Tilbage til Forside


Kantate

Kirkeår

Søndagens kantate

Sigmund Hjorthaug

Siden er på norsk

Læs og hør Bachs kantater for hele kirkeaaret (PDF)

Introduktion til tidligere søndagskantater (HTML)

Kjære kantatelytter

Her er søndagens kantate!

 

Kantate nr 12, Weinen, Klagen, Sorgen Zagen ( Gråt og klage, sorg som tærer)

3.søndag etter påske (4 s i påsketiden)

Tekst: Johs 16,16-23, Sorgen skal bli til glede 

«Hva Gud gjør, det er alltid godt»

Hvilken kontrast er det ikke mellom dagens kantate og forrige søndags (hyrdesøndagens) kantate! Hyrdesøndagens kantate er fylt av ro, fred og fortrøstning! Denne søndags kantate er fylt av uro, angst og nød.

I dagens evangelietekst sier Jesus: «Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg.»

Sorg, gråt og klage preger denne kantaten, like fra orkesterforspillet av, men også trøsten i at sorgen «varer kun en liten stund» (6), og at «tross sorg og nød, til sist jeg ender i hans rike» (5).

Hvem kan beskrive gråt og klage, sorg, angst og nød som Bach! I søndagens kantate beskriver han den sorg, nød og smerte vi kan føle som kristne, gjennom dissonanser og kromatisk fallende bevegelser i de forskjellige stemmer.

Men han beskriver også den trøst og glede vi har i Kristus! Det er gleden over Jesus, og hva han har gjort for oss, som er Bachs trøst og glede midt i sorgen. Det viser ikke minst den nest siste sang hvor han lar en trompet spille melodien til «Jesus du min glede», samtidig med at der synges om vår smerte, som dog «varer kun en liten stund».

Kantaten avsluttes trøsterikt med dette salmevers:
«Hva Gud gjør, det er alltid godt,
på det jeg tror og bygger,
om livets løp er hardt og rått
med nød og trengsels skygger,
så vil min Gud på fadervis
bevare meg i nåde,
så lar jeg ham kun råde»

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV12-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=xG8DkFA3QyE&t=808s

 

Flere kommentarer:

 

1. Sinfonia

Orkesterforspillet anslår den sorgfulle, smertefulle stemning.

 

2. Kor: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen  (Gråt og klage, sorg som tærer)

Legg merke til dissonansene og de kromatisk fallende bevegelser i de forskjellige stemmer, og i bassens ostinat (gjentatt bassmelodi). Dette ble meget brukt i tekster med klage, sorg og smerte på den tid (jfr Purcells «Didos klage» i hans opera «Dido og Æneas»).

Musikken i denne satsen ble senere gjenbrukt i «Crusifixus» (korfestet) i Bachs H-moll-messe.

Merk omslaget til lysere og letter musikk på teksten «de som Jesu merke bærer». Mon ikke Bach vil ha frem gleden ved å lide for Kristi skyld? (Gal 6,17; Filipp 1,29)
«Gråt og klage, sorg som tærer,
angst og nød
er de kristnes tårebrød,
de som Jesu merke bærer.»

 

3. Resitativ alt: Wir müssen durch viel Trübsal  (Vi må dog gjennom trengsler)

Teksten er Ap gj 14,22: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler»

Merk den illustrative stigende bevegelse i melodien på «in das Reich Gottes eingehen»(gå inn i Guds rike).
«Vi må dog gjennom trengsler,
gjennom trengsler,
vi må dog gjennom trengsler,
gjennom trengsler
gå inn i Guds eget rike»
 

Så følger tre arier etter hverandre.

 

4. Arie alt: Kreuz und Krone sind verbunden  (Kors og krone er forbundet)

Bach legger i sin musikk hovedvekt på trøsten, trøsten i Kristi sår, «ihr Trost ist Christi Wunden

Jeg opplever at obostemmen er med til å betone dette, med sin vakre melodi som kommer mange ganger.
«Kors og krone, begge sider,
kamp og seier følges ad,
kristne har til alle tider
måttet tåle kval og hat.
Deres trøst er: Krist har vunnet,
kors og krone er forbundet»

 

5. Arie bass: Ich folge Christo nach  (Jeg følger Kristus etter)

Det er «følgemotiv» både instrumentalt og i sangstemmen. De imiterer hverandre!
«Jeg følger Jesus Krist,
vil aldri fra ham vike
tross sorg og nød, til sist
jeg ender i hans rike.
Hans smerte og hans død
vil meg med Gud forlike.
Jeg følger Jesus Krist,
vil aldri fra ham vike»

 

6. Arie tenor: Sei getreu, alle Pein  (Vær da tro, smertens grunn)

En trompet spiller  koralen «Jesu meine Freude» (Jesus du min glede) over sangstemmen. Man vet ikke om Bach tenker på et spesielt vers i denne salme. Men de som hørte den i Leipzig kjente nok godt til salmen og kunne assosiere til den i sin helhet!

