www.vivit.dk
ANDAGT

Se din konge!

Matthæus 21,5: Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.

Ja, det er en retfærdig og sagtmodig konge. Ved sin lidelse og død vil han frelse os fra vores synder og i sandhed være vores Frelser, som også redder og frelser fra døden. Hans skikkelse er fattig, og hans Ord er foragtet af verden.

Men for os er han Frelseren. Det er Jesus Kristus, vor Herre. Se, din konge! Nu i adventstiden kommer han igen til os. År efter år træder han ind i verden ved Ordet. Natten er kommet over verden, og timen er inde, hvor vi skal stå op af søvne. Verden ligger mere end tidligere i mørkets gerninger, i frådseri og drukkenskab, i løsagtighed og uterlighed, i strid og fjendskab.

Lad os være opmærksomme på vores nådes tid. Forsømmer vi Jesu kaldelse i evangeliet og sover, da vil vores Frelser komme som verdens dommer og ikke mere som Frelser. Da er nådens tid forbi. Da vil himmel og jord forgå. På jorden vil folkene ængstes i fortvivlelse og gå til af frygt for alt det frygtelige, der vil komme over jorden. "For himlenes kræfter skal rystes."

Så lad os da være vågne. Lad os bede, så dagen ikke skal komme over os som en tyv om natten. Enden kommer. Det findes der overalt i verden tegn på, hvad enten det så er jordskælv eller voksende modstand imod evangeliet. - Jesus kommer! Lad os derfor ikke findes blandt den skare, der forarges over kongen. Nådens konge åbner vores hjerte, for at han kan bo dér som frelsens konge og give os
fred og nåde i troen på ham og hans forsonergerning.

Det er vores salighed, at Jesus kommer til os i Ordet og bringer os nåde, syndernes forladelse. For hvor syndernes forladelse er, dér er liv og salighed. Har vi taget imod ham ved den Hellige Ånds nådige gerning gennem nådemidlerne, så vil han også på dommedag tage imod os og føre os ind i sit evige rige, hvor der er evig, fuldkommen glæde. Det venter vi på som kristne, og vi er glade i håbet.

P. H. Petersen DD, præst i ELFK i Haderslev menighed fra 1910-26