www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Retur til "På søndag"

4. søndag e. trinitatis (I)

Han gør salig og sætter i arbejde

"Salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le" (Luk 6,20-21).

Hvad kan fattige, sultne og sørgende mennesker bruges til? Ikke til meget. De har jo selv brug for alt.

Jesus taler til fattige, sultne og sørgende mennesker. Og han gør dem salige, rige og mætte. Ja, de fyldes med den gode latter.

Det samme gør han i dag: Han er jo Guds søn, som blev fattig, for at vi skulle blive rige. Han har båret vore synder på korset og har overvundet døden ved sin opstandelse. Det giver han os. Og så er vi "salige". Nu er vi rige og mætte. Ja, vi går rundt og ler, fordi Jesus har gjort os salige.

Efter at han sådan har gjort os salige, siger han: Jeg har brug for jer. Her er, hvad I skal gøre: "Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med." (Lukas 6,23ff).

Derfor er der en dobbelt opgave til enhver, som tror på Jesus: ”Tilgiv og giv!”

God søndag!


prædiken

Bibelsk salmevers: Salme 27,1.2b.3a
Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?
De, som er mine fjender og modstandere, skal snuble og falde.
Selv om en hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,

Kollekt
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som er barmhjertig og ved Kristus har tilsagt os, at du ikke vil dømme eller straffe os, men nådigt tilgive os al vor synd og gerne give os, hvad vi behøver til legeme og sjæl; vi beder dig: Gør ved din Helligånd vor tillid til din barmhjertighed vis og fast i vore hjerter. Og lær os også at være barmhjertige mod vor næste, så vi ingen dømmer eller fordømmer, men dømmer os selv, gerne tilgiver og giver ud til enhver og lever saligt i ærefrygt for dig ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

2.Samuelsbog 11,26-12,7a*
Da Urias' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligklage over sin mand. Men da sørge­tiden var omme, hentede David hende hjem til sig; han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne.
Da sendte Herren Natan til David, og han kom til ham og sagde: "Der var to mænd i samme by; den ene var rig, den anden fattig. Den rige havde får og køer i mængde, den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det, det voksede sig stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste af hans brød, det drak af hans bæger, og det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nænnede ikke at tage af sine egne får eller okser og tilberede det til den vejfarende, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet."
Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Natan: "Så sandt Herren lever: Den mand, der gør sådan, skal dø, og lammet skal han erstatte firedobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst!" Da sagde Natan til David: "Du er manden!"

Epistel: Romerbrevet 8,18-23
Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabnin­gen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herlig­heden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen. Og ikke alene det: også vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning.

Evangelium: Lukas 6,36-42
"Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.
Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med."
Han fortalte dem også en lignelse: "Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje."

ENGLISH

2. Samuel 11:26-12:7a ESV
26 When the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she lamented over her husband. 27 And when the mourning was over, David sent and brought her to his house, and she became his wife and bore him a son. But the thing that David had done displeased the LORD. 1 And the LORD sent Nathan to David. He came to him and said to him, "There were two men in a certain city, the one rich and the other poor. 2 The rich man had very many flocks and herds, 3 but the poor man had nothing but one little ewe lamb, which he had bought. And he brought it up, and it grew up with him and with his children. It used to eat of his morsel and drink from his cup and lie in his arms, and it was like a daughter to him. 4 Now there came a traveler to the rich man, and he was unwilling to take one of his own flock or herd to prepare for the guest who had come to him, but he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him." 5 Then David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, "As the LORD lives, the man who has done this deserves to die, 6 and he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity." 7 Nathan said to David, "You are the man!

Romans 8:18-23 ESV
18 For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. 19 For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. 20 For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope 21 that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God.
22 For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. 23 And not only the creation, but we ourselves, who have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies.

Luke 6:36-42 ESV
36 Be merciful, even as your Father is merciful. 37 "Judge not, and you will not be judged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven; 38 give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you." 39 He also told them a parable: "Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? 40 A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. 41 Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? 42 How can you say to your brother, 'Brother, let me take out the speck that is in your eye,' when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye.

FARSI / PERSISK
12 دوم سموئيل ايش 11

26   و چون‌ زن‌ اوریا شنید كه‌ شوهرش‌ اوریا مرده‌ است‌، برای‌ شوهر خود ماتم‌ گرفت‌ .
27   و چون‌ ایام‌ ماتم‌ گذشت‌، داود فرستاده‌، او را به‌ خانۀ خود آورد و او زن‌ وی‌ شد، و برایش‌ پسری‌ زایید. اما كاری‌ كه‌ داود كرده‌ بود، در نظر خداوند ناپسند آمد .

