Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

3. søndag efter helligtrekonger (I)

Prædiken

Indgang (introitus)

Alle skal kaste sig ned for ham.
Zion skal høre det og glæde sig,
Judas døtre skal fryde sig (Sl 97,7-8)
Herren er konge! Jorden skal juble,
de mange fjerne øer skal glæde sig (Sl 97,1)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af din store kærlighed og barmhjertighed har givet os din Søn og har ladet ham blive menneske og dø på korset for vor skyld; vi beder dig: Giv din Helligånd i vores hjerter, så vi bliver fast ved dit ord og fortrøster os til, at vi ved Kristus har syndernes forladelse og evigt liv, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. (6)

6. Kollekten er ny i Folkekirkens Alterbog '92.

Eller

Almægtige, evige Gud! Vi beder dig, at du vil se i nåde til vor skrøbelighed og udrække din vældige hånd til at skærme os imod vore fjender. [Forlad os alle vore synder, og styrk os i troen på, at dit ord er mægtigt til at gøre alt, hvad dig behager, og til at give os arv iblandt alle de hellige i Himmeriget] (7) ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen. (8)

7. Tillæg i Folkekirkens Alterbog 53 i forhold til tidligere kollekter.
8. Kollekten er fra Folkekirkens Alterbog 53.

Læsning fra Det gamle Testamente: 5 Mosebog 10,17-21

For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrernes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i Egypten. Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sværge. Han er din lovsang, og han er din Gud. For dig har han gjort disse store og frygtindgydende gerninger, du selv har set.

Epistel: Romerbrevet 12,16b-21

Stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: "Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde," siger Herren. Men "hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved." Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Evangelium: Matthæus 8,1-13

Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: "Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren." Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil, bliv ren!" Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: "Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem."
Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: "Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt." Han sagde til ham: "Jeg vil komme og helbrede ham." Men officeren sagde: "Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gør det og det! så gør han det." Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: "Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren." Men til officeren sagde Jesus: "Gå, det skal ske dig, som du troede!" Og hans tjener blev helbredt i samme time.

Translation: English: NAS (New American Standard Bible 1977). KJV, Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/


ENGLISH

Deut. 10:17-21 NAS
17 "For the LORD your God is the God of gods and the Lord of lords, the great, the mighty, and the awesome God who does not show partiality, nor take a bribe. 18 "He executes justice for the orphan and the widow, and shows His love for the alien by giving him food and clothing. 19 "So show your love for the alien, for you were aliens in the land of Egypt. 20 "You shall fear the LORD your God; you shall serve Him and cling to Him, and you shall swear by His name. 21 "He is your praise and He is your God, who has done these great and awesome things for you which your eyes have seen.

Rom. 12:16-13:1 NAS
16 Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. 17 Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. 18 If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. 19 Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, "Vengeance is Mine, I will repay," says the Lord. 20 "But if your enemy is hungry, feed him, and if he is thirsty, give him a drink; for in so doing you will heap burning coals upon his head." 21 Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

NAS Matthew 8
And when He had come down from the mountain, great multitudes followed Him. 2 And behold, a leper came to Him, and bowed down to Him, saying, "Lord, if You are willing, You can make me clean." 3 And He stretched out His hand and touched him, saying, "I am willing; be cleansed." And immediately his leprosy was cleansed. 4 And Jesus said to him, "See that you tell no one; but go, show yourself to the priest, and present the offering that Moses commanded, for a testimony to them."
5 And when He had entered Capernaum, a centurion came to Him, entreating Him, 6 and saying, "Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering great pain." 7 And He said to him, "I will come and heal him." 8 But the centurion answered and said, "Lord, I am not worthy for You to come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. 9 "For I, too, am a man under authority, with soldiers under me; and I say to this one, 'Go!' and he goes, and to another, 'Come!' and he comes, and to my slave, 'Do this!' and he does it." 10 Now when Jesus heard this, He marveled, and said to those who were following, "Truly I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel. 11 "And I say to you, that many shall come from east and west, and recline at the table with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven; 12 but the sons of the kingdom shall be cast out into the outer darkness; in that place there shall be weeping and gnashing of teeth." 13 And Jesus said to the centurion, "Go your way; let it be done to you as you have believed." And the servant was healed that very hour.

FARSI / PERSISK

تثنييه

17  زیرا كه‌ یهُوَه‌ خدای‌ شما خدای‌ خدایان‌ و ربّالارباب‌، و خدای‌ عظیم‌ و جبّار و مهیب‌ است‌، كه‌ طرفداری‌ ندارد و رشوه‌ نمی‌گیرد.
18  یتیمان‌ و بیوه‌زنان‌ را دادرسی‌ می‌كند، و غریبان‌ را دوست‌ داشته‌، خوراك‌ و پوشاك‌ به‌ ایشان‌ می‌دهد.
19  پس‌ غریبان‌ را دوست‌ دارید، زیرا كه‌ در زمین‌ مصر غریب‌ بودید.
20  از یهُوَه‌ خدای‌ خود بترس‌، و او را عبادت‌ نما و به‌ او مُلصق‌ شو و به‌ نام‌ او قسم‌ بخور.
21  او فخر توست‌ و او خدای‌ توست‌ كه‌ برای‌ تو این‌ اعمال‌ عظیم‌ و مُهیبی‌ كه‌ چشمانت‌ دیده‌ بجا آورده‌ است‌.

