Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

70 dage til påske, søndag septuagesima (I)

Prædiken

Indgang (introitus)

Jeg elsker dig, Herre, min styrke;
Herren er min klippe, min borg, min befrier,
min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt,
mit skjold, min frelses horn og min fæstning. (Sl 18,2-3)
Du frelser de hjælpeløse,
du ydmyger de hovmodiges blik. (Sl 18,28)
Guds vej er fuldkommen,
Herrens ord er lutret,
han er skjold for alle,
der søger tilflugt hos ham. (Sl 18,31)
Du giver mig din frelse som skjold,
din højre hånd støtter mig,
din hjælp giver mig styrke. (Sl 18,36)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved dit hellige ord har kaldet os ind i din vingård, vi beder dig: Giv os din Helligånd i vore hjerter, så vi arbejder trofast i din vingård, vogter os for synd og forargelse, retter os efter dit ord og din vilje og sætter alt vort håb alene til din nåde, som du uforskyldt har belønnet os med i din Søn, Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 9,22-23

Dette siger Herren:
Den vise skal ikke være stolt af sin visdom,
den stærke skal ikke være stolt af sin styrke,
den rige skal ikke være stolt af sin rigdom.
Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette,
at han har indsigt og kender mig.
For jeg, Herren, øver trofasthed,
ret og retfærdighed på jorden;
det er, hvad jeg ønsker, siger Herren.

Epistel: 1. Korintherbrev 9,24-10,5

Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! Men enhver idrætsmand er afholdende i alt - de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.
Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet og spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den samme åndelige drik - for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus - og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev jo slået ned i ørkenen.

Evangelium: Matthæus 20,1-16

For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste."

Translation: English: NAU (New American Standard Bible 1995. KJV, Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Jer. 9:23-24 NAU
23 Thus says the LORD, "Let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might, let not a rich man boast of his riches;
24 but let him who boasts boast of this, that he understands and knows Me, that I am the LORD who exercises lovingkindness, justice and righteousness on earth; for I delight in these things," declares the LORD.

1 Cor. 9:24-10:5 NAU
24 Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. 25 Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. 26 Therefore I run in such a way, as not without aim; I box in such a way, as not beating the air; 27 but I discipline my body and make it my slave, so that, after I have preached to others, I myself will not be disqualified. 10:1 For I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea; 2 and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea; 3 and all ate the same spiritual food; 4 and all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them; and the rock was Christ. 5 Nevertheless, with most of them God was not well-pleased; for they were laid low in the wilderness.

NAU Matthew 20:1-16
"For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. 2 "When he had agreed with the laborers for a denarius for the day, he sent them into his vineyard. 3 "And he went out about the third hour and saw others standing idle in the market place; 4 and to those he said, 'You also go into the vineyard, and whatever is right I will give you.' And so they went. 5 "Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did the same thing. 6 "And about the eleventh hour he went out and found others standing around; and he said to them, 'Why have you been standing here idle all day long?' 7 "They said to him, 'Because no one hired us.' He said to them, 'You go into the vineyard too.' 8 "When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, 'Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last group to the first.' 9 "When those hired about the eleventh hour came, each one received a denarius. 10 "When those hired first came, they thought that they would receive more; but each of them also received a denarius. 11 "When they received it, they grumbled at the landowner, 12 saying, 'These last men have worked only one hour, and you have made them equal to us who have borne the burden and the scorching heat of the day.' 13 "But he answered and said to one of them, 'Friend, I am doing you no wrong; did you not agree with me for a denarius? 14 'Take what is yours and go, but I wish to give to this last man the same as to you. 15 'Is it not lawful for me to do what I wish with what is my own? Or is your eye envious because I am generous?' 16 "So the last shall be first, and the first last."

FARSI / PERSISK

ارمييا ايش 9
23  خداوند چنین‌ می‌گوید: «حكیم‌، از حكمت‌ خود فخر ننماید و جبّار، از تنومندی‌ خویش‌ مفتخر نشود و دولتمند از دولت‌ خود افتخار نكند.
24  بلكه‌ هر كه‌ فخر نماید از این‌ فخر بكند كه‌ فهم‌ دارد و مرا می‌شناسد كه‌ من‌ یهوه‌ هستم‌ كه‌ رحمت‌ و انصاف‌ و عدالت‌ را در زمین بجا می‌آورم‌ زیرا خداوند می‌گوید در این‌ چیزها مسرور می‌باشم‌.»

10-اول قرنتيان ايش 9
24  آیا نمی‌دانید آنانی که در میدان می‌دوند، همه می‌دوند لکن یک نفر انعام را می‌برد. به اینطور شما بدوید تا به کمال ببرید.
25  و هرکه ورزش کند در هرچیز ریاضت می‌کشد؛ امّا ایشانتا تاج فانی را بیابند لکن ما تاج غیرفانی را.
26  پس من چنین می‌دوم، نه چون کسی که شک دارد؛ و مشت می‌زنم نه آنکه هوا را بزنم.
27  بلکه تن خود را زبون می‌سازم و آن را در بندگی می‌دارم، مبادا چون دیگران را وعظ نمودم، خود محروم شوم.

