Retur til "På søndag" Reformationsdagen: 31. oktober

Evangeliet

Evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i Evangeliet åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet: «Den retfærdige skal leve af tro.» (Rom. 1,16-17)

Evangeliets indhold er, at Gud retfærdiggør det syndige og skyldige menneske ved tro på Kristus, som bar vore synder. Evangeliet er: Mennesket retfærdiggøres ved tro på Kristus. "Af tro".

Men hvordan får vi denne tro? Apostlens svar er: Ved evangeliet. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Evangeliets indhold er "til tro."

Når vi erkender, at vi står uretfærdige overfor Gud, må vi høre evangeliet TIL tro. Evangeliet giver det syndige og skyldige menneske den tro, som modtager tilgivelse og frelse.

Bøn og skriftlæsning til Alle Helgens (søn-)dag kan læses her

Andagt over Romerbrevet 1,16-17 kan læses her

Bibelsk indgangsvers (introitus) Salme 46,5.6.2

Flodløb glæder Guds by, den Højestes hellige bolig.
Gud er i dens midte, den rokkes ikke,
Gud bringer den hjælp ved daggry.
Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige og barmhjertige Gud: Styrk og bevar os i dit levende ord, og hjælp os, så vi forstår og erkender det på den rette måde og i en fast tro bevidner det i kærlighed og gerning, dig til ære og pris, ved Jesus Kristus, vor Herre, din Søn, som med dig og Helligånden lever og regerer fra evighed til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Nehemias 8,1-2.5-6.9-12 ¤

Da den syvende måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, v1 samledes hele befolkningen, alle som én, på pladsen foran Vandporten, og de bad Ezra, den skriftlærde, hente bogen med Moses' lov, den lov Herren havde pålagt Israel. Den første dag i den syvende måned kom præsten Ezra med loven til forsamlingen, mænd, kvinder og alle, der var i stand til at lytte. ...
Ezra åbnede bogen i hele folkets påsyn, for han stod højere end hele folket, og da han åbnede den, rejste alle sig. Ezra priste Herren, den store Gud, og hele folket svarede med løftede hænder: »Amen, amen« og kastede sig til jorden for Herren. ...
Derpå sagde statholderen Nehemias og præsten Ezra, den skriftlærde, og levitterne, der underviste folket, til hele folket: »Denne dag er hellig for Herren jeres Gud! I skal ikke sørge og græde!« For hele folket var begyndt at græde, da de hørte lovens ord. Han sagde til dem: »Gå hen og spis fede retter og drik sød vin, og send noget af det til dem, der ikke har noget, for denne dag er hellig for Herren. Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres styrke!« Og levitterne beroligede hele folket og sagde: »Vær stille, for denne dag er hellig! Vær ikke bedrøvede!« Så gik hele folket hen for at spise og drikke og sende mad ud og holde en stor glædesfest, for de havde forstået de ord, der var forkyndt for dem.

Epistel: 1 Timoteusbrev 6,11b-16 ¤

Stræb efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig: Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde, han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.

Evangelium: Matthæus 10,26-33 ¤

Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.
Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.

eller

Matthæus 11,12-15 ¤

Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme. Den, der har ører, skal høre!

¤ er tilføjet af vivit.dk.
* er folkekirkens forslag 1992.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. www.vivit.dk.

ENGLISH

Nehemiah - Chapter 8
1 And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate; and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the LORD had commanded to Israel.
2 And Ezra the priest brought the law before the congregation both of men and women, and all that could hear with understanding, upon the first day of the seventh month.
5 And Ezra opened the book in the sight of all the people; (for he was above all the people;) and when he opened it, all the people stood up:
6 And Ezra blessed the LORD, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands: and they bowed their heads, and worshipped the LORD with their faces to the ground.
9 And Nehemiah, which is the Tirshatha, and Ezra the priest the scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the LORD your God; mourn not, nor weep. For all the people wept, when they heard the words of the law.
10 Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared: for this day is holy unto our LORD: neither be ye sorry; for the joy of the LORD is your strength.
11 So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy; neither be ye grieved.
12 And all the people went their way to eat, and to drink, and to send portions, and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them.

