Forside: www.vivit.dk

Midlertidig MENU
FORKYNDELSE
Oversigt
Mediesøger

KIRKEÅRET
Søn-& helligdag

KRISTEN TRO
Artikler
Sp/Sv

Spørgsmål og svar om Tro

Spørgsmål kan sendes i e-mail til post@vivit.dk eller i brev (ELFK, Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov) eller ring til præst (Leif G. Jensen, 60 63 23 23; Sigmund Hjorthaug, 53 67 10 12).

Kirkens præster er til rådighed både for medlemmer og ikke-medlemmer i samtale og sjælesorg. Menighedens præster har tavshedspligt.

Hilsen fra vivit-redaktionen

Hvilken dag er helligdag: lørdag (sabbat) eller søndag? Hvorfor giver I indtryk af, at søndagen er helligdag, når der står i "Den autoriserede bibeloversættelse fra 1948" i ordforklaringen, at sabbaten er om lørdagen?

Vielse af homoseksuelle par?
Hvilken holdning Den evangelisk lutherske Frikirke har til vielse af homoseksuelle?
Er det i dag muligt for homoseksuelle par at blive kirkeligt velsignet eller få en såkaldt gudstjenstlig markering i jeres kirker?
Hvis I ikke acceptere vielse af homoseksuelle, kunne der i så fald ske en ændring, hvis den danske folkekirke får et vielses ritual?

Kristen jul / wiccansk Yule?
Ved du hvad der kom først frem, Den kristne jul eller den wiccanske Yule?

Er Den evangelisk-lutherske Frikirke episkopal (biskops-styret)?
Uddybning: Historien bak den evangelisk-lutheriske frikire er veldig forvirrende. Læreren vår sier det er det samme som den episkopale kirken, og samtidig sier vår biblotikar at den episkopale er et annet navn for den angelikanse. Betyr det at den Evengelisk-Lutheriske frikirke er det samme som den Anglikanske? Dermed vil bakgrunnen gå lengre tilbake og forandre en del. Hilsen de forvirrede Norske jentene

Historie, særpræg m.m. for Den ev.-luth. Frikirke?
... Vi trenger å vite litt om: historikk, innhold, utbredelse, særpreg, medlemskap, symbolet, konflikter, sentrale skrifter, kvinner og menns rettigheter (like/ulike).

Hvordan den lutherske kirke organiseret?
Er der en leder som svarer til pavens position i den romersk-katolske kirke?

Kristen dåb i tidligere tider?
Hvornår kom barnedåben ind i kirken? Blev de langt tilbage i tiden døbt i våbenhuset?