Melodien er litt modifisert.

Dette er riktig en perle av en arie! Med den trøstefulle trompetstemmen, som spiller melodien «Jesus, du min glede» og forsøter dermed « smertens grunn», som dog vare «kun en liten stund.

Jesu meine Freude  , link til tekst (tysk og engelsk)

https://www.bach-cantatas.com/Texts/Chorale062-Eng3.htm

 

Norsk tekst

https://hymnary.org/text/jesus_du_min_glaede

(Hør også gjerne Bachs herlige motett «Jesu, meine Freude»!)
«Vær da tro, smertens grunn
varer kun en liten stund.
Etter regnet, seierstegnet,
storm og uvær går forbi,
vær da tro, tål og ti!»

 

7. Koral: Was Gott thut, das ist wohlgethan  (Hva Gud gjør, det er alltid godt)

Salmen er av Samuel Rodigast (1649-1708)
«Hva Gud gjør, det er alltid godt,
på det jeg tror og bygger,
om livets løp er hardt og rått
med nød og trengsels skygger,
så vil min Gud på fadervis
bevare meg i nåde,
så lar jeg ham kun råde»

Ønsker dere alle en velsignet søndag!

Mvh Sigmund Hjorthaug

 

PS

Her er linker til to andre kantater for denne søndagen!

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV103-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=FnMLlwHQIKE&t=807s

 

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV146-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=NNg0BRmnxHQ

Kjære kantatelytter

Her er søndagens kantate!

 

Kantate nr 67: Halt’ im Gedächtnis Jesum Christ (Husk på Jesus Kristus)

1. søndag efter påske (2. søndag i påsketiden)

Tekst:  Johs 20, 19-31 Jesus viser seg for disiplene

 

Fred være med dere! 

I denne kantaten har Bach en bemerkelsesverdig sang, der Jesus, sunget av en bass, kommer inn til disiplene som sitter i frykt bak lukkede dører og sier: «Fred være med dere!»  (Friede sei mit euch!) Jesu stemme blir akkompagnert av milde fløyte - og obotoner i en vuggende rytme. Man tenker uvilkårlig på Pastoralesatsen (Sinfonia) i Juleoratoriet, som spilles like før vi får høre om engelen som kommer med sin fredshilsen til de forskremte hyrdene ute på Betlehemsmarken. Likheten er slående.  Engelen synger sammen med den himmelsk hærskare: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.»

Det er den samme fred Jesus taler om til sine disipler, som hyrdene fikk høre om. Men denne fred er dyrt kjøpt. Umiddelbart etter at Jesus har sagt «Fred være med dere!»  viser han dem merkene i sine hender og såret i sin side. «Da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side.» Den fred Jesus taler om er den forsoning og fred med Gud han har vunnet med sin død på korset for våre synders skyld.

Jesus, gjennom bassolistens stemme, synger om igjen og igjen: «Fred være med dere!»  Også i evangelieteksten, kommer Jesus med sin fredshilsen  flere ganger. Han gjentar sin fredshilsen, da også Thomas var til stede, åtte dager senere. «Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og sto midt i blant dem og sa: «Fred være med dere!» 

Etter hver gang bassen har sunget «Friede sei mit euch» (Fred være med dere), lar Bach koret synge jublende: «Jesus bringer fred og glede for vår sjel og kropp.» De synger også: «Gud, la ikke graven stenge, men hjelp oss engang å trenge til din himmel inn!»

Det står i evangelieteksten: «Disiplene ble glade, da de så Herren».  Den samme glede fyller oss. Selv om vi ikke kan se ham rent  fysisk, så fylles vi med glede når vi møter ham i hans ord og i nattverdens sakrament.

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV67-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=-61ml-Qz8aU&t=365s

 

Her noen flere kommentarer til kantaten

1. Kor: Halt’ im Gedächtnis Jesum Christ  (Husk på Jesus Kristus)

Kantaten starter med en korsang over teksten fra 2.Tim 2, 8a: «Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde.»

Dette er en sang fylt av påskeglede! Samtidig minner den oss om hva Jesus gjorde for oss da han skaffet oss fred. Bach bruker nemlig begynnelsen av melodien til salmen «O du Guds lam uskyldig» i denne korsatsen. Men den har likevel en jublende glede fordi det synges om Jesu oppstandelse fra de døde.

 ”Husk på Jesus Kristus,
han som ble reist opp fra de døde.”

 

2. Arie tenor: Mein Jesus ist erstanden (Min Jesus er oppstanden)

Arien handler om troens visshet. Den kan vakle. Derfor bes det: «Min Frelser, vis deg igjen!»

