ENGLISH
FARSI
CANTONESE
PDF

www.vivit.dk/kirkeaar.htm

16. søndag e. trinitatis (I)

PRÆDIKEN over evangeliet

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus)
Salme 86,3.5.1

Vær mig nådig, Herre,
for jeg råber til dig dagen lang.
For du, Herre, er god og tilgiver gerne,
rig på troskab mod alle, der råber til dig.
Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig,
for jeg er hjælpeløs og fattig.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Du, som har ladet din kære Søn blive menneske, for at han med sin død skulle betale for vores synder og derefter frelse os fra den evige død;
vi beder dig: Bevar os i dette håb, for at vi dog ikke må tvivle på, at ligesom vor Herre Kristus opvakte enkens søn med sit ord, således vil han også opvække os på dommens dag og gøre os evigt salige, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jobs Bog 19,23-27a*

Gid mine ord dog var skrevet ned!
Gid de var nedfældet på skrift,
for evigt indridset i klippen,
med en griffel af jern og med bly.
Dog ved jeg, at min løser lever,
til sidst skal han stå frem på jorden.
Når min hud er skrællet af,
når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud;
ham skal jeg skue,
ham og ingen anden skal mine øjne se.
Mit indre fortæres af længsel.

Eller

Jobs Bog 3,11-22

Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen,
hvorfor udåndede jeg ikke fra moders liv?
Hvorfor var der knæ, der tog imod mig,
og bryster, jeg kunne die?
Jeg kunne have ligget i ro,
jeg kunne have sovet og fundet hvile
sammen med konger og rådsherrer,
som byggede sig gravkamre,
eller sammen med stormænd, der var rige på guld
og fyldte deres huse med sølv.
Hvorfor var jeg ikke som et dødfødt barn, der bliver gravet ned,
som børn, der aldrig ser dagens lys?
Dér har ugudelige raset ud,
udmattede har fundet hvile;
de, der var fanger, lever trygt,
de hører ikke slavefogedens stemme.
Dér er både små og store,
trællen er fri, uden herre.
Hvorfor giver Gud lys til de elendige,
hvorfor giver han liv til de fortvivlede,
til dem, som længes efter døden, der ikke kommer,
som søger den mere end nogen skat,
som glæder sig og jubler
og fryder sig, når de finder deres grav.

Epistel: Efeserbrevet 3,13-21

Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer.
Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.
Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.

Evangelium: Lukas 7,11-17

Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: "Græd ikke!" Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: "Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!" Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: "En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk." Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen.

ENGLISH

Job 3:11-22 ESV
11 "Why did I not die at birth, come out from the womb and expire?
12 Why did the knees receive me? Or why the breasts, that I should nurse?
13 For then I would have lain down and been quiet; I would have slept; then I would have been at rest,
14 with kings and counselors of the earth who rebuilt ruins for themselves,
15 or with princes who had gold, who filled their houses with silver.
16 Or why was I not as a hidden stillborn child, as infants who never see the light?
17 There the wicked cease from troubling, and there the weary are at rest.
18 There the prisoners are at ease together; they hear not the voice of the taskmaster.
19 The small and the great are there, and the slave is free from his master.
20 "Why is light given to him who is in misery, and life to the bitter in soul,
21 who long for death, but it comes not, and dig for it more than for hidden treasures,
22 who rejoice exceedingly and are glad when they find the grave?

alternative:

Job 19,23-27a ESV
23 "Oh that my words were written! Oh that they were inscribed in a book!
24 Oh that with an iron pen and lead they were engraved in the rock forever!
25 For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth.
26 And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God,
27 whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another.

Eph. 3:13-21 ESV
13 So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory.
14 For this reason I bow my knees before the Father,
15 from whom every family in heaven and on earth is named,
16 that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being,
17 so that Christ may dwell in your hearts through faith-- that you, being rooted and grounded in love,
18 may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth,
19 and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God.
20 Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us,
21 to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.

Luke 7:11-17 ESV
11 Soon afterward he went to a town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him.
12 As he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a considerable crowd from the town was with her.
13 And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep."
14 Then he came up and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise."
15 And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother.
16 Fear seized them all, and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and "God has visited his people!"
17 And this report about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country.

FARSI / PERSISK

ايوب ايش 3
11  «چرا از رحم‌ مادرم‌ نمردم‌؟ و چون‌ از شكم‌ بیرون‌ آمدم‌، چرا جان‌ ندادم‌؟
12  چرا زانوها مرا قبول‌ كردند، و پستانها تا مكیدم‌؟
13  زیرا تا بحال‌ می‌خوابیدم‌ و آرام‌ می‌شدم‌. در خواب‌ می‌بودم‌ و استراحت‌ می‌یافتم‌،
14  با پادشاهان‌ و مشیران‌ جهان‌، كه‌ خرابه‌ها برای‌ خویشتن‌ بنا نمودند،
15  یا با سروران‌ كه‌ طلا داشتند، و خانه‌های‌ خود را از نقره‌ پر ساختند،
16  یا مثل‌ سقط‌ پنهان‌ شده‌ نیست‌ می‌بودم‌، مثل‌ بچّه‌هایی‌ كه‌ روشنایی‌ را ندیدند.
17  در آنجا شریران‌ از شورش‌ باز می‌ایستند، و در آنجا خستگان‌ می‌آرامند،
18  در آنجا اسیران‌ در اطمینان‌ با هم‌ ساكنند، و آواز كارگذاران‌ را نمی‌شنوند.
19  كوچك‌ و بزرگ‌ در آنجا یك‌اند، و غلام‌ از آقایش‌ آزاد است‌.
20  چرا روشنی‌ به‌ مستمند داده‌ شود؟ و زندگی‌ به‌ تلخ‌جانان‌؟
21  كه‌ انتظار موت‌ را می‌كشند و یافت‌ نمی‌شود، و برای‌آن‌ حفره‌ می‌زنند بیشتر از گنجها.
22  كه‌ شادی‌ و ابتهاج‌ می‌نمایند و مسرور می‌شوند چون‌ قبر را می‌یابند؟

