Artikler om kristen tro

Fælles-protestantisk enhedserklæring: "Leuenberg-konkordien" kommenteret

Leuenberg-konkordien er en enhedsklæring fra 1973 mellem protestantiske kirker i Europa. Den blev aktualiseret, da den blev underskrevet i 2000 af Den norske Kirke og i 2001 af Den danske Folkekirke.

Kommentarer fra Den Evangelisk -Lutherske Frikirke

"Fællesskab af protestantiske kirker i Europa" præsenterer sig på web-adressen: http://www.leuenberg.net/

Kirkefællesskabet består over 100 medlemskirker, som kalder sig metodister, reformerte, fælles-protestantiske, evangeliske og lutherske. Efter at de har tilsluttet sig "Leuenberg-konkordien", har disse kirkesamfund fået kirkefællesskab med hinanden, dsv. at præster kan prædike på trærs af kirkernes grænser, og man holder altergang sammen.
Link: http://www.interchurch.dk/internationale-org/leuenberg-kirkefaellesskabet/leuenberg-konkordien/.
Engelsk: https://www.ekd.de/english/leuenberg_agreement.html.

Den evangelisk-lutherske Frikirke er ikke medlem af dette fælles-protestantiske kirkefællesskab, men bliver i stedet ved den Augsburgske Bekendelse af 1530.

Vi erkender, at der er sket meget siden 1530.
- Tiden er en anden i dag.
- Bibelforskning drives på nye og andre måder.
- Nye tankeformer er vokset frem.
- Kun få regner i dag Bibelen for Guds ord
- Troen på Jesus Kristus for Guds Søn, undfanget af Helligånden og født af jomfru Maria omtolkes i strid med det bibelske vidnesbyrd
- Forståelsen af synd og nåde, frelse og dom er undergået dybe forandringer.
- Teologien skabes i menneskets eget billede i stedet for efter Kristi billede på Skriftens grund.

De forandringer, som kommer til udtryk i "Leuenberg-konkordien" i forhold til De lutherske Bekendelsesskrifter fra reformationstiden, er langt på vej udtryk for frafald fra Kristus og Skriften. Begrundelsen følger nedenfor.

Vi opfordrer flere til at studere Leuenberg-konkordien af 1973 og Den Augsburgske Bekendelse af 1530 og at sammenligne - og derefter sige videre, hvad de når frem til. Vi vil med denne web-side bidrage til en debat, som hidtil praktisk taget udeblev, da Folkekirken underskrev i 2001, men som stadig kan være væsentlig at føre.

Kommentarer er meget velkomne på post@vivit.dk

Udtalelse fra Den evangelisk-lutherske Frikirkes årsmøde 12.05.2001
vedr. folkekirkens fejring af underskrivelse af "Leuenberg-Konkordien" 13.05.2001

Folkekirken tager i morgen ved en gudstjeneste i Fredericia (den 13. maj 2001) reelt afsked med sit evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag, når den officielt og højtideligt fejrer underskrivelsen af "Leuenberg-konkordien".

1. Den såkaldte "Leuenberg-konkordie" (fra marts 1973) er et dokument, hvor protestantiske kirker i Vesteuropa er blevet enige om at lægge uenighederne fra reformationstiden på hylden. Det er bl.a. udtryk for et kompromis mellem den rette bibelske nadverforståelse (den lutherske) og den sværmeriske forståelse. Ifølge denne erklæring er man ophørt med at bekende troen på, at Kristus er legemeligt nærværende i, med og under brødet og vinen. Det har gjort det muligt for folkekirker i Europa at erklære, at de nu har kirkefællesskab med hinanden på tværs af alle skel.

2. Den bekendelse, som de lutherske reformatorer aflagde for troens skyld i 1530, indebar, at de tog afstand fra falsk lære og misbrug, som var kommet ind i kirken. På den ene side tog de afstand fra den romerske katolske kirkes mange misbrug med aflad og helgendyrkelse. På den anden tog de afstand fra sværmere, som afviste, at Jesus Kristus er sandt og virkeligt nærværende med sit legeme og blod i den hellige nadvers brød og vin. Denne tro er Guds gave til sin kirke. Som evangelisk-luthersk kirke kan vi ikke underskrive "Leuenberg-konkordien", der nu står som et vidnesbyrd om folkekirkens tro og lære side om side med Den augsburgske Bekendelse - som siger det modsatte!

3. Derfor lyder der hermed et stort kald til os om at bekende, at Herrens virkeligt kommer til sin menighed i den hellige nadver. Lad os i Den evangelisk-lutherske Frikirke holde fast ved den enkle og ligefremme forståelse af Jesu ord: Han er virkeligt og sandt til stede i nadveren. Vi modtager hans legeme og blod under brød og vin. Det er til stor trøst og hjælp for en kristen at vide, at Herren kommer og forener sig med os. Det er grunden for os til at holde fast ved evangeliets lære og fortsat lade ordene i Den augsburgske Bekendelse fra 1530 gælde: at vore menigheder enstemmigt lærer, at Kristi legeme og blod i sandhed er til stede og uddeles i nadveren til nadvergæsterne; og de misbilliger dem, der lærer anderledes (Artikel 10).