«Min Jesus er oppstanden,
men hva kan skremme enn?
Min Frelsers seier ser min tro,
men hjertet føler ingen ro.
Min Frelser, vis deg igjen!»

 

3. Resitativ alt: Mein Jesu, heissest du ( Min Jesus, når du døden overvant)

Fortsatt kan vi plages av tvil, selv om vi vet at Jesus har stått opp fra de døde og har seiret over synd, død og helvete. Han har jo selv lagt i vår munn sin seiers lovsang (som vi hører i neste sats)

«Min Jesus, når du døden overvant
og synd og helvete beseiret,
si hvorfor ikke angst og skrekk forsvant!
Du la da selv på alles tunge
en lovsang som vi jo har sunget:»

 

4. Koral: Erschienen ist der herrlich’ Tag ( Frem stråler nå en herlig dag)

«Frem stråler nå en herlig dag
til alles fryd og velbehag,
med stor triumf har Herren Krist
i dag sin fiende forvist.
Halleluja!»

 

5. Resitativ alt: Doch scheinet fast (Jeg ser tross alt at fiendens fortred)

Troens visshet kommer til uttrykk i dette resitativet.

«Jeg ser tross alt at fiendens fortred,
som fyller meg
med skrekkens gru og pine,
gir ingen sjelefred.
Men du har vunnet seieren for meg,
Så tre i kampen inn med hjelp til dine!
For ja, vi merker alt i troen
at du, vår Frelser sterk,
vil fullføre i oss ditt ord og verk»

 

6. Arie bass (Jesus) med kor: Friede sei mit euch ( Fred være med dere!)

Dette er en forunderlig vekselsang mellom bass (Jesus) og kor (disiplene). Disiplene sitter bak lukkede dører. Jesus viser seg for dem, og sier «Fred være med dere!»

Vi hører Jesu milde stemme akkompagnert av fløyte og obo, og disiplenes glede over  å se ham.

Jesus:
«Fred være med dere!

Kor:

Godt mot! Jesus selv vil kjempe
og fiendens trussel dempe.
Helvet, Satan, vik fra meg!

Jesus:

Fred være med dere!

Kor:

Jesus bringer fred og glede
vil fornyelse berede
for vår sjel og kropp.

Jesus:

Fred være med dere!

Kor:

Gud, la ikke graven stenge,
men hjelp oss engang å trenge
til din himmel inn!

Jesus:
Fred være med dere!»

 

7. Koral: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ  (Du fredens fyrste, Jesus Krist)

Kantaten avsluttes med første vers av den fine salmen «Du fredens fyrste, Jesus Krist» av   Jakob Ebert    (1549-1615).

«Du fredens fyrste, Jesus Krist,
i sannhet Gud og mann,
vår hjelp i fristelser og brist,
vår trøst mot tidens tann.
I sorg og savn, i Jesu navn,
til Herren kan vi rope»

 

God søndag! Kristus er oppstanden!

Mvh Sigmund Hjorthaug

 

 

PS

 

Det finnes bevart en kantate til for denne søndagen.

Her er linker til tekst og musikk!

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV42-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=0pE9YBSYS-E&t=2s

Kjære kantatelytter

Her er kantaten for påskedag!

 

Kantate nr 4 Christ lag in Todesbanden (  Kristus lå i dødens bånd)

Påskedag

Tekst: Markus 16,1-8, Jesu oppstandelse 

Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden!

Det er glede og jubel som preger denne dag rundt om i kirkene verden over. Kristi oppstandelse beskrives fantastisk i Bachs H-moll messe. Etter at det blir sunget at Jesus «ble korsfestet....led og ble begavet» (crusifixus.... passus et sepultus est), musikken synker ned i det dype leie og dør til slutt helt hen. Men plutselig  bryter jubelen løs på ordene «og oppsto på tredje dagen!» (et resurrexit tertia die ).

Lanfredagssorgen er byttet ut med gleden over Jesu oppstandelse fra de døde.

Kirkemusikk denne dag er preget av jubel og glede. De aller fleste påskesalmer er i dur og har en frisk tone. Luthers salme i dagens kantate er imidlertid i moll. Den har en  stillferdig karakter. Men man behøver ikke alltid prise Gud med jublende musikk, man kan også prise ham med stillferdig musikk, som det står i salme 65,1 « Gud, i stillhet priser de deg på Sion » Men siden vi forbinder påskemusikk med jubel og glede over Kristi oppstandelse, kan man undres over denne påskekantaten, for den begynner med et alvorlig og stillferdig instrumentalt forspill, og koret synger sin første sang, også alvorlig og stillferdig.

Grunnen er at Luthers salme begynner med å fortelle om Kristi død. Det synges: «Kristus lå i dødens bånd, for våre synder bundet»

Men det varer ikke lenge før gleden bryter frem også i denne kantaten. Det synges:
«La oss fryde oss i lag
og prise Gud på denne dag
ja synge halleluja, halleluja!»

