Forside

Sidste søndag i kirkeåret (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Åbenbaringen 1.8; 21,3b.c; Salme 85,2

Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren,
han som er og som var og som kommer, den Almægtige. (Åb 1,8)
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem, og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem. (Åb 21,3)
Du var nådig mod dit land, Herre, og vendte Jakobs skæbne. (Sl 85,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige og barmhjertige Gud!
Vi takker dig, fordi du ved din kære Søn, vor Herre og frelser, Jesus Kristus, har oprettet nådens rige med syndernes forladelse her i din hellige kirke på jorden, fordi du ikke vil nogen synders død, men at han skal vende om til dig og leve.
Vi beder dig, at du nådig vil forlade os alle vore synder ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Mika 4,1-3*

Til sidst skal det ske,
at Herrens tempelbjerg står urokkeligt
højt over bjergene,
knejsende over højene.
Folkene skal strømme dertil,
talrige folkeslag skal drage af sted og sige:
"Kom, lad os drage op til Herrens bjerg,
til Jakobs Guds hus;
han skal vise os sine veje,
og vi vil gå på hans stier.
For belæringen udgår fra Zion
og Herrens ord fra Jerusalem."
Han skal skifte ret mellem talrige folk,
fælde dom blandt mægtige folkeslag i det fjerne.
De skal smede deres sværd om til plovjern
og deres spyd til vingårdsknive.
Folk skal ikke løfte sværd mod folk,
og de skal ikke mere oplæres til krig.

Epistel: 1 Korintherbrev 3,10-17

Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I.

Evangelium: Matthæus 11,25-30

På den tid tog Jesus til orde og sagde: "Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let."

ENGLISH

NAU Micah 4
1 And it will come about in the last days That the mountain of the house of the LORD Will be established as the chief of the mountains. It will be raised above the hills, And the peoples will stream to it.
2 Many nations will come and say, "Come and let us go up to the mountain of the LORD And to the house of the God of Jacob, That He may teach us about His ways And that we may walk in His paths." For from Zion will go forth the law, Even the word of the LORD from Jerusalem.
3 And He will judge between many peoples And render decisions for mighty, distant nations. Then they will hammer their swords into plowshares And their spears into pruning hooks; Nation will not lift up sword against nation, And never again will they train for war.

1 Cor. 3:10-17 NAU
10 According to the grace of God which was given to me, like a wise master builder I laid a foundation, and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it.
11 For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ.
12 Now if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw,
13 each man's work will become evident; for the day will show it because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work.
14 If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward.
15 If any man's work is burned up, he will suffer loss; but he himself will be saved, yet so as through fire.
16 Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you?
17 If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are.

Matt. 11:25-30 NAU
25 At that time Jesus said, "I praise You, Father, Lord of heaven and earth, that You have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants.
26 "Yes, Father, for this way was well-pleasing in Your sight.
27 "All things have been handed over to Me by My Father; and no one knows the Son except the Father; nor does anyone know the Father except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him.
28 "Come to Me, all who are weary and heavy-laden, and I will give you rest.
29 "Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and humble in heart, and YOU WILL FIND REST FOR YOUR SOULS.
30 "For My yoke is easy and My burden is light."

FARSI / PERSISK

ميکاه ايش 4
 ودر ایام‌ آخر، كوهِ خانه‌ خداوند بر قلّه كوهها ثابت‌ خواهد شد و بر فوق‌ تلّها برافراشته‌ خواهد گردید و قوم‌ها بر آن‌ روان‌ خواهند شد.
2  و امّت‌های‌ بسیار عزیمت‌ كرده‌، خواهند گفت‌: بیایید تا به‌ كوه‌ خداوند و به‌ خانه‌ خدای‌ یعقوب‌ برآییم‌ تا طریق‌های‌ خویش‌ را به‌ ما تعلیم‌ دهد و به‌ راههای‌ وی‌ سلوك‌ نماییم‌ زیرا كه‌ شریعت‌ از صهیون‌ و كلام‌ خداوند از اورشلیم‌صادر خواهد شد.
3  و او در میان‌ قوم‌های‌ بسیار داوری‌ خواهد نمود و امّت‌های‌ عظیم‌ را از جای‌ دور تنبیه‌ خواهد كرد و ایشان‌ شمشیرهای‌ خود را برای‌ گاوآهن‌ و نیزه‌های‌ خویش‌ را برای‌ ارّه‌ها خواهند شكست‌ و امّتی‌ بر امّتی‌ شمشیر نخواهد كشید و بار دیگر جنگ‌ را نخواهند آموخت.