1 Timothy - Chapter 6
11 But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
12 Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.
13 I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;
14 That thou keep this commandment without spot, unrebukeable, until the appearing of our Lord Jesus Christ:
15 Which in his times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;
16 Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.

Matthew - Chapter 10
26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.
27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.
28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
30 But the very hairs of your head are all numbered.
31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.
32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.
33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.

FARSI / PERSISK
نحيميا ايش 8
1  و تمامی‌، قوم‌ مثل‌ یك‌ مرد در سِعَه‌پیش دروازه‌ آب‌ جمع‌ شدند و به‌ عَزْرای‌ كاتب‌ گفتند كه‌ كتاب‌ تورات‌ موسی‌ را كه‌ خداوند به‌ اسرائیل‌ امر فرموده‌ بود، بیاورد.
2  و عَزْرای‌ كاهن‌، تورات‌ را در روز اول‌ ماه‌ هفتم‌ به‌ حضور جماعت‌ از مردان‌ و زنان‌ و همه‌ آنانی‌ كه‌ می‌توانستندبشنوند و بفهمند، آورد.
5  و عَزْرا كتاب‌ را در نظر تمامی‌ قوم‌ گشود زیرا كه‌ او بالای‌ تمامی‌ قوم‌ بود و چون‌ آن‌ را گشود، تمامی‌ قوم‌ ایستادند.
6  و عَزْرا، یهُوَه‌ خدای‌ عظیم‌ را متبارك‌ خواند و تمامی‌ قوم‌ دستهای‌ خود را برافراشته‌، در جواب‌ گفتند: «آمین‌، آمین‌!» و ركوع‌ نموده‌، و رو به‌ زمین‌ نهاده‌، خداوند را سجده‌ نمودند.
9  و نَحَمْیا كه‌ تِرْشاتا باشد و عَزْرای‌ كاهن‌ و كاتب‌ و لاویانی‌ كه‌ قوم‌ را می‌فهمانیدند، به‌ تمامی‌ قوم‌ گفتند: «امروز برای‌ یهُوَه‌ خدای‌ شما روز مقدّس‌ است‌. پس‌ نوحه‌گری‌ منمایید و گریه‌ مكنید.» زیرا تمامی‌ قوم‌، چون‌ كلام‌ تورات‌ را شنیدند گریستند.
10  پس‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: «بروید و خوراكهای‌ لطیف‌ بخورید و شربتها بنوشید و نزد هر كه‌چیزی‌ برای‌ او مهیا نیست‌ حصّه‌ها بفرستید، زیرا كه‌ امروز، برای‌ خداوند ما روز مقدّس‌ است‌؛ پس‌ محزون‌ نباشید زیرا كه‌ سُرور خداوند ، قوّت‌ شما است‌.»
11  و لاویان‌ تمامی‌ قوم‌ را ساكت‌ ساختند و گفتند: «ساكت‌ باشید زیرا كه‌ امروز روز مقدّس‌ است‌. پس‌ محزون‌ نباشید.»
12  پس‌ تمامی‌ قوم‌ رفته‌، اكل‌ و شرب‌ نمودند و حصّه‌ها فرستادند و شادی‌ عظیم‌ نمودند زیرا كلامی‌ را كه‌ به‌ ایشان‌ تعلیم‌ داده‌ بودند فهمیدند.

اول تيموتيوس ايش 6
11   ولی تو ای مرد خدا، از اینها بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبّت و صبر و تواضع را پیروی نما .
12   و جنگ نیکوی ایمان را بکن و بدست آور آن حیات جاودانی را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار .
13   تو را وصیّت می‌کنم، به حضور آن خدایی که همه را زندگی می‌بخشد و مسیح عیسی که در پیش پنطیوس پیلاطُس اعتراف نیکو نمود،
14   که تو وصیّت را بی‌داغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح .
15   که آن را آن متبارک و قادر وحید و ملک‌الملوک و ربّالارباب در زمان معیّن به ظهور خواهد آورد .
16   که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمی‌تواند دید . او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین .

