Forside: www.vivit.dk

 

Kristen TRO og BEKENDELSE

Bekendelse og udtalelser

Bekendelse til Den hellige Skrift og til Evangeliet som Guds ord,
fra Den Ev.-Luth. Frikirke til Netværks arbejdsgruppe 15.6.2021

Indledning til samtale om Guds ord
Oplæg til samtale på Netværk for Ev.-Luth.Kirkesamarbejde 1.2.2021

Bekendelse til Bibelens skabelsesberetning
LCMS Convention juli 2019

Samliv mellem mennesker med samme køn, og kirken Udtalelse fra Internationalt Luthersk Råd (ILC) 2009

Enhedsdokument mellem ELBK, STLK, LFS og ELFK
Bekendelse fra 4 nordiske lutherske kirker 2005

Leuenberg-Erklæringen
Kommentar 13.5.2001 til fælles bekendelsesskrift for protestantiske kirker i Europa

Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren: Kommentarer fra Nordisk Frikonference 31.10.1999 til Luthersk Verdensforbunds og Den katolske kirkes "Fælleserklæring om retfærdiggørelsen"

Artikler / foredrag / bøger

Den lutherske kirkes materialprincip
- undersøgelse af Konkordiebogens retfærdiggørelseslære på baggrund af "Fælleserklæringen" fra LWF og Romersk-Katolsk Kirke. Foredrag på NELK i Märsta

Opbrud og trofasthed.
Leif G. Jensen

Ung og hellig - oplæg til unge
Holdt for unge på årsmøde. Jais H. Tinglund

En luthersk præsts afsked med folkekirken. Kronik, bragt i flere aviser. Jais H. Tinglund

Ved et barns død - ord til trøst og håb. Donald Deffner. CPH 1993. Dansk overs. 1998

Fundamentalistisk eller ortodokst bibelsyn? - fra GAD's debatbog "Bibelsyn"

Lov og evangelium

Krise & Kors Korset som krisetegn

LUTHER-rosen
Oprindelse og betydning

Om dåben
Link til kapitlerne:
Dåben frelser
Om dåben

Er barnedåb af nyere dato
Skal vi døbe de små børn? - en samtale
Faddere
Døb og lær dem!
Om konfirmationen
Mærket af korset
Dåben og det nye liv
Død og opstanden med Kristus
De sorte lænker: en dåbssalme
Læs "Om dåben" i PDF-format

Reformation

Reformationens hovedspørgsmål i 1517 "Hvordan får jeg en nådig Gud?"
Hvad er spørgsmålet i 2017?

Temaer i kirken

2016: Vor Gud han er så fast en borg Sl 46

2015: Kirke i verden, men ikke af verden
Joh 17,15-20

2014: På den klippe vil jeg bygge min kirke Matt 16 PDF

2013: Så vi kan fastholde håbet Romerbrevet 15,4: Håb i øjeblikket, i dag, i fremtiden og for evigheden. PDF

2012: Ordet om korset - hold fast ved det og giv det videre! 1 Kor 15,1-3 og 2,1-2. PDF m. studieoplæg til samtale om det, der forandres, og det, som står fast.

2011: Kirke i tak og bøn
Filipperbrevet 4,5-7. PDF

2010: Jesus åbner
Lukas 24. PDF

2009: Kristus for alle i slægten - i slægt efter slægt Luk 1,50. PDF

2008: Frelsesplanen
Ef 3,8-13.

2007: Vi tror på Gud Fader, den Almægtige. Salme 121.

2006: Vi tror på det evige liv. Om det evige liv hos Gud, og hvordan vi kan leve det evige liv her i troen. Joh 17,3

2005: Vi tror på kødets opstandelse
Derfor står vi op om morgenen. Sådan står de døde op. For sådan er Kristus opstået.

2004: Vi tror på syndernes forladelse
Om syndernes forladelse, erstatninger, mandat og indhold.

2003: De helliges samfund
Om fællesskab med den treenige Gud ved Ordet, dåben og nadveren - og med hinanden.

2002: En almindelig kirke
Om kirken som almen og universel, fordi Gud er alles skaber, og fordi Jesus Kristus er verdens eneste frelser. PDF

2001: En hellig kirke i et nyt årtusinde
Om den Hellige, de hellige midler, hellige steder og hellige mennesker.

2000: Kirke med glæde
Om livets og kirkens vigtigste "grundstof".

1999: Kirke med mod
Om modet til at være syndere, menighed, og at leve i mission.