www.vivit.dk


Kontakt til andre kirker

KONFERENCER (Conferences)
ELC European Lutheran Conference. https://www.euluthconf.org/
Europæisk Luthersk Konference.

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke er medlem.

International Lutheran Council, ILC. www.ilc-online.org
Internationalt Luthersk Råd
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke var medlem frem til 2009, hvor medlemskabet blev ændret til "Associeret medlemskab"

Nord-Europæisk Luther-Akademi. www.lutherakademi.org

Konvent på Högsveen ved Hamar i Norge. www.kirkenett.net
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke er medlem.

Corpus Christi. www.corpuschristi.eu
Uafhængig evangelisk luthersk forening til hjælp for kirkelig og bibelsk fornyelse blandt unge voksne i Europa.

Søsterkirker
Den evangelisk-lutherske bekjennelseskirke Sverige/Norge
Evangelisk-lutherska bekännelseskyrkan Sverige/Norge
http://www.elbk.org

Selbständige Evangelisch Lutherische Kirche in Deutschland, SELK
Selvstændige Evangelisk Lutherske Kirke i Tyskland.
(Statu confessionis)
http://www.selk.de

Evangelical Lutheran Church in England, ELCE
Evangelisk Luthersk Kirke i England
http://www.lutheran.co.uk/

Evangelical Lutheran Church in Portugal, IELP
Evangelisk Luthersk Kirke i Portugal
http://www.ielp.pt

Evangelical Lutheran Church, Synod in France, EELSF
Evangelisk Luthersk Kirke i Frankrig
http://www.eglise-lutherienne.org/

Free Evangelical Lutheran Church in South Africa, FELCISA
Den Frie Evangelisk Lutherske Synode i Sydafrika
http://www.felsisa.org.za/

The Lutheran Church Missouri Synod, LCMS in the USA
Den Lutherske Kirke Missourisynoden i USA
http://www.lcms.org

Evangelisch-Lutherische Kerk in België
Den lutherske kirke i Belgien

Nærtstående kirker
Evangelisk Luthersk Frikirke i Tyskland
(Evangelisch Lutherische Freikirche in Deutschland, ELFK)
http://www.elfk.de

Evangelisk Luthersk Kirke i Spanien (IELE)
http://www.luteranos.net

Den Lutherske Kirke i Norge
(læresamtale pågår med henblik på kirkefællesskab)
www.lkn.no

BIBEL og BEKENDELSE
Bibelen 1992 Det Danske Bibelselskab, www.bibelen.dk

KONKORDIEBOGEN (engelsk)
https://bookofconcord.org

Martin Luther på dansk, www.lutherdansk.dk/

LOGIA, tidsskrift for luthersk teologi, www.logia.org/

LHF Lutheran Heritage Foundation Den Lutherske Arvs Fond, www.lhfmissions.org

UDTALELSER & bekendelser
Statements & Confessions fra Den evangelisk-lutherske Frikirke og søsterkirker

Bekendelse til Den hellige Skrift og til Evangeliet som Guds ord.
Svar til Netværk for Evangelisk Luthersk Kirkesamarbejde 2021

Bekendelse til Bibelens Skabelsesberetning.
Udtalelse fra LCMS convention juli 2019

"Same Gender Relationship - and the Church" Samliv mellen mennesker af samme køn - og kirken. Udtalelse fra Internationalt Luthersk Råds møde aug. 2009.

"Joint Declaration Doctrine of Justification" "Fælleserklæringen om retfærdiggørelses-læren" Underskrevet af Det lutherske Verdensforbund og Den Romersk Katolske Kirke. Dokumentation og udtalelser 1999.

LB LEUENBERG KONKORDIEN: Erklæring om kirkefællesskab mellem protestantiske kirker i Europa. Udtalelse fra Den ev.-luth. Frikirke maj 2001

Bekendelse om retfærdiggørelseslæren Udtalelse fra Nordisk Frikonference november 1999

Enhedsdokument Dokument forud for kirkefællesskab mellem ELBK, LFS, STLK og ELFK

Einigungssätze
Dokument som baggrund for kirkefællesskab mellem Die Ev.-Luth. Freikirche og Die altlutherische Kirche 1947: SKriften, Omvendelsen og Udvælgelsen, Kirken og Embedet, og De sidste ting.

 

YDRE MISSION (Foreign Mission)
ISST, BRAZIL Instituto Santissima Trindade i Moreira, Brazil, www.isstrindade.org.br

Ydre Mission BLECKMAR MISSIONEN, www.mission-bleckmar.de