ANDAGT
www.vivit.dk/andagt


Ugens andagt

Ugens andagt 2020 ... (opdateres)

Ugens andagt 2019, 3. samling (43 stykker)

Ugens andagt 2018, 2. samling (42 stykker)

Ugens andagt 2015-17, 1. samling (47 stykker)


Tema-andagter

I stykker - hos Kristus (4 stykker)

Blomster har noget at sige (5 stykker)

Tid (4 stykker)

Hvem er du? Om skyld og tilgivelse (30 stykker)

En sjælden optimisme: Om tro og håb (30 stykker)

JUL

Juleevangeliet (6 stykker) (Lukas 2,1-20)

Mere end et nummer (4 stykker) (Lukas 2,1-20)

Den gamle jul og den nye. "Glade jul" (4 stykker)

I virkeligheden (3 stykker) (Lukas 2,1-20)

PÅSKE

Ord til påske (6 stykker)

Langfredag: De syv korsord (8 stykker)

PINSE

Helligånd og pinse (4)

Andagter
Gamle Testamente

MOSEBØGERNE

Første Mosebog

1 Mosebog 37-50: Langt, langt bedre

Fjerde Mosebog

4 Mosebog 6,24-26: Velsignelse

HISTORISKE BØGER

Ruths Bog

Ruths Bog 2,12: Gode vinger

Krønikebøgerne

1 Krøn 29,1-5: Fremmed og tilflytter

DE POETISKE BØGER

Jobs Bog

Job 4,17: Mere retfærdig end Gud

Salmernes Bog

"Jeg vågnede" - 20 salmer med andagter (PDF-format)

Salme 3: Jeg vågnede

Salme 4: En sovepille

Salme 4,9: Om natten

Salme 6: Krisehjælp

Salme 8: Når jeg ser din himmel

Salme 10: Jørgen

Salme 13: Hvor længe?

Salme 16: Tryg

Salme 19: De kendte lyde

Salme 24,5: Dine stier

Salme 32: Lykke inderst inde

Salme 42: Skriget

Salme 46,1: Gud er vor tilflugt og styrke

Salme 62,9: Tilflugt

Salme 90: Realisme og håb

Salme 92,13-16: Gode rødder

Salme 103: Vær glad!

Salme 121: Hvorfra?

Salme 121,1: Syng, når du føler dig alene og er skamfuld

Salme 127,1-2: Sov godt!

Salme 130: Fra det dybe

Salme 139,1: Hvad med lidt privatliv?

Salme 139,1-6: Bagfra og forfra

Salme 139,7-12: Også der!

Salme 139,13-18: Stadig hos dig

Salme 139,23: Ransagning

Salme 147,3: Forbinding

PROFETERNE

Esajas

Esajas 9,1-6: Barnet i vort mørke

Esajas 40,6.8: Blomster har noget at sige

Esajas 43,25: Kun mig

Esajas 49,1-2: Hvad har en kristen at skyde med?

Esajas 56,1: For min frelse

Esajas 60,1: Herrens herlighed rejser os

Esajas 65,1: Svar til dem, der ikke spurgte

Jeremias

Jeremias 1,4-5: Herrens ord kom til mig

Jeremias 15,16-17: Kristne har noget at skamme sig over

Jeremias 23,23: Når alt forandres her

Klagesangene 3,25: Klage og håb

Daniel

Daniel 6,27: Uden ende

Jonas

Jonas 1-2: Dødstegn, som er livstegn

Mika

Mika 6: Hvad kan jeg komme med?

Nahum

Nahum 1,7: Et værn på nødens dag

Malakias

Malakias 3,20: Solen skal stråle

Andagter
Nye Testamente

Matthæus-evangeliet

Matthæus 1,21: Er vi moderne mennesker syndere? (OA)

Matthæus 3,17: Min elskede søn

Matthæus 5,14-16: Lad jeres lys skinne
Matthæus 5,43: Fjender

Matthæus 6,9-13: Fadervor med forklaring
Matthæus 6,9: Fadervor (kort version)
Matthæus 6,9ff: Guds navn og din nabos
Matthæus 6,12: Hvis er skylden?
Matthæus 6,9-13: Bos og tjener
Matthæus 6,26-27: Nuet

Matthæus 8,1-4: Herre, hvis du vil, kan du ...

