Liturgi og ritualer

Om sakramenter og kirkelige handlinger i menighederneSakramenter Dåb og nadver. Undertiden regnes skriftemålet også med hertil.

Et sakramente er en hellig handling, som er indstiftet af Gud, forbundet med et synligt tegn, og som giver syndernes forladelse.

Sakramenterne skal forvaltes, så de modtages i tro på Jesus Kristus. Det betyder, at de skal bruges sammen med forkyndelsen af Evangeliet om Jesus Kristus, som er verdens frelser. Ved dette Evangelium giver Helligånden os tro og tillid til Gud. Og i forbindelse med, at der døbes, holdes nadver og skriftemål, skal dette evangelium gives til tro - og den, som modtager det, bekender troen og knyttes til Kristus og til Kristi menighed.


Kirkelige handlinger
Konfirmation, bryllup og begravelse samt ordination, præsteindsættelse, bispevielse og kirkeindvielse.

En kirkelig handling finder sted i forbindelse med en gudstjeneste. Ved Guds ord og bøn bekræftes og grundfæstes kristne i troen. De såkaldte kirkelige handlinger er ikke indstiftet af Jesus, sådan som dåben og nadveren er det. Der er heller ikke givet os et løfte om tilgivelse og frelse, sådan som det er tilfældet i dåben og nadveren.

Konfirmation: Vi konfirmerer de unge, fordi Gud i sit ord har sagt, at dåb og oplæring i troen skal følges ad. Konfirmation kan hjælpe os til at huske det. Og menigheden beder om Guds velsignelse over de unge og forbereder dem til at gå til alters.

Bryllup: Gud har indstiftet ægteskabet. Derfor holder vi bryllup i kirken og rækker Guds velsignelse til brudeparret med Guds ord og bøn.

Begravelse: Når en kristen dør, bærer vi den døde ind i menigheden med tak for det evige livs håb. Og vi modtager Guds trøst og trøster hinanden, idet vi lytter til Evangeliet om Jesus, der døde og opstod for os.