Tilbage til Forside

Søndagens kantate

Sigmund Hjorthaug

Siden er på norsk

Læs og hør Bachs kantater for hele kirkeaaret (PDF)

Introduktion til tidligere søndagskantater (HTML)

Kjære kantatelytter

Her er søndagens kantate!

 

Kantate nr 61: Nun komm, der Heiden Heiland  ( Folkefrelser kom til jord)

1. søndag i  advent

Tekst: Matt 21,1-9 Jesu inntog i Jerusalem

Se din konge kommer til deg!

Hva betyr advent? Det kommer av det latinske ord adventus¸ som betyr komme. Vi taler om Kristi komme på tre måter. Vi taler om han som kom, kommer og skal komme.

Kristus, Guds Sønn, kom som verdens frelser julenatt for over to tusen år siden. Etter sin død og oppstandelse fór han opp til himmelen, og sitter nå ved Faderens høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Han kom og han skal komme.

Hva menes så med at han kommer? Han kommer til oss når vi samles i hans navn, leser hans ord og bruker hans sakramenter. Like før han skulle lide og dø og gå til sin Fader, sa Jesus til sine disipler: «Jeg skal ikke etterlate dere faderløse, jeg kommer til dere», Johs 14,18. Jesus Kristus har knyttet sitt nærvær til sine ord og sine sakramenter, dåp og nattverd. Han kommer ikke til oss på noen annen måte enn gjennom disse nådens midler.

Han kommer til oss i gudstjenesten når det synges om ham, når hans ord leses og forkynnes og i den hellige nadverd. Han kommer til oss, når vi leser hans ord i våre hjem. Han kommer til våre barn, når vi synger om Jesus for dem.

«Se din konge kommer til deg»,  sies det i evangelieteksten for denne søndag.

Hvordan er denne konge som kommer til oss? Profeten Sakarias sier at han er rettferdig og full av frelse, Sak 9,9. Han kommer mild og saktmodig, ridende på et esel. Han kommer for å gi oss sin rettferdighet som gave. Han kalles «Herren vår rettferdighet» Jer 33.16.

I kantaten denne søndag, skaper Bach billede av Jesu inntog i Jerusalem gjennom sitt rytmiske akkompagnement til Luthers salme som i oversettelse lyder: «Kom nå hedningenes Frelser». Senere i kantaten synges det en bønn om at han må komme til vår kirke, og at han må velsigne det nye kirkeår: «Gi et salig nytt år!». I bønnen sies også: «Bevar hos oss den sunne lære, gi Ord og alter gode kår.»

Kantaten avsluttes med ord fra det siste vers av Philipp Nicolais ( 1556 –1608) fine salme «Av højheten oprunden er».

 

«Amen, amen, kom min glede,
jeg er rede,
full av lengsel
til å flytte fra mitt fengsel!»

 

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV61-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=mREUBjHoE0w

 

Flere kommentarer:

 

1. Kor: Nun komm, der Heiden Heiland (Folkefrelser kom til jord)

Vi hører første vers av salmen «Nun komm, der Heiden Heiland» av Luther. Salmen er basert på en latinsk hymne av Ambrosius, som levde på 300-tallet.

Den er oversatt til norsk av Bernt Støylen i1905 og heter «Folkefrelsar til oss kom».

Det er vel ingen tvil om at det er inntoget i Jerusalem Bach har i tankene ved det majestetiske akkompagnementet i orkesteret, med punkterte rytmer, kjent fra stilen i den franske ouverture fra Bachs tid. (Jfr kantaten til Palmesøndag, « Himmelkonge, vær velkommen», kantate nr 182, som også har marsjaktige, punkterte rytmer – men dog atskillig mer ydmykt og stillferdig enn her!)

Dette er en koralfantasi.

Etter introduksjonen i orkesteret, synger sopranen første linje i salmen, «Folkefrelser kom til jord» (Nun komm der Heiden Heiland). Samme linje gjentas deretter i de andre korstemmene i tur og orden, alt, tenor og bass.

Andre linje i teksten «født av jomfru som vår bror» (der Jungfrauen Kind erkannt» synges firstemmig.

Så kommer et omslag i musikken på teksten «Hele verden undret seg» (Dess sich wundert alle Welt) i form av en livlig fuge.

De majestetiske, punkterte rytmene fra introduksjonen kommer så igjen, før koret synger siste linje i salmen «at Gud valgte slik en vei» (Gott solch’ Geburt ihm bestellt).

 

«Folkefrelser kom til jord,
født av jomfru som vår bror.
Hele verden undret seg
at Gud valgte slik en vei»

 

2. Resitativ tenor: Der Heiland ist gekommen (Frelseren er kommet)

Resitativet handler om inkarnasjonens store under.

 

«Vår Frelser kom til verden,
har tatt vårt arme kjøtt og blod
i seg på ferden,
og gjorde oss til blodsbrødre med seg
Å aller største gode,
hvordan kan vi få takke deg?
Hva gjør du ei
hver dag og stund for dine?
Du kom og lot ditt lys
så fullt av signing skinne.»

 

3. Arie tenor: Komm, Jesu, komm (Kom, Jesus, kom)

Jesus rider nå inn i Jerusalem. Sangen er en bønn om at han må komme til sin kirke, og velsigne det nye kirkeår. I denne bønn bes det også om at Guds navn må æres og at hans ord må bli bevart rent og klart hos oss.

 

«Kom, Jesus, kom nå til din kirke,
og signe du vårt nye år.
Gi navnet ditt den rette ære,
bevar hos oss den sunne lære.
gi Ord og alter gode kår.»

 

 

4. Resitativ bass: Siehe, siehe! Ich stehe vor der Thür (Se dog, se, jeg står nå for din dør )

Bach lar strykerne spille pizzicato (man knipser på strengene), for å illudere at det bankes på døren.

Teksten bygger på Åp 3, 20: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham, og han med meg».

 

«Se dog, se, jeg står nå for din dør
og banker på.
Om noen vil min stemme høre,
lukker døren opp,
da vil jeg gå inn til ham
holde mitt aftensmåltid med ham
og han med meg.»

 

5. Arie sopran: Öffne dich, mein ganzes Herze (Åpne deg, mitt hele hjerte)

Dette er en bønn om at vårt hjerte må åpnes for Jesus, så han kan komme inn. Men vi vet at det er Gud selv som må gjøre dette, som det står i Ap gj 16,14, « Herren åpnet hennes hjerteså hun tok til seg det Paulus sa».

Det synges også om hvordan Jesus lenges etter å ta bolig i våre hjerter: « Han lenges etter meg, vil sin bolig her opprette.»

 

«Åpne deg, mitt hele hjerte,
Jesus kommer og toger inn.
Om jeg snart er støv og aske,
vil han ei forsmå mitt sinn,
men han lenges etter meg,
vil sin bolig her opprette.
Å, hvor salig, han er min!»

 

Arien blir vakkert akkompagnert av cello og orgel.

 

6. Koral: Amen, amen, komm du schöne ( Amen, amen, kom min glede)

Kantaten avsluttes med siste del av det siste verset av Philipp Nicolais fine salme, «Av højheten oprunden er», til et sprudlende akkompagnement av orkesteret!

 

«Amen, amen, kom min glede,
jeg er rede,
full av lengsel
til å flytte fra mitt fengsel!»

 

God søndag, og godt nytt kirkeår!

Mvh Sigmund Hjorthaug