www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Retur til "På søndag"

3. søndag e. trinitatis (I)


prædiken

Andagt over evangeliet

Som en magnet

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. (Lukas 15,1)

"Toldere" opkrævede told ved byporten og gav det til den romerske besættelsesmagt. Men desværre tog de typisk mere i told, end der var foreskrevet, og berigede sig selv. De var kendt for at snyde og stjæle. Magtmisbrug. Det 7. bud. "Du må ikke stjæle!" De levede højt på andres bekostning.

"Syndere" var betegnelsen for mennesker, som bedrev hor og havde gjort det til en forretning. Sexmisbrug ødelægger ægteskaber og familier. De brød det 6. bud.

Dem var Jesus sammen med. Hans undervisning virkede som en magnet på dem. De holdt sig nær til ham for at høre ham. - Men den tids fromme og religiøse mennesker fandt det upassende.

Til dem og os fortæller Jesus, hvordan han så på den tids toldere og syndere, og hvordan han ser på os. Det gør han i lignelsen om en hyrde, der mister et får, og en kvinde, der taber en mønt (Lukas 15,1-10). Ligesom hyrden søgte og fandt sit fortabte får og glædede sig, og ligesom kvinden søgte og fandt sin forsvundne mønt, og glædede sig, sådan fandt Jesus toldere og syndere - og glædede sig.

Det er godt at blive fundet af ham. Evangeliet er hans magnet.

God søndag!

Bibelsk salmevers: Salme 25,16.18.1.2a

Vend dig til mig, og vær mig nådig,
for jeg er ene og hjælpeløs.
Se min nød og elendighed,
og tilgiv alle mine synder!
Jeg længes efter dig, Herre,
jeg stoler på dig, min Gud.
Lad mig ikke blive til skamme!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt 1

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi er alle som vildfarne får, og vi har af Satan og vor egen syndige natur ladet os føre bort fra den rette vej. Vi beder dig: Vær os nådig! Tilgiv os alle vore synder for din Søns, Jesu Kristi, skyld. Væk vore hjerter ved din Helligånd, så vi holder os til dit ord og med en ret anger og tro lever opmærksomt i din kristne kirke indtil døden, indtil vi bliver evigt salige ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Kollekt 2 (GH 1987)

Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig, for da vi gik bort fra dine veje som den fortabte søn, lod du din enbårne Søn tage bolig i jomfruens skød, for at han skulle fuldbyrde alt til vor frelse. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil lære os, der er uværdige til at kaldes dine børn, at gå i os selv og ved evangeliets ord få kraft til at stå op af vore synder og blive levende for dig, indtil vi for evigt skal indgå til glæden og arven med alle dine hellige, - ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Missale-kollekt (TO1997 let revideret m. GH1987):

Gud, du beskytter alle, der sætter deres lid til dig. Uden dig er ingen stærk eller hellig. Lad din barmhjertighed blive os rigelig til del og vejled os til at omgås sådan med de jordiske goder, at vi ikke mister de evige.
Hjælp os dertil ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 57,15-19*

For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er Hellig:
Jeg bor i det høje og hellige og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet,
for at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte.
Jeg anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid;
for så ville deres ånd svigte for mine øjne, den livsånd, jeg selv har skabt.
Jeg blev vred over deres syndige griskhed, jeg slog dem og skjulte mig i vrede;
i frafald fulgte de den vej, de ville.
Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile,
jeg giver dem trøst til gengæld.
Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt:
Fred, fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren,
og jeg helbreder dem.

Epistel: 1.Petersbrev 5,6-11

Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Magten er hans i al evighed! Amen.

Evangelium: Lukas 15,1-10

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: "Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem." Men han fortalte dem denne lignelse: "Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.
Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig."

ENGLISH

Isaiah 57:15-19 ESV
15 For thus says the One who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is Holy: "I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite.
16 For I will not contend forever, nor will I always be angry; for the spirit would grow faint before me, and the breath of life that I made.
17 Because of the iniquity of his unjust gain I was angry, I struck him; I hid my face and was angry, but he went on backsliding in the way of his own heart.
18 I have seen his ways, but I will heal him; I will lead him and restore comfort to him and his mourners,
19 creating the fruit of the lips. Peace, peace, to the far and to the near," says the LORD, "and I will heal him.

1 Pet. 5:6-11 ESV
6 Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you,
7 casting all your anxieties on him, because he cares for you.
8 Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.
9 Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world.
10 And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you.
11 To him be the dominion forever and ever. Amen.

Luke 15:1-10 ESV
1 Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him.
2 And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man receives sinners and eats with them."
3 So he told them this parable:
4 "What man of you, having a hundred sheep, if he has lost one of them, does not leave the ninety-nine in the open country, and go after the one that is lost, until he finds it?
5 And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing.
6 And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost.'
7 Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.
8 "Or what woman, having ten silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it?
9 And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, 'Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost.'
10 Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents."

