Forside www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Påskedag (I)

Indgang (introitus)

Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står, (Sl 139,1-2)
Du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. (Sl 139,5-6)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din store nåde og barmhjertighed, at du har hengivet din Søn for vore synders skyld og oprejst ham til retfærdighed for os. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd og gennem ham lede og styre os, bevare os i den sande tro, vogte os for alle synder og efter dette liv opvække os til det evige liv ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Sl.118,19-29

Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren!
Her er Herrens port, her går de retfærdige ind!
Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse.
Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten.
Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne.
Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den.
Herre, frels dog! Herre, lad det lykkes!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Vi velsigner jer fra Herrens tempel.
Herren er Gud, han skal give os lys.
Lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn!
Du er min Gud, jeg takker dig, min Gud, jeg priser dig.
Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid.

Jonas 2,1-10

Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter. v2 Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud:
I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig;
fra helvedes dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig.
Du havde kastet mig i dybet, i havets skød, strømmene omgav mig,
alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig.
Jeg tænkte: Jeg er jaget bort fra dig;
får jeg igen dit hellige tempel at se?
Vandet truede mit liv, havdybet omgav mig,
tang havde viklet sig om mit hoved.
Jeg var kommet ned til bjergenes rødder,
jordens porte var for evigt slået i bag mig.
Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven.
Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren;
min bøn nåede til dig i dit hellige tempel.
De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig.
Men jeg vil ofre til dig med takkesang;
jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde.
Frelsen kommer fra Herren!

Epistel: 1. Korintherbrev 5,7-8

Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød.

Evangelium: Markus 16,1-8

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: "Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?" Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: "Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det." Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.

Translation: English: NKJ (New King James 1982) eller KJV (King James Version).
Kilde for oversættelsen til Farsi og Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Jonah 2:1-10

Then  Jonah prayed unto the LORD his God out of the fish's belly,
And said, I cried by reason of mine affliction unto the LORD, and he heard me; out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice.
For thou hadst cast me into the deep, in the midst of the seas; and the floods compassed me about: all thy billows and thy waves passed over me.
Then I said, I am cast out of thy sight; yet I will look again toward thy holy temple.
The waters compassed me about, even to the soul: the depth closed me round about, the weeds were wrapped about my head.
I went down to the bottoms of the mountains; the earth with her bars was about me for ever: yet hast thou brought up my life from corruption, O LORD my God.
When my soul fainted within me I remembered the LORD: and my prayer came in unto thee, into thine holy temple.
They that observe lying vanities forsake their own mercy.
But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving; I will pay that that I have vowed. Salvation is of the LORD.
10  And the LORD spake unto the fish, and it vomited out  Jonah upon the dry land.

1 Corinthians 5:7-8
Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even  Christ our passover is sacrificed for us: Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.

Mark 16:1-13
And when the sabbath was past,  Mary Magdalene, and  Mary the mother of  James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him. And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted. And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek  Jesus of  Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him. But go your way, tell his disciples and  Peter that he goeth before you into  Galilee: there shall ye see him, as he said unto you. And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.

[9  Now when  Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to  Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. 10  And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept. 11  And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not. 12  After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country. 13  And they went and told it unto the residue: neither believed they them.]


FARSI / PERSISK

يونس ايش 2

 ویونُس‌ از شكم‌ ماهی‌ نزد یهوه‌ خدای خود دعا نمود
 و گفت‌: «در تنگی‌ خود خداوند را خواندم‌ و مرا مستجاب‌ فرمود. از شكم‌ هاویه‌ تضرّع‌ نمودم‌ و آواز مرا شنیدی‌.
 زیرا كه‌ مرا به‌ ژرفی‌ در دل‌ دریاها انداختی‌ و سیلها مرا احاطه‌ نمود. جمیع‌ خیزابها و موجهای‌ تو بر من‌ گذشت‌.
 و من‌ گفتم‌ از پیش‌ چشم‌ تو انداخته‌ شدم‌. لیكن‌ هیكل‌ قُدس‌ تو را باز خواهم‌ دید.
 آبها مرا تا به‌ جان‌ احاطه‌ نمود و لجّه‌ دور مرا گرفت‌ و علف‌ دریا به‌ سر من‌ پیچیده‌ شد.
 به‌ بنیان‌ كوهها فرود رفتم‌ و زمین‌ به‌ بندهای‌ خود تا به‌ ابد مرا در گرفت‌. امّا تو ای‌ یهوه‌ خدایم‌ حیات‌ مرا از حفره‌ برآوردی‌.
 چون‌ جان‌ من‌ در اندرونم‌ بی‌تاب‌ شد، خداوند را بیاد آوردم‌ و دعای‌ من‌ نزد تو به‌ هیكل‌ قُدْسَتْ رسید.
 آنانی‌ كه‌ اباطیل‌ دروغ‌ را منظور می‌دارند، احسان‌های‌ خویش‌ را ترك‌ می‌نمایند.
 امّا من‌ به‌ آواز تشكّر برای‌ تو قربانی‌ خواهم‌ گذرانید، و به‌ آنچه‌ نذر كردم‌ وفا خواهم‌ نمود. نجات‌ از آن‌ خداوند است‌.»
10   پس‌ خداوند ماهی‌ را امر فرمود و یونس‌ را بر خشكی‌ قّی‌ كرد.

