Tilbage til Forside

Søndagens kantate

Sigmund Hjorthaug

Siden er på norsk

Læs og hør Bachs kantater for hele kirkeaaret (PDF)

Introduktion til tidligere søndagskantater (HTML)

8. søndag efter trinitatis - 7. august 2022

Tekst: Matt 7,15-23 Falske profeter

Mange skal si til meg

I de to siste vers i evangelieteksten sier Jesus disse alvorlige ord:

Mange skal si til meg på den dagen:‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’Da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Inngangsbillett til himmelen er ikke noe vi har gjort, selv om det skulle ha skjedd i Jesu navn.

Som inngangsbillett til himmelen gjelder kun hva Jesus har gjort for oss til frelse, da han døde for våre synder og levde et rettferdig liv i vårt sted.

Denne tekst synges som den fjerde sang i kantaten. Den synges av en bassolist, noe Bach alltid bruker når han skal gi stemme til Jesu ord.  

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV45-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=Vi32DaT3ffI

Flere kommentarer til denne kantate finner du ved å trykke på Oversigt over alle kirkeårets kantater og spole frem til BWV 45, s 47

Sigmund Hjorthaug

9. søndag efter Trinitatis - 14. august 2022

Tekst: Luk 16,1-9 Liknelsen om den uærlige forvalter  

Gjør regnskap for din husholdning

I søndagens tekst sier den rike mann til sin forvalter: Gjør regnskap for din husholdning!

Legg fram ditt regnskap!

Vi skal en dag gjøre regnskap for vår husholdning, for vår forvaltning av Herrens eiendom, oss selv og alt vi har fått. For alt vi har er Guds eiendom. Vi er kun forvaltere.

Med dette for øye begynner Bach kantaten med teksten fra Salme 143,2, Gå ikke i rette med din tjener. For ingen som lever, er rettferdig for deg. Hvis vi skulle dømmes etter hva Gud krever av oss og våre synder har fortjent, så ville vi gå evig fortapt. For vi kommer til kort når vårt regnskap skal gjøres opp.

Da er det godt at det er en som gjort opp vårt regnskap med Gud. Kristus bar min skyld og straff da han døde på et kors. Han tok vår syndegjeld og betalte den. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset, Kol 2,14.

Han levde også det liv vi aldri kan leve, fordi synden henger så fast ved oss. Han hadde ingen synd, han gjorde Guds vilje i alle ting. Han oppfylte alle bud – ikke bare i det ytre – men i hjertets sinn og tanker. Og han gjorde for oss. Så vi er ikke bare gjeldfrie, men vi har en konto som er i pluss, nemlig Kristi rettferdige liv, hele hans lovoppfyllelse. Derfor frykter vi ikke dommen, vi frykter ikke regnskapets dag, for Jesus har ordnet det hele med sitt hellige liv, sin død og oppstandelse.

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV105-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=zqx6ATXXTNI

Flere kommentarer til denne kantate finner du ved å trykke på Oversigt over alle kirkeårets kantater og spole frem til BWV 105, s 48.

Sigmund Hjorthaug

10. søndag efter Trinitatis - 21. august 2022

Tekst: Luk 19,41-48 Jesus gråter over Jerusalem

Denne søndag har på mange måter et botspreg. I evangelieteksten profeterer Jesus om Jerusalems ødeleggelse. Dette har fått Bach til å bruke en botssalme av den tyske salmedikter Martin Møller (1547-1606). Den begynner sånn:

Ta bort fra oss, o Herre mild
vår store nød og straffens ild
for våre synder uten tall
og slektens dype syndefall.
Fri oss fra krig og hungersnød,
fra ild og pest og grusom død.

Kantaten avsluttes med følgende bønn

Unn oss å ha ditt gode ord
vern oss for Satans list og mord;
gi oss å sovne inn til sist
hos deg, du Herre Jesus Krist

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV101-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=f87nR7QjUPI&t=1531s
(spol frem til 09:00)

Flere kommentarer til denne kantate finner du ved å trykke på Oversigt over alle kirkeårets kantater og spole frem til BWV 101, s 49.

Sigmund Hjorthaug