Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

2. søndag i advent (I)

Bibelsk indgangsvers: Es 30,30 og Sl 80,2

Zions folk, se, Herren vil komme at frelse folkeslagene,
Herren vil lade sin majestætiske røst høre til fryd for jeres hjerte.(Es 30,30 LXX)
Lyt, Israels hyrde, du, der fører Josef som en hjord. (Sl 80,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, opvæk vore hjerter, så vi, når din Søns kommer, må være rede til at tage imod ham og tjene dig med rene hjerter - ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved din Søn har åbenbaret for os, at himmel og jord skal forgå, men vore legemer igen opstå og vi alle stilles for din domstol. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil bevare os fast i dit ord og i en ret tro, nådigt vogte os for synd og bevare os i nød og fristelse, så at vore hjerter ikke sløves af frådseri og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, men at vi altid er årvågne og beder og i sikker forvisning om din nåde forventer din Søns komme med glæde og bliver evigt salige ved ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 11,1-10

Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod.
Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd,
råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd;
han lever og ånder i frygt for Herren.
Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser,
fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører;
han dømmer de svage med retfærdighed,
fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse.
Han slår voldsmanden med sin munds stok,
og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige;
retfærdighed er bæltet om hans lænder,
trofasthed bæltet om hans hofter.
Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet;
kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem.
Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen,
og løven æder strå som oksen.
Spædbarnet leger ved slangens hule,
det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul.

Epistel: Romerbrevet 15,4-9

Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Udholdenhedens og trøstens Gud give jer ét og samme sind, sådan som Kristus Jesus vil det, så I enigt med én mund lovpriser Gud, vor Herre Jesu Kristi fader! Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære.
Hvad jeg siger, er, at Kristus er blevet tjener for de omskårne for at vise, at Gud har talt sandt, og for at stadfæste løfterne til fædrene, men hedningerne skal lovprise Gud for hans barmhjertighed - som der står skrevet: Derfor vil jeg prise dig blandt folkene, jeg vil lovsynge dit navn.

Evangelium: Lukas 21,25-36

Jesus sagde: "Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig."
Og han fortalte dem en lignelse: "Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.
Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen."

Translation: English: New Americal Standard Bible.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Isaiah 11:1-10 NAU
Then a shoot will spring from the stem of Jesse, And a branch from his roots will bear fruit. 2 The Spirit of the LORD will rest on Him, The spirit of wisdom and understanding, The spirit of counsel and strength, The spirit of knowledge and the fear of the LORD. 3 And He will delight in the fear of the LORD, And He will not judge by what His eyes see, Nor make a decision by what His ears hear; 4 But with righteousness He will judge the poor, And decide with fairness for the afflicted of the earth; And He will strike the earth with the rod of His mouth, And with the breath of His lips He will slay the wicked. 5 Also righteousness will be the belt about His loins, And faithfulness the belt about His waist. 6 And the wolf will dwell with the lamb, And the leopard will lie down with the young goat, And the calf and the young lion and the fatling together; And a little boy will lead them. 7 Also the cow and the bear will graze, Their young will lie down together, And the lion will eat straw like the ox. 8 The nursing child will play by the hole of the cobra, And the weaned child will put his hand on the viper's den. 9 They will not hurt or destroy in all My holy mountain, For the earth will be full of the knowledge of the LORD As the waters cover the sea. 10 Then in that day The nations will resort to the root of Jesse, Who will stand as a signal for the peoples; And His resting place will be glorious.

Rom. 15:4-9 NAU
4 For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. 5 Now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus, 6 so that with one accord you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. 7 Therefore, accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God. 8 For I say that Christ has become a servant to the circumcision on behalf of the truth of God to confirm the promises given to the fathers, 9 and for the Gentiles to glorify God for His mercy; as it is written, "THEREFORE I WILL GIVE PRAISE TO YOU AMONG THE GENTILES, AND I WILL SING TO YOUR NAME."

Luke 21:25-36 NAU
25 "There will be signs in sun and moon and stars, and on the earth dismay among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves, 26 men fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world; for the powers of the heavens will be shaken. 27 "Then they will see THE SON OF MAN COMING IN A CLOUD with power and great glory. 28 "But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near." 29 Then He told them a parable: "Behold the fig tree and all the trees; 30 as soon as they put forth leaves, you see it and know for yourselves that summer is now near. 31 "So you also, when you see these things happening, recognize that the kingdom of God is near. 32 "Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. 33 "Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away. 34 "Be on guard, so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that day will not come on you suddenly like a trap; 35 for it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. 36 "But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place, and to stand before the Son of Man."