Og senere får koralen som er brukt i kantaten danseaktige rytmer og glade melodiske løp når det synges:
«Så feirer vi vår høye fest
med hjertet fylt av glede.
og lyset gir den edle gjest,
vår sol er selv til stede.

..............................

Halleluja, halleluja!» 

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV4-Nor1.

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=ueePvAe1ePA

 

Flere kommentarer

Dette er en av Bachs tidlige kantater. Det er en koralkantate. Han skrev den mens han var i 20-årene, i Mühlhausen, hvor han en kort tid var organist (1707-08).

Teksten er en påskesalme av Luther, «Den Herre Krist i dødens bånd», og Bach bruker alle syv vers i denne salmen. Salmens melodi brukes også i alle vers, selv om den av og til er noe modifisert.

Bach har en symmetrisk struktur i kantaten:

 Kor-Duett-Solo-Kor-Solo-Duett-Kor

hvor fjerde vers, korsatsen, «Es war ein wunderliches Krieg»» (Det var en underlig krig) må sies å være  det sentrale i kantaten. 

Sinfonia

I denne instrumentalsatsen hører vi tydelig begynnelsen av koralmelodien.

Versus I kor: Christ lag i Todesbanden  ( Kristus lå i dødens bånd)
Melodien synges i lange noteverdier i sopranen. De andre stemmer i koret bruker hele tiden motiver fra koralen i hurtigere noteverdier. Det gjør også orkesteret (som riktignok ”ornamenterer” melodien med sine sekstendelsbevegelser).
«Krist lå i dødens lenker
for våre synder bundet,
han har stått opp og skjenker
oss livet han har vunnet.
La oss fryde oss i lag
og prise Gud på denne dag
ja synge halleluja, halleluja!»
 

Versus II duett sopran, alt: Den Tod niemand  ( Her kunne ingen hamle opp med dødens makt)
En stillferdig og gripende duett som understreker tekstens alvor, og som også preger det avsluttede Halleluja.
«Her kunne ingen hamle opp
med dødens makt og vinne,
for stilte vi i samlet tropp,
var ingen ren å finne.
Døden kom som en herold,
erobret alle i sin vold
og holdt oss alle fanget.
Halleluja, halleluja!»

Versus III tenor: Jesus Christus, Gottes Sohn  (Den Herre Krist, Guds Sønn er kommet i vårt sted)
En frisk sats med en ”Vivaldisk” akkompagnerende fiolinstemme! Her synges om hvordan Jesus har beseiret døden og tatt bort synden, som er ”dødens brodd”, 1Kor 15,55-56.
«Den Herre Krist, Guds egen Sønn
gikk selv for oss i nøden,
beseiret synden med dens lønn
og røvet da fra døden
all dens makt og tyranni,
fra all vår dødsangst er vi fri,
for nå er brodden fjernet.
Halleluja, halleluja!»
 

Versus IV kor: Es war ein wunderlicher Krieg   (Det var en underlig krig hvor døden sto mot livet)
Dette er det sentrale vers i salmen. Det handler om hvordan Jesus ved sin død på korset overvant døden,«Ein Tod den andern frass» (Den enes død slukte den annen).

Døden er oppslukt til seier! (1. Kor 15,54b)

Melodien ligger her i altstemmen.

«Det var en underlig duell
hvor døden sto mot livet,
men livet vant til alles hell,
og fjernet dødsmotivet.
Skriften har jo selv fortalt:
den enes død skal gjøre alt,
og døden bli til skamme.
Halleluja, halleluja!»

Versus V bass: Hier ist das rechte Osterlamm  ( Her er det rette påskelam)
Legg merke til den fallende kromatiske (halvtonetrinn) bevegelse i orkesteret i innledningen. Et stilistisk trekk som i den tiden ofte ble brukt når teksten handlet om døden. Bach gjør det samme i «Crusifixus» (korsfestet) i sin Messe i h-moll.

Verset handler om Kristus som det rette påskelam som ble slaktet for oss.

Merk det store sprang ned til den dype tone på ordet «Tod «(død)!
«Her er det rette påskelam
som Herren selv lot kalle,
på korsets stamme ofret ham,
av kjærlighet til alle.
Blodet merker nå vår dør,
og troen trosser dødens klør,
dens engel må forsvinne.
Halleluja, halleluja!»

Versus VI duett sopran, tenor: So feiern wir das hohe Fest  ( Så feirer vi vår høye fest med hjertet fylt av glede.)
Ja, hvordan kan man bedre feire den høye fest enn med de danseaktige rytmene og de glade melodiske løp (koloraturer) Bach bruker her! Hvilken kontrast til den første duett vi hørte (versus II) som handlet om dødens makt.  
«Så feirer vi vår høye fest
med hjertet fylt av glede.
og lyset gir den edle gjest,
vår sol er selv til stede.
Nådelyset kaster glans
i våre hjerter uten stans,
for syndens natt er omme.
Halleluja, halleluja!»