اول قرنتيان ايش 3
10  بحسب فیض خدا که به من عطا شد، چون معمار دانا بنیاد نهادم و دیگری بر آن عمارت می‌سازد؛ لکن هرکس با خبر باشد که چگونه عمارت می‌کند.
11  زیرا بنیادی دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند نهاد جز آنکه نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح.
12  لکن اگر کسی بر آن بنیاد، عمارتی از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند،
13  کار هرکس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چونکه آن به آتش به ظهور خواهد رسید و خود آتش، عمل هرکس را خواهد آزمود که چگونه است.
14  اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد بماند، اجر خواهد یافت.
15  و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو وارد آید، هرچند خود نجات یابد امّا چنانکه از میان آتش.
16  آیا نمی‌دانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟
17  اگر کسی هیکل خدا را خراب کند، خدا او را هلاک سازد زیرا هیکل خدا مقدّس است و شما آن هستید.

متی ايش 11
25  در آن وقت، عیسی توجّه نموده، گفت، ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را ستایش می‌کنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و به کودکان مکشوف فرمودی!
26  بلی ای پدر، زیرا که همچنین منظور نظر تو بود.
27  پدر همه‌چیز را به من سپرده است و کسی پسر رانمی‌شناسد بجز پدر و نه پدر را هیچ کس می‌شناسد غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد.
28  بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید.
29  یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتادهدل می‌باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت؛
30  زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک.

Cantonese

彌迦書 4 章 [Cantonese]
末後的日子、耶和華殿的山必堅立、超乎諸山、高舉過於萬嶺.萬民都要流歸這山。
2 必有許多國的民前往、說、來罷、我們登耶和華的山、奔雅各  神的殿.主必將他的道教訓我們、我們也要行他的路.因為訓誨必出於錫安、耶和華的言語、必出於耶路撒冷 
3 他必在多國的民中施行審判、為遠方強盛的國斷定是非.他們要將刀打成犁頭、把槍打成鐮刀.這國不舉刀攻擊那國、他們也不再學習戰事。

哥林多前書 3 章 [Cantonese]
10 我照 神所給我的恩、好像一個聰明的工頭、立好了根基、有別人在上面建造.只是各人要謹慎怎樣在上面建造。
11 因為那已經立好的根基、就是耶穌 基督 、此外沒有人能立別的根基。
12 若有人用金、銀、寶石、草木、禾楷、在這根基上建造.
13 各人的工程必然顯露.因為那日子要將他表明出來、有火發現.這火要試驗各人的工程怎樣。
14 人在那根基上所建造的工程、若存得住、他就要得賞賜。
15 人的工程若被燒了、他就要受虧損.自己卻要得救.雖然得救乃像從火裡經過的一樣。
16 豈不知你們是 神的殿、 神的靈住在你們裡頭麼。
17 若有人毀壞 神的殿、 神必要毀壞那人.因為 神的殿是聖的、這殿就是你們。

馬太福音 11 章 [Cantonese]
25 那時、耶穌說、父阿、天地的主、我感謝你、因為你將這些事、向聰明通達人、就藏起來、向嬰孩、就顯出來.
26 父阿、是的、因為你的美意本是如此。
27 一切所有的、都是我父交付我的.除了父、沒有人知道子.除了子和子所願意指示的、沒有人知道父。
28 凡勞苦擔重擔的人、可以到我這裡來、我就使你們得安息。
29 我心裡柔和謙卑、你們當負我的軛、學我的樣式、這樣、你們心裡就必得享安息。
30 因為我的軛是容易的、我的擔子是輕省的。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1995.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40