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 11

 ونهالی‌ از تنه‌ یسَّی‌ بیرون‌ آمده‌،شاخه‌ای‌ از ریشه‌هایش‌ خواهد شكفت‌.
 و روح‌ خداوند بر او قرار خواهد گرفت‌، یعنی‌ روح‌ حكمت‌ و فهم‌ و روح‌ مشورت‌ و قوّت‌ و روح‌ معرفت‌ و ترس‌ خداوند.
 و خوشی‌ او در ترس‌ خداوند خواهد بود و موافق‌ رؤیت‌ چشم‌ خود داوری‌ نخواهد كرد و بر وفق‌ سمع‌ گوشهای‌ خویش‌ تنبیه‌ نخواهد نمود.
 بلكه‌ مسكینان‌ را به‌ عدالت‌ داوری‌ خواهد كرد و به‌ جهت‌ مظلومانِ زمین‌ براستی‌ حكم‌ خواهد نمود. و جهان‌ را به‌ عصای‌ دهان‌ خویش‌ زده‌، شریران‌ را به‌ نفخه‌ لبهای‌ خود خواهد كُشت‌.
 و كمربند كمرش‌ عدالت‌ خواهد بود و كمربند میانش‌ امانت‌.
 و گرگ‌ با بره‌ سكونت‌ خواهد داشت‌ و پلنگ‌ با بزغاله‌ خواهد خوابید و گوساله‌ و شیر و پرواری‌ با هم‌، و طفل‌ كوچك‌ آنها را خواهد راند.
 و گاو با خرس‌ خواهد چرید و بچه‌های‌ آنها با هم‌ خواهند خوابید و شیر مثل‌ گاو كاه‌ خواهد خورد.
 و طفل‌ شیرخواره‌ بر سوراخ‌ مار بازی‌ خواهد كرد و طفلِ از شیر باز داشته‌ شده‌ دست‌ خود را بر خانه‌ افعی‌ خواهد گذاشت‌.
 و در تمامی‌ كوه‌مقدّس‌ من‌ ضرر و فسادی‌ نخواهند كرد زیرا كه‌ جهان‌ از معرفت‌ خداوند پر خواهد بود مثل‌ آبهایی‌ كه‌ دریا را می‌پوشاند.
10  و در آن‌ روز واقع‌ خواهد شد كه‌ ریشه‌ یسَّی‌ به‌ جهت‌ عَلَمِ قوم‌ها برپا خواهد شد و امّت‌ها آن‌ را خواهند طلبید و سلامتی‌ او با جلال‌ خواهد بود.
11  و در آن‌ روز واقع‌ خواهد گشت‌ كه‌ خداوند بار دیگر دست‌ خود را دراز كند تا بقیه‌ قوم‌ خویش‌ را كه‌ از آشور و مصر و فتروس‌ و حبش‌ و عیلام‌ و شنعار و حَمات‌ و از جزیره‌های‌ دریا باقی‌ مانده‌ باشند باز آورد.

روميان ايش 15
 زیرا همهٔ چیزهایی که از قبل مکتوب شد، برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلّی کتاب امیدوار باشیم.
 الآن خدای صبر و تسلّی شما را فیض عطا کند تا موافق مسیح عیسی با یکدیگر یکرأی باشید.
 تا یکدل و یکزبان شده، خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید.
 پس یکدیگر را بپذیرید، چنانکه مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا.
 زیرا می‌گویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید بجهت راستی خدا تا وعده‌های اجداد را ثابت گرداند،
 و تا امّت‌ها خدا را تمجید نمایند به‌سبب رحمت او چنانکه مکتوب است که از این جهت تو را در میان امّت‌ها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبیح خواهم خواند.

