www.vivit.dk

ANDAGT

En bøn i adventstiden

Herre Jesus Kristus!

Du har sendt Johannes Døberen som din forløber,
der skulle bebude, at du kom til verden.

Vi siger dig tak og beder dig om,
at du ikke blot vil lade os høre hans råb om bodfærdighed,
men at du i denne adventstid vil give os sande bodfærdige hjerter,
der længes efter juleevangeliet.

Send du Helligånden, og kom du til os i ordet og i den hellige nadver,
at vi i troen søger dig, hver gang det jordiske vil få os til at glemme dig.

Giv os trofaste forkyndere,
som ved ordet og nadverbordet giver os vished om, at du elsker os,
så vi lader os formane og bliver styrket.

Hjælp os, at vi ikke forarges over dig, når din vilje krydser vore planer og ønsker.
Bevar du os, at vi ikke bliver trætte i troen, ligegyldige og således mister dig!

Bliv hos os med dine gaver,
og vis os den ære at få lov at udbrede dit navn
og lade dit lys lyse for menneskene!

Tag dig af os i vort åndelige mørke,
og giv os for din kærligheds skyld
den rette adventsglæde og forventning om evig frelse!

Før du os, at vi altid våger og beder,
så vi engang kan indgå til evig glæde.
Amen.

Paul Michael DD, præst i ELFK 1948-1980