Forside: www.vivit.dk

Kirkeår
2019-20
2020-21
2021-22

KIRKEÅRET 2020-2021 29.11.2020 - 27.11.2021

m. link til bøn og skriftlæsning i gudstjenesten

Siden opdateres løbende med oversættelse af skriftlæsninger på dansk til engelsk, farsi og cantonese. Også opdatering med introitus (bibelsk indgangs-salme), hvor den mangler.
Prædikener kan læses/høres på www.vivit.dk/praediken

1. i advent

29.11.2020

Sl 25,1; Sl.100; Rom 13,11-14;
Matt 21,1-9: Se, din konge kommer til dig!
 

2. i advent

06.12.2020

Es 62,11b; Es 11,1-10; Rom 15,4-9;
Luk 21,25-36: men mine ord skal aldrig forgå

 

3. i advent

13.12.2020
Sl 85,2; Es 35; 1 Kor 4,1-5;
Matt 11,2-10: Og salig den, der ikke forarges på mig
 

4. i advent

20.12.2020
Es 45,8; Es 52,7-10; Fil 4,4-7;
Joh 1,19-28: Midt iblandt jer står en, som I ikke kender
 
Julenat
24.12.2020
Sl 2,1-2; Es 9,1-6a;
Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25: Et barn er født os
 

Juledag

25.12.2020

Sl 2,7; Es 9,1-6a; Hebr 1,1-5; Luk 2,1-14: I dag er der født jer en frelser.
Aftensang: Luk 2,15-20: Da englene havde forladt dem ...

 
2. juledag
Skt. Stefans dag
26.12.2020

Sl 119,23 ; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60;
Matt 23,34-39: Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn

 
Julesøndag
27.12.2020
Sl 93,1; Es 63,7-9[16]; Gal 4,1-7;
Luk 2,25-40: Dette barn er bestemt til fald og oprejsning
 

Nytårsdag

01.01.2021
Sl 8,2; 1 Krøn 29,11-12; Gal 3,23-29;
Luk 2,21: J E S U S
 

Hellig 3 Konger

03.01.2021

Es 60,1-6; Tit 3,4-7;
Matt 2,1-12: I Betlehem i Judæa

 
1. e. hellig 3 konger
10.01.2021

Sl.100,1-2; Sl 84; Rom 12,1-5;
Luk 2,41-52: Jeg bør være hos min Fader

 
2. e. hellig 3 konger
17.01.2021

Sl 66,1-2; 2 Mos 33,18-23; Rom 12,6-16a;
Joh 2,1-11: Fyld karrene med vand

 
Sidste e. hellig 3 konger
24.01.2021 Sl.48,1; 2 Mos 34, 27-35; 2 Pet 1,12-18;
Matt.17,1-9: Jesus alene
 

Septuagesima

31.01.2021

Sl 18,2-3; Jer 9,22-23; 1 Kor 9,24-10,5;
Matt 20,1-16: Er dit øje ondt, fordi jeg er god?

 

Kyndelmisse
40 dage e. jul

02.02.2021

Sl 84,2; Mal 3,1-4; 1 Joh 1,1-7;
Luk 2,22-40: Et lys til åbenbaring for hedninger

 

Seksagesima

07.02.2021

Sl 44,2; Es 55,6-11; 2 Kor 12,2-9;
Mark 4,1-20: En sædemand gik ud for at så

 

Fastelavn

14.02.2021

Sl 31,2; Sl 2; 1 Pet 3,18-22;
Matt 3,13-17: Således bør vi opfylde al retfærdighed

 
Aske onsdag
17.02.2021

Joel 2,12-19; 2 Kor 5,20b-6,2;
Matt 6,1-6 og 16-21: Hold faste for din fader i det skjulte

 

1. i fasten

21.02.2021

Sl 91,1-2; 1 Mos 3,1-19; 2 Kor 6,1-10;
Matt 4,1-11: Vig bort, Satan! For der står skrevet ...

 

2. i fasten

28.02.2021

Sl 25,1-2; Es 5,1-7; 1 Thess 4,1-7;
Matt 15,21-28: Forbarm dig over mig, Herre!

 

3. i fasten

07.03.2021

Sl 25,1-2; 5 Mos 18,9-15; Ef 5,1-9;
Luk 11,14-28: Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!

 

Midfaste

14.03.2021

Sl 122,1; 5 Mos 8,1-3; 2 Kor 9,6-11;
Joh 6,1-15: Selv vidste han, hvad han ville gøre

 
Marias bebudelsesdag
21.03.2021

Sl 45,2; Sl 103,1; Es 7,10-14; 1 Joh 1,1-3;
Luk 1,26-38: Han husker på sin barmhjertighed

 

5. i fasten

21.03.2021

Sl 43,3; 4 Mos 21,4-9; Hebr 9,11-15;
Joh 8,46-59: Sandheden og troen

 

Palmesøndag

28.03.2021

Sl 22,2; Zak 9,9-12; Fil 2,5-11;
Matt 21,1-9: Sig til Zions datter: Se, din konge!