Matthæus 10,24: Jeg er ikke min egen herre
Matthæus 10,24-31: En discipel står ikke over sin mester
Matthæus 10,28-30: Frygt Gud! Og frygt slet ikke!

Matthæus 11,16-18: En pind
Matthæus 11,28-29: Det er bare så godt!

Matthæus 12,32: Er der tilgivelse for mig?

Matthæus 13,45-56: Købmanden og perlen

Matthæus 15,22: Forbarm dig over mig, Herre!

Matthæus 18,20: Han findes - og kan findes
Matthæus 18,21-37: Er syv gange nok?

Matthæus 20: Høj og lav status
Matthæus 20,26-28: Ligesom Menneskesønnen ...
Matthæus 20,26.28: Sådan skal det ikke være blandt jer!

Matthæus 21,5: Se din konge! (PHP)
Matthæus 21,9: Kristendom - kun en stemning?

Matthæus 21,15-22: Et døgn i dit liv

Matthæus 25,14-15: Om at have talent

Matthæus 26,38-39: En havemand på knæ

Matthæus 27,50: Når vi mangler ord

Matthæus 28,1-8: I virkeligheden
Matthæus 28,20: Alle dage

Markus-evangeliet

Begyndelsen på evangeliet (samling 31 stykker)

Markus 1,1: Begyndelsen på evangeliet
Markus 1,4-5: Vand i et godt land
Markus 1,13: Det kan jeg aldrig få mig selv til
Markus 1,14-15: Tiden er inde
Markus 1,16-18: Forbilleder
Markus 1,21-22: Myndighed
Markus 1,29-31: Svigermor
Markus 1,35-39: Hvordan lader du op?
Markus 1,41-42: Du kan, hvis du vil!

Markus 2,1-12: Nok i læge og psykolog?
Markus 2,14-17: Kaldet fra Gud befrier os
Markus 2,17: Prostitution og økonomisk kriminalitet
Markus 2,21: Lappeløsninger
Markus 2,27: Misbrugte søndage?

Markus 3,1-6: Forsvarer du dig?
Markus 3,14: Tolv mænd
Markus 3,20: 11-timers reglen
Markus 3,21: Fan og fanatiker
Markus 3,35: Familie

Markus 4,3-9: Isolation er ikke godt
Markus 4,21: Oplysning
Markus 4,24: Målestok
Markus 4,38-41: Forlis

Markus 5,19-20: Hjemmets hjælp
Markus 5,25-34: Håb - når alt håb er ude
Markus 5,41: Talita kum

Markus 6,12: Journalister og apostle
Markus 6,14-29: Hofprædikant
Markus 6,7-13: Skal avisen ikke ud?

Markus 7,34: Klippehulen

Markus 8,5-6: Det er godt at takke
Markus 8,7-8: Velsmagende og velsignet

Markus 9,14-18: Sat ud af spillet
Markus 9,24: Hjælp min vantro

Markus 15,34: Ikke forladt!

Lukas-evangeliet

Lukas 1,16: Omvendelse til tilgivelse
Lukas 1,26ff: Trafik mellem himmel og jord
Lukas 1,46-50: Gemmer på lovsang
Lukas 1,68-75: Uden frygt

Lukas 2,1: Det er sket i virkeligheden
Lukas 2,4-7: Her er et par
Lukas 2,9-10: Uden frygt
Lukas 2,8-11: Mens du er på nattevagt
Lukas 2,10: Her er stor glæde
Lukas 2,12: Tro på virkeligheden
Lukas 2,1-3: Mere end et nummer
Lukas 2,4-7: Mere end et nummer - i slægten
Lukas 2,8-11: Mere end et nummer - i hjertet
Lukas 2,12-14: Mere end et nummer - i virkeligheden
Lukas 2,8-11: Kulissen
Lukas 2,10: Budskabet
Lukas 2,11: Begivenheden
Lukas 2,12: Tegnet
Lukas 2,13: Guds ære
Lukas 2,16: Bevægelsen
Lukas 2,16: Troen sender os derhen
Lukas 2,28-32: Kyndelmisse tænder lys
Lukas 2,41-52: I kirke med håbløsheden
Lukas 2,49: Hvor skal du være?

