Skriftemål


Syndsbekendelse:

Menighedens medlemmer træder frem og knæler ved alteret

Kære Herre Gud!
Jeg er et armt, syndigt menneske og har mange gange krænket dig med tanker, ord og gerninger og er uden undskyldning.
Men jeg tror på din énbårne Søn, Jesus Kristus, som har lidt døden for at frelse mig, og beder dig, at du for hans skyld vil tilgive mig alle mine synder.
Og giv mig din Helligånd, at jeg kan tro syndsforladelsens ord og efter mit hjertes forsæt og begæring fly al synd og lade din hellige og salige vilje råde i alle ting.
Herre, forbarm dig over mig! Amen.Tilgivelse:

Håndspålæggelse på den enkeltes hoved
P: Så sandt du af hjertet angrer jeres synder og i en stadig tro henflyr til Guds barmhjertighed i Kristus Jesus, og lover ved Guds nåde at beflitte jer på et gudfrygtigt liv fremover, da på Guds og mit embeds vegne, efter den magt og myndighed Gud selv har givet til at forlade synderne på jorden, tilsiger jeg dig alle dine synders forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Gud, som har begyndt sin gode gerning i dig, han fuldføre den fremover indtil vor Herre Jesu Kristi dag, og han bevare dig i en sand tro for Jesu skyld. Amen.