Versus VII kor: Wir essen und wir leben wohl  ( Nå lever vi på salig vis av påskens frukt og grøde)
Kantaten avsluttes med det siste vers i Luthers salme, i enkel utsatt korsats.
«Nå lever vi på salig vis
av påskens frukt og grøde,
den gamle surdeig gitt til pris
for nådens nye føde.
Kristus er det sanne brød
som metter oss i liv og død,
for troen er han livet.
Halleluja, halleluja!»

Med ønske om en velsignet Kristi oppstandelsdag!

Sigmund Hjorthaug

 

Appendix

2. påskedag kan vi gjerne lytte til den herlige kantate  nr 6,  « Bleib bei uns, denn es will Abend werden» (Bli hos oss, det lir mot kveld)

Den handler om Emmausvandrerne fra Luk 24, som vandret sammen med Jesus (uten at de visste at det var ham). Jesus gikk igjennom Det gamle testamentets skrifter med dem og viste at de talte om ham og sa: «Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» De to Emmausvandrerne sa senere til hverandre: ««Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?».»

De ber Jesus bli hos dem. «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller». Jesus blir med dem inn i huset.  «Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen»

Flere salmer er inspirert av det Emmausvandrerne sier til Jesus, bl a den kjente salmen «O bli hos meg, nå er det aftenstid».

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV6-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=jjcoxH-bB3o&t=914s

 

Her er linker til tekst og musikk til andre kantater Bach har skrevet til 1., 2. og 3. Påskedag

1.Påskedag

 

Kantate nr 31

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV31-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=u9VDspz-KOY&t=1302s

 

Kantate nr 249 (Påskeoratorium

Tekst (engelsk)
https://www.emmanuelmusic.org/bach-translations/bwv-249

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=62fawgUUpg8&t=1881s

 

Kantate nr 15

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV15-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=IH2dIEODoF0

 

2. Påskedag 

Kantate nr 66

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV66-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=3YSGfnLU3NU

 

3. Påskedag

Kantate nr 134

Tekst
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV134-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=HW63EPFPKZs&t=1014s

Kjære kantatelytter

I den stille uke kan vi lytte til Matteuspasjonen!

 

Matteuspasjonen

 

Langfredag

Tekst: Matt 26-27, Jesu lidelseshistorie

 

«Av kjærlighet vil min Frelser dø»

Bach skrev kantater til nesten alle søn- og hellidager i kirkeåret. Men på Langfredag nøyde han seg ikke med en kantate, som kunne vare fra ca femten til tretti minutter, men skrev en pasjon som kunne vare opp til tre timer. Pasjonene ble ikke sunget i høymessen på Langfredag, men i Langfredagsvesperen, som i Leipzig begynte kl 14. I Vesperen inngikk foruten Bachs pasjon, menighetens salmesang og en preken.

En pasjon har Jesu lidelseshistorie som tekst. Vi vet at Bach skrev en pasjon til lidelseshistorien i Matteusevangeliet, i Markusevangeliet og i Johannesevangeliet. Musikken til Markuspasjonen er gått tapt, men musikken til Matteuspasjonen og Johannes´pasjonen er intakt, og disse synges hvert år over hele verden.

«Av kjærlighet vil min Frelser dø» er en av ariene i Matteuspasjonen. Det er også tittelen på en bok av Peter Thyssen, som har undertittelen, «Musikk og kristendom i Johann Sebastian Bachs Matteuspasjon». Det første kapittel i hans bok heter «Johann Sebastian Bachs Matteuspasjon, en Langfredagspreken i musikk». Mer treffende kan det ikke bli sagt. Matteuspasjonen er en eneste lang preken over Jesu lidelse og død for vår skyld, eller flere små prekener, i form av resitativer og arier.

Meget vesentlig er også de salmer Bach bruker i pasjonen, salmer som fungerer som menighetens bønner, eller refleksjoner over det store drama som utspinner seg i Jesu lidelseshistorie.

En pasjon er lik kantaten ved at det er musikk for solister, kor og orkester, men den har meget større format, som nevnt ovenfor. En tenorsanger – som kalles «evangelisten» - synger Jesu lidelseshistorie i form av resitativer. Der personene i teksten, f. eks Jesus, Pilatus eller Peter sier noe, brukes forskjellig solister. Koret synger der hvor yppersteprestene, disiplene, eller hele folket ytrer seg.

Koret har også en annen viktig funksjon. Koret synger de mange salmevers som kommer innimellom bibelteksten, foruten de store korsatser som vi har som innledning og avslutning på pasjonen.

