Forside www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Palmesøndag (I)

Bibelsk salmevers (introitus)

I+II: Men du, Herre, hold dig ikke borte,
du, min styrke, skynd dig til hjælp!
frels mig fra løvens gab, fra vildoksernes horn! (Sl 22,21-22)
I: Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?
II: Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. (Sl 22,2)
I+II: Herre, hold dig ikke borte,
du, min styrke, skynd dig til hjælp!
frels mig fra løvens gab,
fra vildoksernes horn! (Sl 22,21-22)

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Du, som ved din elskede Søns liv som menneske har givet alle mennesker et eksempel på ydmyghed og ladet ham lide pine og dø på korset for vore synder, giv os nådig, at vi erkender dette i en ret tro, og vogter os fra synden, og ved en kristen tålmodighed bliver delagtige i hans hellige pines og døds velgerninger, ved samme din elskede Søn, Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Kollekten er hentet fra alterbøger før 1953 (fra Den norske Kirke og Ev.-Luth. Psalmebog, Slesvig). Her tales der mere direkte om Jesu pine, lidelse og død i vort sted for vore synder end i Folkekirkens Alterbog 1992. Sidstnævnte lyder således: Almægtige, evige Gud! Du, som lod din enbårne Søn ydmyge sig, så han påtog sig en tjeners skikkelse og blev lydig til døden på korset; giv os nådigt, at vi i en ret tro holder os til denne vore frelser, efterfølger ham i ydmyghed og lydighed og så omsider bliver salige ved ham, som med idg lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Zakarias 9,9-12

Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter!
Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig,
sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl.
Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem,
krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene,
han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender.
For dit pagtsblods skyld slipper jeg dine fanger løs
fra cisternen, hvor der ikke er vand.
Vend tilbage til borgen, I fanger, der har håb!
I dag er der en, der forkynder: "Jeg giver dig igen i dobbelt mål."

Epistel: Filipperbrevet 2,5-11

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,
han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud, men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne,
for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig,
i himlen og på jorden og under jorden,
og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Evangelium: Matthæus 21,1-9

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage." Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:
Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!

Translation: English: NKJ (New King James 1982) eller KJV (King James Version).
Kilde for oversættelsen til Farsi og Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Zech. 9:9-12 NKJ
9 "Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold, your King is coming to you; He is just and having salvation, Lowly and riding on a donkey, A colt, the foal of a donkey.
10 I will cut off the chariot from Ephraim And the horse from Jerusalem; The battle bow shall be cut off. He shall speak peace to the nations; His dominion shall be`from sea to sea, And from the River to the ends of the earth.'
11 "As for you also, Because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free from the waterless pit.
12 Return to the stronghold, You prisoners of hope. Even today I declare That I will restore double to you.

Phil. 2:5-11 NKJ
5 Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, 6 who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, 7 but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. 8 And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross.
9 Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, 10 that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, 11 and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

NKJ Matthew 21:1-9
Now when they drew near Jerusalem, and came to Bethphage, at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, 2 saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Loose them and bring them to Me. 3 "And if anyone says anything to you, you shall say,`The Lord has need of them,' and immediately he will send them." 4 All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying: 5 "Tell the daughter of Zion,`Behold, your King is coming to you, Lowly, and sitting on a donkey, A colt, the foal of a donkey.'" 6 So the disciples went and did as Jesus commanded them. 7 They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set Him on them. 8 And a very great multitude spread their clothes on the road; others cut down branches from the trees and spread them on the road. 9 Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying: "Hosanna to the Son of David!`Blessed is He who comes in the name of the LORD!' Hosanna in the highest!"


FARSI / PERSISK

زکريا ايش 9
9  ای‌ دختر صهیون‌ بسیار وجد بنما و ای‌دختر اورشلیم‌ آواز شادمانی‌ بده‌! اینك‌ پادشاه‌ تو نزد تو می‌آید. او عادل‌ و صاحب‌ نجات‌ و حلیم‌ می‌باشد و بر الاغ‌ و بر كُرّه‌ بچّه‌ الاغ‌ سوار است‌.
10  و من‌ ارابه‌ را از اَفْرایم‌ و اسب‌ را از اورشلیم‌ منقطع‌ خواهم‌ ساخت‌ و كمان‌ جنگی‌ شكسته‌ خواهد شد و او با امّت‌ها به‌ سلامتی‌ تكلّم‌ خواهد نمود و سلطنت‌ او از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای‌ زمین‌ خواهد بود.
11  و امّا من‌ اسیران‌ تو را نیز به‌ واسطه‌ خون‌ عهد تو از چاهی‌ كه‌ در آن‌ آب‌ نیست‌ رها كردم‌.
12  ای‌ اسیرانِ امید، به‌ ملاذ منیع‌ مراجعت‌ نمایید. امروز نیز خبر می‌دهم‌ كه‌ به‌ شما (نصیب‌) مضاعف‌ ردّ خواهم‌ نمود.

