Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Midfaste søndag (I)

3. søndag før påske

Introitus
I+II: Glæd jer med Jerusalem,
fryd jer med hende,
alle I, der elsker hende;
tag del i hendes glæde,
alle I, der sørgede over hende.
Så skal I drikke og mættes
og finde ro ved hendes bryst, (Es 60,10-11)
I: Jeg blev glad, da de sagde til mig:
Lad os drage til Herrens hus! (Sl 122,1)
II: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.
I+II: Glæd jer med Jerusalem,
fryd jer med hende,
alle I, der elsker hende;
tag del i hendes glæde,
alle I, der sørgede over hende.
Så skal I drikke og mættes
og finde ro ved hendes bryst, (Es 60,10-11)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved din Søn i ørkenen rigeligt bespiste tusinder med fem brød og to fisk, vi beder dig: Vær også nådig hos os med din velsignelse, vogt os for gerrighed og bekymring for det daglige brød, så vi først søger dit rige og din retfærdighed og siden må erfare din faderlige godhed ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mosebog 8,1-3

Alt det, jeg i dag befaler dig, skal I omhyggeligt gøre, for at I må leve og blive talrige og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre. Husk, hvordan Herren din Gud nu i fyrre år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund.

Epistel: Galaterbrevet 4,21-31

Sig mig, I, der vil være under loven: Hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner, én med trælkvinden og én med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinaj, hun føder børn til trældom, og det er Hagar - "Hagar" betegner bjerget Sinaj i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor moder; der står jo skrevet:
Råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte!
Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik veer!
For den enlige kvinde har flere børn
end den, der er gift.
Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter Åndens orden, sådan også nu. Men hvad siger Skriften? "Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn." Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde.

Evangelium: Johannes 6,1-15

Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær.
Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: "Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?" Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: "Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver." En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: "Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?" Jesus sagde: "Få folk til at sætte sig." Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: "Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde." Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist.
Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: "Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden." Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene.

Translation: English: NKJ (New King James 1982) eller KJV (King James Version).
Kilde for oversættelsen til Farsi og Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

NKJ Deuteronomy 8:1-3
"Every commandment which I command you today you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the LORD swore to your fathers.
2 "And you shall remember that the LORD your God led you all the way these forty years in the wilderness, to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not.
3 "So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone; but man lives by every word that proceeds from the mouth of the LORD.

KNJ Galatians 4:21-31 21
Tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law?
22 For it is written that Abraham had two sons: the one by a bondwoman, the other by a freewoman.
23 But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the freewoman through promise,
24 which things are symbolic. For these are the two covenants: the one from Mount Sinai which gives birth to bondage, which is Hagar--
25 for this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and corresponds to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children--
26 but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all.
27 For it is written: "Rejoice, O barren, You who do not bear! Break forth and shout, You who are not in labor! For the desolate has many more children Than she who has a husband."
28 Now we, brethren, as Isaac was, are children of promise.
29 But, as he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now.
30 Nevertheless what does the Scripture say? "Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freewoman."
31 So then, brethren, we are not children of the bondwoman but of the free.

NKJ John 6:1-15
After these things Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias.
2 Then a great multitude followed Him, because they saw His signs which He performed on those who were diseased.
3 And Jesus went up on the mountain, and there He sat with His disciples.
4 Now the Passover, a feast of the Jews, was near.
5 Then Jesus lifted up His eyes, and seeing a great multitude coming toward Him, He said to Philip, "Where shall we buy bread, that these may eat?"
6 But this He said to test him, for He Himself knew what He would do.
7 Philip answered Him, "Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little."
8 One of His disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Him,
9 "There is a lad here who has five barley loaves and two small fish, but what are they among so many?"
10 Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.
11 And Jesus took the loaves, and when He had given thanks He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down; and likewise of the fish, as much as they wanted.
12 So when they were filled, He said to His disciples, "Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost."
13 Therefore they gathered them up, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves which were left over by those who had eaten.
14 Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly the Prophet who is to come into the world."
15 Therefore when Jesus perceived that they were about to come and take Him by force to make Him king, He departed again to the mountain by Himself alone.


