Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

3. søndag i advent (I)

Bibelske indgangsvers: Fil 4,4-6 og Sl 85,2
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!
Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.
Vær ikke bekymrede for noget,
men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud
i bøn og påkaldelse med tak. (Fil 4,4-6)
Du var nådig mod dit land, Herre,
og vendte Jakobs skæbne.
(Sl 85,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre Jesus Kristus, vi beder dig: Bøj dit øre til vore bønner, oplys vore hjerters mørke ved at lade din nåde omslutte os - du, som med Faderen lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som har ladet din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, blive menneske og komme ind i denne verden, for at han skulle nedkæmpe Djævelens tyranni, hjælpe os arme mennesker imod synd og død og gøre os evigt salige; vi beder dig styre og lede vore hjerter ved din Helligånd, så vi ikke ser hen til noget andet end hans ord og således undgår al den forargelse, som vor fornuft kalder frem hos os, og må være at finde blandt dem, der ikke forarger sig på din Søn, Jesus Kristus, men bliver salige ved ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 35,1-10

Ørkenen og det tørre land skal glæde sig,
ødemarken skal juble og blomstre,
den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd.
Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt.
De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt.
Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke,
sig til de urolige hjerter: Vær stærke, frygt ikke!
Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld,
han kommer og frelser jer.
Da skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op;
da springer den halte som hjorten, den stummes tunge bryder ud i jubel.
For vand vælder frem i ørkenen, bække i ødemarken.
Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevæld.
På sjakalernes tilholdssted vokser der rør og siv.
Dér skal der være en banet vej, Den Hellige Vej skal den hedde,
de urene skal ikke færdes på den;
men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om.
Dér skal der ikke være løver, rovdyr kommer ikke på den, de findes ikke.
Dér skal de løskøbte vandre, Herrens udfriede vender hjem,
de kommer til Zion med jubel, evig glæde går foran dem,
fryd og glæde når dem, suk og klage flygter.

Epistel: 1. Korintherbrev 4,1-5

Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol, ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv; for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og da skal enhver få sin ros fra Gud.

Evangelium: Matthæus 11,2-10

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?" Jesus svarede dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig."
Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: "Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet:
Se, jeg sender min engel foran dig,
han skal bane din vej for dig.
Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han.

Translation: English: New Americal Standard Bible.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

ISAIAH 35
The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the desert shall rejoice, and blossom as the rose.
It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing: the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the LORD, and the excellency of our God.
Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees.
Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, even God with a recompence; he will come and save you.
Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.
Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.
And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water: in the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes.
And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, though fools, shall not err therein.
No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon, it shall not be found there; but the redeemed shall walk there:
10 And the ransomed of the LORD shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.

1 Corinthians 4
Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God.
Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful.
But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment: yea, I judge not mine own self.
For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord.
Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.

Matthew 11
Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,
And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?
Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:
The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.
And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning JohnWhat went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.
But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.
10 For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 35
 بیابان‌ و زمین‌ خشك‌ شادمان‌ خواهد شد و صحرا به‌ وجد آمده‌، مثل‌ گل‌ سرخ‌ خواهد شكفت‌.
2  شكوفه‌ بسیار نموده‌، با شادمانی‌ و ترنّم‌ شادی‌ خواهد كرد. شوكت‌ لبنان‌ و زیبایی‌ كَرمَل‌ و شارون‌ به‌ آن‌ عطا خواهد شد. جلال‌ یهوه‌ و زیبایی‌ خدای‌ ما را مشاهده‌ خواهند نمود.
3  دستهای‌ سست‌ را قوی‌ سازید و زانوهای‌ لرزنده‌ را محكم‌ گردانید.
4  به‌ دلهای‌ خائف‌ بگویید: قوی‌ شوید و مترسید اینك‌ خدای‌ شما با انتقام‌ می‌آید. او با عقوبت‌ الهی‌ می‌آید و شما را نجات‌ خواهد داد.
5  آنگاه‌ چشمان‌ كوران‌ باز خواهد شد وگوشهای‌ كران‌ مفتوح‌ خواهد گردید.
6  آنگاه‌ لنگان‌ مثل‌ غزال‌ جست‌ و خیز خواهند نمود و زبان‌ گنگ‌ خواهد سرایید. زیرا كه‌ آبها در بیابان‌ و نهرها در صحرا خواهد جوشید.
7  و سراب‌ به‌ بركه‌ و مكان‌های‌ خشك‌ به‌ چشمه‌های‌ آب‌ مبدّل‌ خواهد گردید. در مسكنی‌ كه‌ شغالها می‌خوابند علف‌ و بوریا و نی‌ خواهد بود.
8  و در آنجا شاهراهی‌ و طریقی‌ خواهد بود و به‌ طریق‌ مقدّس‌ نامیده‌ خواهد شد و نجسان‌ از آن‌ عبور نخواهند كرد بلكه‌ آن‌ به‌ جهت‌ ایشان‌ خواهد بود. و هركه‌ در آن‌ راه‌ سالك‌ شود اگرچه‌ هم‌ جاهل‌ باشد گمراه‌ نخواهد گردید.
9  شیری‌ در آن‌ نخواهد بود و حیوان‌ درنده‌ای‌ بر آن‌ برنخواهد آمد و در آنجا یافت‌ نخواهد شد بلكه‌ ناجیان‌ بر آن‌ سالك‌ خواهند گشت.
10  و فدیه‌ شدگان‌ خداوند بازگشت‌ نموده‌، با ترنّم‌ به‌ صهیون‌ خواهند آمد و خوشی‌ جاودانی‌ بر سر ایشان‌ خواهد بود. و شادمانی‌ و خوشی‌ را خواهند یافت‌ و غم‌ و ناله‌ فرار خواهد كرد.

