www.vivit.dk/kirkeaar.htm

10. søndag efter trinitatis (I)

Bibelsk salmevers: Salme 55,17a.18b.19a.20a.23a.2

Jeg vil råbe til Gud, og han skal høre mig.
Han skal udfri mig fra kampen, så jeg får fred,
for mange er imod mig.
Gud skal høre, og han skal ydmyge dem,
han der troner fra ældgammel tid.
Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig.
Hør min bøn, Gud, skjul dig ikke, når jeg bønfalder dig.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Helligånd har åbenbaret og kundgjort dit ord om din Søn, Jesus Kristus, for os, vi beder dig: Væk vore hjerter, så vi for alvor tager ordet til os og ikke bare slår det hen i vejret eller i dovenskab undlader at høre det, som dit folk, de vantro jøder, gjorde det. Lad os leve i gudsfrygt og hver dag vokse i tillid til din barmhjertighed og til sidst blive til evig tid salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 7,1-7¤

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren:
Stil dig i porten til Herrens tempel; dér skal du udråbe dette ord. Du skal sige: Hør Herrens ord, hele Juda, alle I, som kommer ind gennem disse porte for at tilbede Herren. Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Gør jeres færd og jeres gerninger gode; så vil jeg lade jer bo på dette sted. Sæt ikke jeres lid til de løgneord:
Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!
Nej, gør jeres færd og jeres gerninger gode: I skal dømme retfærdigt mand og mand imellem. I må ikke undertrykke den fremmede, den faderløse og enken, I må ikke udgyde uskyldigt blod på dette sted, I må ikke følge andre guder til ulykke for jer selv! Så vil jeg lade jer bo på dette sted fra evighed til evighed i det land, jeg gav jeres fædre.

Eller

5. Mosebog 6,4-9*

Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte.

Epistel: 1. Korintherbrev 12,1-11

Om Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden.
Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.
Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil.

Evangelium: Lukas 19,41-48

Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde: "Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid."
Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, og han sagde til dem: "Der står skrevet: 'Mit hus skal være et bedehus.' Men I har gjort det til en røverkule."
Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.

* Folkekirkens alterbog 1992
# Alternativt tekstlæsning, som knytter sig til evangelieteksten.

ENGLISH

Deut. 6:4-9 ESV
4 "Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one. 5 You shall love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your might. 6 And these words that I command you today shall be on your heart. 7 You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. 8 You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. 9 You shall write them on the doorposts of your house and on your gates.

1 Corinthians 12 ESV
1 Now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. 2 You know that when you were pagans you were led astray to mute idols, however you were led. 3 Therefore I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says "Jesus is accursed!" and no one can say "Jesus is Lord" except in the Holy Spirit.
4 Now there are varieties of gifts, but the same Spirit; 5 and there are varieties of service, but the same Lord; 6 and there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. 7 To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. 8 For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit, 9 to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, 10 to another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. 11 All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills.

Luke 19:41-48 ESV
41 And when he drew near and saw the city, he wept over it, 42 saying, "Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace! But now they are hidden from your eyes. 43 For the days will come upon you, when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side 44 and tear you down to the ground, you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation."
45 And he entered the temple and began to drive out those who sold, 46 saying to them, "It is written, 'My house shall be a house of prayer,' but you have made it a den of robbers." 47 And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and the principal men of the people were seeking to destroy him, 48 but they did not find anything they could do, for all the people were hanging on his words.

FARSI / PERSISK

تثنييه ايش 6
4  ای‌ اسرائیل‌ بشنو، یهُوَه‌، خدای‌ ما، یهُوَه‌ واحد است‌.
5  پس‌ یهُوَه‌ خدای‌ خود را به‌ تمامی‌ جان‌ و تمامی‌ قوت‌ خود محبت‌ نما.
6  و این‌ سخنانی‌ كه‌ من‌ امروز تو را امر می‌فرمایم‌، بر دل‌ تو باشد.
7  و آنها را به‌ پسرانت‌ به‌ دقت‌ تعلیم‌ نما، و حین‌ نشستنت‌ در خانه‌، و رفتنت‌ به‌ راه‌، و وقت‌ خوابیدن‌ و برخاستنت‌ از آنها گفتگو نما.
8  و آنها را بردست‌ خود برای‌ علامت‌ ببند، و در میان‌ چشمانت‌ عصابه‌ باشد.
9  و آنها را بر باهوهای‌ در خانه‌ات‌ و بر دروازه‌هایت‌ بنویس‌.