Bach er enestående når det gjelder å bruke salmevers som passer nøyaktig til det vi har fått høre i bibelteksten. Tenk bare på stedet hvor Jesus sier at en av disiplene skal forråde ham. Først hører vi disiplene si: «Det er vel ikke meg, Herre?» ( Herr, bin ich’s?) Dette gjentas 11(!) ganger – for Judas sier intet til å begynne med. Deretter synger koret salmeverset: «Jeg, jeg er skyldig funden..»(Ich bin’s, ich sollte büßen..) Eller når der fortelles at man slo Jesus med knyttnever og stokker, og man håner ham og sier: «Spå oss, Messias, hvem som slo deg?» (Weissage uns, Christe, wer ist’s der dich schlug?) Umiddelbart synger koret salmen: ”Hvo har dig dog så slaget, min Gud! så pint og plaget”(Wer hat dich so geschlagen). Hør også hvordan Bach griper fatt i ordet ”verschied”, i ”Aber Jesus schriee abermal laut, und verschied ”(Da råbte Jesus igen med høj røst og opgav ånden). Da synges der av koret: „Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir» ( Når jeg herfra skal vike, så vik du ei fra meg).

I tillegg til salmeversene/koralene har vi resitativer og arier, som også tolker og kommenterer bibelteksten, og er som små prekener.

Matteuspasjonen ble første gang fremført i Leipzig i 1727 eller 1729.

Etter Bachs død var den glemt helt til Mendelsohn tok den frem100 år senere, og siden har den blitt sunget over hele verden.

Tekst (dansk)
http://www.aarhusbachselskab.dk/wp-content/uploads/2014/10/Matth%C3%A6usprogram-2014.pdf

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=taQZQPkl1gE&t=36s

https://www.youtube.com/watch?v=3v-u2Nkg7mk&t=3958s

Jeg ønsker dere en god stille uke sammen med Bachs Matteuspasjon!

Mvh Sigmund Hjorthaug

PS

Vil du høre mer av Bachs pasjonsmusikk, kan jeg anbefale Johannespasjonen.

Her er en link til en god innspilling!

 

Musikk

https://www.youtube.com/watch?v=nBhALSvlujU&t=667s

 

Tekst (dansk)

https://jorgenellegaard.dk/onewebmedia/PDF%20Noder/Johannespassionen%20Poul%20Pedersen%20dansk.pdf

 

(Merk, det er et annet innledningskor her enn det vi hører i musikk linken!)

Kjære kantatelytter

Her er Palmesøndagens kantate!

 

Kantate nr 182: Himmelskönig, sei willkommen (Himmelkonge, vær velkommen)

Palmesøndag

Tekst: Matt 21,1-9 Jesus rir inn i Jerusalem

 

 

Saktmodig og ridende på et esel

Ja, slik kommer Himmelkongen ridende inn i Jerusalem. «Hans inntog er ikke prektig og herlig som verdslige konger har, men saktmodig og ringe» (Luther). Jesus kommer til oss i sitt milde evangelium forat du ikke skal frykte, men tro ham, at han er den milde Frelser som vil tilgi deg alle dine synder. Det kan han gjøre fordi han lider og dør i ditt sted.

Jesu ydmyke inntog i Jerusalem maler Bach for oss i sin musikk i søndagens kantate. Han bruker ikke kraftfull musikk med horn og trompeter, som man kunne forvente når en konge kommer ridende, men stillferdige instrumenter, en blokkfløyte og en fiolin akkompagnert av strykere.

Etter denne stillferdige musikk, bryter folkemengden ut i et jublende kor:

«Himmelkonge, vær velkommen,
vi ditt Sion være vil!»

 

Tross jubelen, så minnes vi om at vi nå går inn i den stille uke hvor Jesus skal lide og dø for oss. Vi synger derfor på Palmesøndag Kingos salme: ”Se, hvor nu Jesus træder hen til den morderstad.” Men hans død er vår frelse og vår trøst. Derfor lar Bach koret synge dette vers i sin kantate:


«Jesu pine, kors og død
er min fryd og glede,
tornekrone, spott og nød
vil meg trøst berede,
og min sjel på roser går
når jeg vil betenke
at Guds himmel åpen står
som han vil meg skjenke.»

 

 

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV182-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=U7qWmzxoJmU

 

 

Flere kommentarer:

 

1. Sonata

Dette er en instrumental innledning. De punkterte rytmene vi hører henleder tankene på et kongelig inntog. Men her er det ikke brukt kraftfull musikk med horn og trompeter, som man kunne forvente ved en pompøs, heroisk og majestetisk inntreden. Bach bruker mer stillferdige instrumenter, en blokkfløyte og en fiolin, med et pizzicato akkompagnement av de andre strykerne i orkesteret. Musikken beskriver Jesu inntog i Jerusalem. Han er konge, ja, men han kommer «saktmodig, ridende på et esel!»