 زیرا ای برادران نمی‌خواهم شما بی‌خبر باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند
2  و همه به موسی تعمید یافتند، در ابر و در دریا؛
3  و همه همان خوراک روحانی را خوردند
4  و همه همان شُرب روحانی را نوشیدند، زیرا که می‌آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می‌آمد و آن صخره مسیح بود.
5  لیکن از اکثر ایشان خدا راضی نبود، زیرا که در بیابان انداخته شدند.

متی ايش 20
 زیرا ملکوت آسمان صاحب خانه‌ای را ماند که بامدادان بیرون رفت تا عَمَله بجهت تاکستان خود به مزد بگیرد.
2  پس با عمله، روزی یک دینار قرار داده، ایشان را به تاکستان خود فرستاد.
3  و قریب به ساعت سوم بیرون رفته، بعضی دیگر را در بازار بیکار ایستاده دید.
4  ایشان را نیز گفت، شما هم به تاکستان بروید و آنچه حقّ شما است به شما می‌دهم. پس رفتند.
5  باز قریب به ساعت ششم و نهم رفته، همچنین کرد.
6  و قریب به ساعت یازدهم رفته، چند نفر دیگر بیکار ایستاده یافت. ایشان را گفت، از بهر چه تمامی روز در اینجا بیکار ایستاده‌اید؟
7  گفتندش، هیچ کس ما را به مزد نگرفت. بدیشان گفت، شما نیز به تاکستان بروید و حقّ خویش را خواهید یافت.
8  و چون وقت شام رسید، صاحب تاکستان به ناظر خود گفت، مزدوران را طلبیده، از آخرین گرفته تا اوّلین مزد ایشان را ادا کن.
9  پس یازده ساعتیان آمده، هر نفری دیناری یافتند.
10  و اوّلین آمده، گمان بردند که بیشتر خواهند یافت. ولی ایشان نیز هر نفری دیناری یافتند.
11  امّا چون گرفتند، به صاحب خانه شکایت نموده،
12  گفتند که، این آخرین، یک ساعت کار کردند و ایشان را با ما که متحمّل سختی و حرارت روز گردیده‌ایم مساوی ساخته‌ای؟
13  او در جواب یکی از ایشان گفت، ای رفیق بر تو ظلمی نکردم. مگر به دیناری با من قرار ندادی؟
14  حقّ خود را گرفته برو. می‌خواهم بدین آخری مثل تو دهم.
15  آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم بکنم؟ مگر چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم؟
16  بنابراین اوّلین آخرین و آخرین اوّلین خواهند شد، زیرا خوانده شدگان بسیارند و برگزیدگان کم.

Cantonese

耶利米書 9 章 [Cantonese]
23 耶和華如此說、智慧人不要因他的智慧誇口、勇士不要因他的勇力誇口、財主不要因他的財物誇口.
24 誇口的卻因他有聰明、認識我是耶和華、又知道我喜悅在世上施行慈愛公平和公義、以此誇口.這是耶和華說的。

哥林多前書 9-10 章 [Cantonese]
24 豈不知在場上賽跑的都跑、但得獎賞的只有一人.你們也當這樣跑、好叫你們得著獎賞。
25 凡較力爭勝的、諸事都有節制.他們不過是要得能壞的冠冕.我們卻是要得不能壞的冠冕。
26 所以我奔跑、不像無定向的.我鬥拳、不像打空氣的。
27 我是攻克己身、叫身服我.恐怕我傳福音 給別人、自己反被棄絕了。

弟兄們、我不願意你們不曉得、我們的祖宗從前都在雲下、都從海中經過.
2 都在雲裡海裡受洗歸了摩西 
3 並且都喫了一樣的靈食.
4 也都喝了一樣的靈水.所喝的是出於隨著他們的靈磐石.那磐石就是基督 
5 但他們中間、多半是 神不喜歡的人.所以在曠野倒斃。

馬太福音 20 章 [Cantonese]
因為天國好像家主、清早去雇人、進他的葡萄園作工.
2 和工人講定、一天一錢銀子、就打發他們進葡萄園去。
3 約在巳初出去、看見市上還有閒站的人.
4 就對他們說、你們也進葡萄園去、所當給的、我必給你們.他們也進去了。
5 約在午正和申初又出去、也是這樣行。
6 約在酉初出去、看見還有人站在那裡.就問他們說、你們為甚麼整天在這裡閒站呢。
7 他們說、因為沒有人雇我們.他說、你們也進葡萄園去。
8 到了晚上、園主對管事的說、叫工人都來、給他們工錢、從後來的起、到先來的為止。
9 約在酉初雇的人來了、各人得了一錢銀子。
10 及至那先雇的來了、他們以為必要多得.誰知也是各得一錢。
11 他們得了、就埋怨家主說、
12 我們整天勞苦受熱、那後來的只做了一小時、你竟叫他們和我們一樣麼。
13 家主回答其中的一人說、朋友、我不虧負你.你與我講定的、不是一錢銀子麼。
14 拿你的走罷.我給那後來的和給你一樣、這是我願意的。
15 我的東西難道不可隨我的意思用麼.因為我作好人、你就紅了眼麼。
16 這樣、那在後的將要在前、在前的將要在後了。〔有古卷在此有因為被召的人多選上的人少〕