لوقا ايش 21
25  و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امّت‌ها روی خواهد نمود به‌سبب شوریدن دریا و امواجش.
26  و دلهای مردم ضعف خواهد کرد ازخوف و انتظار آن وقایعی که برربع مسکون ظاهر می‌شود، زیرا قوّات آسمان متزلزل خواهد شد.
27  و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوّت و جلال عظیم می‌آید.
28  و چون ابتدای این چیزها بشود، راست شده، سرهای خود را بلند کنید از آن جهت که خلاصی شما نزدیک است.
29  و برای ایشان مَثَلی گفت که، درخت انجیر و سایر درختان را ملاحظه نمایید،
30  که چون می‌بینید شکوفه می‌کند، خود می‌دانید که تابستان نزدیک است.
31  و همچنین شما نیز چون بینید که این امور واقع می‌شود، بدانید که ملکوت خدا نزدیک شده است.
32  هرآینه به شما می‌گویم که تا جمیع این امور واقع نشود، این فرقه نخواهد گذشت.
33  آسمان و زمین زایل می‌شود لیکن سخنان من زایل نخواهد شد.
34  پس خود را حفظ کنید مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه‌های دنیوی، سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید.
35  زیرا که مثل دامی بر جمیع سَکَنه تمام روی زمین خواهد آمد.
36  پس در هر وقت دعا کرده، بیدار باشید تا شایستهٔ آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.

Cantonese

以賽亞書 11 章 [Cantonese]

耶西 的本〔原文是墩〕必發一條、從他根生的枝子必結果實。 耶和華的靈必住在他身上、就是使他有智慧和聰明的靈、謀略和能力的靈、知識和敬畏耶和華的靈。 他必以敬畏耶和華為樂.行審判不憑眼見、斷是非也不憑耳聞. 卻要以公義審判貧窮人、以正直判斷世上的謙卑人.以口中的杖擊打世界.以嘴裡的氣殺戮惡人。
公義必當他的腰帶、信實必當他脅下的帶子。 豺狼必與綿羊羔同居、豹子與山羊羔同臥.少壯獅子、與牛犢、並肥畜同群.小孩子要牽引他們。 牛必與熊同食.牛犢必與小熊同臥.獅子必喫草與牛一樣。 喫奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口、斷奶的嬰兒必按手在毒蛇的穴上。 在我聖山的遍處、這一切都不傷人、不害物.因為認識耶和華的知識要充滿遍地、好像水充滿洋海一般。 10 到那日、耶西 的根立作萬民的大旗.外邦人必尋求他.他安息之所大有榮耀。 11 當那日、主必二次伸手救回自己百姓中所餘剩的、就是在亞述、埃及、巴忒羅、古實、以攔、示拿、哈馬、並眾海島所剩下的。

羅馬書 15 章 [Cantonese]

從前所寫的聖經、都是為教訓我們寫的、叫我們因聖經所生的忍耐和安慰、可以得著盼望。 但願賜忍耐安慰的 神、叫你們彼此同心、效法基督 耶穌  一心一口、榮耀 神、我們主耶穌 基督 的父。 所以你們要彼此接納、如同基督 接納你們一樣、使榮耀歸與 神。 我說、基督 是為 神真理作了受割禮人的執事、要證實所應許列祖的話。 並叫外邦人、因他的憐憫、榮耀 神.如經上所記、『因此我要在外邦中稱讚你、歌頌你的名。』

路加福音 21 章 [Cantonese]

25 日月星辰要顯出異兆.地上的邦國也有困苦.因海中波浪的響聲、就慌慌不定. 26 天勢都要震動.人想起那將要臨到世界的事、就都嚇得魂不附體。 27 那時、他們要看見人子 、有能力、有大榮耀、駕雲降臨。 28 一有這些事、你們就當挺身昂首.因為你們得贖的日子近了。 29 耶穌 又設比喻對他們說、你們看無花果樹、和各樣的樹. 30 他發芽的時候、你們一看見自然曉得夏天近了。 31 這樣、你們看見這些事漸漸的成就、也該曉得 神的國近了。 32 我實在告訴你們、這世代還沒有過去、這些事都要成就。 33 天地要廢去、我的話卻不能廢去。 34 你們要謹慎、恐怕因貪食醉酒並今生的思慮、累住你們的心、那日子就如同網羅忽然臨到你們. 35 因為那日子要這樣臨到全地上一切居住的人。 36 你們要時時儆醒、常常祈求、使你們能逃避這一切要來的事、得以站立在人子 面前。