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 57
15  زیرا او كه‌ عالی‌ و بلند است‌ و ساكن‌ در ابدیت‌ می‌باشد و اسم‌ او قدّوس‌ است‌ چنین‌ می‌گوید: من‌ در مكان‌ عالی‌ و مقدّس‌ ساكنم‌ و نیز با كسی‌ كه‌ روح‌ افسرده‌ و متواضع‌ دارد، تا روح‌ متواضعان‌ را احیا نمایم‌ و دل‌ افسردگان‌ را زنده‌ سازم‌.
16  زیرا كه‌ تا به‌ ابد مخاصمه‌ نخواهم‌ نمود و همیشه‌ خشم‌ نخواهم‌ كرد مبادا روحها و جانهایی‌ كه‌ من‌ آفریدم‌ به‌ حضور من‌ ضعف‌ به‌ هم‌ رسانند.
17  به‌ سبب‌ گناه‌ طمع‌ وی‌ غضبناك‌ شده‌، او را زدم‌ و خود را مخفی‌ ساخته‌، خشم‌ نمودم‌ واو به‌ راه‌ دل‌ خود رو گردانیده‌، برفت‌.
18  طریق‌های‌ او را دیدم‌ و او را شفا خواهم‌ داد و او را هدایت‌ نموده‌، به‌ او و به‌ آنانی‌ كه‌ با وی‌ ماتم‌ گیرند تسلّی‌ بسیار خواهم‌ داد.
19  خداوند كه‌ آفریننده‌ ثمره‌ لبها است‌ می‌گوید: بر آنانی‌ كه‌ دورند سلامتی‌ باد و بر آنانی‌ كه‌ نزدیكند سلامتی‌ باد و من‌ ایشان‌ را شفا خواهم‌ بخشید.

اول پترس ايش 5
6  پس زیرِ دست زورآورِ خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معیّن سرافراز نماید.
7  و تمام اندیشهٔ خود را به وی وا گذارید، زیرا که او برای شما فکر می‌کند.
8  هشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غرّان گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد.
9  پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند، می‌آید.
10  و خدای همهٔ فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.
11  او را تا ابدالآباد جلال و توانایی باد. آمین.

لوقا ايش 15

1  و چون همهٔ باجگیران و گناهکاران بهنزدش می‌آمدند تا کلام او را بشنوند،
2  فریسیان و کاتبان همهمه‌کنان می‌گفتند، این شخص، گناهکاران را می‌پذیرد و با ایشان می‌خورَد.
3  پس برای ایشان این مثل را زده، گفت،
4  کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود که آن نود و نه را در صحرا نگذارد و از عقب آن گمشده نرود تا آن را بیابد؟
5  پس چون آن را یافت، به شادی بر دوش خود می‌گذارد،
6  و به خانه آمده، دوستان و همسایگان را می‌طلبد و بدیشان می‌گوید با منشادی کنید زیرا گوسفند گمشده خود را یافته‌ام.
7  به شما می‌گویم که بر این منوال خوشی در آسمان رخ می‌نماید به‌سبب توبه یک گناهکار بیشتر از برای نود و نه عادل که احتیاج به توبه ندارند.
8  یا کدام زن است که ده درهم داشته باشد هرگاه یک درهم گم شود، چراغی افروخته، خانه را جاروب نکند و به دقّت تفحّص ننماید تا آن را بیابد؟
9  و چون یافت، دوستان و همسایگان خود را جمع کرده، می‌گوید، با من شادی کنید زیرا درهم گمشده را پیدا کرده‌ام.
10  همچنین به شما می‌گویم شادی برای فرشتگان خدا روی می‌دهد به‌سبب یک خطاکار که توبه کند.

Cantonese

以賽亞書 57 章 [Cantonese]

15 因為那至高至上、永遠長存、〔原文作住在永遠〕名為聖者的如此說、我住在至高至聖的所在、也與心靈痛悔謙卑的人同居、要使謙卑人的靈甦醒、也使痛悔人的心甦醒。
16 我必不永遠相爭、也不長久發怒.恐怕我所造的人與靈性、都必發昏。
17 因他貪婪的罪孽、我就發怒擊打他.我向他掩面發怒、他卻仍然隨心背道。
18 我看見他所行的道、也要醫治他.又要引導他、使他和那一同傷心的人、再得安慰。
19 我造就嘴唇的果子.願平安康泰歸與遠處的人、也歸與近處的人.並且我要醫治他.這是耶和華說的。

彼得前書 5 章 [Cantonese]

6 所以你們要自卑、服在 神大能的手下、到了時候他必叫你們升高。
7 你們要將一切的憂慮卸給 神、因為他顧念你們。
8 務要謹守、儆醒.因為你們的仇敵魔鬼、如同吼叫的獅子、遍地游行、尋找可吞喫的人.
9 你們要用堅固的信心抵擋他、因為知道你們在世上的眾弟兄、也是經歷這樣的苦難。
10 那賜諸般恩典的 神、曾在基督 裡召你們、得享他永遠的榮耀、等你們暫受苦難之後、必要親自成全你們、堅固你們、賜力量給你們。
11 願權能歸給他、直到永永遠遠。阿們。

路加福音 15 章 [Cantonese]

1 眾稅吏和罪人、都挨近耶穌 要聽他講道。
2 法利賽人 和文士、私下議論說、這個人接待罪人、又同他們喫飯。
3 耶穌 就用比喻、說、
4 你們中間誰有一百隻羊、失去一隻、不把這九十九隻撇在曠野、去找那失去的羊直到找著呢。
5 找著了、就歡歡喜喜的扛在肩上、回到家裡。
6 就請朋友鄰舍來、對他們說、我失去的羊已經找著了、你們和我一同歡喜罷。
7 我告訴你們、一個罪人悔改、在天上也要這樣為他歡喜、較比為九十九個不用悔改的義人、歡喜更大。
8 或是一個婦人、有十塊錢、若失落一塊、豈不點上燈、打掃屋子、細細的找、直到找著麼。
9 找著了、就請朋友鄰舍來、對他們說、我失落的那塊錢已經找著了、你們和我一同歡喜罷。
10 我告訴你們、一個罪人悔改、在 神的使者面前、也是這樣為他歡喜。