Tilbage til Forside

Søndagens kantate

Sigmund Hjorthaug

Siden er på norsk

Læs og hør Bachs kantater for hele kirkeaaret (PDF)

Introduktion til tidligere søndagskantater (HTML)

Kjære kantatelytter

Her er søndagens kantate!

Kantate nr 165: O heil’ges Geist- und Wasserbad (O Hellig Ånds- og vannets bad)

Trinitatis søndag

Tekst: Johs 3,1-15  Jesus og Nikodemus

Dåpen og den nye fødsel

I forklaringen til Luthers lille katekisme av den svenske erkebiskop fra 1600-tallet, Olof Swebilius, lyder de to første spørsmål:

  • Er du en kristen?

Svar: Ja

  • Hvorfor kalles du en kristen?

Svar:

Fordi jeg er døpt i Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn og i dåpen har ikledd meg Kristus og tror og bekjenner at han er min Frelser og Saliggjører.  

Så enkelt og så riktig kan det sies.

Kan man virkelig fortrøste seg til sin dåp? Kan man være viss på at man er en kristen fordi man er døpt? Svaret er ja.

Luther sier: «Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen og gir den evige salighet til alle som tror det, slik som Guds ord og løfte lyder.»

Har jeg da behov for andre grunner til visshet om at jeg er et Guds barn? Nei. Ved dåpen er jeg ikledd Kristi rettferdighet, har syndenes forlatelse, er født på ny. Jeg ble innlemmet i Guds rike ved dåpen.

Mange som ble døpt da de var små barn, forlater den kristne tro når de vokser opp. De forkaster Jesus og frelsen i ham. De vil slett ikke være kristne. De går derfor glipp av den frelse de ble døpt til. Selv om de har fått dåpens gave. Men gaven er gitt. Gud tar ikke tilbake sin gave igjen. Gud venter på at du tar den i bruk. Han sier gjennom profeten Jeremia: Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall. (Jer 3,22a)

Kantaten for trinitatis-søndag handler om den hellige, velsignede dåp. I den første sang synges det:

O Hellig Ånds- og vannets bad
som oss innlemmer i Guds rike

Jesus sier i evangeliet på Trinitatissøndag : Uten at dere blir født på ny kan dere ikke se Guds rike. På denne søndag pleier man derfor å tale om dåpen og den nye fødsel. For dåpen er en dåp i den treenige Guds navn. Da vi ble døpt i den treenige Guds navn ble vi døpt inn i Kristus og til alt det som han er, har og betyr. Full forlatelse for alle synder, en full og hel og ren rettferdighetsdrakt. Vi ble døpt til all hans fortjeneste. I Ham har vi beskyttelse mot alle Satans angrep, fordi Han har overvunnet den onde ved sin død på korset.

Det finnes en herlig salme om alt det jeg har i min dåp av T. Erdmann Neumeister (1671-1756), som skrev teksten til mange av Bachs kantater. Salmen heter: «Alltid vil jeg glad bekjenne: Jeg er døpt i Jesu navn». Ved dåpen ble jeg fullstendig forenet med Kristus, jeg er i Ham, fullstendig dekket av Ham og hans rettferdighet.

Se hele salmen i denne link:
https://www.foross.no/podkast/tvpt32/

Her en fin youtubeinnspilling med tekst på engelsk, sunget av et barnekor:
https://www.youtube.com/watch?v=t5V8LTawhpw

 

Tekst og musikk til Bachs kantate nr 165, O Hellig Ånds- og vannets bad:

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV165-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=SqNVIF2Lkgo

 

Flere kommentarer til kantaten.

1. Arie sopran: O heil’ges Geist- und Wasserbad (O Hellig Ånds- og vannets bad)

Teksten handler om at dåpen innlemmer oss i Guds rike.

Bach lar strykerakkompagnementet illudere rinnende vann, som billede på dåpens bad.

 

2. Resitativ bass: Die sündige Geburt   (Vår syndige natur)

Teksten handler om vår syndige natur, nedarvet fra Adam, og at vi derfor er under Guds vrede og dom.

Men også om hvor salig Guds barn er, som blir født på ny i dåpens bad.

 

3. Arie alt: Jesu, der aus grosser Liebe (Jesus, du som elsker alle)

Det handler fortsatt om dåpen, den har gitt meg liv og salighet!

 

4. Resitativ bass: Ich habe ja, mein Seelenbräutigam (Jeg har jo deg, min sjelebrudgom)

Resitativet handler om sorgen over at vi så ofte svikter, selv om vi har lovet vår sjelebrudgom troskap,

og om at djevelen, den gamle slange, har fordervet oss med sin gift.­­

Deretter synges det om kopperslangen, som bilde på den korsfestede Kristus, som helbreder oss

for slangens gift (4.Mos 21,9).

 

5. Arie tenor: Jesu, meines Todes Tod (Du som dødet har min død)

Det synges om frelsens slange (kobberslangen, Kristus), som  «kan
syndens gift fordrive»!

 

6. Koral: Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl (Hans ord, hans dåp, hans nattverdbord)

Denne vakre avslutningssalme av  Ludwig Helmbold  (1575) handler om nådens midler, Ordet,

dåpen og nadverden, ved hvilke Gud gir vern mot alt ondt.

 

 

God søndag!

 

Mvh Sigmund Hjorthaug