 

Skærtorsdag

01.04.2021

Sl 67,2; 2 Mos 12,1-11; 1 Kor 11,23-29;
Luk 22,14-20: Påskemåltidet

 

Langfredag

02.04.2021

1 Mos 22,1-18 eller 52;13-53,12;
Matt 27,31-56 eller Mark 15,20-39: Din eneste søn, ham du elsker

 

Påskedag

04.04.2021

Sl 8,6-7; Sl 118,19-29; 1 Kor 5,7-8;
Mark 16,1-8: Den korsfæstede er opstået!

 

2. påskedag

05.04.2021

Sl 95,1; Sl 22,22b-32; Ap.G 10,34-4;
Luk 24,13-35: Mens de gik og talte sammen, kom Jesus selv

 

1. e. påske

11.04.2021

Sl 81,2; Sl 30; 1 Joh 5,1-5;
Joh 20,19-31: Fred være med jer!

 

2. e. påske

18.04.2021

Sl 33,1; Ez 34,11-16; 1 Pet 2,20-25;
Joh 10,11-16: Jeg er den gode hyrde


Finn Jørgensen 2021 ©

3. e. påske

25.04.2021

Sl 66,3; Es 54,7-10; 1 Pet 2,11-20;
Joh 16,16-22: Jeres sorg skal blive til glæde


Finn Jørgensen 2021 ©

St. Bededag

30.04.2021

Sl 51,3; Sl 67; Hebr 8,10-12;
Matt 3,1-10: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!


Finn Jørgensen 2021 ©

4. e. påske

02.05.2021

Sl 98,1; Ez 36,26-28; Jak 1,17-21;
Joh 16,5-15: Han skal tage af mit og forkynde det for jer

 

5. e. påske

09.05.2021

Sl 66,1-2; Jeremias 29,11-13a eller 1 Mos 32,25-32; Jak 1,22-27;
Joh 16,23b-28: Bed i Jesu navn


Finn Jørgensen 2021 ©

Kristi Himmelfarts dag

13.05.2021

Sl 47,2; Sl 110,1-4; ApG 1,1-11;
Mark 16,14-20: Den, som tror og bliver døbt, skal frelses.


Finn Jørgensen 2021
©

6. e. påske

16.05.2021

Sl 27,1; Hagg 2,4b-9; 1 Pet 4,7b-11;
Joh.15,26-16,4: Når Talsmanden kommer


Finn Jørgensen 2021 ©
Pinsedag
23.05.2021
Sl 68,2; 1 Mos 11,1-9 eller 1 Mos 2,4-7;
ApG 2,1-11: Da pinsedagen kom ...
Joh 14,22-31: "Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?"

Finn Jørgensen (2021 ©
2. pinsedag
24.05.2021
Sl 68,2; Es 52,7-12 eller Sl 104,24-30; ApG 10,42-48a;
Joh.3,16-21: Den, som tror på ham, dømmes ikke
 
Trinitatis
30.05.2021
Sl 8,2; 4 Mos 21,4-9; Rom 11,32-36;
Joh 3,1-15: Den, som ikke bliver født af vand og Ånd
1. e. trinitatis
06.06.2021

Sl 13,2; Es 58,5-12; 1 Joh 4,16b-21;
Luk.16,19-31: En rig og en fattig

2. e. trinitatis
13.06.2021
Sl 18,2-3; Es 25,6-9; 1 Joh 3,13-18;
Luk 14,16-24: Fattige, vanføre, blind og lamme
3. e. trinitatis
20.06.2021
Sl 25,1-2; Es 57,15-19; 1 Pet 5,6-11;
Luk.15,1-10: Syndere og toldere

Finn Jørgensen 2021 ©
4. e. trinitatis
27.06.2021
Sl 27,3; Sam 11,26-12,7; Rom 8,18-23;
Luk 6,36-42: Vær barmhjertige som jeres fader

Finn Jørgensen 2021 ©
5. e. trinitatis
04.07.2021

Sl 27,1; Es 6,1-8; 1 Pet 3,8-9(15a);
Luk 5,1-11: Frygt ikke! Fra nu af ...


