Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

3. søndag i fasten (I)

Link til prædiken over søndagens evangelium

Introitus

I+II: Mine øjne er altid rettet mod Herren,
for han befrier min fod fra nettet.
Vend dig til mig, og vær mig nådig,
for jeg er ene og hjælpeløs. (Sl 25,15-16)
I: Jeg længes efter dig, Herre,
jeg stoler på dig, min Gud.
Lad mig ikke blive til skamme (Sl 25,1-2)
II: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.
I+II: Mine øjne er altid rettet mod Herren,
for han befrier min fod fra nettet.
Vend dig til mig, og vær mig nådig,
for jeg er ene og hjælpeløs. (Sl 25,15-16)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som har ladet din Søn, vor Herre Jesus Kristus, blive menneske, for at han skal hindre Djævelens tyranni og beskytte os arme mennesker imod den onde fjende; vi takker dig for denne nådige hjælp og beder dig om, at du i alle anfægtelser nådigt vil komme os til undsætning, vogte os for falsk sikkerhed og ved din Helligånd holde os fast i dit ord og sand gudsfrygt, for at vi til det sidste må leve i fred for den onde fjende og blive evigt salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mosebog 18,9-15

Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene dér gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig; udadlelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst; men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne; ham skal I adlyde.

Epistel: Efeserbrevet 5,1-9

I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk - det er det samme som en afgudsdyrker - har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem! For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed.

Evangelium: Lukas 11,14-28

Engang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: "Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne." Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: "Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.
Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.
Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første." Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: "Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!" Men han svarede: "Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!"

Translation: English: NKJ (New King James 1982) eller KJV (King James Version).
Kilde for oversættelsen til Farsi og Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Deut. 18:9-15 NKJ
9 "When you come into the land which the LORD your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. 10 "There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, 11 "or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. 12 "For all who do these things are an abomination to the LORD, and because of these abominations the LORD your God drives them out from before you. 13 "You shall be blameless before the LORD your God. 14 "For these nations which you will dispossess listened to soothsayers and diviners; but as for you, the LORD your God has not appointed such for you. 15 "The LORD your God will raise up for you a Prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear,

Ephesians 5:1-9 NKJ
Therefore be imitators of God as dear children. 2 And walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. 3 But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints; 4 neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. 5 For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. 6 Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. 7 Therefore do not be partakers with them. 8 For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light 9 (for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth).

Luke 11:14-28 NKJ
14 And He was casting out a demon, and it was mute. So it was, when the demon had gone out, that the mute spoke; and the multitudes marveled. 15 But some of them said, "He casts out demons by Beelzebub, the ruler of the demons." 16 Others, testing Him, sought from Him a sign from heaven. 17 But He, knowing their thoughts, said to them: "Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and a house divided against a house falls. 18 "If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? Because you say I cast out demons by Beelzebub. 19 "And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. 20 "But if I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. 21 "When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace. 22 "But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted, and divides his spoils. 23 "He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters. 24 "When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest; and finding none, he says,`I will return to my house from which I came.' 25 "And when he comes, he finds it swept and put in order. 26 "Then he goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there; and the last state of that man is worse than the first." 27 And it happened, as He spoke these things, that a certain woman from the crowd raised her voice and said to Him, "Blessed is the womb that bore You, and the breasts which nursed You!" 28 But He said, "More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it!"