متی ايش 10
26   لهذا از ایشان مترسید زیرا چیزی مستور نیست که مکشوف نگردد و نه مجهولی که معلوم نشود .
27   آنچه در تاریکی به شما می‌گویم، در روشنایی بگویید، و آنچه در گوش شنوید بر بامها موعظه کنید .
28   و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نیاند، بیم مکنید، بلکه از او بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنّم .
29   آیا دو گنجشک به یک فَلس فروخته نمی‌شود؟ و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر شما به زمین نمی‌افتد .
30   لیکن همهٔ مویهای سر شما نیز شمرده شده است .
31   پس ترسان مباشید زیرا شما از گنجشکان بسیار افضل هستید .
32   پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را اقرار خواهم کرد .
33   امّا هر که مرا پیش مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که درآسمان است او را انکار خواهم نمود .

Cantonese

尼希米記 8 [Cantonese]
1 到了七月、 以色列 人住在自己的城裡。那時、他們如同一人聚集在水門前的寬闊處、請文士以斯拉、將耶和華藉 摩西 傳給 以色列 人的律法書帶來。
2 七月初一日、祭司以斯拉將律法書帶到聽了能明白的男女會眾面前。
5 以斯拉站在眾民以上、在眾民眼前展開這書 . 他一展開、眾民就都站起來。
6 以斯拉稱頌耶和華至大的 神 . 眾民都舉手應聲 說、阿們、阿們 、就低頭、面伏於地、敬拜耶和華。
9 省長尼希米、和作祭司的文士以斯拉、並教訓百姓的利未人、對眾民 說、今日是耶和華 你們 神的聖日 . 不要悲哀哭泣 . 這是因為眾民聽見律法書上的話都哭了。
10 又對他們 說、 你們去喫肥美的、喝甘甜的、有不能預備的、就分給他 . 因為今日是我們主的聖日 . 你們不要憂愁、因靠耶和華而得的喜樂是你們的力量。
11 於是利未人使眾民靜默、 說、今日是聖日 . 不要作聲、也不要憂愁 。
12 眾民都去喫喝、也分給人、大大快樂、因為他們明白所教訓他們的話。

提摩太前書 6 章 [Cantonese]
11 但你這屬 神的人、要逃避這些事、追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。
12 你要為真道打那美好的仗、持定永生.你為此被召.也在許多見證人面前、已經作了那美好的見證。
13 我在叫萬物生活的 神面前、並在向本丟彼拉多作過那美好見證的 基督 耶穌 面前囑咐你、
14 要守這命令、毫不玷 污、無可指責、直到我們的主 耶穌 基督 顯現.
15到了日期、那可稱頌獨有權能的、萬王之王、萬主之主、
16 就是那獨一不死、住在人不能靠近的光裡、是人未曾看見、也是不能看見的、要將他顯明出來。但願尊貴和永遠的權能、都歸給他。阿們。

馬太福音 10 章 [Cantonese]
26 所以不要怕他們.因為掩蓋的事、沒有不露出來的.隱藏的事、沒有不被人知道的。
27 我在暗中告訴你們的、你們要在明處 說出來. 你們耳中所聽的、要在房上宣揚出來。
28 那殺身體不能殺靈魂的、不要怕他們.惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裡的、正要怕他。
29 兩個麻雀、不是賣一分銀子麼.若是你們的父不許、一個也不能掉在地上。
30 就是你們的頭髮、也都被數過了。
31 所以不要懼怕.你們比許多麻雀還貴重。
32 凡在人面前認我的、我在我天上的父面前、也必認他。
33 凡在人面前不認我的、我在我天上的父面前、也必不認他。

Bibeloversættelse til Engelsk, Farsi og Kinesisk (Cantonese): https://www.wordproject.org/