اول قرنتيان ايش 5
 پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنانکه بیخمیرمایه هستید زیرا که فِصَح ما مسیح در راه ما ذبح شده است.
 پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کُهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت، بلکه به فطیر ساده‌دلی و راستی.

مرقس ايش 16

 پس چون سَبَّت گذشته بود، مریممجدلیّه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده، آمدند تا او را تدهین کنند.
 و صبح روز یکشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاببر سر قبر آمدند.
 و با یکدیگر می‌گفتند، کیست که سنگ را برای ما از سر قبر بغلطاند؟
 چون نگریستند، دیدند که سنگ غلطانیده شده است زیرا بسیار بزرگ بود.
 و چون به قبر درآمدند، جوانی را که جامهای سفید دربرداشت بر جانب راست نشسته دیدند. پس متحیّر شدند.
 او بدیشان گفت، ترسان مباشید! عیسی ناصری مصلوب را می‌طلبید؟ او برخاسته است! در اینجا نیست. آن موضعی را که او را نهاده بودند، ملاحظه کنید.
 لیکن رفته، شاگردان او و پطرس را اطّلاع دهید که پیش از شما به جلیل می‌رود. او را در آنجا خواهید دید، چنانکه به شما فرموده بود.
 پس بزودی بیرون شده از قبر گریختند زیرا لرزه و حیرت ایشان را فرو گرفته بود و به کسی هیچ نگفتند زیرا می‌ترسیدند.
 و صبحگاهان، روز اوّلِ هفته چون برخاسته بود، نخستین به مریم مجدلیّه که از او هفت دیو بیرون کرده بود ظاهر شد.
10   و او رفته اصحاب او را که گریه و ماتم می‌کردند خبر داد.
11   و ایشان چون شنیدند که زنده گشته و بدو ظاهر شده بود، باور نکردند.
12   و بعد از آن به صورت دیگر به دو نفر از ایشان در هنگامی که به دهات می‌رفتند، هویدا گردید.
13   ایشان رفته، دیگران را خبر دادند، لیکنایشان را نیز تصدیق ننمودند.

Cantonese

約拿書 2 章   [Cantonese]
約拿   在魚腹中禱告耶和華他的 神、
說、我遭遇患難求告耶和華、 你就應允我.從陰間的深處呼求、你就俯聽我的聲音。
你將我投下深淵、就是海的深處.大水環繞我.你的波浪洪濤、都漫過我身。
我 說、我從 你眼前雖被驅逐、我仍要仰望你的聖殿。
諸水環繞我、幾乎淹沒我.深淵圍住我、海草纏繞我的頭.
我下到山根.地的門將我永遠關住。耶和華我的 神阿、你卻將我的性命從坑中救出來。
我心在我裡面發昏的時候、我就想念耶和華。我的禱告進入你的聖殿、達到你的面前。
那信奉虛無之神的人、離棄憐愛他們的主 .
但我必用感謝的聲音獻祭與你 . 我所許的願、我必償還。救恩出於耶和華。
10  耶和華吩咐魚、魚就把 約拿   吐在旱地上。

哥林多前書 5 章   [Cantonese]

你們既是無酵的麵、應當把舊酵除淨、好使你們成為新團 . 因為我們逾越節的羔羊 基督   、已經被殺獻祭了。 所以我們守這節不可用舊酵、也不可用惡毒〔或作陰毒〕邪惡的酵、只用誠實真正的無酵餅。

馬可福音 16 章   [Cantonese]

過了安息日、抹大拉的   馬利亞 、和 雅各   的母親   馬利亞 、並撒羅米、買了香膏、要去膏 耶穌   的身體。 七日的第一日清早、出太陽的時候、他們來到墳墓那裡。 彼此 說、誰給我們把石頭從墓門滾開呢 。 那石頭原來很大、他們抬頭一看、卻見石頭已經滾開了。 他們進了墳墓、看見一個少年人坐在右邊、穿著白袍 . 就甚驚恐。 那少年人對他們 說、不要驚恐 . 你們尋找那釘十字架的拿撒勒人 耶穌 . 他已經復活了、不在這裡 . 請看安放他的地方。 你們可以去告訴他的門徒和 彼得   說、他在 你們以先往 加利利   去 . 在那裡你們要見他、正如他從前所告訴你們的。 他們就出來、從墳墓那裡逃跑 . 又發抖、又驚奇、甚麼也不告訴人 . 因為他們害怕。 在七日的第一日清早、 耶穌   復活了、就先向抹大拉的 馬利亞   顯現 . 耶穌   從他身上曾趕出七個鬼。 10  他去告訴那向來跟隨 耶穌   的人 . 那時他們正哀慟哭泣。 11  他們聽見 耶穌   活了、被 馬利亞   看見、卻是不信。 12  這事以後、門徒中間有兩個人、往 鄉下去 . 走路的時候 、 耶穌   變了形像向他們顯現、 13  他們就去告訴其餘的門徒 . 其餘的門徒、也是不信。