Forside www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Skærtorsdag (I)

Indgang (introitus)

Gud være os nådig og velsigne os,
han lade sit ansigt lyse over os. (Sl 67,2)

Kollekt

Kære Herre Jesus Kristus! Vi takker dig, fordi du af din store nåde har indstiftet den hellige nadver, hvori du giver os dit legeme og blod at spise og drikke. Vi beder dig: Giv os din Helligånd, så vi ikke bruger denne gave uværdigt, men at vi kan bekende vore synder, komme din lidelse og død i hu og tro syndernes forladelse og således dag for dag vokse i tro og kærlighed, indtil vi ved dig bliver evigt salige, du, som med Faderen lever og regerer i Helligånds enighed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mosebog 12,1-11

Herren sagde til Moses og Aron i Egypten: "Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Sig til hele Israels menighed: Den tiende dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal den være fælles med den nærmeste nabo om et dyr efter antallet af personer; I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handyr; I kan tage det fra fårene eller fra gederne. I skal tage vare på det til den fjortende dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det. De skal spise kødet samme nat; de skal spise det stegt med usyrede brød og bitre urter til. I må ikke spise noget af det råt eller kogt; det skal være stegt, med hoved, skanke og indvolde. I må ikke levne noget af det til om morgenen. Hvad der er tilovers om morgenen, skal I brænde. Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden; i al hast skal I spise det. Det er påske for Herren."

Epistel: 1. Korintherbrev 11,23-29

For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!" Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: "Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!" For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.
Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til.

Evangelium: Lukas 22,14-20

Da timen var inde, satte han sig til bords sammen med apostlene, og han sagde til dem: "Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide, for jeg siger jer: Jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige."

Så tog han et bæger, takkede og sagde: "Tag det og del det imellem jer. For jeg siger jer: Fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer." Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!" Ligeså tog han bægeret efter måltidet og sagde: "Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer." 26,17-30

eller

Matthæus 26,17-30

17 Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: «Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?» 18 Han svarede: «Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.» 19 Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. 20 Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. 21 Og mens de spiste, sagde han: «Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.» 22 De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: «Det er vel ikke mig, Herre?» 23 Han svarede dem: «Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. 24 Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.» 25 Judas, som forrådte ham, spurgte: «Det er vel ikke mig, Rabbi?» Han svarede ham: «Du sagde det selv.» 26 Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: «Tag det og spis det; dette er mit legeme.» 27 Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: «Drik alle heraf; 28 dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. 29 Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.» 30 Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.

Translation: English: NKJ (New King James 1982) eller KJV (King James Version).
Kilde for oversættelsen til Farsi og Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Exodus 12,1-11
And the LORD spake unto 
Moses and Aaron in the land of Egypt, saying,
2 This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.
3 Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the tenth day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house:
4 And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbour next unto his house take it according to the number of the souls; every man according to his eating shall make your count for the lamb.
5 Your lamb shall be without blemish, a male of the first year: ye shall take it out from the sheep, or from the goats:
6 And ye shall keep it up until the fourteenth day of the same month: and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening.
7 And they shall take of the blood, and strike it on the two side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it.
8 And they shall eat the flesh in that night, roast with fire, and unleavened bread; and with bitter herbs they shall eat it.
9 Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire; his head with his legs, and with the purtenance thereof.
10 And ye shall let nothing of it remain until the morning; and that which remaineth of it until the morning ye shall burn with fire.
11 And thus shall ye eat it; with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and ye shall eat it in haste: it is the LORD's passover.

1 Corinthians 11:23-29
23 For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
24 And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.
26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.
27 Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.
29 For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.

Luke 22,14-20
14 And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
15 And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
16 For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
17 And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
18 For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.

or

Matthew 26,17-30

17 Now on the first day of the Feast of the Unleavened Bread the disciples came to Jesus, saying to Him, "Where do You want us to prepare for You to eat the Passover?"
18 And He said, "Go into the city to a certain man, and say to him,`The Teacher says, "My time is at hand; I will keep the Passover at your house with My disciples."'"
19 So the disciples did as Jesus had directed them; and they prepared the Passover.
20 When evening had come, He sat down with the twelve.
21 Now as they were eating, He said, "Assuredly, I say to you, one of you will betray Me."
22 And they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to Him, "Lord, is it I?"
23 He answered and said, "He who dipped his hand with Me in the dish will betray Me.
24 "The Son of Man indeed goes just as it is written of Him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been good for that man if he had not been born."
25 Then Judas, who was betraying Him, answered and said, "Rabbi, is it I?" He said to him, "You have said it."
26 And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat; this is My body."
27 Then He took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you.
28 "For this is My blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins.
29 "But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom."
30 And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.