اول قرنتيان ايش 12
1  امّا دربارهٔ عطایای روحانی، ای برادراننمی‌خواهم شما بی‌خبر باشید.
2  می‌دانید هنگامی که امّت‌ها می‌بودید، به سوی بتهای گنگ برده می‌شدید بطوری که شما را می‌بردند.
3  پس شما را خبر می‌دهم که هرکه متکلّم به روح خدا باشد، عیسی را اَناتیما نمی‌گوید و احدی جز به روح‌القدس عیسی را خداوند نمی‌تواند گفت.
4  و نعمتها انواع است ولی روح همان.
5  و خدمتها انواع است امّا خداوند همان.
6  و عملها انواع است لکن همان خدا همه را در همه عمل می‌کند.
7  ولی هرکس را ظهور روح بجهت منفعت عطا می‌شود.
8  زیرا یکی را بوساطت روح، کلام حکمت داده می‌شود و دیگری را کلام علم، بحسب همان روح.
9  و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمتهای شفا دادن به همان روح.
10  و یکی را قوّت معجزات و دیگری را نبوّت و یکی را تمییز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمهٔ زبانها.
11  لکن در جمیع اینها همان یک روح فاعل است که هرکس را فرداً بحسب ارادهٔ خود تقسیم می‌کند.

لوقا ايش 19
41  و چون نزدیک شده، شهر را نظاره کرد بر آن گریان گشته،
42  گفت، اگر تو نیز می‌دانستی هم در این زمانِ خود، آنچه باعث سلامتی تو می‌شد، لاکن الحال از چشمان تو پنهان گشته است.
43  زیرا ایّامی بر تو می‌آید که دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه کرده، از هر جانب محاصره خواهند نمود.
44  و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاک خواهند افکند و در تو سنگی بر سنگی نخواهند گذاشت زیرا که ایّام تفقّد خود را ندانستی.
45  و چون داخل هیکل شد، کسانی را که در آنجا خرید و فروش می‌کردند، به بیرون نمودن آغاز کرد.
46  و به ایشان گفت، مکتوب است که خانهٔ من خانهٔ عبادت است لیکن شما آن را مغاره دزدان ساخته‌اید.
47  و هر روز در هیکل تعلیم می‌داد، امّا رؤسای کهنه و کاتبان و اکابر قوم قصد هلاک نمودن او می‌کردند.
48  و نیافتند چه کنند زیرا که تمامی مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند.

Cantonese

申命記 6 章

4以色列 阿、你要聽.耶和華我們 神是獨一的主。
5 你要盡心、盡性、盡力、愛耶和華你的 神。
6 我今日所吩咐你的話、都要記在心上.
7 也要殷勤教訓你的兒女、無論你坐在家裡、行在路上、躺下、起來、都要談論。
8 也要繫在手上為記號、戴在額上為經文。
9 又要寫在你房屋的門框上、並你的城門上。

哥林多前書 12 章

1 弟兄們、論到屬靈的恩賜、我不願意你們不明白。
2 你們作外邦人的時候、隨事被牽引受迷惑、去服事那啞吧偶像.這是你們知道的。
3 所以我告訴你們、被 神的靈感動的、沒有說耶穌 是可咒詛的.若不是被聖靈 感動的、也沒有能說耶穌 是主的。
4 恩賜原有分別、聖靈 卻是一位。
5 職事也有分別、主卻是一位。
6 功用也有分別、 神卻是一位、在眾人裡面運行一切的事。
7 聖靈 顯在各人身上、是叫人得益處。
8 這人蒙聖靈 賜他智慧的言語.那人也蒙這位聖靈 賜他知識的言語.
9 又有一人蒙這位聖靈 賜他信心.還有一人蒙這位聖靈 賜他醫病的恩賜.
10 又叫一人能行異能.又叫一人能作先知.又叫一人能辨別諸靈.又叫一人能說方言.又叫一人能翻方言。
11 這一切都是這位聖靈 所運行、隨己意分給各人的。

路加福音 19 章

41 耶穌 快到耶路撒冷 看見城、就為他哀哭、
42 說、巴不得你在這日子、知道關係你平安的事.無奈這事現在是隱藏的、叫你的眼看不出來。
43 因為日子將到、你的仇敵必築起土壘、周圍環繞你、四面困住你、
44 並要掃滅你、和你裡頭的兒女、連一塊石頭也不留在石頭上.因你不知道眷顧你的時候。
45 耶穌 進了殿、趕出裡頭作買賣的人、
46 對他們說、經上說、『我的殿、必作禱告的殿。』你們倒使他成為賊窩了。
47 耶穌 天天在殿裡教訓人。祭司長、和文士、與百姓的尊長、都想要殺他.
48 但尋不出法子來、因為百姓都側耳聽他。