روميان


16  برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید بلکه با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید.
17  هیچ‌کس را به عوض بدی بدی مرسانید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو بینید.
18  اگر ممکن است بقدر قوّه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید.
19  ای محبوبان انتقام خود را مکشید بلکه خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب است خداوند می‌گوید که انتقام از آن من است من جزا خواهم داد.
20  پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سیر کن و اگر تشنه است، سیرابش نما زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت.
21  مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز.

متی

 وچون او از کوه به زیر آمد، گروهی بسیار از عقب او روانه شدند.
2  که ناگاه ابرصی آمد و او را پرستش نموده، گفت، ای خداوند اگر بخواهی، می‌توانی مرا طاهر سازی.
3  عیسی دست آورده، او را لمس نمود و گفت، می‌خواهم؛ طاهر شو! که فوراً برص او طاهر گشت.
4  عیسی بدو گفت، زنهار کسی را اطّلاع ندهی بلکه رفته، خود را به کاهن بنما و آن هدیه‌ای را که موسی فرمود، بگذران تا بجهت ایشان شهادتی باشد.
5  و چون عیسی وارد کفرناحوم شد، یوزباشیای نزد وی آمد و بدو التماس نموده،
6  گفت، ای خداوند، خادم من مفلوج در خانه خوابیده و به شدّت متألّم است.
7  عیسی بدوگفت، من آمده، او را شفا خواهم داد.
8  یوزباشی در جواب گفت، خداوندا، لایق آن نی‌ام که زیر سقف من آیی. بلکه فقط سخنی بگو و خادم من صحّت خواهد یافت.
9  زیرا که من نیز مردی زیر حکم هستم و سپاهیان را زیر دست خود دارم؛ چون به یکی گویم برو، می‌رود و به دیگری بیا، می‌آید و به غلام خود فلان کار را بکن، می‌کند.
10  عیسی چون این سخن را شنید، متعجّب شده، به همراهان خود گفت، هرآینه به شما می‌گویم که چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافته‌ام.
11  و به شما می‌گویم که بسا از مشرق و مغرب آمده، در ملکوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست؛
12  امّا پسران ملکوت بیرون افکنده خواهند شد، در ظلمت خارجی جایی که گریه و فشار دندان باشد.
13  پس عیسی به یوزباشی گفت، برو، بر وفق ایمانت تو را عطا شود، که در ساعت خادم او صحّت یافت.

 


Cantonese

申命記 10

17 因为耶和华你们的神他是万神之神,万主之主,至大的神,大有能力,大而可畏,不以貌取人,也不受贿赂。
18 他为孤儿寡妇伸冤,又怜爱寄居的,赐给他衣食。
19 所以你们要怜爱寄居的,因为你们在埃及地也作过寄居的。
20 你要敬畏耶和华你的神,事奉他,专靠他,也要指着他的名起誓。
21 他是你所赞美的,是你的神,为你作了那大而可畏的事,是你亲眼所看见的。

羅馬書 12

16 要彼此同心.不要志氣高大、倒要俯就卑微的人。〔人或作事〕不要自以為聰明。
17 不要以惡報惡、眾人以為美的事、要留心去作。
18 若是能行、總要盡力與眾人和睦。
19 親愛的弟兄、不要自己伸冤、寧可讓步、聽憑主怒.〔或作讓人發怒〕因為經上記著、『主說、伸冤在我.我必報應。』
20 所以『你的仇敵若餓了、就給他喫.若渴了、就給他喝.因為你這樣行、就是把炭火堆在他的頭上。』
21 你不可為惡所勝、反要以善勝惡。

馬太 福音 8

耶穌 下了山、有許多人跟著他。
2 有一個長大痲瘋的、來拜他說、主若肯、必能叫我潔淨了。
3 耶穌 伸手摸他說、我肯、你潔淨了罷.他的大痲瘋立刻就潔淨了。
4 耶穌 對他說、你切不可告訴人.只要去把身體給祭司察看、獻上摩西所吩咐的禮物、對眾人作證據。
5 耶穌 進了迦百農、有一個 百夫長 進前來、求他說、
6 主阿、我的僕人害癱瘓病、躺在家裡、甚是疼苦。
7 耶穌 說、我去醫治他。
8 百夫長 回答說、主阿、你到我舍下、我不敢當.只要你說一句話、我的僕人就必好了。
9 因為我在人的權下、也有兵在我以下.對這個說、去、他就去.對那個說、來、他就來.對我的僕人說、你作這事、他就去作。
10 耶穌聽見就希奇、對跟從的人說、我實在告訴你們、這麼大的信心、就是在 以色列 中、我也沒有遇見過。
11 我又告訴你們、從東從西、將有許多人來、在天國裡與亞伯拉罕 以撒 雅各 、一同坐席.
12 惟有本國的子民、竟被趕到外邊黑暗裡去.在那裡必要哀哭切齒了。
13 耶穌 對百夫長說、你回去罷.照你的信心、給你成全了。那時、他的僕人就好了。