Tilbage til Forside

Søndagens kantate

Sigmund Hjorthaug

Siden er på norsk

Læs og hør Bachs kantater for hele kirkeaaret (PDF)

Introduktion til tidligere søndagskantater (HTML)

4.s e Kristi åpenbaring / Sidste søndag e. hellig trekongeers dag

BWV 81 Jesus schläft, was soll ich hoffen (Jesus sover, hva kan jeg håpe)

Tekst: Matt 8,23-27 Jesus stiller stormen

På Bachs tid hadde man ingen søndag som kaltes Siste søndag efter Helligtrekonger, som vi har i Danmark. Vi vil derfor høre en Bach-kantate for 4. s efter Helligtrekonger (5. s i Åpenbaringstiden). Denne søndag har beretningen, « Jesus stiller stormen»,  som evangelietekst.

Det synges i en annen av Bachs kantater (Kantate nr.56 for 19.s e trin) at vårt liv er som en seilas på havet. Det kan være deilig å seile i maksvær, men når stormen kommer er det ikke særlig kjekt! Jesus og hans disipler seilte på Genesaretsjøen, og det blåste opp til en voldsom storm. Disiplene ble livredde. De sa: «Vi går under!»

Hva med Jesus? Han lå og sov.  Kantaten begynner slik: «Jesus schläft» (Jesus sover)

Vi merker i musikken fortvilelsen hos disiplene, fordi Jesus sov når de hadde mest bruk for ham. En kan nesten se for seg hvordan disiplene kikker bort på ham på nytt og på nytt: Hvorfor våkner han ikke? Bach bruker en meget lang tone på ordet "sover" (schläft). Han bare sover og sover, og synes ikke å bry seg om disiplenes fortvilelse over den kraftige storm, som  gjør dem så livredde.

Det er tider i vårt liv at vi synes Jesus sover når vi har aller mest bruk for ham. Vi synes ikke vi kan få kontakt med ham. Men han sover ikke! Det bare synes som han gjør det. Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter  (Sl 121,4).

 «Min hjelper er våken» (Mein Helfer ist erwacht) synges det trøstefullt i den nest siste sang, før koret avslutter kantaten.

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV81-Nor1.htm  

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=YR0V5my_iU8

Nedenfor er det flere kommentarer til kantaten.

1. Arie alt : «Jesus schläft, was soll ich hoffen» (Jesus sover, hva kan jeg håpe)
Merk fortvilelsen  musikken over at Jesus sover!
Bach bruker en uendelig lang tone på “sover” (schläft).
Merk at Bach bruker en lang tone også på «åpen» (offen), når det synges at selve dødens avgrunn er åpen! På denne måte blir disse to ting bundet sammen. Dødens åpne avgrunn knyttes sammen med at Jesus sover og vi synes ikke å få kontakt med ham!

2. Resitativ tenor : «Herr, warum trittest du so ferne» ( Hvorfor skjuler du deg for min nød.)
Fortvilelsen forsetter i dette resitativet. « Gud, hvorfor er du så fjern»? Hvorfor skjuler du deg for meg når jeg er i nød? Når alt omkring meg truer meg med død? Du er jo ikke en Gud sover! (Sl 121,4) Det synges: «Akk, blir ditt øye ei, av nøden min beveget som ellers ei av søvn er preget?» 

3. Arie tenor : «Die schäumenden Wellen»(De skummende bølger)
Her er man riktig ute på Genesaretsjøen og opplever storm og høye bølger!
Men en kristen kan ha en Gudgitt ro midt i stormen. Det høres tydelig når det synges
«En kristen skal i bølgen stå når trengsels vind vil mot ham slå».
Her illustrerer Bach ved sin musikk den ro en kristen kan når det stormer som mest!

4. Arioso bass : «Ihr Kleingläubigen»(Dere lite troende)
Som alltid bruker Bach en bass til å synge hva Jesus sier (Vox Christi).
Jesus synger: Hvorfor er dere redde, dere lite troende!

5. Arie bass : «Schweig, aufgetürmtes Meer!» ( Ti, du opprørte hav!)
Vi hører her Jesu myndige røst:  Ti, du opprørte hav!

6. Resitativ alt : «Wohl mir» (Takk og pris, Jesus talte sitt ord)
Det siktes til makten i Jesu ord, og han sover slett ikke! «Mein Helfer ist erwacht »  (Min hjelper er våken).

7. Koral : «Unter deinen Schirmen»(Under dine vingers skygge)
Dette er andre vers av den vakre salmen: «Jesu meine Freude» (Jesus, du min glede)
av  Johann Franck (1650).

God søndag!

Mvh Sigmund Hjorthaug