Julesøndag (2. række)

Bibelske indgangsvers: Sl 93,1.5

Dine vidnesbyrd står fast,
hellighed smykker dit hus i al evighed, Herre (Sl 93,5)
Herren er konge! Han har klædt sig i højhed,
Herren har klædt sig og rustet sig med styrke (Sl 93,1)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Styr vore handlinger efter din vilje, at vi med Josef må lytte til din røst og stole på, at du beskytter og bevarer os til evigt liv ved din elskede Søn, Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som (gennem Simeon) forudsagde, at din Søn, Jesus Kristus, er sat til fald og oprejsning for mange i Israel; vi beder dig: Lad din Helligånd lyse for os, så vi kender din Søn, Jesus Kristus, holder os til ham i al nød og fare og oprejses med ham og ikke, som den blinde selvsikre verden, støder os på ham. Hjælp os til at finde trøst og være ved godt mod under al lidelse og anfægtelse, som møder os for dit ords skyld, fordi det står fast, at de, der forfølger dit ord, ikke hører til dit rige, men dem, der tror på ordet og bliver ved det, gør du til evig tid salige ved din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 31,15-17¤*

Dette siger Herren:
I Rama høres klageråb, bitter gråd;
Rakel græder over sine børn, hun lader sig ikke trøste
over sine børn, for de er borte.
Dette siger Herren:
Græd ikke mere, stands dine tårer!
For du får løn for din møje, siger Herren;
de skal vende tilbage fra fjendens land.
Der er håb for dine efterkommere, siger Herren.
Dine børn skal vende tilbage til deres land.

Epistel: Romerbrevet 3,19-22a*

Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.
Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror.

eller

Åbenbaringen 14,1-5¤

Jeg så: Se, Lammet stod på Zions bjerg, og hos det stod ét hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. Og jeg hørte en lyd fra himlen som lyden af vældige vande og som lyden af voldsom torden, og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. Og de synger en ny sang foran tronen og de fire levende væsener og de fireogtyve ældste, og den sang kunne ingen lære undtagen de ét hundrede og fireogfyrre tusind, som er købt fri af jorden. Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger Lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og Lammet, og der fandtes ikke løgn i deres mund; de er uden fejl.

Evangelium: Matthæus 2,13-18¤*

Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel." Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: "Fra Egypten kaldte jeg min søn."
Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Da opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger:
I Rama høres råb, gråd og megen klage;
Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste,
for de er ikke mere.

ENGLISH

Translation: English: ESV.

Jer. 31:15-17 ESV
15 Thus says the LORD: "A voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rachel is weeping for her children; she refuses to be comforted for her children, because they are no more."
16 Thus says the LORD: "Keep your voice from weeping, and your eyes from tears, for there is a reward for your work, declares the LORD, and they shall come back from the land of the enemy.
17 There is hope for your future, declares the LORD, and your children shall come back to their own country.

Rom. 3:19-21 ESV
19 Now we know that whatever the law says it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God.
20 For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin.
21 But now the righteousness of God has been manifested apart from the law.

Matt. 2:13-18 ESV
13 Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child, to destroy him."
14 And he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt
15 and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, "Out of Egypt I called my son."
16 Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were two years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men.
17 Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah:
18 "A voice was heard in Ramah, weeping and loud lamentation, Rachel weeping for her children; she refused to be comforted, because they are no more."

FARSI / PERSISK

Translation: Farsi: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ارمييا ايش 31

15  خداوند چنین‌ می‌گوید: «آوازی‌ در رامه‌ شنیده‌ شد ماتم‌ و گریه‌ بسیار تلخ‌ كه‌ راحیل‌ برای‌ فرزندان‌ خود گریه‌ می‌كند و برای‌ فرزندان‌ خود تسلی‌ نمی‌پذیرد زیرا كه‌ نیستند.»
16  خداوند چنین‌ می‌گوید: «آواز خود را از گریه‌ و چشمان‌ خویش‌ را از اشك‌ باز دار. زیرا خداوند می‌فرماید كه‌ برای‌ اعمال‌ خود اجرت‌ خواهی‌ گرفت‌ و ایشان‌ از زمین‌ دشمنان‌ مراجعت‌ خواهند نمود.
17  و خداوند می‌گوید كه‌ به‌ جهت‌ عاقبت‌ تو امید هست‌ و فرزندانت‌ به‌ حدود خویش‌ خواهند برگشت‌.