FARSI / PERSISK

تثنييه ايش 18
9  چون‌ به‌ زمینی‌ كه‌ یهُوَه‌، خدایت‌، به‌ تو می‌دهد داخل‌ شوی‌، یاد مگیر كه‌موافق‌ رجاسات‌ آن‌ امت‌ها عمل‌ نمایی‌.
10  و در میان‌ تو كسی‌ یافت‌ نشود كه‌ پسر یا دختر خود را از آتش‌ بگذرانند، و نه‌ فالگیر و نه‌ غیب‌گو و نه‌ افسونگر و نه‌ جادوگر،
11  و نه‌ ساحر و نه‌ سؤال‌كنندۀ از اجنّه‌ و نه‌ رَمّال‌ و نه‌ كسی‌ كه‌ از مردگان‌ مشورت‌ می‌كند.
12  زیرا هركه‌ این‌ كارها را كند، نزد خداوند مكروه‌ است‌ و به‌ سبب‌ این‌ رجاسات‌، یهُوَه‌، خدایت‌، آنها را از حضور تو اخراج‌ می‌كند.
13  نزد یهُوَه‌، خدایت‌، كامل‌ باش‌.
14  زیرا این‌ امت‌هایی‌ كه‌ تو آنها را بیرون‌ می‌كنی‌ به‌ غیب‌گویان‌ و فالگیران‌ گوش‌ می‌گیرند، و اما یهُوَه‌، خدایت‌، تو را نمی‌گذارد كه‌ چنین‌ بكنی‌.
15  یهُوَه‌، خدایت‌، نبیای‌ را از میان‌ تو از برادرانت‌، مثل‌ من‌ برای‌ تو مبعوث‌ خواهد گردانید، او را بشنوید.

افسسيان ايش 5
 پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید.
2  و در محبّت رفتار نمایید، چنانکه مسیح هم ما را محبّت نمود، و خویشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.
3  امّا زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنانکه مقدّسین را می‌شاید.
4  و نه قباحت و بیهوده‌گویی و چرب‌زبانی که اینها شایسته نیست، بلکه شکرگزاری.
5  زیرا این را یقین می‌دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طمّاع که بت‌پرست باشد، میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد.
6  هیچ‌کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به‌سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می‌شود.
7  پس با ایشان شریک مباشید.
8  زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لیکن الحال در خداوند، نور می‌باشید. پس چون فرزندان نور رفتار کنید.
9  زیرا که میوهٔٔ نور در کمال، نیکویی و عدالت و راستی است.

لوقا ايش 11
14  و دیوی را که گنگ بود بیرون می‌کرد و چون دیو بیرون شد، گنگ گویا گردید و مردمتعجّب نمودند.
15  لیکن بعضی از ایشان گفتند که دیوها را به یاری بعلزبول رئیس دیوها بیرون می‌کند.
16  و دیگران از روی امتحان آیتی آسمانی از او طلب نمودند.
17  پس او خیالات ایشان را درک کرده، بدیشان گفت، هر مملکتی که برخلاف خود منقسم شود، تباه گردد و خانه‌ای که بر خانه منقسم شود، منهدم گردد.
18  پس شیطان نیز اگر به ضدّ خود منقسم شود، سلطنت او چگونه پایدار بماند. زیرا می‌گویید که من به اعانت بعلزبول دیوها را بیرون می‌کنم.
19  پس اگر من دیوها را به وساطت بعلزبول بیرون می‌کنم، پسران شما به وساطت کِه آنها را بیرون می‌کنند؟ از اینجهت ایشان داوران بر شما خواهند بود.
20  لیکن هرگاه به انگشت خدا دیوها را بیرون می‌کنم، هرآینه ملکوت خدا ناگهان بر شما آمده است.
21  وقتی که مرد زورآور سلاح پوشیده، خانهٔ خود را نگاه دارد، اموال او محفوظ می‌باشد.
22  امّا چون شخصی زورآورتر از او آید، بر او غلبه یافته، همهٔ اسلحهٔ او را که بدان اعتماد می‌داشت، از او می‌گیرد و اموال او را تقسیم می‌کند.
23  کسی که با من نیست، برخلاف من است و آنکه با من جمع نمی‌کند، پراکنده می‌سازد.
24  چون روح پلید از انسان بیرون آید، به مکانهای بی‌آب بطلب آرامی گردش می‌کند و چون نیافت، می‌گوید به خانهٔ خود که از آن بیرون آمدم برمی‌گردم.
25  پس چون آید، آن را جاروب کرده شده و آراسته می‌بیند.
26  آنگاه می‌رود و هفت روح دیگر، شریرتر از خود برداشته داخلشده در آنجا ساکن می‌گردد و اواخر آن شخص از اوائلش بدتر می‌شود.
27  چون او این سخنان را می‌گفت، زنی از آن میان به آواز بلند وی را گفت، خوشابحال آن رَحِمی که تو را حمل کرد و پستانهایی که مکیدی.
28  لیکن او گفت، بلکه خوشابحال آنانی که کلام خدا را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند.