FARSI / PERSISK

تثنييه ايش 8
  تمامی‌ اوامری‌ را كه‌ من‌ امروز به‌ شما امر می‌فرمایم‌، حفظ‌ داشته‌، بجا آورید، تا زنده‌ مانده‌، زیاد شوید، و به‌ زمینی‌ كه‌ خداوند برای‌ پدران‌ شما قسم‌ خورده‌ بود، داخل‌ شده‌، در آن‌ تصرف‌ نمایید.
2  و بیاد آور تمامی‌ راه‌ را كه‌ یهُوَه‌، خدایت‌، تو را این‌ چهل‌ سال‌ در بیابان‌ رهبری‌ نمود تا تو را ذلیل‌ ساخته‌، بیازماید، و آنچه‌ را كه‌ در دل‌ تو است‌ بداند، كه‌ آیا اوامر او را نگاه‌ خواهی‌ داشت‌ یا نه‌.
3  و او تو را ذلیل‌ و گرسنه‌ ساخت‌ و مَنّ را به‌ تو خورانید كه‌ نه‌ تو آن‌ را می‌دانستی‌ و نه‌ پدرانت‌ می‌دانستند، تا تو را بیاموزاند كه‌ انسان‌ نه‌ به‌ نان‌ تنها زیست‌ می‌كند بلكه‌ به‌ هر كلمه‌ای‌ كه‌ از دهان‌ خداوند صادر شود، انسان‌ زنده‌ می‌شود.

غلاطيان ايش 4
21  شما که می‌خواهید زیر شریعت باشید، مرا بگویید آیا شریعت را نمی‌شنوید؟
22  زیرا مکتوب است، ابراهیم را دو پسر بود، یکی از کنیز و دیگری از آزاد.
23  لیکن پسر کنیز، بحسب جسم تولّد یافت و پسر آزاد، برحسب وعده.
24  و این امور بطور مَثَل گفته شد زیرا که این دو زن، دو عهد می‌باشند، یکی از کوه سینا برای بندگی می‌زاید و آن هاجر است.
25  زیرا که هاجر، کوه سینا است، در عَرَب، و مطابق است با اورشلیمی که موجود است، زیرا که با فرزندانش در بندگی می‌باشد.
26  لیکن اورشلیم بالا آزاد است که مادرِ جمیع ما می‌باشد.
27  زیرا مکتوب است، ای نازاد که نزاییده‌ای، شاد باش! صدا کن و فریاد برآور ای تو که درد زه ندیده‌ای، زیرا که فرزندان زن بی‌کس از اولاد شوهردار بیشتراند.
28  لیکن ما ای برادران، چون اسحاق، فرزندان وعده می‌باشیم.
29  بلکه چنانکه آنوقت آنکه برحسب جسم تولّد یافت، بر وی که برحسب روح بود جفا می‌کرد، همچنین الآن نیز هست.
30  لیکن کتاب چه می‌گوید؟ کنیز و پسر او را بیرون کن زیرا پسر کنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت.
31  خلاصه ای برادران، فرزندان کنیز نیستیم بلکه از زنِ آزادیم.

يوحنا ايش 6
 وبعد از آن عیسی به آن طرف دریای جلیلکه دریای طبریّه باشد، رفت.
2  و جمعی کثیر از عقب او آمدند زیرا آن معجزاتی را که به مریضان می‌نمود، می‌دیدند.
3  آنگاه عیسی به کوهی برآمده، با شاگردان خود در آنجا بنشست.
4  و فِصَح که عید یهود باشد، نزدیک بود.
5  پس عیسی چشمان خود را بالا انداخته، دید که جمعی کثیر به طرف او می‌آیند. به فیلپُس گفت، از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟
6  و این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود می‌دانست چه باید کرد.
7  فیلپّس او را جواب داد که دویست دینار نان، اینها را کفایت نکند تا هر یک اندکی بخورند!
8  یکی از شاگردانش که اندریاس برادر شِمْعُون پطرُس باشد، وی را گفت،
9  در اینجا پسری است که پنج نان جو و دو ماهی دارد. و لیکن این از برای این گروه چه می‌شود؟
10  عیسی گفت، مردم را بنشانید. و در آن مکان، گیاهِ بسیار بود، و آن گروه قریب به پنج هزار مرد بودند که نشستند.
11  عیسی نانها را گرفته و شکر نموده، به شاگردان داد و شاگردان به نشستگان دادند؛ و همچنین از دو ماهی نیز به قدری که خواستند.
12  و چون سیر گشتند، به شاگردان خود گفت، پاره‌های باقیمانده را جمع کنید تا چیزی ضایع نشود.
13  پس جمع کردند و از پاره‌های پنج نان جو که از خورندگان زیاده آمده بود، دوازده سبد پر کردند.
14  و چون مردمان اینمعجزه را که از عیسی صادر شده بود دیدند، گفتند که این البتّه همان نبی است که باید در جهان بیاید!
15  و امّا عیسی چون دانست که می‌خواهند بیایند و او را به زور برده، پادشاه سازند، باز تنها به کوه برآمد.