اول قرنتيان ايش 4
هرکس ما را چون خدّام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد.
2  و دیگر در وکلا بازپرس می‌شود که هر یکی امین باشد.
3  امّا بجهت من کمتر چیزی است که از شما یا از یوم بشر حکم کرده شوم، بلکه برخود نیز حکم نمی‌کنم.
4  زیرا که در خود عیبی نمی‌بینم، لکن از این عادل شمرده نمی‌شوم، بلکه حکمکننده من خداوند است.
5  لهذا پیش از وقت به چیزی حکم مکنید تا خداوند بیاید که خفایای ظلمت را روشن خواهد کرد و نیّتهای دلها را به ظهور خواهد آورد؛ آنگاه هرکس را مدح از خدا خواهد بود.

متی ايش 11
2  و چون یحیی در زندان، اعمال مسیح را شنید، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،
3  بدوگفت، آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟
4  عیسی در جواب ایشان گفت، بروید و یحیی را از آنچه شنیده و دیده‌اید، اطّلاع دهید
5  که کوران بینا می‌گردند و لنگان به رفتار می‌آیند و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند و فقیران بشارت می‌شنوند؛
6  و خوشابحال کسی که در من نلغزد.
7  و چون ایشان می‌رفتند، عیسی با آن جماعت دربارهٔٔ یحیی آغاز سخن کرد که بجهت دیدن چه چیز به بیابان رفته بودید؟ آیا نییی را که از باد در جنبش است؟
8  بلکه بجهت دیدن چه چیز بیرون شدید؟ آیا مردی را که لباس فاخر در بر دارد؟ اینک، آنانی که رخت فاخر می‌پوشند در خانه‌های پادشاهان می‌باشند.
9  لیکن بجهت دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ آیا نبی را؟ بلی به شما می‌گویم از نبی افضلی را!
10  زیرا همان است آنکه دربارهٔ او مکتوب است، اینک، من رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را پیش روی تو مهیّا سازد.

Cantonese

以賽亞書 35 章 [Cantonese]

曠野和乾旱之地、必然歡喜.沙漠也必快樂.又像玫瑰開花。
2 必開花繁盛、樂上加樂、而且歡呼.利巴嫩的榮耀、並迦密與沙崙的華美、必賜給他.人必看見耶和華的榮耀、我們 神的華美。
3 你們要使軟弱的手堅壯、無力的膝穩固。
4 對膽怯的人說、你們要剛強、不要懼怕.看哪、你們的 神必來報仇、必來施行極大的報應、他必來拯救你們。
5 那時瞎子的眼必睜開、聾子的耳必開通。
6 那時瘸子必跳躍像鹿、啞吧的舌頭必能歌唱.在曠野必有水發出、在沙漠必有河湧流。
7 發光的沙、〔或作蜃樓〕要變為水池、乾渴之地、要變為泉源.在野狗躺臥之處、必有青草、蘆葦、和蒲草。
8 在那裡必有一條大道、稱為聖路.污穢人不得經過、必專為贖民行走、行路的人雖愚昧、也不至失迷。
9 在那裡必沒有獅子、猛獸也不登這路、在那裡都遇不見.只有贖民在那裡行走。
10 並且耶和華救贖的民必歸回、歌唱來到錫安.永樂必歸到他們的頭上、他們必得著歡喜快樂、憂愁歎息盡都逃避。

哥林多前書 4 章 [Cantonese]
人應當以我們為基督 的執事、為 神奧秘事的管家。
2 所求於管家的、是要他有忠心。
3 我被你們論斷、或被別人論斷、我都以為極小的事.連我自己也不論斷自己。
4 我雖不覺得自己有錯、卻也不能因此得以稱義。但判斷我的乃是主。
5 所以時候未到、甚麼都不要論斷、只等主來、他要照出暗中的隱情、顯明人心的意念。那時各人要從 神那裡得著稱讚。

馬太福音 11 章 [Cantonese]
2 約翰在監裡聽見基督 所作的事、就打發兩個門徒去、
3 問他說、那將要來的是你麼、還是我們等候別人呢。
4 耶穌回答說、你們去把所聽見所看見的事告訴約翰 .
5 就是瞎子看見、瘸子行走、長大痲瘋的潔淨、聾子聽見、死人復活、窮人有福音傳給他們。
6 凡不因我跌倒的、就有福了。
7 他們走的時候、耶穌就對眾人講論約翰 說、你們從前出到曠野、是要看甚麼呢、要看風吹動的蘆葦麼。
8 你們出去、到底是要看甚麼、要看穿細軟衣服的人麼、那穿細軟衣服的人、是在王宮裡。
9 你們出去、究竟是為甚麼、是要看先知麼.我告訴你們、是的、他比先知大多了.
10 經上記著說、『我要差遣我的使者在你前面、預備道路。』所說的就是這個人。