Finn Jørgensen 2021 ©
6. e. trinitatis
11.07.2021

Sl 28,1; 5 Mos 30,11-14; Rom 6,3-11;
Matt 5,20-26: Jeres retfærdighed
oi


Finn Jørgensen 2021 ©
7. e. trinitatis
18.07.2021

Sl 47,3.7; Sl 126; Rom 6,19-23;
Mark 8,1-9: Godhedens gentagelse i ødemarken

Folkekirkens alterbog 2002 har i stedet Lukas 19,1-10 om Jesus og Zakæus: "I dag er der kommet frelse til dette hus"


Finn Jørgensen 2021 ©
8. e. trinitatis
25.07.2021

Sl 48,2; Jer 23,16-24; Rom 8,12-17;
Matt.7,15-21:Tag jer i agt for de falske profeter!


Finn Jørgensen 2021 ©
9. e. trinitatis
01.08.2021

Sl 54,3; Ordsp 3,27-35; 1 Joh 1,5-2,2:
Luk 16,1-9: Han ødslede bort


Finn Jørgensen 2021 ©
10. e. trinitatis
08.08.2021

Sl 55,2; 5 Mos 6,4-9; 1 Kor 12,1-11;
Luk.19,41-48:
“Mit hus skal være et bedehus. Men I har gjort det til en røverhule”.


Finn Jørgensen 2021 ©
11. e. trinitatis
15.08.2021
Sl 68,2; Dan 9,15-19; 1 Kor 15,1-10a;
Luk 18,9-14: Til nogle, der stolede på,
at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre

Finn Jørgensen 2021 ©
12. e. trinitatis
22.08.2021
Sl 70,5; Sl 115,1-9; 2 Kor 3,4-9;
Mark 7,31-37: Luk dig op!

Finn Jørgensen 2021 ©
13. e. trinitatis
29.08.2021
Sl 74,1; 3 Mos 19,1-2 og 9-18; Gal 2,16-21;
Luk.10,23-37: Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?

Finn Jørgensen 2021 ©
14. e. trinitatis
05.09.2021
Sl 84,2-3; Sl 103,1-13; Gal 5,16-25;
Luk 17,11-19: Din tro har frelst dig!

Finn Jørgensen 2021 ©
15. e. trinitatis
12.09.2021
Sl 86,4; 1 Mos 8,20-22; 9,12-16; Gal 5,25-6,10;
Matt 6,24-34: Vær ikke bekymret!

Finn Jørgensen 2021 ©
16. e. trinitatis
19.09.2021
Sl 86,1; Job19,23-27a; Ef 3,13-21;
Luk 7,11-17: sin mors eneste søn, og hun var enke

Finn Jørgensen 2021 ©
17. e. trinitatis
26.09.2021
Sl 119,1; Sl 19,2-7; Ef 4,1-6;
Luk 14,1-11: Helbredelsen af manden med vand i kroppen

Finn Jørgensen 2021 ©
18. e. trinitatis
03.10.2021

Sl 122,1; Es 40,18-25; 1 Kor 1,4-8;
Matt 22,34-46: Det største bud i loven


Finn Jørgensen 2021 ©
19. e. trinitatis
10.10.2021
Sl 78,1; Es 44, 22-28; Ef 4,22-28;
Matt 9,1-8 eller Mark 2,1-12: Dine synder tilgives dig!

Finn Jørgensen 2021 ©
20. e. trinitatis
17.10.2021

Sl 48,1; Jer 18,1-6; Ef 5,15-21;
Matt.22,1-14: Mange er kaldet, men få er udvalgt


Finn Jørgensen 2021 ©
21. e. trinitatis
24.10.2021

Sl 119,1; 2 Kong 5,1-5 og 9-15; Ef 6,10-17;
Joh 4,46-53: Og han og hele hans husstand kom til tro.


Finn Jørgensen 2021 ©
22. e. trinitatis
31.10.2021
Sl 130,1-2; 1 Mos 50,15-21; Fil 1,6-11;
Matt 18,21-35: Tilgiv og tilgiv og tilgiv ... og tilgiv!
 
Reformationsdag
31. oktober
31.10.2021

Sl 46,2; Es 62,6-7.10-12; Åb 14,6-7;
Matt 11,12-15: Den, der har øre, skal høre!

 
Allehelgen
1. søndag i november
07.11.2021
Sl 96,1; Es 60,18-22; Åb 7,1-12;
Matt 5,1-12: Salige ... for himmeriget er deres
 
24. e. trinitatis
14.11.2021
Jer 29,11; Ez 37,1-14 eller Dan 7,9-10 og 13-14; Kol 1,9b-14;
Matt 9,18-26: Jesus og to døtre
 
Sidste i
kirkeåret

21.11.2021

Sl 45,2; Es 65,17-19; 2 Thess 2,13-17;
Matt 25,31-46: Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed