Artikler om kristen tro

Lov og evangelium

Kirke hos Kristus er kirke med Guds "nej" og "ja"

JESUS KRISTUS har givet sin kirke nøglemagten, som er magten til at løse og binde.

Johannes-evangeliet 20,21-23: Jesus sagde til disciplene: "Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer." Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: "Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt."
"Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt!"
Det er Guds mægtige JA til det menneske, som bekender sin synd.
"Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt!"
Det er Guds advarende NEJ til det menneske, som vender sig bort fra Gud og hans vilje.
"Nøglemagten" skal bruges i kirken i tillid til og tro på, at Jesus Kristus er til stede midt i sin menighed for at give den FRED og HÅB, og for at KALDE til OMVENDELSE. Det kan kirken kun gøre, hvis den prædiker både LOV og EVANGELIUM.

GUDS EVANGELIUM

Vi siger JA til troen på, at Jesus er Guds Søn fra evighed af, og at han blev menneske og for vor skyld døde og opstod. Han bar Guds vrede over vores synder for at redde os fra dommen og døden og djævelen, og give os evig salighed. Evangeliet om Jesus Kristus forklares og forkyndes for mennesker midt i tidens krise og kaos. Det bringer tilgivelse i krisen og fred i kaos.

Vi siger NEJ til at omtolke Jesu korsdød og opstandelse til et humanistisk og etisk acceptabelt budskab. Det ville svare til at man laver sig en afgud ud af ens egne tanker og ideer.

GUDS LOV

Vi siger JA til den moral, som Gud har givet menneskeheden. De 10 bud skal udlægges, forklares og prædikes ind i samvittigheden midt i vor tids moralske og etiske forfald og kaos.

Vi siger NEJ til at omtolke de 10 bud og tilpasse dem til "vor tid". For vi er overbeviste om, at kaos breder sig, hvor man lever i strid med Guds åbenbarede vilje. Også selv om det sker med de bedste motiver og under biskoppers såkaldte kirkelige velsignelse.