   

2. Kor: Himmelskönig, sei willkommen ( Himmelkonge, vær velkommen)

Vi hører den jublende folkemengde hylle Jesus ved inntoget i Jerusalem:

 

«Himmelkonge, vær velkommen,
vi ditt Sion være vil!
Kom, tre inn!
Du har inntatt hjerterommet.»

 

 

3. Resitativ bass: Siehe, ich komme  (Se, jeg kommer)

Vi hører Jesu stemme i bassens resitativ. Han forteller hvorfor han er kommet.  Bibelsitatene er fra Sl 40, 8-9.

Guds vilje var at Jesus skulle lide og dø for oss. Derfor er han nå på vei til Jerusalem.

 

«Se, her kommer jeg.
I bokrullen er det skrevet om meg.
Min Gud, å gjøre din vilje
gir meg glede»

 

4. Arie bass: Starkes Lieben (Sterke kjærlighet)

I denne bassarien er det ikke Jesus selv som taler som i forrige sats. Nå tales det om ham.

Om hans store kjærlighet som gjorde at han kom  «fra himmeltronen herlig» ned til vår jord for å sone for all verdens synd.

En solofiolin ledsager sangeren.

 

«Sterk og kjærlig
har du, store Gudesønn
på Guds bønn
reist fra himmeltronen herlig.
Sterk og kjærlig
kom du hit til jordisk hjem,
har som offer stilt deg frem,
for å sone verdens synder»

 

5. Arie alt: Leget euch dem Heiland unter  (  Bøy deg under Herrens vilje)

Dette er en skjønn og gripende arie hvor Bach igjen viser sitt mesterskap i musikalsk illustrasjon! Han lar både sangstemmen og den akkompagnerende alt fløyten bevege seg nedover i en fallende melodisk bevegelse, så man likesom ser for seg hvordan vi må bøye oss ned for vår Frelser, underlegge oss ham, ydmyke oss under hans vilje. Arien har en egen ro og hvile over seg.

 

«Bøy deg under Herrens vilje,
hjerte, du som kristen er!
Bær kun troens rene klær
når du Herren går til stevne,
kropp og sjel og all din evne
være viet Kongen kjær!»

 

6. Arie tenor: Jesu, lass durch Wohl und Weh  ( Jesus, la meg følge deg uten ondt å frykte)

Det er litt uvanlig at man får tre arier etter hverandre! Denne tenorarien handler om å følge Jesus både i medgang og motgang. En teknisk krevende arie!

Arien akkompagneres av en cello.

 

«Jesus, la meg følge deg
uten ondt å frykte!
Roper verden kun «korsfest»,
la meg ikke flykte!
Herre, korsets banner der
gir meg palmegrener her»

 

7. Koral: Jesu, deine Passion  ( Jesu pine, kors og død )

Istedenfor kun en enkelt utsatt koral som avslutning, har Bach i denne kantaten to påfølgende korsatser.

Melodien i denne korsats (en koralfantasi) synges i lange utholdte toner i sopranen, mens de andre stemmer i koret omkranser den med motiver fra koralmelodien.

Salmeverset som brukes er fra en salme på 33 vers (!) av   Paul Stockmann   (1603-1636). Stocmanns lange salme er en gjenfortelling av Jesu lidelseshistorie.

 

«Jesu pine, kors og død
er min fryd og glede,
tornekrone, spott og nød
vil meg trøst berede,
og min sjel på roser går
når jeg vil betenke
at Guds himmel åpen står
som han vil meg skjenke»

 

8. Kor: So lasset uns gehen (  Så la oss da vandre til Salem med glede)

Denne korsatsen kommer umiddelbart, uten pause.

Det er en gledefylt, danseaktig korsats som leder tankene tilbake til den jublende stemning i innledningskoret, hvor man hyllet Jesus under inntoget i Jerusalem.

Legg merke til den lille detalj, hvor Bach endrer stemningen i musikken på ordet «Leiden» (lidelse). Midt i gleden over at Jesus åpnet veien for oss til Gud, så minner Bach oss om at det var gjennom sin lidelse og død på korset han gjorde det.

 

«Så la oss da vandre til Salem med glede,
og følge vår Konge i lykke og lede (lidelse)
han leder vår ferd,
kun han er det verd»

 

Men ønske om en god og velsignet Palmesøndag!

 Sigmund Hjorthaug

Kjære kantatelytter

Her er kantaten for Maria budskapsdag!

 

Kantate nr 1: Wie schön leuchtet der Morgenstern (En morgenstjerne klar og skjønn

Marias budskapsdag

Luk 1, 26 -38  Bebudelsen av Jesu fødsel  

 

Unnfanget ved Den hellige ånd

«Jeg tror på Jesus Kristus... som ble unnfanget ved Den hellige ånd». Dette sier vi i trosbekjennelsen i gudstjenesten hver søndag. Vi feirer Marias bebudelsesdag ni måneder før jul, for å markere dette ufattelige under at Gud ble et foster i Marias liv, et menneske av kjøtt og blod, som deg og meg, for å bli vår Frelser. Jomfru Maria skulle bære verdens Frelser under sitt bryst, til han ble født julenatt i Betlehem. Maria ble gravid uten manns medvirkning. Guds sønn «ble unnfanget ved Den hellige ånd».