Cantonese

申命記 8 章 [Cantonese]
我今日所吩咐的一切誡命、你們要謹守遵行、好叫你們存活、人數增多、且進去得耶和華向你們列祖起誓應許的那地。
2 你也要記念耶和華你的 神在曠野引導你、這四十年、是要苦煉你、試驗你、要知道你心內如何、肯守他的誡命不肯。
3 他苦煉你、任你飢餓、將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你喫、使你知道人活著、不是單靠食物、乃是靠耶和華口裡所出的一切話。

加拉太書 4 章 [Cantonese]
21 你們這願意在律法以下的人、請告訴我、你們豈沒有聽見律法麼。
22 因為律法上記著、亞伯拉罕 有兩個兒子、一個是使女生的、一個是自主之婦人生的。
23 然而那使女所生的、是按著血氣生的.那自主之婦人所生的、是憑著應許生的。
24 這都是比方.那兩個婦人、就是兩約.一約是出於西乃山、生子為奴、乃是夏甲。
25 這夏甲二字是指著亞拉伯的西乃山、與現在的耶路撒冷 同類.因耶路撒冷 和他的兒女都是為奴的。
26 但那在上的耶路撒冷 是自主的、他是我們的母。
27 因為經上記著、『不懷孕不生養的、你要歡樂.未曾經過產難的、你要高聲歡呼、因為沒有丈夫的、比有丈夫的兒女更多。』
28 弟兄們、我們是憑著應許作兒女、如同以撒 一樣。
29 當時那按著血氣生的、逼迫了那按著聖靈 生的.現在也是這樣。
30 然而經上是怎麼說的呢.是說、『把使女和他兒子趕出去.因為使女的兒子、不可與自主婦人的兒子一同承受產業。』
31 弟兄們、這樣看來、我們不是使女的兒女、乃是自主婦人的兒女了。

約翰福音 6 章 [Cantonese]
這事以後、耶穌 渡過加利利 海、就是提比哩亞海。
2 有許多人、因為看見他在病人身上所行的神蹟、就跟隨他。
3 耶穌 上了山、和門徒一同坐在那裡。
4 那時 猶太 人的逾越節近了。
5 耶穌 舉目看見許多人來、就對腓力 說、我們從那裡買餅叫這些人喫呢。
6 他說這話、是要試驗腓力 .他自己原知道要怎樣行。
7 腓力 回答說、就是二十兩銀子的餅、叫他們各人喫一點、也是不夠的。
8 有一個門徒、就是西門 彼得 的兄弟安得烈 、對耶穌 說、
9 在這裡有一個孩童、帶著五個大麥餅、兩條魚.只是分給這許多人、還算甚麼呢。
10 耶穌 說、你們叫眾人坐下。原來那地方的草多、眾人就坐下、數目約有五千。
11 耶穌 拿起餅來、祝謝了、就分給那坐著的人.分魚也是這樣、都隨著他們所要的。
12 他們喫飽了、耶穌 對門徒說、把剩下的零碎、收拾起來、免得有蹧蹋的。
13 他們便將那五個大麥餅的零碎、就是眾人喫了剩下的、收拾起來、裝滿了十二個籃子。
14 眾人看見耶穌 所行的神蹟、就說、這真是那要到世間來的先知。
15 耶穌 既知道眾人要來強逼他作王、就獨自又退到山上去了。