روميان ايش 3
19  الآن آگاه هستیم که آنچه شریعت می‌گوید، به اهل شریعت خطاب می‌کند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند.
20  از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چونکه از شریعت دانستن گناه است.
21  لکن الحال بدون شریعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانکه تورات و انبیا بر آنشهادت می‌دهند؛
22  یعنی عدالت خدا که به‌وسیلهٔ ایمان به عیسی مسیح است، به همه و کلّ آنانی که ایمان آورند. زیرا که هیچ تفاوتی نیست،

متی ايش 2
13  و چون ایشان روانه شدند، ناگاه فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده، گفت، برخیز و طفل و مادرش را برداشته به مصر فرار کن و در آنجا باش تا به تو خبر دهم، زیرا که هیرودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا او را هلاک نماید.
14  پس شبانگاه برخاسته، طفل و مادر او را برداشته، بسوی مصر روانه شد
15  و تا وفات هیرودیس در آنجا بماند، تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد که، از مصر پسر خود را خواندم.
16  چون هیرودیس دید که مجوسیان او را سُخْریّه نموده‌اند، بسیار غضبناک شده، فرستاد و جمیع اطفالی را که در بیت لحم و تمام نواحی آن بودند، از دو ساله و کمتر موافق وقتی که از مجوسیان تحقیق نموده بود، به قتل رسانید.
17  آنگاه کلامی که به زبان اِرمیای نبی گفته شده بود، تمام شد،
18  آوازی در رامه شنیده شد، گریه و زاری و ماتم عظیم که راحیل برای فرزندان خود گریه می‌کند و تسلّی نمی‌پذیرد زیرا که نیستند.

Cantonese
Translation: Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

耶利米書 31 章 [Cantonese]
15 耶和華如此說、在拉瑪 聽見號咷痛哭的聲音、是拉結哭他兒女不肯受安慰、因為他們都不在了。
16 耶和華如此說、你禁止聲音不要哀哭、禁止眼目不要流淚、因你所作之工、必有賞賜.他們必從敵國歸回.這是耶和華說的。
17 耶和華說、你末後必有指望、你的兒女必回到自己的境界。

羅馬書 3 章 [Cantonese]
19 我們曉得律法上的話、都是對律法以下之人說的、好塞住各人的口、叫普世的人都伏在 神審判之下.
20 所以凡有血氣的沒有一個、因行律法、能在 神面前稱義.因為律法本是叫人知罪。
21 但如今 神的義在律法以外已經顯明出來、有律法和先知為證.
22 就是 神的義、因信耶穌 基督 、加給一切相信的人、並沒有分別.

馬太福音 2 章 [Cantonese]
13 他們去後、有主的使者向約瑟 夢中顯現、說、起來、帶著小孩子同他母親、逃往 埃及 、住在那裡、等我吩咐你.因為希律 必尋找小孩子要除滅他。
14 約瑟 就起來、夜間帶著小孩子和他母親往 埃及 去.
15 住在那裡、直到希律 死了.這是要應驗主藉先知所說的話、說、『我從 埃及 召出我的兒子來。』
16 希律 見自己被博士愚弄、就大大發怒、差人將伯利恆 城裡、並四境所有的男孩、照著他向博士仔細查問的時候、凡兩歲以裡的、都殺盡了。
17 這就應了先知 耶利米 的話、說、
18 『在 拉瑪 聽見號咷大哭的聲音、是拉結哭他兒女、不肯受安慰、因為他們都不在了。』