Cantonese

申命記 18 章 [Cantonese]
9 你到了耶和華你 神所賜之地、那些國民所行可憎惡的事、你不可學著行。
10 你們中間不可有人使兒女經火、也不可有占卜的、觀兆的、用法術的、行邪術的、
11 用迷術的、交鬼的、行巫術的、過陰的。
12 凡行這些事的、都為耶和華所憎惡.因那些國民行這可憎惡的事、所以耶和華你的 神將他們從你面前趕出。
13 你要在耶和華你的 神面前作完全人。
14 因你所要趕出的那些國民、都聽信觀兆的、和占卜的、至於你、耶和華你的 神從來不許你這樣行。
15 耶和華你的 神要從你們弟兄中間、給你興起一位先知像我、你們要聽從他。

以弗所書 5 章 [Cantonese]
所以你們該效法 神、好像蒙慈愛的兒女一樣.
2 也要憑愛心行事、正如基督 愛我們、為我們捨了自己、當作馨香的供物、和祭物、獻與 神。
3 至於淫亂、並一切污穢、或是貪婪、在你們中間連提都不可、方合聖徒的體統。
4 淫詞、妄語、和戲笑的話、都不相宜、總要說感謝的話。
5 因為你們確實的知道、無論是淫亂的、是污穢的、是有貪心的、在基督 和 神的國裡、都是無分的.有貪心的、就與拜偶像的一樣。
6 不要被人虛浮的話欺哄.因這些事、 神的忿怒必臨到那悖逆之子。
7 所以你們不要與他們同夥。
8 從前你們是暗昧的、但如今在主裡面是光明的、行事為人就當像光明的子女.
9 光明所結的果子、就是一切良善、公義、誠實.

路加福音 11 章 [Cantonese]
14 
耶穌 趕出一個叫人啞吧的鬼.鬼出去了、啞吧就說出話來.眾人都希奇。
15 內中卻有人說、他是靠著鬼王別西卜 趕鬼。
16 又有人試探耶穌 、向他求從天上來的神蹟。
17 他曉得他們的意念、便對他們說、凡一國自相分爭、就成為荒場.凡一家自相分爭、就必敗落。
18 撒但 自相分爭、他的國怎能站得住呢.因為你們說我是靠著別西卜 趕鬼。
19 我若靠著別西卜 趕鬼、你們的子弟趕鬼、又靠著誰呢.這樣、他們就要斷定你們的是非。
20 我若靠著 神的能力趕鬼、這就是 神的國臨到你們了。
21 壯士披掛整齊、看守自己的住宅、他所有的都平安無事.
22 但有一個比他更壯的來、勝過他、就奪去他所倚靠的盔甲兵器、又分了他的贓。
23 不與我相合的、就是敵我的.不同我收聚的、就是分散的。
24 污鬼離了人身、就在無水之地、過來過去、尋求安歇之處.既尋不著、便說、我要回到我所出來的屋裡去。
25 到了、就看見裡面打掃乾淨、修飾好了.
26 便去另帶了七個比自己更惡的鬼來、都進去住在那裡.那人末後的景況、比先前更不好了。
27 耶穌 正說這話的時候、眾人中間、有一個女人大聲說、懷你胎的和乳養你的有福了。
28 耶穌 說、是、卻還不如聽 神之道而遵守的人有福。