Søndagens tekst
Bibeltekster er faste læsninger og prædiketekster ved gudstjenesten. Kirken har to tekstrækker med læsninger til hver gudstjeneste fra Det gamle Testamente, brevene i Det Nye Testamente og prædiketeksten fra et af evangelierne.
Dansk English Farsi Cantonese
7. e. trinitatis, 14. juli>>
8. e. trinitatis, 21. juli>>
9. e. trinitatis, 28. juli>>
10. e. trinitatis, 4. aug.>>
11. e. trinitatis, 11. aug>>

Ugens andagt
Ord til tro, ord til vejledning og ord til trøst. Korte ord og andagter, centreret omkring Biblens vigtige emner.
Hver uge bliver der lagt en ny andagt på, til fri afbenyttelse. >>

 Ugens andagt 2024>


Kommende gudstjenester
København:    --
Århus:

--


Se kalendre   >>

Fællesarrangementer 2024

Om kirken:

...Den Evangelisk-Lutherske Frikirke er en sammenslutning af evangelisk-lutherske frimenigheder i Danmark, der blev stiftet i 1855 som den første lutherske kirke udenfor folkekirken. Kirkesamfundet er baseret på den evangelisk-lutherske tro og bygger på Bibelen som Guds troværdige ord, det præger menighedernes gudstjeneste, liv og mission. I Bibelen forkynder Gud for os mennesker, at Evangeliet hans betingelsesløse tilgivelse, som gives til alle mennesker på grund af Jesu

 

stedfortrædende lidelse, død og opstandelse. Det menneske, som tror og bliver døbt er kristent. Troen er Helligåndens gave, som han giver gennem evangeliets forkyndelse og den hellige dåb (også til spædbørn). Nadverens brød og vin er Jesu sande legeme og blod, som giver syndernes forladelse og forener med Kristus. I følge luthersk tradition bekendes troen med den apostolske trosbekendelse. Troen er forklaret og udlagt i den lutherske

 

kirkes øvrige bekendelsesskrifter. Kirkens præster lover i præsteløftet at holde sig til Bibelen og kirkens trosbekendelse. Kristen oplæring, undervisning og sjælesorg er nødvendig, for at såvel menigheden som det enkelte medlem kan bevares mod falsk lære og liv i en sand tro til evigt liv. Som frikirke er den uafhængig af politisk indblanding i kirkens arbejde, som alene er menighedens ansvar... [Privatlivspolitik].
Til toppen