Forside: www.vivit.dk

 

MENU

Prædiken

Kristen TRO og BEKENDELSE

Bekendelse og udtalelser

Bekendelse til Den hellige Skrift og til Evangeliet som Guds ord,
fra Den Ev.-Luth. Frikirke til Netværks arbejdsgruppe 15.6.2021

Indledning til samtale om Guds ord på Netværk for Ev.-luth.Kirkesamarbejde 1.2.2021

Samliv mellem mennesker med samme køn, og kirken Udtalelse fra Internationalt Luthersk Råd (ILC) 2009

Enhedsdokument mellem ELBK, STLK, LFS og ELFK
Bekendelse fra 4 nordiske lutherske kirker 2005

Leuenberg-Erklæringen
Kommentar til fælles bekendelsesskrift for protestantiske kirker i Europa

Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren: Kommentarer til Luthersk Verdensforbunds og Den katolske kirkes "Fælleserklæring om retfærdiggørelsen"

Artikler / foredrag / bøger

Den lutherske kirkes materialprincip
- undersøgelse af Konkordiebogens retfærdiggørelseslære på baggrund af "Fælleserklæringen" fra LWF og Romersk-Katolsk Kirke. Foredrag på NELK i Märsta

Opbrud og trofasthed.
Leif G. Jensen

Ung og hellig - oplæg til unge
Holdt for unge på årsmøde. Jais H. Tinglund

En luthersk præsts afsked med folkekirken. Kronik, bragt i flere aviser. Jais H. Tinglund

Ved et barns død - ord til trøst og håb. Donald Deffner. CPH 1993. Dansk overs. 1998

Fundamentalistisk eller ortodokst bibelsyn? - fra GAD's debatbog "Bibelsyn"

Lov og evangelium

Krise & Kors Korset som krisetegn

LUTHER-rosen
Oprindelse og betydning

Om dåben
Link til kapitlerne:
Dåben frelser
Om dåben

Er barnedåb af nyere dato
Skal vi døbe de små børn? - en samtale
Faddere
Døb og lær dem!
Om konfirmationen
Mærket af korset
Dåben og det nye liv
Død og opstanden med Kristus
De sorte lænker: en dåbssalme
Læs "Om dåben" i PDF-format

Reformation

Reformationens hovedspørgsmål i 1517 "Hvordan får jeg en nådig Gud?"
Hvad er spørgsmålet i 2017?

Temaer i kirken

2016
Vor Gud han er så fast en borg

Salme 46

2015
Kirke i verden, men ikke af verden
Joh 17,15-20

2014
På den klippe vil jeg bygge ...
Matthæus 16: "På den klippe vil jeg bygge min kirke" PDF

2013
Så vi kan fastholde håbet
Romerbrevet 15,4: Håb i øjeblikket, i dag, i fremtiden og for evigheden. PDF

2012
Ordet om korset - hold fast ved det og giv det videre!
1 Kor 15,1-3 og 2,1-2. PDF m. studieoplæg til samtale om det, der forandres, og det, som står fast.

2011
Kirke i tak og bøn

Filipperbrevet 4,5-7. PDF

2010
Jesus åbner
Lukas 24. PDF

2009
Kristus for alle i slægten - i slægt efter slægt

Lukas 1,50. PDF

2008
Frelsesplanen
Ef 3,8-13.

2007
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige. Salme 121.

2006
Vi tror på det evige liv

Om det evige liv hos Gud, og hvordan vi kan leve det evige liv her i troen. Joh 17,3

2005
Vi tror på kødets opstandelse

Derfor står vi op om morgenen. Sådan står de døde op. For sådan er Kristus opstået.

2004
Vi tror på syndernes forladelse

Om syndernes forladelse, erstatninger, mandat og indhold.

2003
De helliges samfund

Om fællesskab med den treenige Gud ved Ordet, dåben og nadveren - og med hinanden.

2002
En almindelig kirke

Om kirken som almen og universel, fordi Gud er alles skaber, og fordi Jesus Kristus er verdens eneste frelser. PDF

2001
En hellig kirke i et nyt årtusinde

Om den Hellige, de hellige midler, hellige steder og hellige mennesker.

2000
Kirke med glæde

Om livets og kirkens vigtigste "grundstof".

1999 Kirke med mod
Om modet til at være syndere, menighed, og at leve i mission.