Forside - Kirkeåret

 

6. søndag e. trinitatis (I)

Prædiken over evangeliet Matt 5,20-26
Retfærdighed

Vi reagerer, når noget går uretfærdigt til! Men hvad gør vi, hvis der sættes spørgsmålstegn ved vor personlige retfærdighed og integritet?

Jesus taler i Bjergprædiken om vor personlige retfærdighed. Han siger: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget (Matt 5,20).

Derpå viser han os, hvor ringe det står til med vores retfærdighed. ”I har hørt, at der er sagt til de gamle: 'Du må ikke begå drab,' og: 'Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.' Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig." Og han forklarer, hvad det betyder i praksis: Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder! - Han giver flere eksempler, og det bliver mere og mere tydeligt, at jeg er uretfærdig og skyldig både overfor mennesker og Gud.

Samtidig fortæller han, hvordan vi får den retfærdighed, som åbner Himmeriget for os: Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. (Matt 5,17-18). Det, vi aldrig vil kunne præstere og gøre, fordi vi er uretfærdige dybt ind i vore hjerter, det gør Jesus. Han er kommet for at "opfylde". Han opfylder på to måder. 1) Han opfylder loven ved at blive menneske og gøre alt det, vi burde have gjort. Han gør det for os. 2) Det andet er, at han opfylder alle Guds løfter om Frelse, som vi har fået i "Loven og profeterne", dvs. i Gamle Testamente. Alt, hvad der her står skrevet, vil gå i opfyldelse, siger Jesus. Og ja, han opfyldte alle løfterne: Guds Søn er blevet menneske, levede fuldkomment i kærlighed, tog vor straf på sig og opstod fra graven.

Når du hører dette evangelium, giver Gud dig tillid og tro og iklæder dig Jesus. Han renser dig i dåbens bad. Og han giver dig Jesu legeme og blod, så du er helt forenet med Frelseren. - Du får en retfærdighed, som langt overgår de skriftkloges og farisæernes retfærdighed. Den er din, når du hører Evangeliet. Jesus Kristus er din frelser og din retfærdighed. Amen.

Bibelsk salmevers: Salme 28,8.9.1

Herren er styrke for sit folk, han er værn og redning for sin salvede.
Frels dit folk, og velsign din ejendom, vogt dem, og tag dig af dem til evig tid.
Til dig, Herre, råber jeg, min klippe, vær ikke døv for mig,
vær ikke tavs imod mig, så jeg bliver som de, der gik i graven.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi bekender, at vi er arme og elendige syndere, og at der intet godt er i os;
for vore hjerter, kød og blod er så forgiftede af synden,
at vi aldrig her i verden kan være uden ond vilje og tilbøjelighed til det onde.
Derfor, kære Fader, beder vi dig:
Tilgiv os denne synd og lad din gode Ånd rense vore hjerter,
så vi får lyst og kærlighed til dit ord og retter os efter det
og så bliver evigt salige af din nåde
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 5.Mosebog 30,11-14*

For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i himlen, så man måtte sige: "Hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det?" Det er heller ikke på den anden side af havet, så man måtte sige: "Hvem vil drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det?" Nej, ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det.

Epistel: Romerbrevet 6,3-11

Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

Evangelium: Matthæus 5,20-26

For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.
I har hørt, at der er sagt til de gamle: 'Du må ikke begå drab,' og: 'Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.' Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.

 

ENGLISH

Deut. 30:11-14 ESV
11 "For this commandment that I command you today is not too hard for you, neither is it far off. 12 It is not in heaven, that you should say, 'Who will ascend to heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it?' 13 Neither is it beyond the sea, that you should say, 'Who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it?' 14 But the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it.

Rom. 6:3-11 ESV
3 Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? 4 We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. 5 For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. 6 We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. 7 For one who has died has been set free from sin. 8 Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. 9 We know that Christ, being raised from the dead, will never die again; death no longer has dominion over him. 10 For the death he died he died to sin, once for all, but the life he lives he lives to God. 11 So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus.

Matt. 5:20-26 ESV
20 For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. 21 "You have heard that it was said to those of old, 'You shall not murder; and whoever murders will be liable to judgment.' 22 But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment; whoever insults his brother will be liable to the council; and whoever says, 'You fool!' will be liable to the hell of fire. 23 So if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, 24 leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. 25 Come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison. 26 Truly, I say to you, you will never get out until you have paid the last penny.