1  و خداوند ناتان‌ را نزد داود فرستاد و نزد وی‌ آمده‌، او را گفت‌ كه‌ «در شهری‌ دو مرد بودند، یكی‌ دولتمند و دیگری‌ فقیر.
2  و دولتمند را گوسفند و گاو، بی‌نهایت‌ بسیار بود.
3  و فقیر را جز یك‌ ماده‌ برۀ كوچك‌ نبود كه‌ آن‌ را خریده‌، و پرورش‌ داده‌، همراه‌ وی‌ و پسرانش‌ بزرگ‌ می‌شد؛ از خوراك‌ وی‌ می‌خورد و از كاسۀ او می‌نوشید و در آغوشش‌ می‌خوابید و برایش‌ مثل‌ دختر می‌بود.
4  و مسافری‌ نزد آن‌ مرد دولتمند آمد و او را حیف‌ آمد كه‌ از گوسفندان‌ و گاوان‌ خود بگیرد تا به‌ جهت‌ مسافری‌ كه‌ نزد وی‌ آمده‌ بود مهیا سازد؛ و برۀ آن‌ مرد فقیر را گرفته‌، برای‌ آن‌ مرد كه‌ نزد وی‌ آمده‌ بود، مهیا ساخت‌.»
5  آنگاه‌ خشم‌ داود بر آن‌ شخص‌ افروخته‌ شده‌، به‌ناتان‌ گفت‌: «به‌ حیات‌ خداوند قسم‌، كسی‌ كه‌ این‌ كار را كرده‌ است‌، مستوجب‌ قتل‌ است‌.
6  و چونكه‌ این‌ كار را كرده‌ است‌ و هیچ‌ ترحم‌ ننموده‌، بره‌ را چهار چندان‌ باید رد كند.»
7  ناتان‌ به‌ داود گفت‌: «آن‌ مرد تو هستی‌، و یهُوَه‌، خدای‌ اسرائیل‌، چنین‌ می‌گوید: من‌ تو را بر اسرائیل‌ به‌ پادشاهی‌ مسح‌ نمودم‌ و من‌ تو را از دست‌ شاؤل‌ رهایی‌ دادم‌.

روميان ايش 8
18   زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است .
19   زیرا که انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران خدا می‌باشد،
20   زیرا خلقت، مطیع بطالت شد، نه به ارادهٔ خود، بلکه بخاطر او که آن را مطیع گردانید،
21   در امید که خودِ خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود .
22   زیرا می‌دانیم که تمام خلقت تا الآن با هم در آه کشیدن و درد زه می‌باشند .
23   و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته‌ایم، در خود آه می‌کشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود .

لوقا ايش 6
36   پس رحیم باشید چنانکه پدر شما نیز رحیم است .
37   داوری مکنید تا بر شما داوری نشود و حکم مکنید تا بر شما حکم نشود و عفو کنید تا آمرزیده شوید .
38   بدهید تا به شما داده شود . زیرا پیمانه نیکوی افشرده و جنبانیده و لبریز شده را در دامن شما خواهند گذارد. زیرا که به همان پیمانهای که می‌پیمایید برای شما پیموده خواهد شد .
39   پس برای ایشان مَثَلی زد که آیا می‌تواندکور، کور را راهنمایی کند؟ آیا هر دو در حفره‌ای نمیافتند؟
40   شاگرد از معلّم خویش بهتر نیست لیکن هر که کامل شده باشد، مثل استاد خود بُوَد .
41   و چرا خسی را که در چشم برادر تو است می‌بینی و چوبی را که در چشم خود داری نمی‌یابی؟
42   و چگونه بتوانی برادر خود را گویی ای برادر اجازت ده تا خس را از چشم تو برآورم و چوبی را که در چشم خود داری نمی‌بینی؟ ای ریاکار اوّل چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیکو خواهی دید تا خس را از چشم برادر خود برآوری .

 

Cantonese

撒母耳記下 11-12 [Cantonese]

26 烏利亞 的妻聽見丈夫 烏利亞死了、就為他哀哭。 27 哀哭的日子過了、 大衛 差人將他接到宮裡、他就作了 大衛 的妻、給 大衛 生了一個兒子。但 大衛 所行的這事、耶和華甚不喜悅。

1 耶和華差遣拿單去見 大衛 。拿單到了 大衛 那裡、對他 說、在一座城裡有兩個人.一個是富戶、一個是窮人 。 2 富 戶、有許多牛群羊群 . 3 窮人、除了所買來養活的一隻小母羊羔之外、別無所有.羊羔在他家裡和他兒女一同長大.喫他所喫的、喝他所喝的、睡在他懷中、在他看來如同女兒一樣。 4 有一客人來到這富 戶家裡.富戶捨不得從自己的牛群羊群中、取一隻預備給客人喫、卻取了那窮人的羊羔、預備給客人喫 。 5 大衛 就甚惱怒那人、對拿單 說、我指著永生的耶和華起誓、行這事的人該死 . 6 他必償還羊羔四倍、因為他行這事、沒有憐恤的心。 7 拿單對 大衛 說、你就是那人 .

羅馬書 8 [Cantonese]
18 我想現在的苦楚、若比起將來要顯於我們的榮耀、就不足介意了。 19 受造之物、切望等候 神的眾子顯出來。 20 因為受造之物服在虛空之下、不是自己願意、乃是因那叫他如此的。 21 但受造之物仍然指望 脫離敗壞的轄制、得享 神兒女自由的榮耀。〔享原文作入 〕 22 我們知道一切受造之物、一同歎息勞苦、直到如今。 23 不但如此、就是我們這有 聖靈 初結果子的、也是自己心裡歎息、等候得著兒子的名分、乃是我們的身體得贖。

路加福音 6 [Cantonese]

36 你們要慈悲、像你們的父慈悲一樣。 37 你們不要論斷人、就不被論斷.你們不要定人的罪、就不被定罪.你們要饒恕人、就必蒙饒恕.〔饒恕原文作釋放 〕 38 你們要給人、就必有給你們的.並且用十足的升斗、連搖帶按、上尖下流的、倒在你們懷裡.因為你們用甚麼量器量給人、也必用甚麼量器量給你們。 39 耶穌 又用比 喻對他們說、瞎子豈能領瞎子、兩個人不是都要掉在坑裡麼 。 40 學生不能高過先生.凡學成了的不過和先生一樣。 41 為甚麼看見你弟兄眼中有刺、卻不想自己眼中有梁木呢。 42 你不見自己眼中有梁木.怎能對你弟兄 說、容我去掉 你眼中的刺呢.你這假冒為善的人、先去掉自己眼中的梁木、然後纔能看得清楚、去掉你弟兄眼中的刺。