Kirkens økonomi:

Vi lever af gaver!

Da vi var børn, var alt "gaver". Og selv om vi som voksne tjener vore egne penge, er virkeligheden den samme. For liv, helbred og glæde i hjertet kan ingen give sig selv.

Også i en kristen kirke lever man af gaver: Medlemmers såvel som venners gaver. Gaverne kommer fra Guds godhed mod os. Det kristne evangelium er kilden. "Vi elsker, fordi Gud elskede os først”. Derfor er vore gaver til hinanden sekundære – altså en frugt af Frelsens gave til os.

Når vi mærker Guds tilgivelse og frelse og tror på den, må vi jo bare sige TAK. Og takken kan vi vise bl.a. med at være med til at bære menighedens økonomi. Sådan kan vi være med til at tjene Gud og hjælpe hans kirke til at leve og bestå – og nå til flere med Frelsens ord.

Sådan gør vi:
 • Der opkræves ikke kirkeskat efter en bestemt procent som i Folkekirken.
 • Det gør bare ansvaret større for, at man - frivilligt - i tak til Gud - giver et bidrag i forhold til sin indtægt og formue.
 • Gaver kan gives ved pengeoverførsel via net-bank til menighedens bankkonto, via MobilePay eller lægges i kirkebøssen. Man kan også give det kontant til menighedens kasserer
 • Gaver til Ydre Mission (børnehjem i Brasilien og Luthersk Kirkemission i Sydafrika) indsamles ved høstgudstjenester
 • Der mulighed for at få skattefradrag i indkomstskatten for den gave, man giver
 • Læs mere på kontakt
 • Hvert år fremlægges revideret regnskab i menigheden
Læs folderen. "Så nåden kan gives videre." Kan hentes her (pdf)
Læs mere nederst på denne side om kirkens retslige status.

Økonomi:
GAVER til kirkens arbejde og mission fra medlemmer og venner. Gaver til hovedkasse og de lokale menigheder. Hovedkassens regnskaber kan ses her: 2021 og 2022. Gaverne blev brugt til lokalt arbejde, herunder til drift af kirkebygninger, præsteløn, socialt- diakonalt arbejde og ydre mission. Der er ingen offentlig støtte.
Hovedkasse:
Hovedkasserer Klaus Obel Kristensen, Aarhus N
Adresse. Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, Topkær 13, 8200 Aarhus N
Lokale menigheder:
Gratiakirken, Aarhus: Kasserer Søren Peter Jensen
KONTAKT kasserer@gratiakirken.dk for nærmere oplysninger.
Martinskirken, København: Kasserer Ulrik Bay Jensen
KONTAKT mail@martinskirken.dk for nærmere oplysninger.
Dokumenter om økonomi
GAVEBREVS-formular LINK
Folder om givertjeneste:"Så nåden kan gives videre" LINK


HJERTELIG TAK FOR ENHVER GAVE TIL KIRKENS ARBEJDE OG MISSION!

Retlig status: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke blev stiftet 1855 i København. Kirkesamfundet har siden 1970 været registreret som anerkendt trossamfund af kirkeministeriet, hvilket giver kirkens præster mulighed for at foretage vielser med borgerlig gyldighed. Kirkesamfundet er i lighed med mange andre kirkesamfund og velgørende institutioner godkendt til at modtage økonomiske gaver med mulighed for fradrag i giverens skattepligtige indtægt.

Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes forfatning § 7:

Medlemmernes pligter over for menigheden

 1. Ethvert medlem må betragte det som sin pligt efter evne at arbejde for.
  • at den evangelisk-lutherske bekendelse bevares ren og uforfalsket i lære og liv i menigheden
  • at holde Guds hellige nådemidler højt i ære ved flittigt at bruge dem
  • med glæde at bære med på menighedens byrder

 2. De, som Gud har velsignet med børn, skal sørge for børnenes kristelige undervisning og deltagelse i den offentlige gudstjeneste
   
 3. Ethvert medlem skal søge at undgå forargelser i og uden for menigheden og efter bedste evne være til gavn for sin menighed, såvel som for hele Kristi kirke (Luk 19,12-26).
   
 4. Det nødvendige til præstens løn og menighedens økonomi bæres af medlemmernes frivillige bidrag. Ethvert medlem er forpligtet til efter Guds befaling at yde et bidrag i forhold til sine indtægter og sin formue i tillid til Guds løfter (2 Kor 9,7-8).
   
Link til kirkeforfatning