FARSI / PERSISK

تثنييه ايش 30
11   « زیرا این‌ حكمی‌ كه‌ من‌ امروز به‌ تو امر می‌فرمایم‌، برای‌ تو مشكل‌ نیست‌ و از تو دور نیست‌ .
12    نه‌ در آسمان‌ است‌ تا بگویی‌ كیست‌ كه‌ به‌ آسمان‌ برای‌ ما صعود كرده‌، آن‌ را نزد ما بیاورد و آن‌ را به‌ ما بشنواند تا به‌ عمل‌ آوریم‌؛
13    و نه‌ آن‌ طرف‌ دریا كه‌ بگویی‌ كیست‌ كه‌ برای‌ ما به‌ آنطرف‌ دریا عبور كرده‌، آن‌ را نزد ما بیاورد و به‌ ما بشنواند تا به‌ عمل‌ آوریم‌ .
14    بلكه‌ این‌ كلام‌، بسیار نزدیك‌ توست‌ و در دهان‌ و دل‌ توست‌ تا آن‌ را بجا آوری‌ .

روميان ايش 6
  یا نمی‌دانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟
  پس چونکه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم .
  زیرا اگر بر مثال موت او متّحد گشتیم، هرآینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد .
  زیرا این را می‌دانیم که انسانیّت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، دیگر گناه را بندگی نکنیم .
  زیرا هر که مُرد، از گناه مبرّا شده است .
  پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین می‌دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد .
  زیرا می‌دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمی‌میرد و بعد از این موت بر او تسلّطی ندارد .
10    زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی می‌کند، برای خدا زیست می‌کند .
11    همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، امّا برای خدا در مسیح عیسی زنده .

متی ايش 5
20    زیرا به شما می‌گویم، تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد .
21    شنیده‌اید که به اوّلین گفته شده است، قتل مکن؛ و هر که قتل کند سزاوار حکم شود .
22    لیکن من به شما می‌گویم، هر که به برادر خود بی‌سبب خشم گیرد، مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گوید، مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید، مستحّق آتش جهنّم بُوَد .
23    پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقّی دارد،
24    هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته، اوّل با برادر خویش صلح نما و بعد آمده، هدیه خود را بگذران .
25    با مدّعی خود مادامی که با وی در راه هستی صلح کن، مبادا مدّعی، تو را به قاضی سپارد و قاضی، تو را به داروغه تسلیم کند و در زندان افکنده شوی .
26    هرآینه به تو می‌گویم، که تا فَلس آخر را ادا نکنی، هرگز از آنجا بیرون نخواهی آمد .

 

Cantonese

申命記 30 章   [Cantonese]:
11 
我今日所吩咐你的誡命、不是你難行的、也不是離你遠的。 12  不是在天上、使你 說、誰替我們上天取下來、使我們聽見可以遵行呢 . 13  也不是在海外、使你 說、誰替我們過海取了來、使我們聽見可以遵行呢 。 14  這話卻離你甚近、就在你口中、在你心裡、使你可以遵行。

羅馬書 6 章   [Cantonese]
豈不知我們這受洗歸入 基督   耶穌   的人、是受洗歸入他的死麼。 所以我們藉著洗禮歸入死、和他一同埋葬 . 原是叫我們一舉一動有新生的樣式、像 基督   藉著父的榮耀、從死裡復活一樣。 我們若在他死的形狀上與他聯合、也要在他復活的形狀上與他聯合 . 因為知道我們的舊人、和他同釘十字架、使罪身滅 絕、叫我們不再作罪的奴僕 因為已死的人、是 脫離了罪 。 我們若是與 基督   同死、就信必與他同活 . 因為知道 基督   既從死裡復活、就不再死、死也不再作他的主了。 10  他死是向罪死了、只有一次 . 他活是向 神活著。 11  這樣、你們向罪也當看自己是死的 . 向 神在 基督   耶穌   裡、卻當看自己是活的。

馬太福音 5 章   [Cantonese]
20  我告訴你們、你們的義、若不勝於文士和 法利賽人   的義、斷不能進天國。 21  你們聽見有吩咐古人的話、 說、『不可殺人、』又說、『凡殺人的、難免受審判。 』 22  只是我告訴你們、凡向弟兄動怒的、難免受審判。〔有古卷在凡字下添無緣無故的五字〕凡罵弟兄是拉加的、難免公會的審斷 . 凡罵弟兄是魔利的、難免地獄的火。 23  所以你在祭壇上獻禮物的時候、若想起弟兄向你懷怨、 24  就把禮物留在壇前、先去同弟兄和好、然後來獻禮物。 25  你同告你的對頭還在路上、就趕緊與他和息 . 恐怕他把你送給審判官、審判官交付衙役、你就下在監裡了。 26  我實在告訴你、若有一文錢沒有還清、你斷不能從那裡出來。