Marias budskapsdag er en festdag i kirkeåret. Denne dagen foregriper julens budskap om Kristi fødsel. Bach bruker derfor en julesalme i denne kantaten på Marias budskapsdag. Det er  salmen «En morgenstjerne klar og skjønn» (Wie schön leuchtet der Morgenstern) av Philipp Nicolai (1556 -1608)

Nicolais salme handler  om Jesus som «Gud Faders og Marias sønn».

Det er en gledefylt kantate, inspirert av engelen Gabriels budskap til jomfru Maria, og ikke minst, den flotte julesalmen av Philipp Nicolai.  Den het tidligere: «Av høyheten opprunnen er».

Så skal vi få glede oss over inkarnasjonens under denne dag. Guds Sønn ble menneske for vår skyld, for å bære straffen for våre synder, og gi oss den evige salighet hos ham i hans evige rike! 

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV1-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=LucVZEqLH0M

 

Flere  kommentarer

Kantaten er en koralkantate. Både innledningskoret og den avsluttende koralen bruker tekst og melodi som de er. Mens de mellomliggende vers i salmen er omformulert så de passer til resitativer og arier.  

1. Kor: Wie schön leuchtet der Morgenstern  ( En morgenstjerne klar og skjønn)
Innledningskoret bygges opp på samme måte som i innledningskoret i Matteuspasjonen. Sopranene synger koralmelodien meget langsomt, mens de andre stemmer vever en fugal fantasi rundt den.

«En morgenstjerne klar og skjønn,
av Isais rot og Davids sønn,
med sannhet og med nåde.
Du Jakobs ætling, konge visst,
min kjære brudgom, Jesus Krist,
skal i mitt hjerte råde.
Liflig, vennlig,
mild og kjærlig,
stor og herlig,
rik på gaver,
bringer du ditt nåderike.»

 

2. Resitativ tenor: Du wahrer Gottes und Marien Sohn  (Du sanne Guds og Marias sønn)
I resitativene og ariene som følger (2, 3, 4 og 5) er det en fri omdiktning av salmeteksten.

«Du sanne Guds og du Marias sønn,
til kongers konge er du kåret.
Hvor herlig var det livets ord
som fedrene med håp og bønn
fra slekt til slekt har båret.
Fra Gabriel med fryd det lød
ved Betlehem den natten.
Å salighet, å himmelbrød,
nå verken grav, nød eller død
kan rive fra oss skatten.»

 

3. Arie sopran: Erfüllet, ihr himmlische  ( Kom, send dine himmelske, åndsfylte flammer)
En lys og lett arie, som akkompagneres av den dype obo, som blir kalt oboe da caccia.

«Kom, send dine himmelske,
åndsfylte flammer
og fyll våre lengtende,
higende bryst,
så sjelen den heftigste
trangen erkjenner
som kjærlighet tenner,
og smaker på jorden
den himmelske lyst.»

 

4.  Resitativ bass: Ein ird’scher Glanz (En jordisk glans, et verdslig skinn ei røre vil mitt sinn)

«En jordisk glans, et verdslig skinn
ei røre vil mitt sinn,
et herlig lys
har Gud for meg latt skinne.
Hans gave, ren og god,
min Frelsers dyre blod,
gir meg fornyet mot.
Så må den overmåte rike signing
som er i evighet bestemt,
og troen innerlig har kjent
få stemme oss til lovsang.»

 

5.  Arie tenor: Unser Mund und Ton der Saiten ( Munn og strenger vakkert klinger)
En gledefylt arie, akkompagnert av strykere.

«Munn og strenger vakkert klinger
når de deg
på vår vei
takk og offer daglig bringer.
Hjertet, sinnet lar seg fylle
livsdag lang
med vår sang,
store Gud for deg å hylle.»

 

6.  Koral: Wie bin ich doch so herzlich froh (Hvor større glede kan jeg få)
Avsluttende koral i enkel firstemmig sats. Orkesteret følger vokalstemmene for det meste, men har enkelte «utsmykkende» toner.

«Hvor større glede kan jeg få
når Jesus er mitt A og Å,
begynnelse og ende?
Han henter meg, skje lov og pris,
til himlens hjem, til paradis,
hva bedre kan vel hende?
Amen, amen!
Kom, min glede,
jeg er rede,
full av lengsel
til å flytte fra mitt fengsel!»

 

God Marias budskapsdag!

Mvh Sigmund Hjorthaug