ كرد: «هر گاه‌ روی‌ تو نیاید، ما را از اینجا مبر.
16  زیرا به‌ چه‌ چیز معلوم‌ می‌شود كه‌ من‌ و قوم‌ تو منظور نظر تو شده‌ایم‌؟ آیا نه‌ از آمدن‌ تو با ما؟ پس‌ من‌ و قوم‌ تو از جمیع‌ قومهایی‌ كه‌ بر روی‌ زمینند، ممتاز خواهیم‌ شد.»
17  خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: «این‌ كار را نیز كه‌ گفته‌ای‌ خواهم‌ كرد، زیرا كه‌ در نظر من‌ فیض‌ یافته‌ای‌ و تو را بنام‌ می‌شناسم‌.»
18  عرض‌ كرد: «مستدعی‌ آنكه‌ جلال‌ خود را به‌ من‌ بنمایی‌.»
19  گفت‌: «من تمامی‌ احسان‌ خود را پیش‌ روی‌ تو می‌گذرانم‌ و نام‌ یهوه‌ را پیش‌ روی‌ تو ندا می‌كنم‌، و رأفت‌ می‌كنم‌ بر هر كه‌ رئوف‌ هستم‌ و رحمت‌ خواهم‌ كرد بر هر كه‌ رحیم‌ هستم‌.»
20  و گفت‌: «روی‌ مرا نمی‌توانی‌ دید، زیرا انسان‌ نمی‌تواند مرا ببیند و زنده‌ بماند.»
21  و خداوند گفت‌: «اینك‌ مقامی‌ نزد من‌ است‌. پس‌ بر صخره‌ بایست‌.
22  و واقع‌ می‌شود كه‌ چون‌ جلال‌ من‌ می‌گذرد، تو را در شكاف‌ صخره‌ می‌گذارم‌، و تو را به‌ دست‌ خود خواهم‌ پوشانید تا عبور كنم‌.
23  پس‌ دست‌ خود را خواهم‌ برداشت‌ تا قفای‌ مرا ببینی‌، اما روی‌ من‌ دیده‌ نمی‌شود.»

اول تسالونيکيان ايش 4
 خلاصه ای برادران، از شما در عیسی خداوند استدعا و التماس می‌کنیم که چنانکه از ما یافته‌اید که به چه نوع باید رفتار کنید و خدا را راضی سازید، به همانطور زیادتر ترقی نمایید.
 زیرا می‌دانید چه احکام از جانب عیسی خداوند به شما دادیم.
 زیرا که این است ارادهٔ خدا یعنی قدّوسیّت شما تا از زنا بپرهیزید.
 تا هرکسی از شما بداند چگونه باید ظرف خویشتن را در قدّوسیّت و عزّت دریابد،
 و نه در هوسِ شهوت، مثل امّت‌هایی که خدا را نمی‌شناسند.
 و تا کسی در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام کشنده است.
 چنانکه سابقاً نیز به شما گفته و حکم کرده‌ایم، زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است، بلکه به قدّوسیّت.

متی ايش 15
21  پس عیسی از آنجا بیرون شده، به دیار صُور و صیدون رفت.
22  ناگاه زن کنعانیهای از آن حدود بیرون آمده، فریادکنان وی را گفت، خداوندا، پسر داود، بر من رحم کن زیرا دخترمن سخت دیوانه است.
23  لیکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان او پیش آمده، خواهش نمودند که او را مرخّص فرمای زیرا در عقب ما شورش می‌کند.
24  او در جواب گفت، فرستاده نشده‌ام مگر بجهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل.
25  پس آن زن آمده، او را پرستش کرده، گفت، خداوندا مرا یاری کن.
26  در جواب گفت که، نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست.
27  عرض کرد، بلی خداوندا، زیرا سگان نیز از پاره‌های افتاده سفره آقایان خویش می‌خورند.
28  آنگاه عیسی در جواب او گفت، ای زن! ایمان تو عظیم است! تو را برحسب خواهش تو بشود. که در همان ساعت، دخترش شفا یافت.


Cantonese

出埃及記 33 章 [Cantonese]
12 摩西 對耶和華說、你吩咐我說、將這百姓領上去、卻沒有叫我知道你要打發誰與我同去、只說、我按你的名認識你、你在我眼前也蒙了恩。
13 我如今若在你眼前蒙恩、求你將你的道指示我、使我可以認識你、好在你眼前蒙恩.求你想到這民是你的民。
14 耶和華說、我必親自和你同去、使你得安息。
15 摩西 說、你若不親自和我同去、就不要把我們從這裡領上去。
16 人在何事上得以知道我和你的百姓、在你眼前蒙恩呢、豈不是因你與我們同去、使我和你的百姓、與地上的萬民有分別麼。
17 耶和華對摩西 說、你這所求的我也要行、因為你在我眼前蒙了恩、並且我按你的名認識你。
18 摩西 說、求你顯出你的榮耀給我看。
19 耶和華說、我要顯我一切的恩慈、在你面前經過、宣告我的名.我要恩待誰、就恩待誰.要憐憫誰、就憐憫誰。
20 又說、你不能看見我的面、因為人見我的面不能存活。
21 耶和華說、看哪、在我這裡有地方、你要站在磐石上.
22 我的榮耀經過的時候、我必將你放在磐石穴中、用我的手遮掩你、等我過去.
23 然後我要將我的手收回、你就得見我的背、卻不得見我的面。

帖撒羅尼迦前書 4 章 [Cantonese]
弟兄們、我還有話說.我們靠著主耶穌 求你們、勸你們、你們既然受了我們的教訓、知道該怎樣行、可以討 神的喜悅、就要照你們現在所行的、更加勉勵。
你們原曉得我們憑主耶穌 傳給你們甚麼命令。
 神的旨意就是要你們成為聖潔、遠避淫行.
要你們各人曉得怎樣用聖潔尊貴、守著自己的身體.
不放縱私慾的邪情、像那不認識 神的外邦人.
不要一個人在這事上越分、欺負他的弟兄.因為這一類的事、主必報應、正如我預先對你們說過、又切切囑咐你們的。
 神召我們、本不是要我們沾染污穢、乃是要我們成為聖潔。

馬太福音 15 章 [Cantonese]
21 耶穌離開那裡、退到 推羅 西頓 的境內去。
22 有一個 迦南婦人、從那地方出來、喊著說、主阿、大衛 的子孫、可憐我.我女兒被鬼附得甚苦。
23 耶穌 卻一言不答。門徒進前來、求他說、這婦人在我們後頭喊叫.請打發他走罷。
24 耶穌 說、我奉差遣、不過是到以色列 家迷失的羊那裡去。
25 那婦人來拜他、說、主阿、幫助我。
26 他回答說、不好拿兒女的餅、丟給狗喫。
27 婦人說、主阿、不錯.但是狗也喫他主人桌子上掉下來的碎渣兒。
28 耶穌 說、婦人、你的信心是大的.照你所要的、給你成全了罷。從那時候、他女兒就好了。