www.vivit.dk

Advents-bøn
Herren kommer!
Se din konge!
Fred på jorden

ANDAGT

Herren kommer!

Hvor er det godt, at Herrens adventsforjættelse stadig står ved magt: Se, din konge kommer til dig! Ligesom Herren kom til den faldne menneskeslægt og blev menneske, og ligesom han engang holdt sit indtog i Jerusalem, således vil han også nu holde sit indtog hos os kristne. Derfor opfordres vi alle til at være glade: Fryd dig såre, Sions datter! ...

Til dem, som i sig selv er fortabte, og som erkender og bekender, at de er fattige syndere, til dem kommer Herren som frelseren, der bringer evig frelse, redning og hjælp imod synden, døden og djævelen. Jesus fødtes julenat til verden, for at han skulle bære al verdens synd og for at han skulle opfylde alle lovens krav for os og i vort sted. Han tog vor straf på sig, forsonede Gud med os, idet han ved sit stedfortrædende liv, sin lidelse og død forvandlede Guds vrede til frelse.

Adventsbudskabet Herren kommer! siger os derfor: Herren kommer med tilgivelse, fuld tilgivelse, en fuld, sand og evig frelse. I adventstiden forkyndes det for os, at Herren vil komme til os med hele denne velsignelse i sit ord og sakrament.

Fordi vi ikke kommer til ham, kommer han til os. Hvor dejligt er det ord: Din konge kommer med din frelse. Det er en frelse, der er bestemt for dig. Gud vil, at denne frelse skal være og forblive din ejendom,
som ingen kan tage fra dig. Lad denne frelser drage ind i dit hjerte, trøste, styrke og glæde dig. Fortvivl ikke... Lad os aldrig glemme: Er synden end blevet mægtig, så er nåden dog mægtigere. Hos Gud er der megen tilgivelse.

Lad os åbne vore hjerter for ham, den trofaste Gud, som fører os til det rette fædreland... Fører han os gennem trange tider, nød og sygdom, så vil vi også dér genkende hans veje, som han fører os på, for at vi skal bede mere til ham, stole bedre på ham, elske ham mere og tjene ham.

Må Gud give os alle denne rige adventsvelsignelse. Med ønske om en velsignet julefest i vor menneskeblevne frelser Jesus Kristus.

Walther J. Michael, præst 1937-1954