FARSI / PERSISK

سفر خروج ايش 12

 وخداوند موسی‌ و هارون‌ را در زمین مصر مخاطب‌ ساخته‌، گفت‌:
2  «این‌ ماه‌ برای‌ شما سر ماهها باشد، این‌ اول‌ از ماههای‌ سال‌ برای‌ شماست‌.
3  تمامی‌ جماعت‌ اسرائیل‌ را خطاب‌ كرده‌، گویید كه‌ در دهم‌ این‌ ماه‌ هر یكی‌ از ایشان‌ بره‌ای‌ به‌ حسب‌ خانه‌های‌ پدران‌ خود بگیرند، یعنی‌ برای‌ هر خانه‌ یك‌ بره‌.
4  و اگر اهل‌خانه‌ برای‌ بره‌ كم‌ باشند، آنگاه‌ او و همسایه‌اش‌ كه‌ مجاور خانۀ او باشد آن‌ را به‌ حسب‌ شمارۀ نفوس‌ بگیرند، یعنی‌ هر كس‌ موافق‌ خوراكش‌ بره‌ را حساب‌ كند.
5  برۀ شما بی‌عیب‌، نرینۀ یكساله‌ باشد، از گوسفندان‌ یا از بزها آن‌ را بگیرید.
6  و آن‌ را تا چهاردهم‌ این‌ ماه‌ نگاه‌ دارید، و تمامی‌ انجمن‌ جماعت‌ بنی‌اسرائیل‌ آن‌ را در عصر ذبح‌ كنند
7  و از خون‌ آن‌ بگیرند، و آن‌ را بر هر دو قایمه‌، و سردر خانه‌ كه‌ در آن‌، آن‌ را می‌خورند، بپاشند.
8  و گوشتش‌ را در آن‌ شب‌ بخورند. به‌ آتش‌ بریان‌ كرده‌، با نان‌ فطیر و سبزیهای‌ تلخ‌ آن‌ را بخورند.
9  و از آن‌ هیچ‌ خام‌ نخورید، و نه‌ پخته‌ با آب‌، بلكه‌ به‌ آتش‌ بریان‌ شده‌، كله‌اش‌ و پاچه‌هایش‌ و اندرونش‌ را.
10  و چیزی‌ از آن‌ تا صبح‌ نگاه‌ مدارید. و آنچه‌ تا صبح‌ مانده‌ باشد، به‌ آتش‌ بسوزانید.
11  و آن‌ را بدین‌ طور بخورید: كمر شما بسته‌، و نعلین‌ بر پایهای‌ شما، و عصا در دست‌ شما، و آن‌ را به‌ تعجیل‌ بخورید، چونكه‌ فِصَح‌ خداوند است‌.

اول قرنتيان ايش 11
23  زیرا من از خداوند یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت
24  و شکر نموده، پاره کرد و گفت، بگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره می‌شود. این را به یادگاری من بجا آرید.
25  و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.
26  زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر می‌نمایید تا هنگامی که بازآید.
27  پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود.
28  امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد.
29  زیرا هرکه می‌خورد و می‌نوشد، فتوای خود را می‌خورد و می‌نوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمی‌کند.

لوقا ايش 22
14  و چون وقت رسید، با دوازده رسول بنشست.
15  و به ایشان گفت، اشتیاق بی‌نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم، این فِصَح را با شما بخورم.
16  زیرا به شما می‌گویم از این دیگر نمی‌خورم تا وقتی که در ملکوت خدا تمام شود.
17  پس پیالهای گرفته، شکر نمود و گفت، این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید.
18  زیرا به شما می‌گویم که تا ملکوت خدا نیاید، از میوهٔ مَو دیگر نخواهم نوشید.
19  و نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به ایشان داد و گفت، این است جسد من که برای شما داده می‌شود؛ این را به یاد من بجا آرید.
20  و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می‌شود.

Cantonese

出埃及記 12 章 [Cantonese]
耶和華在埃及地曉諭摩西 亞倫 說、
2 你們要以本月為正月、為一年之首。
3 你們吩咐以色列 全會眾說、本月初十日、各人要按著父家取羊羔、一家一隻。
4 若是一家的人太少、喫不了一隻羊羔、本人就要和他隔壁的鄰舍共取一隻、你們預備羊羔、要按著人數和飯量計算。
5 要無殘疾一歲的公羊羔、你們或從綿羊裡取、或從山羊裡取、都可以.
6 要留到本月十四日、在黃昏的時候、以色列 全會眾把羊羔宰了。
7 各家要取點血、塗在喫羊羔的房屋左右的門框上、和門楣上。
8 當夜要喫羊羔的肉、用火烤了、與無酵餅和苦菜同喫。
9 不可喫生的、斷不可喫水煮的、要帶著頭、腿、五臟、用火烤了喫。
10 不可剩下一點留到早晨、若留到早晨、要用火燒了。
11 你們喫羊羔當腰間束帶、腳上穿鞋、手中拿杖、趕緊地喫、這是耶和華的逾越節。

哥林多前書 11 章 [Cantonese]
23 我當日傳給你們的、原是從主領受的、就是主耶穌 被賣的那一夜、拿起餅來、
24 祝謝了、就擘開、說、這是我的身體、為你們捨的.〔捨有古卷作擘開〕你們應當如此行、為的是記念我。
25 飯後、也照樣拿起杯來、說、這杯是用我的血所立的新約.你們每逢喝的時候、要如此行、為的是記念我。
26 你們每逢喫這餅、喝這杯、是表明主的死、直等到他來。
27 所以無論何人、不按理喫主的餅、喝主的杯、就是干犯主的身主的血了。
28 人應當自己省察、然後喫這餅、喝這杯。
29 因為人喫喝、若不分辨是主的身體、就是喫喝自己的罪了。

路加福音 22 章 [Cantonese]
14 時候到了、耶穌 坐席、使徒也和他同坐。
15 耶穌 對他們說、我很願意在受害以先、和你們喫這逾越節的筵席。
16 我告訴你們、我不再喫這筵席、直到成就在 神的國裡。
17 耶穌 接過杯來、祝謝了、說、你們拿這個、大家分著喝。
18 我告訴你們、從今以後、我不再喝這葡萄汁、直等 神的國來到。
19 又拿起餅來祝謝了、就擘開遞給他們、說、這是我的身體、為你們捨的.你們也應當如此行、為的是記念我。
20 飯後也照樣拿起杯來、說、這杯是用我血所立的新約、是為你們流出來的。