افسسيان ايش 3
13  لهذا استدعا دارم که از زحمات من بجهت شما خسته خاطر مشوید که آنها فخر شما است.
14  از این سبب، زانو می‌زنم نزد آن پدر،
15  که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مُسَمّیٰ می‌شود؛
16  که بحسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیّتِ باطنیِ خود از روح او به قوّت زورآور شوید،
17  تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود؛
18  و در محبّت ریشه کرده و بنیاد نهاده، استطاعت یابید که با تمامی مقدّسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست؛
19  و عارف شوید به محبّت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا.
20  الحال او را که قادر است که بکند بی‌نهایت زیادتر از هرآنچه بخواهیم یا فکر کنیم، بحسب آن قوّتی که در ما عمل می‌کند،
21  مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد. آمین.

لوقا ايش 7
11  و دو روز بعد به شهری مسمّیٰ به نائین می‌رفت و بسیاری از شاگردان او و گروهی عظیم، همراهش می‌رفتند.
12  چون نزدیک به دروازه شهر رسید، ناگاه میّتی را که پسر یگانه بیوه زنی بود می‌بردند و انبوهی کثیر از اهل شهر، با وی می‌آمدند.
13  چون خداوند او را دید، دلش بر او بسوخت و به وی گفت، گریان مباش.
14  و نزدیک آمده، تابوت را لمس نمود و حاملان آن بایستادند. پس گفت، ای جوان، تو را می‌گویم برخیز.
15  در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز کرد و او را به مادرش سپرد.
16  پس خوف همه را فراگرفت و خدا را تمجیدکنان می‌گفتند که نبیای بزرگ در میان ما مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقّد نموده است.
17  پس این خبر دربارهٔ او در تمام یهودیّه و جمیع آن مرز و بوم منتشر شد.

Cantonese

約伯記 3 章 [Cantonese]
11
我為何不出母胎而死.為何不出母腹絕氣.
12 為何有膝接收我.為何有奶哺養我。
13 不然、我就早已躺臥安睡.
14 和地上為自己重造荒邱的君王、謀士、
15 或與有金子、將銀子裝滿了房屋的王子、一同安息.
16 或像隱而未現、不到期而落的胎、歸於無有、如同未見光的嬰孩。
17 在那裡惡人止息攪擾、困乏人得享安息.
18 被囚的人同得安逸.不聽見督工的聲音。
19 大小都在那裡.奴僕脫離主人的轄制。
20 受患難的人、為何有光賜給他呢.心中愁苦的人、為何有生命賜給他呢。
21 他們切望死、卻不得死、求死勝於求隱藏的珍寶。
22 他們尋見墳墓就快樂、極其歡喜。

以弗所書 3 章
13 所以我求你們、不要因我為你們所受的患難喪膽.這原是你們的榮耀。
14 因此。我在父面前屈膝、
15 (天上地上的各〔或作全〕家、都是從他得名)
16 求他按著他豐盛的榮耀、藉著他的靈、叫你們心裡的力量剛強起來、
17 使基督 因你們的信、住在你們心裡、叫你們的愛心、有根有基、
18 能以和眾聖徒一同明白基督 的愛、是何等長闊高深、
19 並知道這愛是過於人所能測度的、便叫 神一切所充滿的、充滿了你們。
20  神能照著運行在我們心裡的大力、充充足足的成就一切超過我們所求所想的.
21 但願他在教會中、並在基督 耶穌 裡、得著榮耀、直到世世代代、永永遠遠。阿們。

路加福音 7 章
11 過了不多時、〔有古卷作次日〕耶穌 往一座城去、這城名叫拿因、他的門徒和極多的人與他同行。
12 將近城門、有一個死人被抬出來.這人是他母親獨生的兒子、他母親又是寡婦.有城裡的許多人同著寡婦送殯。
13 主看見那寡婦就憐憫他、對他說、不要哭。
14 於是進前按著杠、抬的人就站住了。耶穌 說、少年人、我吩咐你起來。
15 那死人就坐起、並且說話.耶穌 便把他交給他母親。
16 眾人都驚奇、歸榮耀與 神說、有大先知在我們中間興起來了.又說、神眷顧了他的百姓。
17 他這事的風聲就傳遍了 猶太 、和周圍地方。

https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/