فيليپيان ايش 2
5  پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود
6  که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد،
7  لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد؛
8  و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.
9  از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید.
10  تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود،
11  و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح، خداوند است برای تمجید خدای پدر.

متی ايش 21
 وچون نزدیک به اورشلیم رسیده، وارد بیت فاجی نزد کوه زیتون شدند. آنگاه عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،
2  بدیشان گفت، در این قریهای که پیش روی شما است بروید و در حال، الاغی با کرهّاش بسته خواهید یافت. آنها را باز کرده، نزد من آورید.
3  و هرگاه کسی به شما سخنی گوید، بگویید خداوند بدینها احتیاج دارد که فی‌الفور آنها را خواهد فرستاد.
4  و این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است تمام شود
5  که دختر صَهیون را گویید، اینک، پادشاه تو نزد تو می‌آید با فروتنی و سواره بر حمار و بر کرّهٔ الاغ.
6  پس شاگردان رفته، آنچه عیسی بدیشان امر فرمود، به عمل آوردند
7  و الاغ را با کرّه آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد.
8  و گروهی بسیار، رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه‌ها بریده، در راه می‌گستردند.
9  و جمعی از پیش و پس او رفته، فریادکنان می‌گفتند،هوشیعانا پسر داودا، مبارک باد کسی که به اسم خداوند می‌آید! هوشیعانا در اعلیٰ علیّین!

Cantonese

撒迦利亞書 9 章 [Cantonese]
9 錫安的民哪、應當大大喜樂.耶路撒冷 的民哪、應當歡呼.看哪、你的王來到你這裡.他是公義的、並且施行拯救、謙謙和和的騎著驢、就是騎著驢的駒子。 10 我必除滅以法蓮的戰車、和耶路撒冷 的戰馬.爭戰的弓也必除滅.他必向列國講和平.他的權柄必從這海管到那海、從大河管到地極。 11 錫安哪、我因與你立約的血、將你中間被擄而囚的人、從無水的坑中釋放出來。 12 你們被囚而有指望的人、都要轉回保障.我今日說明、我必加倍賜福給你們。

腓立比書 2 章 [Cantonese]
5 你們當以基督 耶穌 的心為心。
6 他本有 神的形像、不以自己與 神同等為強奪的.
7 反倒虛己、取了奴僕的形像、成為人的樣式.
8 既有人的樣子、就自己卑微、存心順服、以至於死、且死在十字架上。
9 所以 神將他升為至高、又賜給他那超乎萬名之上的名、
10 叫一切在天上的、地上的、和地底下的、因耶穌 的名、無不屈膝、
11 無不口稱耶穌 基督 為主、使榮耀歸與父 神。

馬太福音 21 章 [Cantonese]
耶穌 和門徒將近耶路撒冷 、到了伯法其在橄欖山那裡.
2 耶穌 就打發兩個門徒、對他們說、你們往對面村子裡去、必看見一匹驢拴在那裡、還有驢駒同在一處.你們解開牽到我這裡來。
3 若有人對你們說甚麼、你們就說、主要用他.那人必立時讓你們牽來。
4 這事成就、是要應驗先知的話、說、
5 『要對錫安的居民〔原文作女子〕說、看哪、你的王來到你這裡、是溫柔的、又騎著驢、就是騎著驢駒子。』
6 門徒就照耶穌 所吩咐的去行、
7 牽了驢和驢駒來、把自己的衣服搭在上面、耶穌 就騎上。
8 眾人多半把衣服鋪在路上.還有人砍下樹枝來鋪在路上。
9 前行後隨的眾人、喊著說、和散那歸於大衛 的子孫、〔和散那原有求救的意思在此乃稱頌的話〕奉主名來的、是應當稱頌的.高高在上和散那。