Lukas 7,36-50: Noget om tro og kærlighed
Lukas 7,36ff: Ser du denne kvinde

Lukas 10,20: Indskrevet i himlene
Lukas 10,41-42: Uro og bekymring

Lukas 11,26-28: Spektakel

Lukas 12,15: Din skat
Lukas 12,35-37: Spænd bæltet, så du kan arbejde!

Lukas 13,6-9: Lad det stå et år til

Lukas 18,31-34: Det kan du lære til påske
Lukas 18,34-39: Om tiggeri

Lukas 23,34: Religiøsitet eller tilgivelse?
Lukas 23,43: En forbryders fremtid
Lukas 23,46: I dine hænder

Lukas 24-47: Prædiken skal der til
Lukas 24,46-51: Guds velsignelse koster

Johannes-evangeliet

Identitet, bibel og dåb (Joh 1,19-20)
Efterfølgelse - krav eller privilegium? (Joh 1,37)

Vand og vind (Joh 3,8)
Vort verdensbillede (Joh 3,16)

Et underligt spørgsmål (Joh 5,6-7)
Jesus arbejder for os på hviledagen (Joh 5,16-18)

Der er en lille dreng her (Joh 6,5)
Guds Søns magt over naturen og mennesker (Joh 6,24-25)

Den kristne tro er kristen i kraft af sit indhold (Joh 8,31-32)
Hårde ord og gode ord (Joh 8,42-51)

Genindvielse af hjertet (Joh 10,22)

Liv midt i døden (Joh 11,21 og 32)

Herlighed (Joh 12,24)

Havde jeg dog bare vidst det (Joh 13,1)

Plads (Joh 14,2-3)
Hvor går du hen? (Joh 14,5)
Ikke faderløs (Joh 14,14-15)

Tilgivelse og Talsmand (Helligånd) (Joh 16,7)
Dødsleje eller fødestue? (Joh 16,21)

Dér er hun! (Joh 19,26-27)
Svar på lidelse og død (Joh 19,28)
Det lykkedes! (Joh 19.30)

Døråbner (Joh 20,19)
Hvad gør du ved tvivlen? (Joh 20,26)
Ord med liv (Joh 20,29)

Apostlenes Gerninger

Pinse (ApG 2,1-3 og 11)
Pinse er påske fortalt til hjertet (ApG 2,21)
De holdt fast (ApG 2,42)

Hvad vi har set og hørt (ApG 4,20)

Gud gør ikke forskel (ApG 10,34-35)

Igennem trængsler (ApG 14,22)

Hvor får du det fra? (ApG 17,22-23)
Grænser (ApG 17,26)
Ikke langt fra os (ApG 17,27)

Romerbrevet

"Vi ved!", men hvor ved vi det fra? (Rom 8,28)

Korintherbrevene

Kærligheden udholder alt (1 Kor 13,4-7)
Kærligheden hører aldrig op (1 Kor 13,8)

Fortiden (1 Kor 15,3)
Fremtid og evighed (1 Kor 15,4)
Tiden (1 Kor 15,20)

Vågen tro og kærlighed (1 Kor 16,13-14)

Frihed (M.Luther) (2 Kor 3,17)

Da vi nu har disse løfter (2 Kor 6,16)

Efeserbrevet

Hvor længe er du vred? (Ef 4,26-27)

Filipperbrevet

I øvrigt, glæd jer (Fil 3,1)

 

Thessalonikerbrevene

Helt og holdent (1 Thess 5,23)

Timoteusbrevene

Gud vil (1 Tim 2,4)

Husk på (2 Tim 2,8)

Hebræerbrevet

Gæstfriheden (Hebr 13,2)

Jakobsbrevet

Min nye kalender (Jak 4,13-17)

Hvordan være tålmodig? (Jak 5,7-8)

Petersbrevene

Flugt eller tilflugt? (1 Pet 2,25)

Johannes-brevene

Fædre - et nul eller boss? (1 Joh 2,13)

Andre andagter

Aar 2000-problemet

En bøn i adventstiden

Herren kommer (W.Michael)

Hygge uden håb

Fred på jorden (N.P.Grunnet)

Jul før tiden?

Overlevelsestur og faste

Efter påske

Indhentet af fortiden

Stedmoderblomst og trinitatis-tid

Naboer og orkaner