Tilbage til Forside

Søndagens kantate

Sigmund Hjorthaug

Siden er på norsk

Læs og hør Bachs kantater for hele kirkeaaret (PDF)

Introduktion til tidligere søndagskantater (HTML)

Kjære kantatelytter

Her er søndagens kantate!

 

Kantate nr 70a:  Wachet! betet! betet! wachet! (Våk! be! be! våk!)

2.søndag i  advent

Tekst: Luk 21, 25-36 Når menneskesønnen kommer

Våk og be!

Søndagens kantate handler om Jesu gjenkomst. Den bærer preg av de troendes lenges etter Herrens komme, som der synges om i en av sangene: «Når kommer dagen?» Det oppmuntres også til å våke og be, og være rede til dagen kommer. I første sang synger koret: «Våk! Be! Be! Våk!»

Vi hører også om de vantros spott. Den samme spott som lød på apostlenes tid: «Hva med løftet om hans gjenkomst?»  Se 2 Pet 3,3-4. Men den troende bryr seg ikke om deres spott. Han løfter sitt hode, for Jesus vil «komme med skyene» (Åp 1,7). Himmel og jord skal forgå, men Kristi ord skal bestå (Matt 24,35).

Kontrasten mellom dem som tror og ikke tror blir markant i nest siste sang (10). Merk den fredfylte, himmelsk mildhet når der synges om den velsignede dag når Herren fører sine hjem til seg. Dette får Guds barn oppleve. Men redsel og gru blir den til del som har forkastet Guds frelse i Jesus Kristus.

 

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV70-Nor1.htm
(Kun 1, 3, 5, 8, 10 og 11)

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=xfJEOKAIB64

Flere kommentarer:  

Denne kantate skrev Bach for 2. søndag i advent da han var i Weimar (her kalt nr 70a).

I Leipzig skulle man ikke synge kantater de tre siste søndager i advent.

Bach gjenbrukte denne kantaten på 26. s e trin i Leipzig, og føyet til fem nye satser. Se kantaten for Siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen).

Kantate nr 70a har seks av de elleve satsene fra kantate nr 70: Sats nr 1, 3, 5, 8, 10 og 11. Så det blir derfor gjenhør av deler av kantate nr 70 fra Domssøndagen, men denne gang med en eldre innspilling (Rilling).

 

1. Kor: Wachet ! betet! betet!  wachet! (Våk! be! be! våk!)

Teksten handler om å bede og våke og være rede til herlighetens Herre kommer.

 

«Be og våk, våk og be!
vær beredt, til den dag

da vår Gud i herlighet
denne jord tilintetgjør

 

Merk de lange toner på «be» (betet) som får en til å tenke på utholdende bønn.

Trompetens fanfareaktige spill høres tydelig i tonebildet, og minner oss om «den siste basun», 1 Kor 15, 52.

 

2. (3) Arie alt: Wenn kommt der Tag (Når kommer dagen)

Arien handler om lengselen etter «Herrens dag». Når kommer den dag, da vi kan forlate denne ugudelige verden? Det hentydes til jødefolkets utgang fra slaveriet i Egypt, og Lot’s utgang av det dypt forfalne Sodoma, som uttrykk for den troendes utgang av denne ugudelige verden.

 

«Når kommer dagen vi forlater
Egyptens harde slaveri?
Akk, la oss fly Sodomas gater,
Fra himmelens straffeild bli fri.
Vokt, sjeler, tryggheten med flid,
for dette er den siste tid!»

 

Arien er ledsaget av cello og fagott.

 

3 . (5) Arie sopran: Lass’ der Spötter Zungen schmähen (La så onde tunger håne)

La bare spotterne komme med sin spott, synger sopranen i denne arie, jfr 2.Pet 3,3-4,  «Hvor er løftet om hans gjenkomst?»  

Vi skal en dag få se ham som vi trodde på her! Han kommer med skyene! (Åp 1,7)

Himmel og jord skal forgå, men Kristi ord skal bestå (Matt 24,35).

Merk djervheten og fastheten i dette ritornellet i strykerne som understreker det frimodige vitnesbyrd!

 

«La så onde tunger håne,
det skal skje, og skje, det må det
at vi Jesus skal beskue
over sky på himmelens bue!
Jord og himmel skal forgå,
Kristi ord skal fast bestå.»

 

5. (8) Arie tenor: Hebt euer Haupt empor (Løft deres hoder høyt)

 

«Løft deres hoder høyt,
vær glad og fri,
Guds fromme,
mot sjelens blomstringstid
I Eden skal de leve,
for evig Gud å tjene
»

 

Jfr  Luk 21:28 «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

6. (10) Arie bass: Seligster Erquickungstag (Salige forløsningsdag)

Det er en fredfylt, himmelsk mildhet over denne arie når der synges om den velsignede dag når Herren fører oss hjem til seg.

 

«Salige forløsningsdag,
før meg trygt til dine haller!»

 

I midtpartiet i arien blir det imidlertid mer dramatisk når det synges

 

«Tordne, brake, siste slag,
idag da jord og himmel faller!»

 

Igjen høres trompetens stemme!

 

 Men selv om denne verden kollapser, så er vi trygge. Jesus fører oss til den stille ro og  fullkomne glede. Arien slutter stillferdig og med den milde ro som den begynte med.


«Jesus fører meg til freden,

til det sted hvor gleden er fullkommen»

 

 (Det er en trykkfeil i tekstlinken, med gjentagelse av en linje, og utelatelse av siste linje i oversettelsen)

 

 

7. (11) Koral: Nicht nach Welt, nach Himmel nicht (Hverken verden eller himmelen)

Det avsluttende salmevers lyder slik:

 

«Hverken verden eller himmelen
er mitt ønske og min lengsel.
Jesus Kristus ønsker jeg,
som har meg med Gud forsonet,
gjort meg fri fra dom og fengsel,
ham forlater aldri jeg»

Salmen er av Christian Keymann (1607-1662)

 

God søndag!

Mvh Sigmund Hjorthaug

 

PS I Danmark er teksten denne søndag (2. tekstrekke) lignelsen om de ti brudepiker (Matt 25. 1-13). Det kan derfor passe godt høre på nytt kantaten «Wachet auf ruft uns die Stimme», som vi hørte på nest siste søndag i kirkeåret (søndagen før domssøndagen).