Et voksent menneskes dåb


Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede!
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi råbet til dig over denne din tjener/tjenerinde, som beder om din dåbs gave og i genfødslens bad begærer din evige nåde: Herre, tag imod ham/hende, og, som din enbårne Søn har sagt: "Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer," så giv nu denne, som beder, dine gaver, og oplad døren for ham/hende, som banker, at han/hun må få den evige velsignelse i dette himmelske bad og arve dit rige, som du har lovet og tilsagt os alle ved vor Herre Jesus Kristus! Amen.

Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Menigheden rejser sig.
"Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Derpå trædes hen til døbefonten.
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Ved navnets nævnelse medtages det nye navn, som den, der døbes, vil antage.
Enten:

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den almægtige, Himmelens og jordens skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Helvede, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
Tror du på Helligånden, én hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Eller:
N.N. Forsager du Djævelen? - Ja! Jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen!
Tror du på Gud Fader? - Ja! Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, Himmelens og jordens skaber!
Tror du på Jesus Kristus? - Ja! Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Helvede, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde!
Tror du på Helligånden? - Ja! Jeg tror på Helligånden, én hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!
Så knæl da ned og modtag den hellige dåb.

Den, som skal døbes, knæler på en knæleskammel og holder hovedet over fonten.
N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Med håndspålæggelse.
Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig med vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen. Fred være med dig! Amen.

Menigheden sætter sig.

Dåbsvidner
Også ved et voksent menneskes dåb kan det være værdifuldt med "faddere". Deres opgave er primært at være forbedere og vise den døbte særlig omsorg og følgeskab i troen. Tiltalen er ikke fast formuleret. Præsten slutter med en kort tiltale til dåbsvidnerne og med Herrens velsignelse.